Kerkblad 45,46

Geraakt

“En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt…” (Handelingen 2: 37)

_______________________________________________

Wat denkt u als u luistert naar de Pinksterpreek van Petrus? Het is niet mis wat hij zegt. “God heeft Hem tot een Heere en Christus gemaakt, Jezus die u gekruisigd hebt”. Je zou je toch zomaar voor kunnen stellen dat bij het horen van deze woorden de gemoederen verhit raken? Maar dat gebeurt niet. Er gebeurt wel iets anders. De mensen worden door deze woorden geraakt, echt in het hart getroffen. Vanuit de grondtekst zou je ook kunnen zeggen dat de pinksterpreek van Petrus steekt en doorboort. Zoals iemand dodelijk getroffen wordt door een dolkstoot. Zo treft de Heilige Geest door middel van Petrus’ prediking deze mensen in het hart.

Hoeveel preken hebt u gehoord? Wat heeft het u gedaan? Mooi is dat, als je geraakt wordt door de prediking, als je erdoor getroost en bemoedigt wordt. Maar heeft de prediking ook wel eens uw leven op de kop gezet, uw levenshuis overhoop gehaald? Heeft de prediking je ook weleens gestoken, je zo gestoken dat je ontdekte wie jij bent tegenover God, wat jouw zonde zijn? Dan kom je zomaar met lege handen te staan: wat moet ik doen?

Dat is ook de vraag van die Joodse luisteraars in Jeruzalem die hun roots op tal van plaatsen in de wereld hebben. Ze weten niet wat ze moeten doen. Dat is opvallend. Behorend bij het Joodse volk wisten ze heel goed wie ze waren en wat de God van Israël vraagt. Dat staat geschreven in de Thora en bovendien was dat nog eens doorvertaald in 613 instellingen. Maar nu worden al hun zekerheden uit hun handen geslagen. Ze vragen zich af: Wat moeten wij doen? Opvallend genoeg komen we die vraag verderop in Handelingen vaker tegen. Het is de vraag van Saulus die Paulus wordt. Het is ook de vraag van de gevangenbewaarder in Filippi. Niet vreemd als je bedenkt dat het Bijbelboek Handelingen gaat over het werk van de Geest. De Heilige Geest confronteert. Waar je op steunde en leunde buiten God dat raak je door de kracht van Gods Geest kwijt.

Daar staat ook iets tegenover. We horen Petrus zeggen: ‘Bekeer u’. Dat is een woord in lijn met dat van profeten, van Johannes de Doper en van de Heere Jezus zelf. Bekering dat vraagt om verandering van denken. Een andere gezindheid is nodig. Bekering is sterven aan je oude mens en opstaan tot een nieuw leven (HC 33). Het is loslaten van je oude leven, een leven zonder God en de Heere Jezus, een leven waarbij je zelf doet wat je goed dunkt. Om achter de Heere Jezus aan te komen, Hem lief te hebben en te dienen. Hoe komt dat nu zo ver? Augustinus bidt ergens: ‘Geeft U toch aan mij wat U beveelt en beveel dan aan mij wat U wilt’. Dat is het! De Heere zelf zorgt ervoor dat we ons overgeven aan Hem, Hij spoort er ons toe aan! 

Petrus roept zijn luisteraars op om zich te laten dopen in de Naam van de Heere Jezus. Die doop markeert een overgang. Ze laten zich op de Naam van de Heere Jezus zetten. Ze geven zich over aan Hem die op Golgotha betaald heeft voor de zonden, die opgestaan is en zo leven heeft bereid voor ieder die in Hem gelooft. Ze plaatsen zich onder heerschappij van de Heere Jezus. En is dat niet waar het bij ons ook telkens weer om gaat? Dat we ons werpen op Hem. Om met ons tekort te leven van Zijn reddingswerk. Velen van ons hebben het teken van de Heilige Doop ontvangen. Kom daar telkens weer bij de Heere op terug. ‘Heere, U hebt mij toegezegd dat er genade en vergeving is, dat U mijn God wil zijn, ik steun op Uw woord. Zo is je doop niet iets van lang geleden, maar actueel voor elke dag. Het bepaalt mij er steeds bij: Om Jezus’ wil mag ik opstaan tot een nieuw leven. Door het geloof strek ik mijn handen uit naar die belofte en wordt het waar in mijn leven. Zo is er aldoor iets van Pinksteren te merken. Omdat de Geest je vol maakt van de Heere Jezus en je doet leven uit Zijn goedheid en genade, vergeving en vrede. Omdat de Geest het in je hart schrijft dat je kind van God bent. Omdat de Geest je zo aan de Heere Jezus verbindt dat de vrucht van de liefde opbloeit. Een vrucht die allerlei kanten in zich heeft: blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De Geest plaatst je ook in de gemeenschap waar het leven met de Heere beoefend wordt.

Getroffen door de boodschap, gebeurt er veel bij die luisteraars op die Pinksterdag in Jeruzalem. De dolkstoot van het Woord is uiteindelijk helend waar de Geest ons brengt onder de heerschappij van de Heere Jezus.

     Welzalig zij, die naar Zijn reine leer

     in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,

     die Sions Vorst erkennen voor hun Heer’;

     welzalig zij die vast op Hem betrouwen

                                                               (Psalm 2: 7 berijmd)

ds. W.J. Westland

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor  u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam /Neder-Hardinxveld en is opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Zondag voor de Vervolgde Kerk

Ook dit jaar organiseert Open Doors de Zondag voor de Vervolgde Kerk. Ditmaal op zondag 7 juni. Wegens de beperkingen door de coronacrisis, zal de Zondag voor de Vervolgde Kerk dit jaar een andere vorm hebben dan voorheen.

Ÿ  Internetkerkdienst

In samenwerking met Groot Nieuws Radio organiseert Open Doors de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 7 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur in de vorm van een internetdienst. In deze bijzondere bijeenkomst gaat ds. Ron van der Spoel voor en zal de muziek verzorgd worden door Marcel en Lydia Zimmer en band.

De livestream van de dienst is op zondagochtend 7 juni via het Open Doors YouTube kanaal www.youtube.com/user/OpenDoorsNL en de website van Groot Nieuws Radio www.grootnieuwsradio.nl te volgen, maar daar ook later  terug te luisteren

Ÿ  Nacht van gebed

Vervolgde christenen vragen altijd om gebed. Om daaraan gehoor te geven organiseert Open Doors jaarlijks de Nacht van Gebed. Met opzet ’s nachts, als teken van verbondenheid, omdat veel vervolgde christenen alleen in het donker of in het geheim kunnen samenkomen.

Ÿ  Editie 2020

Dit jaar vindt de Nacht van Gebed plaats in de nacht van vrijdag 12 juni op zaterdag 13 juni. De opzet is, mede door de beperkingen wegens de coronacrisis, anders dan andere jaren. Fysieke deelname aan gebed in groepjes zoals we ook in onze gemeente in De Wagon gewend waren is vooralsnog niet mogelijk, maar dit kan in huiselijke kring worden gedaan als gezin en/of met enkele gemeenteleden. Dit jaar kun je daarom thuis deelnemen aan de Nacht van Gebed door het volgen van de livestream die op de pagina van de website van Open Doors beschikbaar zal zijn.

Ÿ  Het programma

De Nacht van Gebed vindt plaats van 21.00 tot 01.00 uur.

Gedurende dit vier uur durende programma zal er naast gebed ook ruimte voor overdenkingen en muziek zijn. Het programma bestaat uit vier blokken van een uur; elk blok is verschillend van inhoud. Je kunt tussen 21.00 uur en 01.00 uur op ieder moment aanhaken. We verwachten niet van je dat je de volledige vier uren online aanwezig bent en meebidt, alhoewel we dat natuurlijk wel erg op prijs stellen. Tijdens dit live programma is er een mogelijkheid om je reactie te plaatsen en blijf je op de hoogte van wat er elders in het land gebeurt.

Ÿ  Meld je aan!

Zoals gebruikelijk stelt Open Doors voor de Nacht van Gebed een online gebedsboekje beschikbaar, met informatie over diverse landen waar christenen vervolgd worden. Ook staan daar enkele korte, persoonlijke verhalen in. Wil je het gebedsboekje ontvangen? Meld je dan aan via het formulier op de website van Open Doors Je ontvangt medio mei dan een mail, met een link om het gebedsboekje te downloaden. Daarnaast ontvang je een paar dagen vóór de Nacht van het Gebed een e-mail met de laatste informatie over het programma van die avond.

We zien er naar uit om deze avond samen met jou voor onze broeders en zusters in de rest van de wereld te bidden! Op een andere manier, maar met Gods zegen krachtiger dan ooit! Zie de website www.opendoors.nl/nacht voor meer informatie en aanmelding. Namens de Commissie nacht van Gebed,

Philip de Rover

 Christelijke Volksbibliotheek

Herstart bibliotheek

De bibliotheek in De Parel is weer open!

Zaterdagmiddag, 14.00-15.30 uur, ingang kerkelijk bureau. Er zijn wel nieuwe spelregels:

Kom niet met verschijnselen als hoesten en koorts!

Als u komt, eerst aanbellen, de buitendeur openen en buiten wachten tot u hoort dat u verder kunt komen. Eén persoon tegelijk naar binnen! Gezien de beperkte ruimte kunnen vier lezers tegelijk binnen zijn.

Lever bij binnenkomst de teruggebrachte boeken in, en desinfecteer uw handen. Deze boeken worden opgeborgen en komen één week later weer in omloop.

Bij binnenkomst liggen rechts van u de in de VORIGE week teruggebrachte plus eventuele nieuwe boeken. Daar mag u eerst uit kiezen.

Keuze uit de boekenkasten gaat via éénrichtingverkeer– vanaf de ingang gerekend rechtdoor, looppad volgen en niet passeren. Dat betekent soms even geduld oefenen, en ook: niet te lang zoeken. Als er niet te veel mensen zijn kunt u het rondje nog eens doen. Aan het eind de boeken laten inschrijven, en betalen.

We zien u graag weer komen – nieuwe lezers welkom!

Videoteam – HGHG online

Zoals u hebt gezien zit het videoteam niet stil. In de eerste plaats willen we zeggen dat we heel blij zijn met de reacties op het videokanaal en op de video’s. We merken hoeveel mensen kijken en betrokken zijn. Wat we ook heel mooi vinden om te zien gebeuren is het gebruik van de chatfunctie tijdens de diensten. Fijn dat er zo ook bemoedigd wordt, maar ook dat we ‘zien’ wie er in de digitale kerk zitten. Het videoteam probeert in de chat ook telkens aanwezig te zijn. Vragen en opmerkingen zijn daarom ook via die weg mogelijk.

Het zal u wellicht ook niet ontgaan zijn dat er een oproep is uitgegaan om zo snel mogelijk 1000 abonnees te hebben op ons kanaal. Het gaat dan vooral om kanaal 1. We kregen de vraag naar het ‘waarom’. Als we 1000 abonnees hebben kunnen we onderdeel worden van het partnerprogramma van YouTube, waardoor extra functies beschikbaar komen. De belangrijkste is dat we dan ‘kaarten’ (de linkjes recht boven in de video’s) kunnen toevoegen. Hierin kunnen we aankondigingen doen, maar ook aandacht vragen voor de financiële kant van het videowerk. Nu kan dit niet, maar we weten dat de kosten hoog zijn, zeker van de digitale diensten, terwijl de inkomsten uit de collecten achterblijven. Daarnaast is het vanaf 1000 abonnees mogelijk om ook via een mobiele telefoon live te kunnen uitzenden. Dat zou een extra functie kunnen zijn, waar we niet direct plannen mee hebben. Ook zijn advertentie inkomsten mogelijk. Dat laatste is voor ons niet aktueel omdat we geen advertenties over de video’s willen.

We hebben twee vragen: Vraag 1: Wil elk gemeentelid die You Tube gebruikt, zich abonneren op kanaal 1, zodat we voor de video’s alle functies kunnen gaan gebruiken die nodig zijn. Ga dus met elk gezinslid even naar http://kanaal1.hghg.nl en klik op abonneren. Natuurlijk mag dit ook bij kanaal 2, maar omdat we daar alleen kerkdiensten op uitzenden is dit nu nog niet actueel. En vraag 2: We zijn allemaal dankbaar dat de diensten op deze manier mogelijk zijn en dat er heel aanbod is door de week, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Wilt u daar aan denken met uw giften?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Jaarrekening Diaconie 2019

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2019 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 2 juni t/m 6 juni 2020.

Het College dankt u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als Diaconie in 2019 mochten ontvangen.

Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.                                   

het College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2019

Balans per 31 december 2019 (x € 1.000,-)

Activa

31-12

2019

31-12

2018

Passiva

31-12

2019

31-12

2018

Onroerende zaken

202

399

Vermogen

48

83

Verstrekte leningen

90

105

Bestemmings-fondsen

1.110

1.047

Beleggingen

689

465

Kortlopende schulden

18

26

Kortlopende vorderingen

18

22

     

Geldmiddelen

177

165

     

Totaal activa

1.176

1.156

Totaal passiva

1.176

156

Staat van baten en lasten (x € 1.000,-)

 

Begroting

2019

Jaarrek.

2019

Jaarrek.

2018

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

6

4

7

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

6

4

Opbrengsten uit fondsen

21

39

36

Opbrengsten levend geld

33

36

35

Door te zenden collecten en giften

66

75

78

Totaal baten

132

154

160

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigen-dommen en inventarissen

1

8

6

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

6

8

6

Kosten beheer, administratie en archief

6

4

7

Rentelasten en bankkosten

1

1

1

Diaconaal werk plaatselijk

21

19

16

Diaconaal werk landelijk

18

28

54

Diaconaal werk wereldwijd

181

155

153

Afdrachten door te zenden collecten

66

77

78

Totaal lasten

300

300

321

       

Saldo resultaat

-168

-146

-161

       

Incidentele baten en lasten

174

1

Mutaties bestemmings-reserves en -fondsen

150

-63

137

Resultaat ten laste van de reserves

-18

-35

-23

 Diaconale collecte zondag 7 juni 2020

De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Zondag 7 juni is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbonden. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis van Christus’ liefde wint mensenlevens. Om christenen te sterken en te helpen in hun geloof, biedt Open Doors discipelschapstrainingen aan. Hier leren mensen wat het betekent om de Heere Jezus te volgen, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zoals christenen in Noord-Afrika. Zij hebben altijd te maken met vervolging. In Algerije zijn sinds 2018 al negentien kerkgebouwen gesloten. Kabil, een trainer van Open Doors in Noord-Afrika ziet en hoort wat de invloed is van vervolging, maar gelooft dat de kerk blijft bestaan. ‘Ze kunnen onze gebouwen sluiten, maar de kerk blijft bestaan, want wij zijn de kerk.’ De aanwezigheid van tegenstand is geen straf, vindt Kabil.’Vervolging is juist een zegen. De kerk groeit en bloeit dankzij vervolging. Ik ben blij dat de kerk groeit en gezond is. Het zou erg gevaarlijk zijn als de kerk in slaap zou vallen. In allerlei landen in de regio komen mensen tot geloof. Daar ben ik de Heere God erg dankbaar voor.’ Steun geheime gelovigen met uw gebed en gift en draag bij aan de groeiende kerk in Noord-Afrika

College van kerkrentmeesters

   Jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 22 juni 2020 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 58.882 (voordelig). Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2019 en ook ruim € 7.000 hoger dan was toegezegd. De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 85.713 waarbij (optimistisch) € 0 was begroot. Helaas heeft de daling van de commerciële activiteiten doorgezet. Voor de (eigen) kerkelijke activiteiten is sprake van een stevige toename en bewijst De Parel haar waarde voor de vele gemeentelijke activiteiten buiten de kerkdiensten.

   Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2019 en van de exploitatie over 2019 met vergelijkende cijfers van 2018.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar te maken tegen de vaststelling.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening t/m 10 juni ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG  Hardinxveld-Giesendam. Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 61 10 36 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Bezwaren kunnen tot uiterlijk maandag 13 juni 2020 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, broeder J.P. Teeuw, Florenweer 12 of scriba.ak@hghg.nl.

Het College is zeer dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers in het afgelopen jaar en dankt u ook voor het geven van uw gaven in geld. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Jaarrekening 2019

College van Kerkrentmeesters

Balans per 31 december 2019 (x€ 1.000)

                                                                  2019          2018

Activa

Gebouwen en terreinen                           720           717

Installaties en inventarissen                     79             73

Financiële vaste activa                            987         1.088

Vorderingen op lange termijn                 107           107

Vorderingen op korte termijn                   36             51

Liquide middelen                                      650           578

                                                                   2.579         2.614

 

Passiva

Eigen vermogen                                        1.785         1.854

Bestemmingsreserves/ -fondsen              168           126

Onderhoudsvoorziening gebouwen         300           300

Schulden op lange termijn                         220           235

Schulden op korte termijn                          106             98

                                                                     2.579         2.614

Exploitatierekening over 2019 (x€ 1.000)

                                                                2019          2018

Baten

Huuropbrengsten                                          17             26

Rentebaten/ dividenden                                5               5

Vrijwillige bijdragen                                   345           326

Collecten en giften                                     268           226

Door te zenden collecten en giften             78             88

Subsidies en bijdragen                                   15               5

                                                                         728           675

Lasten

Gebouwen excl afschrijving                           79             63

Overige eigendommen en inventarissen     49             43

Afschrijvingen                                                   39             41

Pastoraat/ diaconaal pastoraat                   296           334

Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten       27             30

Bijdragen in kerkverband                               28             28

Salarissen en vergoedingen                             18               5

Kosten beheer, administratie en archief      42             39

Rentelasten en bankkosten                               4               4

Door te zenden collecten en giften                 71             92

Incidentele baten/lasten                                  16         -380

Dotatie onderhoudsvoorziening                       0          300

                                                                           669           599

Resultaat CvK                                                    59             76

De Parel

Balans per 31 december 2019 (x€ 1.000)

                                                                   2019          2018

Activa

Gebouwen en terreinen                         1.008         1.043

Installaties en inventarissen                       28             39

Voorraden                                                          5               7

Vorderingen op korte termijn                   106             25

Liquide middelen                                           15             59

                                                                     1.162         1.173

Passiva

Eigen vermogen                                           797           853

Onderhoudsvoorziening gebouw                24             18

Schulden op lange termijn                        220           235

Schulden op korte termijn                         121             68

                                                                      1.162         1.173

                                                                 

Exploitatierekening over 2019 (x€ 1.000)

                                                           2019          2018

Baten

Buffetexploitatie                                      164           171

Huuropbrengsten                                    117           110

Overige opbrengsten                               48             42

                                                                    281           281

Lasten

Personeelskosten                                     189           188

Huisvestingskosten                                 101           104

Administratie- en beheerskosten           21             23

Overige kosten                                             7               6

Rentelasten en bankkosten                        4               4

Incidentele baten/lasten                           45           -20

                                                                     367           305

 

Resultaat De Parel                                   -86            -24

Verkoop collectebonnen

Vanaf maandag 8 juni is het mogelijk collectebonnen te kopen. Verkoop vindt alleen plaats op de maandag-ochtenden van 10.00-12.00 uur. (Géén muntverkoop!)

Zending

 GZB-pinkstercollecte: Juist nu!

Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Bang voor de buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling van Christus’ belofte van de Heilige Geest. Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit.

De corona-epidemie laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten!

Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden (!), naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. ‘God opent ramen als deuren gesloten zijn’, vertelt GZB-zendingswerker Caroline Mager.

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu! De eerste collecte tijdens de Pinksterdiensten zijn daarom bestemd voor dit doel.

Zendingscommissie van de Hervormde Gemeente te Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Nieuws uit Centraal Azië   (3)

In Centraal Azië verblijven Riek, Peter en Gerlinde nu acht weken in quarantaine. En dat valt niet mee. Aan het begin van de corona crisis is geprobeerd om naar Nederland te komen. Dat is niet gelukt. Het land zit op slot. Inmiddels willen ze blijven bij de mensen waarvoor ze zijn gekomen en delen in hun situatie en waar mogelijk de helpende hand bieden. Toch is er de hoop op versoepeling en de mogelijkheid om in augustus naar hun thuisland te gaan zodat Riek en Peter de trouwdag van hun dochter kunnen bijwonen.

De intensieve taalstudie zit er op maar ze krijgen nog wel twee ochtenden Russisch. Via ZOOM metings worden voorbereidingen getroffen voor het Hospice. Ondanks het feit dat ze veel thuis in hun appartement zitten is er regelmatig overleg met collega’s om zich zo op de toekomst voor te bereiden. Via partners horen we over mensen in dit land die het zoveel minder hebben dan wij. Gelukkig zijn er veel initiatieven voor degenen die het financieel zwaar hebben door de quarantaine.

Het volgende verhaal begon eigenlijk al op 7 maart. Voordat de Corona crisis ook hier het openbare leven platlegde. De nacht van 6 op 7 maart was een ijskoude nacht . Om de hoek van onze flat wilde ik even een afvalzakje dumpen in de container en dan door naar de supermarkt. Maar daar bij die containers lag een hoopje karton. Onwillekeurig denk je dan: ‘Er zal toch niemand onder liggen?’ Dat gevoel bleef knagen terwijl ik in de supermarkt liep en bij terugkomst stak er een been uit de hoop karton. Tja, daar sta je dan… Wat nu? Willen werken met en voor daklozen is mooi, tot er één dreigt te bevriezen bijna voor je eigen deur. Dan gaat er wel heel wat door je heen. Ooit nog wel eens zo’n WWJD armbandje gehad…Wat zou Jezus doen? Ja die zou natuurlijk precies weten wat te doen…maar ik?

Niets doen is ook een keuze en een heel slechte, dus snel naar boven en een thermoskan thee gemaakt met veel melk en suiker en weer naar beneden. Wat nou als hij boos wordt als ik hem aanroep, of als hij al niet meer leeft? Misschien verstaat hij mijn beperkte Russisch niet goed of spreekt hij alleen de lokale taal? Ik roep hem aan en vraag of hij thee wil. Geen reactie…Dan realiseer ik me dat bij de dagopvang er op dit moment wel een paar lokale werkers rondlopen die hier raad mee weten. Dus snel daarheen gegaan en hulp ingeroepen. Dat bleek de juiste beslissing te zijn. Samen met één van de social workers weer naar de afvalplek. Zou het al te laat zijn?  Hoe ga ik me voelen als hij nu niet meer leeft?

Met een flinke zwaai gooit onze collega het karton aan de kant en roept de man in zijn eigen taal aan. Hij leeft! Al is daar alles mee gezegd. Hij rilt en bibbert en als we hem nu thee aanbieden gaan er snel twee koppen naar binnen. Hij heet David, althans met een lokale variant van die naam. We besluiten met de taxi naar de opvang te gaan waar David verder geholpen kan worden en een maaltijd krijgt. (o, wat had die taxichauffeur een slechte dag… een dakloze in zijn wagen)

Twee weken later zien we David weer. Hij ziet er een stuk beter uit. Het is ook lekker weer en hij zit voor de kleine buurtsuper bij onze flat. We spreken hem aan en vragen of hij soms brood wil. Nee, hij heeft liever sap en water. Brood had hij al op…We nemen wat voor hem mee en hij is verbaasd als we hem bij zijn naam noemen. Dat had hij niet verwacht!

Inmiddels zijn we weer een week verder. Ons land is in complete lockdown gegaan…Alleen met een formulier de straat op om boodschappen te doen binnen een straal van 1,5 km. En ook is er een avondklok. Vanaf 20.00 uur tot de andere morgen mag niemand op straat. Wat betekent dat voor de daklozen? Waar blijft David? We weten het niet…

De dagopvang moet er ook aan geloven en wordt gesloten. Dat is een tegenvaller. Wie kan de daklozen nog helpen? Maar nood maakt creatief! Eén van de werkers woont niet al te ver bij de dagopvang vandaan en ziet kans om op de dagen dat er anders een maaltijd klaar wordt gemaakt nu kant-en-klare pakketjes te maken die de daklozen mogen meenemen. Eén per persoon, zoals de tekst aangeeft, maar volgens onze directrice is dat geen probleem, ze zullen zo nodig een pakket voor een ander meenemen. Al snel is het tafeltje leeg en zijn er gelukkige daklozen die niet zonder eten de dag door moeten!

We komen David regelmatig tegen in de wijk. Vaak zit hij bij de ingang van een van de supermarkten. Als we daar onze boodschappen doen nemen we ook wat voor hem mee. We weten inmiddels dat hij van melk houdt. Deze week zat David met een groepje van vier in het gras naast de weg. Wij waren op weg naar de winkel en namen een en ander voor hen mee voor het geval zij daar nog waren op de terugweg. Maar nee, het groepje was verdwenen. Alleen David kwam ons tegemoet. We gaven hem wat van onze boodschappen, maar daarna gebeurde er iets, waar we normaal geen aandacht aan zouden hebben gegeven.

Nu wel. Het is 2020 en in heel de wereld zijn andere regels gaan gelden. Zo houden we een afstand van 1,5 meter in acht als we iemand ontmoeten. Maar David pakt Peter hartelijk vast om hem te begroeten, zoals hier gebruikelijk doet hij dat bij mij als vrouw niet. Hem wijzen op de 1,5 meterregel was op dit moment geen optie. Hoe vaak zou deze man al afgewezen zijn in zijn leven? We praten een poosje. Het gaat relatief goed met hem, maar we begrijpen dat hij behoefte heeft aan ondergoed. De andere dag brengen we hem dat als hij weer op zijn gebruikelijke plekje zit bij de supermarkt.

Dit kleine voorval deed me denken aan de geschiedenis uit Mattheüs 8, waar een melaatse bij Jezus komt en vraagt om genezing. Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en genas hem. Niemand raakte een melaatse aan, Hij wel!

Dank en Gebedspunten:

  • Dank voor de initiatieven om voedsel uit te delen.
  • Bid dat ook voor de langere termijn voor de zwaarst getroffenen voorzien zal worden.
  • Bid dat Riek en Peter de gelegenheid zullen krijgen om de trouwdag van hun dochter mee te maken.

 Prachtige opbrengst Gerbera-verkoop

We willen iedereen, die vrijdag 22 mei de Gerbera’s kwamen kopen en afhalen, heel erg bedanken! We hadden 800 bossen besteld en die zijn allemaal verkocht! Ook kregen we giften en alles bij elkaar (na aftrek van de onkosten) heeft dit het prachtige bedrag van € 1476,55 opgebracht! Heel erg bedankt! Lea kreeg die zelfde vrijdag al foto’s doorgestuurd van mensen uit de gemeente die de Gerbera’s gekocht hadden! Heel leuk! Hierdoor kon ze zelfs vanuit Zuid-Afrika meeleven 🙂

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond mochten we ervaren dat het leerboek van Heidelberg ook een boek vol troost is. Wat een uitzicht kregen we vanuit zondag 22 aangereikt. De Heere zorgt voor verlossing van ziel én lichaam. “En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn”, zo lazen we vanuit 1 Thessalonicenzen 4.

In de morgendienst op Pinksteren hoop ik het Pinksterevangelie te verkondigen uit Handelingen 2: 1-13. Vers 3 vormt de kerntekst: “En aan hen werden tongen als van vuur gezien….” ’s Avonds hoop ik hierover te preken in de Oude Kerk. In de Nieuwe Kerk wordt dan ds. G. van den Berg uit Sint Philipsland verwacht. Op de tweede Pinksterdag is er een dienst vanuit de Oude Kerk. Daarin gaat onze ‘buurman’ ds. L. W. den Boer uit

Sliedrecht voor. Heb een goed Pinksterfeest!

Pastoraat

We denken aan verschillende gemeenteleden die in zorgcentra verblijven zowel binnen als buiten ons dorp. Er zijn ouderen die de afbraak van het lichaam ondervinden. Er zijn er die leven met een handicap. Andere gemeenteleden hebben het psychisch moeilijk. We leven mee met mensen die korter of langer geleden weduwe of weduwnaar werden. Laten we in alle moeite en zorg ons troost en kracht zoeken bij de levende Heere. De dichter van Psalm 4 bidt ons voor: “Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE”. (Psalm 4: 7)

Op weg naar Pinksteren

Deze week is in de Nieuwe Kerk een opname geweest van een meditatief muzikaal moment. Vrijdagavond 29 mei om 19.30 uur zal dit uitgezonden worden via het digitale kanaal (kanaal 2) en de kerkradio. Mocht de uitzendkwaliteit van de kerkradio te wensen overlaten, dan zal dit uitgezonden worden op het kanaal van de Oude Kerk. Van harte aanbevolen!

 Vanuit de pastorie

Sinds vorige week zijn er grote zorgen over de gezondheidssituatie van mijn vader, uw oud- consulent ds. W. Westland sr. Hij heeft te horen gekregen dat hij een tumor heeft in zijn alvleesklier. Dat betekent dat hij zich moet voorbereiden op zijn naderende levenseinde. Dat is aangrijpend voor hem, mijn moeder en voor ons als gezin. Dankbaar zijn wij voor het vertrouwen dat onze vader mag hebben in God. Tegelijkertijd valt het voor een mens niet mee om los te laten. We vragen dan ook uw voorbede voor mijn ouders en voor ons als gezin.

 Gelezen

Christus heeft geen opvolgers, tenzij dan de Heilige Geest.(O. Noordmans 1871-1956)

Tenslotte

Het is mooi dat op zondag 7 juni een opvolger bevestigd zal worden in Lelystad. Ds. C.H. Hogendoorn, komend uit Katwijk aan Zee, heeft zich met zijn gezin gesetteld in Lelystad. Het is fijn dat er nu een einde komt aan de vacaturetijd van ruim twee jaar. Het zorgt er ook voor dat we het laatste beetje Lelystad nu kunnen loslaten. De grote Herder van de schapen gaat door met Zijn werk en dat stemt dankbaar.

Met jongeren in de examenklassen leven we mee nu ze in deze tijd de uitslag krijgen. Wat mooi als je dit examenjaar kunt afronden. Laat er de dank aan God zijn die wijsheid en krachten gaf om het schoolwerk te doen. Mocht het zo zijn dat je er voor een enkele toets nog tegenaan moet: sterkte! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Pinksteren

Als dit nummer van het kerkblad in uw brievenbus valt, is het bijna Pinksteren. Dan gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus Christus beloofde dat Hij een andere Trooster zou zenden. Dat is veelzeggend: we hebben dus twee Troosters: Christus Zelf en de Heilige Geest. Hij is dat nu in de hemel, de Heilige Geest is dat nu op de aarde. En Die blijft bij ons tot in eeuwigheid als de grote Plaatsvervanger van Christus. Wij zijn geneigd om de Persoon van de Heilige Geest te onderschatten, want wij kunnen ons bij Hem weinig voorstellen. Van de Heere Jezus hebben we nog enigszins een voorstelling, want Hij was hier Mens. En bij God de Vader hebben we ook bepaalde gedachten van bijvoorbeeld zorgzaamheid, of: Iemand Die je op de vingers tikt. Maar de Heilige Geest komt er altijd wat bekaaid vanaf bij ons. Onterecht! Wat doet de Heilige Geest dan precies: wat heb ik aan Hem? Daarvoor gaan we te rade bij de catechismus. ‘Ik geloof in de Heilige Geest’, zijn de overbekende woorden uit de Apostolische Geloofsbelijdenis die in de Heidelberger worden uitgelegd. Dr. W. Verboom heeft de catechismus voor de kinderen herschreven. We geven dat hieronder weer, niet alleen voor de kinderen (en de jongeren), maar voor iedereen!

Vraag: Wat geloof je van de Heilige Geest?

Antwoord: Dat Hij God is, samen met de Vader en de Zoon.

Vraag: Wanneer is de Heilige Geest uitgestort?

Antwoord: Op het Pinksterfeest in Jeruzalem, tien dagen nadat Jezus naar de hemel ging.

Vraag: Is de Heilige Geest er ook voor jou?

Antwoord: Ja, dat heeft Hij beloofd toen ik gedoopt werd.

Vraag: Wat bewerkt de Heilige Geest?

Antwoord: Dat ik in de Heere Jezus geloof en dat ik Hem liefheb.

Vraag: Wat doet de Heilige Geest graag?

Antwoord: Mij troosten als ik verdriet heb.

Vraag: Blijft de Heilige Geest altijd bij je?

Antwoord: Zeker, dat heeft Hij beloofd.    ds. J.M. van Wijk

Citaat

Het werk van de Heilige Geest gaat niet buiten het gebruik van de middelen om, maar leert ons die op de juiste manier te gebruiken. (John Angell James 1785-1859)

Bidden en danken

–  We bidden om kracht en wijsheid voor scholieren die door de huidige maatregelen geen examen kunnen doen, maar via schoolexamens het voortgezet onderwijs zullen afronden.

–  Meerdere evangelisten werden een land in Centraal-Azië uitgezet. Het lijkt er op dat de overheid het christendom uit het land wil verwijderen. De vervolging neemt toe in dit deel van de wereld. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

–  Elke week komen mensen tot geloof in Algerije, ondanks het verbod op evangelisatie. Voor nieuwe gelovigen is hun nieuwe leven een behoorlijke verandering. Zij krijgen te maken met tegenstand en afwijzing vanuit hun familie en vrienden. Bid om kracht en moed. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie de komende Pinksterdagen en de zondag daarna, thuis gezegende uren tijdens het meekijken en –luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In het digitale kerkblad noemen we geen namen. De zorgen zijn er niet minder om. Zorgen van psychische of relationele aard; verlies van dierbaren of ook het verdriet om wegen die worden gegaan door (klein)kinderen, of juist door ouders. Dan blijft er uiteindelijk maar één weg over: Jezus Christus, de Voorspraak bij de Vader. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot Hem.

Gelezen/gehoord

     O, Heil’ge Geest, kom tot Uw heerschappij

     Schenk een herleving en begin bij mij.

     Zegen Uw volk, maak ‘t als een bruid bereid

     wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Vanuit de pastorie

Pinksteren: Wat verwacht ik van Pinksteren? Goed om even over na te denken. Wat mag je verwachten? Aanstaande zondag staat Handelingen 2 weer in het middelpunt in de erediensten. Kern van dit hoofdstuk is de uitstorting van de Heilige Geest. Al lezend valt op dat als gevolg van die uitstorting de Heere Jezus centraal staat in de Pinksterpreken die volgen. Dat had de Heere al gezegd: “Die (de Geest) zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” (Johannes16: 14) Laten we bidden dat die verkondiging onze harten raakt. Want Hij, de verheerlijkte Zoon van God, is een verzoening voor onze zonden en de bron van blijvende vrede, hoop en blijdschap. En in Zijn Naam mogen we veel verwachten, want Hij heeft beloofd: “bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.”(Johannes16: 23-24) Dat is een blijdschap die ons diep van binnen vervult, omdat Hijzelf in ons woont (Johannes14: 20) We wensen u en jullie van harte toe verdieping in de gebeden en een rijke Pinksterzegen van Hem! Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Aanstaande zondag vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals Christus het ‘onderpand’ is van onze opstanding is de Heilige Geest het ‘Onderpand’ van de eeuwige gelukzaligheid, die is weggelegd voor allen die Gods Naam ootmoedig vrezen en leven naar Zijn goddelijk bevel. Namens de kerkenraad  een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 Zaterdag 30 mei 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 8 juni

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Zaterdag 6 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 26 juni, 10 en, 24 juli, 7 en 21 augustus

Raamposter Pinksteren

Na een dag thuiswerken loopt u door uw stad/dorp. Wat zou het mooi zijn als u dan geïnspireerd wordt door het Evangelie! Maar ook voor hen, die wellicht nog niet het Woord van God hebben gehoord… Laten we elkaar inspireren en stilstaan bij Pinksteren.

Juist daarom heeft de GZB een raamposter ontworpen. Deze helpt u maar ook allen die langs uw huis lopen te herinneren aan de boodschap van Pinksteren. Hang de poster op voor uw raam en verspreid zo de boodschap van Pinksteren.

We hebben twee soorten raamposters. Eén kunt u zelf inkleuren. De ander is al voor u ingekleurd.

De poster is gratis te downloaden via de site van de GZB (gzb.nl)

Oliebollenactie t.b.v. Stichting Ontmoeting

Erediensten

Zondag 31 mei 2020, Eerste Pinksterdag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J. Muller, Bleskensgraaf

 Collecten                                      

1. Pastoraat

2. GZB – Pinkstercollecte

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst:   Psalm 108: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. G. van den Berg, St. Philipsland

 Collecte

Morgendienst:   1. GZB

2. Eigen gemeente – De Parel

Avonddienst:    1. GZB

2. Eigen gemeente – De Parel

____________________________________________

Maandag 1 juni 2020, Tweede Pinksterdag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 118: 12

avonddienst: Psalm 108: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

 Collecten

Morgendienst: 1. GZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

_________________________________________________

 Zondag 7 juni 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 17

avonddienst: Psalm 26:12

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

18.00 uur   wijk 3 Zuid, A.J. van den Herik, Moerkapelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M. Maas, Dordrecht

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – HC zondag 23

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwenn