Kerkblad 74-37

Discipelschap

Principe 2 van 7: Met vrede

“Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5)

____________________________________________________

Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In de eerste plaats gaat het er dan niet om wat je doet, maar wie je bent. Het gaat voor het grootste deel over je houding die uit je karakter tevoorschijn komt. En het karakter van een discipel wordt gekneed door de Heilige Geest. Kijk eens naar het karakter van Jezus en op de manier waarop Hij over de aarde rondwandelde.

Een discipel moet immers op Hem gaan lijken. Als je er goed over nadenkt is het eigenlijk heel bizar. Jezus is God Zelf. Wie is God? God is Schepper van hemel en aarde, Hij is de Allerhoogste. Hoe kijkt Hij dan naar ons?

Als Hij kijkt naar wat wij er van terecht hebben gebracht, kan God maar op één manier reageren: met toorn! Als Jezus dan God is, God maakt Zichzelf tot mens, hoe zou Hij dan op aarde moeten rondlopen? Eigenlijk toch als een soort Goliath, een man die met al Zijn macht en kracht, elke vijand tot stof maakt? Het kan toch niet anders dat God op een verschrikkelijke manier zou moeten ingrijpen. Maar als je dan kijkt hoe Jezus rondwandelt op aarde dan zie je dat de grootste zondaren genade ontvangen. Jezus loopt totaal niet rond als God Die er helemaal klaar mee is, Jezus loopt rond met barmhartigheid en met Goddelijke vrede.

Jezus brengt dus de hemelse vrede op aarde en Hij ontmoet ons met die vrede. Dit enorme verschil tussen de werkelijkheid en wat je zou verwachten, moet je even vasthouden als het over jou als discipel van Jezus gaat. In dit perspectief zou het zomaar kunnen dat je ineens heel anders naar jouw vijanden gaat kijken. Of naar diegenen die jou iets hebben aangedaan, dat je ineens anders kijkt naar die zwerver, of wie dan ook. Want hoe had Jezus jou eigenlijk moeten ontmoeten vanuit Zijn heilige God-zijn? Dan was je er al lang niet meer geweest en ik ook niet.

Met deze gedachten lezen we even verder in die geschiedenis met die 70 nieuwe discipelen die Jezus aanwijst en de wereld instuurt.

Wat zegt Jezus tegen hen over hun werk als discipel? Hij zegt meerdere dingen, maar deze keer kijken we even naar de eerste twee dingen. Hij zegt namelijk: “Ik zend jullie als lammeren tussen de wolven.” En: “En welk huis je ook maar binnengaat, zeg eerst: “Vrede zij dit huis.” Een discipel wordt dus met vrede de wereld ingestuurd. Straks volgt er nog meer wat ze moeten doen, straks genezen ze zieken, sturen ze demonen weg, maar de houding van een discipel is deze: Vrede! Ja, logisch, zeg je, natuurlijk moet je net zo liefdevol als Jezus zijn. Is dat logisch? En nog meer als je die eerste woorden er ook nog even bij neemt. Je wordt als een lammetje tussen de wolven gestuurd. En daar, midden tussen die wolven roep je: “Vrede zij dit huis!” Dat is niet bepaald mijn eerste reactie als ik in een totaal vijandige omgeving ben. Als ik denk dat de boodschap van het Koninkrijk ergens niet geaccepteerd wordt, dan doe ik misschien wel eerder het tegenovergestelde. Toch is dit wat een discipel in de eerste plaats doet: Hij komt met vrede! En een echte Israëlitische Jood wist heel goed wat de woorden van Jezus betekenden. Elke sabbat werden ze door de priester gezegend met die vrede van God. Dat woord vrede is voor iemand uit die tijd een heel intens en diep woord, waarmee God laat zien dat Hij met vrede komt om je te verzoenen.

Durf jij onder ogen te zien, dat dit is waar jij voor in de wereld bent? Als een lammetje tussen de wolven om de vrede van God te brengen. Niet schreeuwend, niet dreigend, maar lieflijk met woorden van vrede en aanvaarding. En als je die vrede uitspreekt, dan gebeurt er ook iets in de geestelijke wereld. Het maakt de vrede vrij in degene die dat wil ontvangen en als iemand die met vrede beantwoordt, dan mag je de volgende stap zetten. Pas als die vrede niet geaccepteerd wordt en je niet welkom bent, mag je het stof pas van je voeten schudden en verder gaan. Een discipel komt dus met vrede in de meest barre omstandigheden. Geen oordeel maar vrede, net als Jezus.

Geen angst, geen oordeel

Maar hoop op heerlijkheid

Geen angst, maar vrede

Jezus de Hoop in mij

(uit: Hoop in mij van Reyer)

 Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Christelijke Volksbibliotheek

Wie komt ons team versterken? Twee dames die lange tijd deel uitmaakten van ons team zijn dit voorjaar gestopt met hun werk; fijn dat ze allebei jarenlang hebben meegedaan!

Welke twee mensen willen één zaterdagmiddag in de maand anderhalf uur gaan meedoen? Het gaat om het aantekenen van nieuwe uitleningen en het verwerken van teruggebrachte boeken op de lezerskaarten, plus het afrekenen. Neem hiervoor contact op met Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, mail leen.van.wingerden@online.nl

En: lezers gezocht!

Ruim 5.000 titels, regelmatig nieuwe erbij – daar moet voor velen toch wel iets bij zijn! Naast veel romans vindt u ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken.

Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week!

Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Spullen Rommelmarkt gevraagd

Kijk de zolder, de schuur en de kasten nog eens kritisch na en ruim eens lekker op! Wij komen alles bij u ophalen; gemakkelijker kan het haast niet. Als u wilt dat wij langskomen kunt u dit doorgeven per e-mail: rommelmarkt@hghg.nl Graag uw adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. De spullen worden dinsdagavond 26 maart thuis opgehaald. Ook dinsdag 2 april is er nog een ophaalavond. Wilt u de spullen zelf brengen dan kan dit op zaterdag 23 en 30 maart en 7 april tussen 9.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.00 en 21.30 uur. Het adres van de opslagloods is Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO. Helaas halen wij geen grote wandmeubels, orgels en oude tv.’s meer op.

Diaconie

 

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 maart 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Jemima en Shaare Zedek in Israël. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat ‘House Jemima’, een ‘thuis’ voor Arabische kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Naast woonzorg wordt er ook dagbesteding en thuisbegeleiding aangeboden. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Het Shaare Zedek ziekenhuis staat bekend als ’Het ziekenhuis met een hart‘. Shaare Zedek betekent: ’Poorten der Gerechtigheid‘. Het is een ziekenhuis dat in hart van Jeruzalem staat. Het ziekenhuis staat open voor alle inwoners van het land, van welke religie of welk ras dan ook. Shaare Zedek is een strikt orthodox ziekenhuis. Alles wat er in dit ziekenhuis gebeurt, wordt door een godsdienstige instelling gedragen. Dat betekent ook, dat het leven als schepping van God van de conceptie tot het sterven beschermd wordt. Dus geen abortus en euthanasie. Graag wil de diaconie dit diaconale werk in Israël ondersteunen. Mogen wij ook op uw gebed voor deze instellingen en een financiële bijdrage rekenen?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Woensdag 10 april 2019 De Parel: diaconale gemeente middag/avond.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop en aansluitend een maaltijd*. Tijdens de maaltijd wordt diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30 uur is het middagprogramma afgelopen. *Eet u mee? Graag aanmelden via de website www.hghg.nl.

Jongerenprogramma: Vanaf 19.30 uur start het jongerenprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar. Het onderwerp van dit jongerenprogramma sluit aan bij het thema van de zesde lijdensweek ‘het bezoeken van gevangenen’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur bent is iedereen welkom voor het avondprogramma. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma.

U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze inspirerende middag/avond!

Donaties vanuit het nalatenschap

Opnieuw willen wij u informeren over de donaties die in het begin van het jaar door de diaconie zijn vastgesteld uit de middelen die ons in 2014 vanuit een nalatenschap ter beschikking zijn gekomen. We stelden opnieuw een bijdrage vast voor het Ziekenhuis Itendey in Congo (Willem en Joanne Folmer – Project 10 27), het Jemima Kinderziekenhuis in Israël en voor ondersteuning van studenten in Roemenië en Moj Bliznji in Bosnië.

In Nederland herhaalden we bijdragen aan het Leger des Heils, Kruispost in Amsterdam, het diaconale werk van Geloven in Spangen en Stichting Buitenhof.

Nieuw waren een bijdrage aan World Servants n.a.v. de geplande werkvakantie van Marit Lakerveld in Sierre Leone, de aanschaf van een rolstoelbus voor een verpleeghuis in Roemenië en een bijdrage aan een ‘missiebus’ voor het zendingswerk in Rostock.

Missiebus voor Rostock

Door de GZB zijn Gerrit en Joanne van Dijk uit Veenendaal in het najaar van 2015 als zendingswerkers uitgezonden naar Rostock, een grote stad in het Noorden van Duitsland. In deze voorheen Oost-Duitse stad is de betekenis van de kerk en het christelijk geloof geminimaliseerd. Het paar is tezamen met de nog aanwezige Freie Evangelische Gemeinde in het centrum van deze stad een ‘straatcafé’ gestart waarbij voorbijgangers uitgenodigd worden een kop koffie te drinken en in gesprek te komen. Tot op heden werd hiervoor steeds een tent gebruikt. Het is hun verlangen hiervoor een bakwagen te gebruiken die geschikt gemaakt is om voor deze activiteit te gebruiken. Vanuit de middelen uit de nalatenschap is hiervoor een bedrag vrijgemaakt en inmiddels is hiervoor een geschikte bakwagen aangeschaft. In een kleine commissie uit onze gemeente wordt meegedacht wat betreft de aanpassing van het voertuig, overeenkomstig de wensen van het zendingsechtpaar. We bidden om een zegen over deze plannen zodat ook op deze manier mensen met het Evangelie kunnen worden bereikt.

College van kerkrentmeesters

 Herinnering schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

Aanstaande maandag en dinsdag is het zover en hopen we met een flink aantal mensen de Oude Kerk aan te pakken voor een grote schoonmaak beurt. We hopen dat u wat tijd hiervoor heeft gereserveerd en ons erbij komt helpen. Vele handen maken licht werk….! Het is altijd een gezellige boel, waarin we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Vanaf ongeveer 8.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. Doet u mee?

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op 1 april is de laatste avond van dit seizoen van de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Na een jaar nagedacht te hebben over de kerk van Jezus, sluiten we het deze avond af met de laatste avond over gemeenschap, waarbij de veiligheid en de geborgenheid centraal staat. Iedereen is welkom in De Parel, we beginnen om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenis van het geloof

Met blijdschap maakt de kerkenraad bekend dat op zondagmorgen 14 april in de Nieuwe Kerk zeven jongeren belijdenis van het geloof willen afleggen.

  • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas
  • Cornélie Ruis
  • Aart Reinier (Reinier) Egas
  • Sarah Romein.
  • Thamar Arlene (Thamar) de Jong
  • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter
  • Anne (Arno) van Veen

De aannemingsavond is op donderdag 4 april om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. We wensen de belijdeniscatechisanten een goede voorbereiding toe op de belijdenisdienst en dat ze met vreugde en vrijmoedigheid hun ja-woord mogen geven aan de Heere. Laten wij als gemeente met hen meeleven. Een kaart, een bemoedigend woord: het zal hen goed doen. Mogen ze zich ook echt gedragen weten door de gebeden van de gemeente!

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Br. H.W.G. Kant ontving € 12,- voor de zending. Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze giften!

Gelezen

‘Laten wij niet vergeten, wanneer wij lezen wat de krijgsknechten gedaan hebben (met Jezus), dat ons gedrag niet beter is, zo vaak wij ons rijk en onze wil moeten prijsgeven en de koninklijke heerschappij en het eeuwige Rijk der waarheid moeten laten heersen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tot slot

Voor zondagmorgen heb ik geruild met collega

J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld. Dat betekent voor mij een preekbeurt dicht in de buurt. Mooi om voor het eerst in deze gemeente het evangelie te mogen verkondigen.

Zondagavond zal ik in de Oude Kerk voor gaan. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. We lezen Deuteronomium 18: 15-22 en Handelingen 11: 19-26. Het zal in het bijzonder gaan over de figuur van profeet. Wat zegt de Bijbel daar over? Hoe krijgt dat gestalte in het leven van de Heere Jezus? Een christen heeft ook iets profetisch, hoe dan?

U en jou gezegende diensten gewenst! Met een hartelijke groet namens alle pastoriebewoners van de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, chronisch zieken en mensen die psychisch lijden, kampen met depressie en burn-out, van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

 Meeleven

We leven mee met de gezinnen van onze wijkleden Teuni en Herman Streefkerk-Verspuij en Jan en Heleen Verspuij-de Boon, nu maandag 11 maart j.l. hun moeder Heiltje Verspuij-van Bennekom na een lange moeilijke periode door de Heere is weggenomen.

We bidden hen de troost toe van Hem, Die Zijn eigen leven gaf, opdat moeder en wij allen eeuwig mogen leven.

Gift

Diaken Dick Klein mocht op kroonjarenbezoek een gift van € 10,- ontvangen, welke bestemd is voor de diaconie.

Koffiedrinken na de morgendienst

Zondagmorgen a.s. zal er na afloop van de dienst weer gelegenheid zijn om nog even gezellig bij elkaar te komen in De Parel. Hier staat koffie of thee en voor de kinderen een glas limonade klaar. U bent er van harte welkom. Voor de jeugd is de Wagon open.

Kerkenraad

Woensdag 27 maart a.s. hoopt de wijkkerkenraad te vergaderen over het beroepingswerk. Wilt u dit werk ook opdragen in uw gebed?

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 maart is Op Toonhoogte (OTH) 431: ‘Jezus, ik wil U bedanken.’

Citaat

‘Heere, geef mij de kracht alles te doen wat U van mij verlangt, en verlang dan van mij wat U wilt’. Aurelius Augustinus (354-430)

Bidden en danken

Mali heeft sinds 2018 een nieuwe regering. Bid om wijsheid en inzicht voor de bestuurders van het land, zodat ze de problemen in het land goed aanpakken. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor Oost-Azië. In één van de landen (om veiligheidsredenen wordt in sommige gevallen niet het land maar de regio genoemd) waar de GZB werkt, zijn de wetten sinds vorig jaar erg streng geworden en veel zendingswerkers zijn het land uitgezet. Vraag om wijsheid voor degenen die daar nog steeds werken. (Gebedskalender GZB)

We danken voor de christelijke gezondheids- en ouderenzorg in ons land en bidden om een zegen voor de mensen die werken bij deze zorginstellingen, ziekenhuizen of inrichtingen, en dat deze hulpverleners hun krachten mogen blijven vinden in Gods nabijheid en daarvan mogen getuigen.

Tenslotte

De Vader die de Zoon een beker reikt

tot aan de rand gevuld met bitterheid

die Hem benauwt, tot wanhoop drijft.

Het water dat Hem aan de lippen staat,

een zee van zonden die Hem angstig maakt.

Hij gaat ons voor,

Hij draagt door het lijden heen.

Zie hoe Hij aan ons lijdt,

voor ons strijdt, de beker drinkt.

Wie zijn wij, dat Hij de dood

in diepe nood en angst verdrinkt?

OTH 110: 1

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de Vierde Lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ondanks dat u op deze plaats nu geen namen leest, weten we dat er veel zorgen in de gemeente zijn. Niet alleen vanwege die sluimerende ziekte, maar ook zorgen van psychische of relationele aard. Verlies van dierbaren of het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw/jouw nood tocht niet?

Giften

Bezoekbroeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek

een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk. Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 100,- en van € 20,-. We danken de gevers voor de gave.

Doopdienst

Zondagmorgen 24 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan Martijn Don, zoon van Eric en Arma. De HEERE laat ons weer zien dat Hij de God van het verbond is. We wensen hen samen met Reinier, Wouter en Laura een gezegende toeleving naar de komende zondag.

Aannemingsavond

Dinsdag 26 maart zal een afvaardiging van de kerkenraad 23 personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. Na het gesprek met de catecheet/predikant, nu de taak van de kerkenraad om de motivatie en de levenswandel te onderzoeken. Augustinus stelde de catechumenen de volgende vragen waarop geantwoord moest worden.

Verzaakt gij de duivel en zijn werken? Ik verzaak! Verzaakt gij de wereld en haar begeerten? Ik verzaak! Daarna volgde de vraag naar het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze vragen zullen we deze avond niet letterlijk stellen, maar daar gaat het wel om. Het volgen en belijden van de Heere Jezus heeft consequenties. Dat impliceert duidelijke keuzen. We zien uit naar een goede en gezegende avond.

Bijbelstudiekring

Donderdag 28 maart hopen we elkaar weer te ontmoeten op de laatste bijeenkomst van de Bijbelstudiekring van dit seizoen. We hopen ds. J. Belder (auteur van het boekje ‘De brieven van Johannes’) te verwelkomen die met ons een vrij onderwerp zal behandelen vanuit de 1e brief van Johannes. De inhoud van de lezing en de vragen die we bespreken worden opgeroepen vanuit 1 Johannes 5: 19: “Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.” Wat betekent het ‘de wereld in het boze ligt’, en waar raakt dit onze wijze van leven als christen in deze samenleving? We zijn dankbaar dat ds. J. Belder vanuit zijn kennis van de Johannesbrieven met ons mee wil denken. Ook de leden van de huisbijbelstudie-kringen hopen we te ontmoeten. Wees allen welkom! We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Wijkavond

‘Gemeente zijn; dat doen we samen!’ Dit is het thema van de komende wijkavond waar we u en jou van harte voor uitnodigen, Tijdens eerder gehouden wijkavonden hebben we gezamenlijk nagedacht over de inhoud en richting van ons gemeenteleven. We hebben de uitkomsten van onze gezamenlijke bezinning gebruikt voor de opzet van het nieuwe beleidsplan. Dit beleidsplan wil de kerkenraad op de komende wijkavond graag presenteren. In het verlengde hiervan willen we ons bezinnen op concrete beleidsvoornemens. Veel gaat goed, maar wat vraagt onze aandacht de komende periode? We hebben elkaar nodig om goede antwoorden en ideeën boven tafel te krijgen. De kerkenraad kan deze vervolgens meenemen om te komen tot gedeelde beleidsvoornemens en een afronding van het beleidsplan. We roepen de leden van onze wijkgemeente dan ook nadrukkelijk op om deze avond aanwezig te zijn! Dit geldt zeker ook voor de jongeren en jongvolwassenen. Ook jullie inbreng is van groot belang. De wijkavond wordt gehouden op 4 april in de Parel, aanvang 19.45 uur.

Ds. P. van de Voorde hoopt deze avond te leiden.

We bevelen deze avond aan in uw/jouw voorbede. Vooraf en tijdens de pauze is er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en thee. Welkom!

Gelezen/gehoord

Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet- christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.

Tensotte

We zien uit naar een gezegende doopdienst. Dat het ons zal brengen in verwondering en verootmoediging aan de voeten van Christus en zo zal meewerken tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 23 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 24 maart

na de eerste morgendienst Ontmoeting –  De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 25 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 26 maart

08.15 uur             schoonmaak Oude kerk

 Donderdag 28 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.J. Meijer

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk 3 Zuid –  De Parel

 Vrijdag 29 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

varia

 

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Datum: dinsdag 26 maart 2019

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Deze morgen spreken we met elkaar over: ‘Geeft het slaappatroon van uw kind u slapeloze nachten?’. Niet altijd zijn de nachten er om zelf uit te rusten. Hoe ervaren andere moeders dit en kunnen we met onze ervaring anderen helpen? Een onderwerp dat zeker vele moeders aan zal spreken.

We heten u daarom van harte welkom.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

 

Velen uit de gemeente hebben ons persoonlijk of per kaartje gefeliciteerd met ons 50 jarig huwelijksjubileum, waarvoor wij u hartelijk willen bedanken!

Bovenal dank aan onze God en Vader voor Zijn trouwe zorg voor ons in al die jaren.

Jan en Ineke de Ruiter-de Boon

 

 

 

50 – Jarig jubileumconcert Urker Zangers

De zeer bekende Urker Zangers komen zaterdag 30 maart zingen in Sliedrecht! Het concert maakt deel uit van hun tour vanwege het 50-jarig jubileum. De Urker Zangers o.l.v. Jacob Schenk zingen samen met Sursum Corda o.l.v. Everhard Zwart in de Beth-El Kerk, Kerkbuurt 72, Sliedrecht.

Jan Rozendaal bespeelt het orgel.

Het belooft een bijzondere avond te worden waar ook aandacht is voor samenzang. De avond wordt opgedragen aan de medemens in nood waarvoor dan ook een collecte gehouden zal worden. Namens Kerk in Actie zal hier een toelichting bij gegeven worden.

Toegang: volwassenen € 5,- / kinderen € 5,-

Kaarten: https://www.korenindekerk.nl/koren/urker-zangers-jubileumtour-in-Sliedrecht

De avond begint om 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.

 Workshop ten bate van Stichting Ontmoeting

Donderdag 4 april is er een workshop dag ten bate van Stichting Ontmoeting. Met aftrek van de kosten gaat de winst naar deze stichting. Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Er zijn drie workshop rondes

09.30-11.30 uur

13.15-15.15 uur

20.00-22.00 uur

Geef je op via email: comiteontmoetinghardinxveld@hotmail.com of telefonisch: 0184-61 51 72.

Geef duidelijk aan welk tijdstip je wil.

Locatie: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam

De kosten voor deze voorjaarsworkshop zijn € 28.50 per persoon. Inclusief koffie/thee/fris met wat lekkers!

We maken een liggende voorjaarskrans van ongeveer 40-50 cm doorsnee. De krans op de foto hebben we als voorbeeld gemaakt. Je mag de krans decoreren naar eigen inzicht, met de spullen die we hebben: strokrans, eieren en eierschalen, veertjes, voorjaarsbolletjes etc. Exclusief schaal.

 

Muziek in de stille week

In de week voor Pasen wordt op woensdag 17 april 2019 in de Greupkerk van Oud-Beijerland een muzikale avond gehouden in het teken van Goede Vrijdag en Pasen. Tijdens deze avond zal met muziek en samenzang worden stilgestaan bij het thema ‘Lam van God’. Medewerkenden aan deze avond zijn Marion Teeuw (zang), Peter Koetsveld (klarinet) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Op het programma staan prachtige liederen, zoals ‘Via Dolorosa’ en ‘Agnus Dei’. Daarnaast is er samenzang van bekende lijdensliederen. Peter en Jan Peter spelen samen enkele intermezzi, waaronder het ontroerende ‘Erbarme Dich’ van Bach. Daarnaast zullen beiden improviseren op toepasselijke gedichten en bijbelteksten.

Al met al een ingetogen en inhoudsvolle avond ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

Marion Teeuw (1993) kreeg onder andere zanglessen van Ilona van Grondelle. Ze werkt regelmatig mee als solist aan concerten.

Peter Koetsveld (1961) was onder andere eerste klarinettist bij diverse orkesten. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk en geeft veelvuldig (orgel)concerten. Van zijn hand verschenen bundels met orgelmuziek, instrumentale muziek en arrangementen. Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s. Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s. Daarnaast is hij dirigent van vier koren, waaronder het Korendijks Mannenkoor.

Het concert begint om 19.00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is € 5,- per persoon.

De Greupkerk is te vinden aan de Stougjesdijk 208. Parkeren kan (beperkt) aan de dijk, en verder bij de Agrimarkt (tegenover de kerk).

Jong en oud van harte welkom!

 

 

Colofon

 

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

Erediensten

 

Zondag 24 maart 2019, vierde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

                 Na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid. ds. P. van de Voorde – bediening heilige doop

                 voorzang Weerklank 152: 1, 2, 3

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, HC z12

                 voorzang Weerklank 377: 1, 2, 3, 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

 Collecten

Morgendienst:

1. Diaconie – Jemima / Shaare Zedek

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:

1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 16: 6

avonddienst: Psalm 103: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld

18.00 uur   prop. A.A. Teeuw, Ridderkerk

 Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Geralda Honcoop, Nelleke Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.