Kerkblad 74-23, 24, 25

Er is een Kindeke geboren

“en zij baarde haar ​eerstgeboren​ Zoon, ” (Lukas 2: 7)

_______________________________________________

Oh ja, alweer? Is er alweer een Kindeke geboren op aard? Elk jaar op 25 december, of de nacht ervoor, krijg je het idee dat Jezus opnieuw geboren wordt. Je struikelt over de kerststallen en je ziet overal engeltjes zweven en het lijkt wel of we moeten denken dat met Kerst Jezus weer geboren gaat worden. Kunnen we het niet eens een keer gewoon overslaan? Dan doorbreken we de sleur en zijn we misschien ook gelijk van al die commercie af. Ik neig er soms naar om zo te denken. En begrijp me goed, het is goed om de geboorte van Jezus te gedenken. Natuurlijk moeten we dat niet overslaan, maar laten we dan wel echt gedenken en niet net doen alsof Jezus elk jaar opnieuw geboren moet worden.

Ik wil je vragen om de geboorte van Jezus te bekijken vanuit een opmerking die Jezus later maakt, vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. Twee keer zegt Hij over Zijn discipelen en daarmee ook over jou als gelovige: “Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.” (Johannes 17: 18) Hij bidt dat in het Hogepriesterlijk gebed en Hij zegt het tegen Zijn discipelen. Gezonden zoals Jezus. Als je zo kijkt naar de geboorte van Jezus kan ik je garanderen dat er niet veel sentiment overblijft in het Kerstverhaal, want dan komt de focus erop te liggen dat het lijden van Jezus, vanaf dat Hij in de buik van Maria was, totdat Hij naar de hemel gaat, ook jouw lijden is, als jij je gezonden weet in deze wereld zoals Hij werd gezonden.

Er is een Kindeke geboren. Jazeker, Jezus is geboren in een stal. Dat is helemaal niet romantisch, maar dat is een barre en vooral ongezonde werkelijkheid voor elke baby. Stel je voor dat er nu een kind geboren zou worden in een stal, hier ergens in de Alblasserwaard. Dan zou het zeker de krant halen en zou menigeen zijn afschuw hierover laten horen, want dat kan toch echt niet. En je ziet het voor je: Maria in verwarring, haar eerste kind, ze weet helemaal niet hoe de bevalling zal gaan en dan kom je uiteindelijk in een stal terecht, zonder verloskundige, met alleen Jozef erbij die ook van toeten noch blazen wist. Wat een verwarring om als Kind voor de wereld in deze wereld te komen.

Toch is dat wat het is en misschien klinkt het minder lief en romantisch, maar er is niet alleen een Kindeke geboren, maar er is vooral een Kind gezonden. Jezus, gezonden in onze werkelijkheid, waarbij Hij alle diepste dalen van onze gebrokenheid moest doorgaan, zelfs bij Zijn geboorte. Dan wordt Hij geboren, de Redder van de wereld en wie stond op Hem te wachten? Of nog anders gevraagd, wie gaf Hem een plekje?

Natuurlijk, niemand wist dat Maria de Messias bij zich droeg. Voor iedereen was Maria gewoon een zwangere vrouw. Wat jong misschien, maar meer dan dat was zij niet. Jezus komt ongemerkt onze werkelijkheid binnen. En kennelijk ontbrak het zelfs aan normaal menselijk fatsoen om Maria een plaats te geven om te bevallen. Zoals je in de bus zit en er komt een hoogzwangere vrouw binnen en niemand staat op om haar een plaatsje te geven. Nee, erg welkom is Jezus niet. Sterker nog, eigenlijk is Hij vooral erg lastig. Maria een plaats geven om te bevallen, betekende in het overvolle Bethlehem dat iemand zijn bed moest afstaan. Zelfs dat was kennelijk te veel. Jezus werd gezonden in de wereld, maar dat was vooral lastig. Zoals Hij later zo vaak lastig zou blijken te zijn voor velen.

Een lastige start voor Jezus als baby. Psychologen zouden zeggen dat dit een trauma is waar Hij Zijn leven lang last van zou moeten hebben. Maar we keken deze keer vanuit een ander perspectief. Jezus, jouw Redder, jouw Bevrijder, Hij werd gezonden en zoals Hij werd gezonden word jij gezonden. Als Jezus deze woorden spreekt, aan het einde van Zijn leven, dan bedoelt Hij te zeggen dat het niet stopt, als Zijn werk op aarde klaar is, maar zendt Hij jou, zoals Hij is gezonden. Hij wil dat jij Zijn aanwezigheid brengt in elke situatie die jij ontmoet. Alleen is er ook dan geen verschil tussen hoe onwelkom Hij was en hoe onwelkom jij bent in Zijn Naam. Wij vinden het vreemd dat als we het Evangelie delen en het Koninkrijk van Jezus brengen dat niemand erop zit te wachten. Dat is niet vreemd, want je bent uiteindelijk net zo lastig met die boodschap als dat Jezus lastig was toen Hij kwam. De vraag is of het jou die prijs mag kosten om namens Jezus gezonden te zijn in deze wereld, zelfs als je net zo onwelkom bent als Hij.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2020

Door de AK zijn de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven zal het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 9 februari, 17 mei, 13 september en 6 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (9 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

 Terugblik en vooruitblik.

Het is inmiddels een goed gebruik om alle vrijwilligers in het laatste kerkblad van het jaar te bedanken. Bij de Algemene Kerkenraad ontvangen we ieder jaar de verslagen van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente. Ook wordt vaak verantwoording gegeven van het financiële beleid. Dit lijkt allemaal heel zakelijk, dat is het deels ook, maar toch gaat achter al die stukken de liefde tot de Koning van de kerk schuil. Het afgelopen jaar zijn er weer heel veel stukken de vergadertafel van de Algemene Kerkenraad gepasseerd. Hieruit blijkt ook een enorme betrokkenheid van de gemeente en van alle vrijwilligers binnen en buiten het ambt. Hiervoor willen we allen die een bijdrage geleverd hebben heel hartelijk danken.

 Al het gemeentewerk dat mag gebeuren is een schakel in het werk in de Wijngaard van de Heere God. Daarnaast denken we aan al de oudere en ook jongere gemeenteleden die dit werk opdragen in het gebed. Wilt u daar alstublieft mee doorgaan? Soms is het werk niet eenvoudig of voelen we ons zo machteloos. Toch mag er in de Christelijke gemeente iets van volharding zijn tot het einde. De Heere Jezus heeft ons geleerd dat ‘wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden’.

Laten we bidden of de Heere ons in het nieuwe jaar bij Zijn Woord wil bewaren. Het is ons verlangen dat onze gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in dat Woord tot zegen voor haarzelf en voor de mensen waar zij mee in aanraking komt. Het evangelie van de Heere Jezus mag dan uitgedragen worden ook buiten onze kerkelijke gemeente.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

preses en scriba AK

Opbrengst gemeentediner

Het is alweer enige tijd geleden (vier weken) dat we als gemeente met elkaar in De Parel hebben gedineerd. Zo’n 160 mensen namen deel aan het gemeentediner en er was een verrukkelijk vier-gangen menu! Er is hiermee ruim € 1135,- opgehaald voor het HGJB-project in Mozambique. Heel erg hartelijk dank daarvoor!

Opbrengst Winterfair

We kijken terug op een mooie Winterfair die, ondanks de weersomstandigheid, heel goed bezocht is. Er is goed gegeten, maar bovenal was erg gezellig en is er genoten van de ontmoeting van elkaar.

De commissie is heel dankbaar voor alle hulp. Er is ontzettend veel werk verzet met op- en afbouwen, soep koken, gebak maken, verkoop in de kramen, verzorgen van kinderworkshops, koffie en thee schenken en nog veel meer! Dit alles heeft een heel mooi geldbedrag opgeleverd, nl. € 7.100,- ! Een mooie bijdrage aan de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Bericht van Mariëtta Bellaard

Geachte gemeente, Vanaf aankomende zondag 22 december hoop ik voor drie weken in Hardinxveld-Giessendam te verblijven na een opname van negen maanden in Kaapstad, Zuid- Afrika. Met alle dankbaarheid kijk ik terug op deze maanden en mag ik zeggen dat de behandeling tot nu toe heeft geholpen. Echter blijft het een dagelijks gevecht tegen deze mentale ziekte, die ook wel als verslaving wordt erkend/behandeld. De cijfers liegen er niet om: deze ziekte is dodelijk. Na deze drie weken hoop ik terug te vliegen naar Kaapstad voor verdere behandeling.

Gemeente, ik kan niet in woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben voor God. Hij heeft mij elke dag bijgestaan, gezegend en alle kracht gegeven die ik nodig had en heb. Elke dag zag ik Zijn trouw en zorg. Ook naar u toe gemeente kan ik niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor al uw kaarten, gebeden, (financiële) steun en steun voor mijn familie. Hartelijk bedankt daarvoor. Hartelijke groet,

Mariëtta Bellaard

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 22 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de negentiende eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

 Diaconale collecte zondag 29 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor het project ‘Werkgelegenheid voor jongeren in Tsjaad’, ook wel ‘Job Booster Tsjaad‘ van Woord & Daad. In Tsjaad ontvluchten veel jongeren de armoedige omstandigheden op het platteland en trekken naar de steden. In de steden is echter ook nauwelijks werk te vinden, zodat veel van deze jongeren niets anders rest dan in groepen op straat hangen. Criminaliteit, misbruik en verslaving zijn het gevolg. Deze jongeren horen in principe ook bij de doelgroep van Job Booster. Daarnaast richt Job Booster zich op jongeren die in de landbouw willen werken. In de eerste plaats richt Job Booster Tsjaad zich op de twee steden: Ndjamena en Moundou. In deze steden en de omliggende gebieden zijn veel kansen om jongeren aan (eigen) werk te helpen. Het programma sluit aan bij het overheidsbeleid, dat landbouw en ondernemer-schap heeft aangemerkt als twee belangrijke pilaren van de economie. Job Booster begeleidt jongeren naar een baan in bijvoorbeeld de ICT of de landbouw. Binnen de landbouw bieden groenteteelt en -verwerking, productie en verwerking van noten, klein veehouderij, honing-productie etc. de meeste kansen. Na de start in deze twee steden willen ze het project uitrollen naar de plattelands-gebieden, om te beginnen rond Moundou. De diaconie wil dit project van Woord & Daad graag ondersteunen met een financiële gift. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

 Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden oktober en november van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

06-10

St. Messias Belijdende Joden

€ 1.834,81

13-10

Noodhulp in Nepal, via Project 10 27

€ 2.290,97

27-10

Algemeen

€ 1.718,31

06-11

Dorcas Voedselactie

€ 1.459,31

10-11

Dorcas Transportkosten voedselpakketten

€ 2.612,36

17-11

Hulp in de wijk – Capelle Schollevaer (via Project 10-27)

€ 1.606,07

24-11

Stichting De Hoop

€ 1.765,70

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

I.v.m. vakantie vindt op maandag 30 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Maandag 23 en vrijdag 27 december en vrijdag 2 januari gaat de verkoop wel door.

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In november is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan? Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel. 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Verrast door zoveel warmte en gezelligheid

De belangstelling was groot tijdens de winterfair! Velen van u brachten een bezoekje aan ’onze oude dame’  Ieder kon zijn vragen stellen aan de orgelcommissie of orgelbouwer Jaap Hooghwerff. Mooi dat er zoveel aandacht en enthousiasme is voor de komende restauratie.

De ‘orgelpijpen met spijs’ werden gretig gekocht. Ook de mooie chocolade tegels met afbeelding  van het orgel deden het goed. Mocht u het gemist hebben; de chocolade tegels zijn nog te koop op het kerkelijk bureau!

Deze week is het tijdelijke orgel, beschikbaar gesteld door Consultare, naar boven gebracht en zal ingeregeld worden om de gemeentezang te kunnen begeleiden. Daarna zal op 6 januari de demontage van het orgel beginnen waarmee de restauratie officieel van start gaat. In ca. één week tijd zullen de pijpen (ong. 1100 stuks) ingepakt en afgevoerd worden naar de werkplaats. Een zorgvuldig werk!

We zijn dankbaar en blij met de opbrengst van de winterfair. Daarnaast is er ook al ruim € 12.000,- aan giften ontvangen voor de restauratie.

Graag verwijzen we u naar de site hghg.nl/orgel waar u de informatie, tijdens de open kerk getoond, nog eens na kunt lezen.

                                              de orgelcommissie

Nieuwe kerkrentmeester

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering broeder A. Loeve, Rivierdijk 537, 3372 BW, benoemd voor de openstaande vacature van kerkrentmeester, die namens wijk 2 Noord wordt vervuld. Daarop heeft hij te kennen gegeven dat hij deze benoeming aanvaardt. Het college van Kerkrentmeesters is verheugd over deze beslissing en wij heten broeder A. Loeve met ingang van januari 2020 van harte welkom in ons midden. Wij bidden hem Gods onmisbare zegen en bijstand toe bij de taken die hij mag vervullen.

Zending

Nieuws uit Centraal Azië

Nadat Riek, Peter en Gerlinde zondag 15 september jl. bij onze gemeente op bezoek waren en hun missie met ons hebben gedeeld zijn ze half oktober naar Centraal Azië vertrokken. Inmiddels hebben ze ons laten weten hoe het met hen gaat. Ze schrijven het volgende: In Centraal Azië zijn we goed opgevangen door een Nederlands echtpaar en de lokale staf. Zij hebben ons wegwijs gemaakt met de gewoonten, openbaar vervoer en praktische dingen. Na een tijdelijk onderkomen heeft ieder nu een eigen appartement.

De eerste contacten zijn gelegd, al gaat het nog veel met handen en voeten. Er is contact met de plaatselijke kerk waar de daklozenopvang plaatsvindt. Zij zijn erg blij dat wij zijn gearriveerd en hen komen helpen. Helaas kan het palliatieve opvanghuis nog niet open omdat we eerst goed in het Russisch moeten kunnen communiceren. Daar werken we ook hard aan. Hoewel we allerlei woordjes die we al geleerd hebben op straat herkennen, is het nodig dat we nu voor een half jaar, vier dagen in de week taalles krijgen. Daar leren we ook over de cultuur. Dagelijks ontdekken we dat gewoonten soms anders zijn dan wij gewend zijn.

Wij zijn verheugd dat we kunnen melden dat ons verpleeghuis nu een septictank heeft gekregen en eindelijk is aangesloten op de riolering. Het is dan extra jammer dat we nog niet met ons werk kunnen beginnen. Vooral ook omdat de opvang laat zien hoe groot de behoefte hieraan is. Intussen hebben we een aantal gemeenten bezocht en moeten we ons nog bij een gemeente gaan aansluiten. Fijn dat jullie vanuit Nederland met ons mee leven. Wilt u met ons mee danken en bidden? Danken voor de mensen die ons hebben opgevangen en de taal willen leren. Dat we zo snel een goed appartement hebben mogen vinden waar we ons thuis voelen. Bidden voor het leren van de taal en het werven van verpleegkundigen voor het hospice. En voor een nieuw studentenvisum in januari.

De zendingscommissie wil de dames van Ora et Labora hartelijk bedanken voor de gehouden verkoping en de mooie opbrengst.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019

Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’.

Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
 2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen en overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
 3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.
 4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. 

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 0184-61 03 10.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De zesde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden dinsdagmorgen 7 januari 2020. Tineke de Vries verzorgt de inleiding over 1 Timotheüs. 6: 2b-21: Tevreden de loopbaan lopen. (novembernr. Vrouw). Jamarka de Jong en Maaike Schild passen op de kinderen. Van harte welkom om 9.15 uur in De Parel.

een hartelijke groet van de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 8 januari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal  behandelen we Johannes 16. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kon eens luisteren en meepraten!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 januari start de kring met een nieuw Bijbel-gedeelte, 1 Samuel 1 en 2. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen. De kring komt bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al flink geoefend en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment: € 4497,65. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL82FVLB0227104641 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v. gift kerstfeest 2019. Wij zeggen iedereen nogmaals hartelijk dank voor uw gift. Zondag 22 december is er geen zondagsschool. Wij hopen u allen te ontmoeten op donderdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk. Met vriendelijke groet,

het personeel van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de heilige doop bediend aan Abraham Jacobus (Jason) van der Vlies. Als dooptekst kreeg hij Psalm 105: 8 en 9 mee. In de verkondiging hoorden we hoe God op grond van het verbond verlossing schenkt. Daarbij werd ook Exodus 2 en 3 aangehaald. God ziet de verdrukking van Zijn volk in Egypte en denkt aan Zijn verbond. Zacharias zingt ook over verlossing vanwege het verbond. Verlossing die leidt tot dienst aan de Heere. Een dienst waarin we als een Anna gericht zijn op de Heere en niet schakelen of van kleur verschieten als een kameleon, maar elke dag met Hem leven. Het woord krijgt dan gewicht in ons leven.

Pastoraat

In onze gebeden zijn we betrokken op mensen die lijden aan een chronische ziekte en daar dagelijks veel hinder van ondervinden. Anderen hebben een handicap. Rondom de feestdagen denken wij in het bijzonder aan gemeenteleden die alleen zijn en weinig familieleden hebben. Een bemoediging, een bezoekje kan hen zo goed doen. Maar u en jou wens ik vooral toe dat het woord van God telkens weer tot steun en kracht zal zijn. In Jesaja 40 lees ik zo treffend: “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft”. (Jesaja 40: 29)

Gift

Voor het orgel van de Oude Kerk ontving ik een gift van € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Scheurwater-Hoornaar, Peulenstraat- Zuid 71, 3361 AL, mocht op 18 december gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Een hartelijke felicitatie vanaf deze plaats. Het is een groot voorrecht om dit samen te beleven. Dat is een cadeau van God en het is goed om dan God daarvoor te danken. Aan Zijn hand mag je de reis door het leven vervolgen. De dichter van Psalm 33 gaat daar in voor: “Onze ziel verwacht de HEERE. Hij is onze hulp en ons schild. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op u hopen” (Psalm 33: 20 en 22)

 Huwelijksjubileum

Donderdag 19 december waren Gerrit en Heleen Hettema -Verwoerd, Zijlweer 4, 3371 CW , veertig jaar getrouwd. Een hartelijke gelukwens voor onze koster en zijn vrouw en daarbij betrekken we ook Rinie. In de achterliggende tijd is er veel gebeurd. Het was een periode met hoogten en diepten. Het is nog maar een paar maanden geleden dat br. Hettema een stamcellentransplantie moest ondergaan. We mogen zeggen dat de Heere steeds erbij was en ook in de moeite Zijn zegen niet onthouden heeft. ‘Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader’.

We zijn dankbaar voor wat jullie gedrieën mogen betekenen in onze gemeente en daarmee ook voor de HEERE en Zijn dienst. Voor de toekomst wensen we jullie toe: ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal, Zijn gunst uit Sion u bestraal.’ (Psalm 134: 3)

Gelezen

‘Nu wij ons voorbereiden om het Kerstfeest te vieren, bedenken wij dat wij een verjaardag vieren. Jezus werd geboren. Meer nog, dat wij een naamdag vieren: Jézus werd geboren. Wat is zich voorbereiden? Het is heel goed luisteren naar de Naam. Het is een overnemen van de naam, zodat we Hem bij Zijn Naam noemen’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

Op de vierde adventszondag staat in de morgendienst de tweede helft van de lofzang van Zacharias centraal, Lukas 1: 76-79. Dan breken de feestdagen ook weer aan. U en jou wens ik zegenrijke en vreugdevolle feestdagen waarbij we in het huis van God het grote wonder van Kerst mogen beluisteren en bezingen. Op Eerste Kerstdag ga ik voor in de Nieuwe Kerk en preek ik over Lukas 2: 19. Laten we persoonlijk bidden dat het ook Kerst zal zijn in ons hart en dat we vol worden van het Kind van Bethlehem. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Ambtsdragerverkiezing

We zijn de Heere dankbaar dat br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM zijn verkiezing tot diaken heeft kunnen aanvaarden. Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 16 december is br. F.P. Schild, Damstraat 33, 3371AC verkozen in het ambt van diaken. Wij wensen br. Schild, samen met zijn gezin, de leiding van Gods Geest toe in de te nemen beslissing. Het is de wens dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op dinsdag 17 december. Dat betekent dat hij uiterlijk op dinsdag 24 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de wijkkerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden alle zieken, lichamelijk of psychisch, thuis en in instellingen de zegen van het Kerstkind toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28.

Bediening Heilige Doop

In de late morgendienst van zondag 22 december zal de heilige doop worden bediend aan: Adriaan (Aron) van Wijnen, zoon van Jorian en Ada van Wijnen. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.H. Bax uit Ede.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen maandag 16 december, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 20 december zodat bezwaren  tot uiterlijk woensdag 25 december a.s. schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op vrijdag 27 december worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 29 december zal ds. Bakelaar dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. Omdat er de komende twee vrijdagen geen kerkblad zal ver-schijnen stelt ds. Bakelaar zich hieronder ook aan u voor:

Wie is ds. Bakelaar?

Vanwege het op mij uit te brengen beroep, hierbij enkele regels waarin ik mezelf en ons gezin voorstel. 51 jaar geleden werd ik geboren in Ooltgensplaat op het eiland Goeree-Overflakkee. Omdat mijn interesse in eerste instantie uitging naar de economische sector, volgde ik na de Havo, Hoger Economisch en Administratief Onderwijs aan de Hogeschool Zeeland. Na het afronden van deze studie, werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Mijn parate tijd bracht ik door als huzaar in het Duitse Bergen-Hohne. Daar begon een proces van veel nadenken over levensvragen en het geloof dat ik van huis uit heb meegekregen. Een en ander leidde, na een tweetal jaren werken in het bedrijfsleven, tot de keuze om fulltime Theologie te gaan studeren in Utrecht. In de tussentijd had ik ook Henriette leren kennen, die toen als medisch-analist werkzaam was in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en nu als parttime medewerker bloedafname bij Star-SHL. Na een vicariaat bij ds. W.G. Sonnenberg in Ermelo, en het afronden van de kerkelijke opleiding, werd ik in 2001 verbonden aan de Hervormde Gemeente Langerak. In 2006 volgde de Sionskerk in Alphen aan den Rijn, en vanaf februari 2014 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. Alle kinderen wonen nog in de pastorie. Ruth (21) werkt bij de plaatselijke supermarkt, Debora (18) studeert aan de Christelijke Hogeschool in Ede, en de jongste, Barend (14), fietst iedere dag naar De Driestar in Gouda. We hebben het goed naar onze zin in Krimpen aan de Lek, dus echt uitzien naar een verhuizing doet ons gezin niet. Wel willen we ons, bij de keuzes die we maken, laten lei-den door de Heilige Geest van God. Bidt u/bid jij daarom mee om wijsheid van Boven?

ds. B.F. (Bas) Bakelaar

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend:

Vacature ouderling:

 • Martin (M.) de Beer
 • Johan (J.)van Kekerix

Vacature diaken:

 • Peter (P.G.) Cornegé
 • Peter (E.P.) de Jong

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 6 januari a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering, op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ouderling Robert Kraaijeveld heeft tijdens een bezoek € 40,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank!

Oudejaarsdag, 31 december

Op oudejaarsdag zullen er voor aanvang van de avonddienst twee liederen ten gehore worden gebracht en ook een lied tijdens de collecte. De liederen worden gezongen door Corlinde en begeleid door Joost en Naomi op piano en viool.

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het zondag 22 december over ’de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 404 ‘Eeuwenlang geleden.’

Op Eerste Kerstdag, 25 december, OTH 84 ‘In Bethlehems stal.’.

Op 29 december OTH 418 ‘Vlammetje, vlammetje’. Zondag 5 januari gaat het over Anna en Simeon. Het lied is OTH 475’Als je bidt zal Hij je geven.’’

Citaat

Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is voor Hem om de aarde te verliezen. (Christopher Love 1618-1651)

Bidden en danken

Wilt u bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden.

– In deze tijd rond Kerst lijkt vrede op aarde in Syrië verder weg dan ooit. Wilt u bidden voor vrede en moed? (Gebedskalender Open Doors)

– In een aantal landen in Zuidoost-Azië is voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Gelukkig is voor God niets onmogelijk! We zien dat in deze regio de kerk, ondanks een streng evangelisatieverbod, toch groeit. Dank God hiervoor en bid of Hij doorgaat. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten in de komende weken. Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
 Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder. L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardagsbezoek € 5,- voor de restauratie van het orgel.

Beleidsplan

Nadat de gemeente in kennis is gesteld van het beleids-plan is op de kerkenraadsvergadering van 9 december het beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld en ondertekend. Door de kerkenraad is een commissie ingesteld die met een aantal beleidsvoornemens aan de slag gaat.

Vanuit de pastorie

Met het Kerstfeest staan we stil bij het wonder dat Gods Zoon neerdaalt in ons verloren bestaan. Hij kwam om ons daaruit te verlossen en ons op te nemen in Zijn heerlijkheid. Kerstfeest drukt ons met onze neus op dat wonderlijke heilsfeit: Immanuel, God met ons.

Door het eenvoudige geloof mogen we dit ontvangen als een diepe troost en bron van redding en hoop. Met Hem kunnen we het oude jaar aan God toevertrouwen met alle zegeningen en vreugde, maar ook met alle gebrek, verlies en verdriet. En met de Heere kunnen we het nieuwe jaar tegemoet zien in verbondenheid met elkaar. Verbondenheid hebben wij ervaren in het afgelopen jaar. Het liep anders dan gehoopt, omdat ik voor een periode het preken moest loslaten. Hartelijk waren de vele berichtjes, kaarten, bemoedigingen (en gebeden!) van uw kant voor ons. Dat heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor! Niet minder voor alle goede wensen met het oog op de Kerstdagen en het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze gezegende Koning. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

Leer mij knielen bij de kribbe, in de stal van Bethlehem.

Leer mij knielen bij de kribbe, vol verwondering en eer.

Door te knielen, wil ik buigen voor de Allerhoogste Naam

Want het is juist door te knielen, dat ik sterk in U kan staan

Tenslotte

Vanaf deze plaats wensen we u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 21 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 22 december

                          Geen Zondagsschool

Maandag 23 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 26 december

10.00 uur             kerstviering Zondagsschool -Oude kerk

Vrijdag 27 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 28 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 december

                          Geen Zondagsschool

Dinsdag 31 december

                          Oliebollenactie

Woensdag 1 januari 2020

na kerkdienst      Nieuwjaarsreceptie

 Donderdag 2 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

Vrijdag 3 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 4 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 5 januari

                          Geen zondagsschool

 Maandag 6 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 7 januari

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora

20.00 uur             Thuiskring

Woensdag 8 januari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 9 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG3 Zuid –

20.00 uur             Bijbelgesprekskring- Kievit 18

Vrijdag 10 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. kerk Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub – De Wagon

Kerstverhaal

ABUL: van het donker naar het licht

Gaan jullie mee naar een ver land in Noord-Afrika, naar Soedan? Daar loopt een jongen, zijn huid is heel donker, hij is ongeveer net zo oud als jullie. Wat is die jongen aan het doen? Gaat hij naar school? Nee, hij gaat niet naar school. Heeft hij dan vakantie? Nee, hij heeft geen vakantie, hij zít zelfs niet op school. Hij kan en hij mag niet naar school!

Abul loopt op blote voeten, hij heeft een stok in zijn hand en voor hem lopen een aantal koeien. Hij moet eten gaan zoeken voor de koeien van zijn vader. Iedere dag weer. Dat is zwaar werk voor een kleine jongen. Iedere dag in de brandende zon, op blote voeten door de bergen. Bovendien is het gevaarlijk in de bergen, er is daar al jarenlang burgeroorlog. Hij voelt zich nooit veilig als hij op pad is met de koeien. Hij durft niemand te vertrouwen en hij is blij als hij ’s avonds weer veilig thuis is. Abul zal nooit leren lezen en schrijven, hij moet werken voor zijn vader. Toen hij ongeveer 16 jaar was, kwam er de angst bij dat hij op een dag opgepakt zou worden. Dan moet hij soldaat worden en mee vechten in de oorlog. En dat wil Abul helemáál niet!  Hij heeft een donkere huid, een donker bestaan en een donkere toekomst.

Ja, en het wordt nog donkerder voor Abul. Op een dag wordt er vlak bij zijn huis iemand vermoord, zomaar op klaarlichte dag. Die man was gewoon bezig met zijn werk en toen werd hij doodgeschoten. Abul wordt bang, héél bang! Straks wordt hij ook vermoord! Abul moet daar steeds aan denken als hij de volgende dag met zijn koeien door de bergen trekt. En dan groeit er een plan in zijn hoofd. Hij gaat weg, weg bij zijn vader, weg bij zijn koeien. Hij durft hier niet meer te blijven. Hij verzamelt stilletjes eten, hij telt al zijn geld dat hij heeft, maar dat is niet veel. Hij stopt wat kleren in een rugtas. Alles neemt hij mee als hij de volgende dag weer de bergen intrekt.

Maar die avond komt Abul niet thuis, hij is gevlucht, zijn koeien heeft hij achtergelaten. Hij trekt de bergen door. Dagenlang loopt hij. Overdag verstopt hij zich vaak en probeert dan wat te slapen. ’s Nachts reist hij verder. Hij heeft soms dagenlang geen eten. Hij zoekt naar eetbare paddenstoelen en andere planten of wortels. Heel vaak heeft hij erge dorst….

Dan komt hij bij de grens tussen Soedan en Libië. Nu moet hij voorzichtig zijn, hier staan overal soldaten. Het lukt hem om veilig de grens over te steken en dan gaat zijn tocht weer verder. Hij komt veilig in Libië, maar hoe nu verder??

Hij sluit zich aan bij een groepje vluchtelingen die de Middellandse Zee over willen steken. Abul hoopt dat zij hem kunnen helpen om een goed schip te vinden. Hij mag met hen mee naar een huis waar ze zullen blijven tot er een schip is dat hen naar Italië zal brengen. Hij hoopt dat hij nu eindelijk weer eens in een lekker bed mag slapen. Maar dat valt tegen! De kleine kamer waar hij moet slapen is mutvol, het is er vies en het stinkt er verschrikkelijk. Er zijn geen bedden en er liggen zelfs geen matrassen op de grond. Dekens zijn er niet. Hij mag de kamer niet uit, zelfs niet om naar de wc te gaan. Dagenlang duurt het wachten in die vieze kamer. Soms begint er iemand te huilen of te mopperen. Abul heeft al snel in de gaten dat hij dat niet moet doen. Als je te veel herrie maakt komt er iemand met een zweep of een stok en dan krijg je slaag. Hij heeft zijn tas en zijn geld afgegeven in ruil voor een bootreis. De donkere Abul hoopte op een beter bestaan. Maar het lijkt wel of het steeds donkerder wordt voor hem. De tijd in die vieze kleine kamer, vol ruziënde mensen lijkt eindeloos….

Maar dan, midden in een nacht komt er iemand de kamer binnen met een lantaarn en roept: Opstaan, we gaan vertrekken! Iedereen staat zo snel mogelijk op, ze kijken naar de deur waar een man staat die hen naar de haven zal brengen.

Abul en de anderen volgen de man door donkere straatjes. Dan komen ze bij de haven. Er liggen vijf oude rubberboten met een buitenboordmotor. Daar worden ze naar toe gebracht. De boot is niet groot. De man die hen naar de haven bracht zegt dat ze nog dichter bij elkaar moeten gaan zitten, de anderen moeten ook nog mee! Eindelijk kan er écht niemand meer bij. De motor begint te draaien en dan varen ze de haven uit, de zee op. Voor het eerst van zijn leven zal Abul de zee zien!

Eerst is de zee wel rustig, maar dat duurt niet lang. De golven worden hoger en hoger. Abul krijgt buikpijn. Dit komt niet door de honger, het komt omdat hij zeeziek wordt. Zijn maag doet zo raar… hij moet overgeven! Maar Abul zit helemaal klem, Hij kan niet gaan staan, hij kan niet gaan liggen en dan…spuugt hij over zijn eigen lijf heen, zelfs over de jongen die naast hem zit. Bah!

Wat voelt hij zich vies en ellendig. Zijn huid is donker en hij voelt zich donker en somber en… heel erg bang op deze wilde zee in die donkere nacht. De golven slaan over de boot heen, de meeste mensen op het dek worden kletsnat. Abul is blij dat hij niet zo dicht aan de kant zit. Stel je voor dat hij eraf zou vallen, hij kan niet zwemmen!

Au, er trapt iemand tegen zijn rug. Hij heeft het koud! Dan trapt er iemand op zijn handen. Hoe lang gaat deze reis duren? Abul is zo bang en ook zo moe.

Eindelijk begint het wat lichter te worden. Abul ziet dat de golven van de zee heel hoog zijn, het schip gaat op en neer. Een man die aan de zijkant van de boot zit komt overeind. Hij is ook zeeziek en moet ook overgeven. Maar dan komt er weer een golf en… de man probeert zich vast te grijpen, hij grijpt mis en Abul ziet de man niet meer. Hij is van de boot gevallen, de zee in. Stil begint Abul te huilen. Dikke tranen lopen over zijn wangen.

Iemand gooit brood naar de mensen. Sommigen hebben nu wat te eten, maar lang niet iedereen. Er wordt ruzie gemaakt, er wordt gemopperd, gehuild. De hele dag dobbert de boot op de wilde zee. De andere boten ziet Abul soms dicht bij en dan weer verder weg. Dan wordt het weer avond, het wordt weer donker. Zo gaat het dagen door. Hoe lang zal de reis nog duren?           

Eindelijk komen ze moe en uitgeput in Italië aan. De vluchtelingen worden naar een kamp gebracht waar ze voorlopig zullen blijven. Abul hoort dat er drie boten zijn gezonken, die mensen hebben de overkant niet gehaald. Wat vindt hij dat erg!

Eindelijk kan Abul weer eens wat uitrusten, weer eens wat gewoon eten. Maar als hij hier een paar dagen is, wordt hij onrustig. Al die mensen in dat kamp, is dit waar hij naar verlangde? Van andere vluchtelingen hoort hij dat hij hier niet kan blijven. Engeland! Daar moet hij heengaan.

Zo neemt Abul weer het besluit om weg te vluchten, nu niet thuis vandaan, maar uit het vreemdelingenkamp. Hij zwerft door Italië, naar Frankrijk. Hij moet naar de zee, weer de zee!

Hij komt in Frankrijk bij Calais in een vluchtelingenkamp. Daar hoort hij dat veel mensen proberen mee te liften naar Engeland. Nou dat zal hij ook eens proberen, hij kijkt uit naar een personenauto of een vrachtauto die hem mee wil nemen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Hij kan ook niet betalen voor het meerijden, want geld heeft hij niet.

Eindelijk vindt hij iemand met wie hij mee mag. Hij kan de man niet verstaan, hij spreekt een heel andere taal dan Abul, maar hij is wel heel vriendelijk, hij mag mee rijden. Daar gaat hij dan eindelijk naar Engeland. Maar eigenlijk weet hij niet eens goed waar Engeland is. De man rijdt kilometer na kilometer. Hoe lang zal het duren eer ze weer de zee zullen oversteken? Abul heeft niet in de gaten dat hij een andere kant uit gaat, België door en Nederland in, dan richting Duitsland. Bij de grens van Duitsland wordt de auto aangehouden. Hij moet papieren laten zien, maar die heeft Abul niet. Hij mag Duitsland niet zomaar in en moet daarom mee naar een gevangenis in Nederland. Daar zit Abul, hij heeft niets gedaan, hij is alleen op zoek naar een plek waar hij veilig kan wonen. Och, wat is hij verdrietig en bang. Alles is donker: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart…

Na een maand wachten in de gevangenis, wordt hij vrijgelaten. De rechter heeft alles over Abul onderzocht en heeft besloten dat hij in Nederland mag blijven. Hij hoeft niet verder te vluchten. Er wordt een plaats gezocht waar Abul kan wonen. In Drachten is er een centrum voor vluchtelingen (eenAZC), daar gaat hij naar toe. Eerst is het wel fijn, allemaal mensen bij elkaar die gevlucht zijn. Je begrijpt elkaar als je verdrietig bent, je kunt elkaar allerlei dingen vertellen. Hij krijgt les in de Nederlandse taal, ze doen spelletjes, kijken tv, maken hun kamer schoon….

Het lijkt of er een lichtstraaltje komt in het leven van Abul. Maar…na een tijdje begint Abul zich te vervelen. Om zich heen zijn veel andere mensen in het centrum die gestrest zijn. Veel mensen worden boos om niets, dan krijgen ze ruzie en dan is er vaak geweld. Zó erg, dat de politie erbij moet komen. Abul vindt dit heel erg. Hij voelt zich eigenlijk nog niet veilig. Is hij gevlucht om zich in een vreemd land nog onveilig te voelen?

Als hij buiten het centrum komt zijn er mensen die hem na roepen: Ga naar je eigen land terug, man! De mensen zijn niet zo vriendelijk. Hij wil graag werken en geld verdienen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen, maar dat mag niet. Het maakt Abul somber, verdrietig. Zijn huid is donker, zijn hart is donker en zijn toekomst is nog steeds donker.

Dan komt er opeens een verandering. Via een kennis komt Abul in een andere plaats terecht, een plaats hier vlakbij: in Groot-Ammers! Hij krijgt daar een klein appartementje waar hij kan wonen. Abul voelt zich opeens zo rijk! Een huis voor hem alleen! En er zijn vriendelijke mensen die hem helpen met zijn huis inrichten, ze helpen met boodschappen doen. Hij gaat zich langzaam thuis voelen in deze nieuwe woonplaats. Eindelijk lijkt het alsof er een lichtstraaltje komt in Abuls donkere leven.

Er zijn lieve mensen die hem meenemen naar de kerk. Hier begrijpt hij eerst helemaal niet zo veel van. Maar er komen jongelui naar Abul toe en zij vragen of hij meegaat naar de jeugdvereniging. Hij krijgt zo zelfs echte vrienden!

Ondertussen doet hij steeds heel goed zijn best om de Nederlandse taal steeds beter te leren. Hij gaat steeds beter begrijpen waar het over gaat in de kerk. Er zijn mensen die hem veel vertellen over de Bijbel én vooral over de Heere Jezus.

Wat vindt Abul dit mooi! Er begint een licht te schijnen in zijn hart. Hij hoort dat de Heere Jezus naar de aarde kwam als een kleine baby, Hij werd geboren in Bethlehem. Al heel snel moest de Heere Jezus vluchten, net als Abul. Het leven van Jezus was niet makkelijk, Hij is gestorven aan een kruis, als een misdadiger terwijl Hij nooit iets verkeerds had gedaan. Hij werd begraven, maar Hij is opgestaan uit de dood!

Eerst was alles zo donker voor Abul: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart. Maar nu… nu heeft de Heere Jezus zijn hart licht gemaakt. Zijn huid is nog net zo donker als toen hij in Soedan woonde, maar op zijn gezicht zie je een blijde, stralende lach. Zijn toekomst is lichter, hij heeft werk gevonden, hij verdient op een eerlijke manier zijn geld en hij is vriendelijk voor iedereen en helpt ieder die hij kan helpen.

Zijn hart is zó licht en zo blij, dat komt omdat de Heere Jezus daarin mag wonen. Ja als Jezus in je hart mag wonen, dan ben je pas écht gelukkig!! Dan wordt het donker verdreven, dan is het voor altijd LICHT.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 22 december 2019, Vierde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 130: 1, 3 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – bediening heilige doop

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. A. van der Stoep, Nieuwland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM (tegen mensenhandel)

 1. Eigen gemeente – Orgelfonds

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

 1. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Mieke de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A:Gerrie de Ruiter, Mirte van de Wetering,

Groep B:Linda van Wijngaarden, Juliet Boon

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten        

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Jannie Breedveld, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Woensdag 25 december 2019, Eerste kerstdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – voorzang OTH 82: 1 en 2

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 129:1, 3 en 4

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. Bijl, Papendrecht

voorzang Weerklank 137: 1 en 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. H.J. Lam, Wijk en Aalburg

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente –

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Natasja Hofland, Jacobien Kraaijeveld, Rinze IJzerman

Groep B: Ellen Leenman, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A:Lilian Leenman, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   Zingen voor de dienst

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prof. dr. W. Balke, Den Haag

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Gereformeerde Zendingsbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Nel Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 26 december 2019, Tweede kerstdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

10.00 uur   Kerstviering Zondagsschool

 Kinderoppas

Talitha Bijkerk, Anne-Lynn de Jong, Methilde de Ruiter

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur  Kerstfeest zondagsschool Jedid-Jah                  ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld’

 Collecte   

Zondagsschoolwerk in Congo

 Zondag 29 december 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. van der Schee, Hoevelaken

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – H.C. zondag 19

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Woord & Daad, Tsjaad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Liesbeth de Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Menthe van Houwelingen

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 47: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout,

Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

________________________________________

Dinsdag 31 december 2019,Oudejaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. Verboom, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Studiefonds Gereformeerde Bond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________

Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

09.30 uur: Jamarka de Jong, Gerlinde Poortvliet

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 27: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Anniëlle Spelt, Esther Groeneveld

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 5 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. van de Herik, Moerkapelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Katwijk

18.00 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Rinze IJzerman

Groep B: Jacobien Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Janine Koesveld, Marianne den Boer

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 7

avonddienst: lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

 Collecten 

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 12 januari.