Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op

(Psalm 25: 1-3)

____________________________________________________

David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw ziel.

Wat doen we met onze zorgen? Laten we eens kijken naar David. Hij brengt zijn zorgen in gebed. “Tot u, o HEERE, hef ik mijn ziel op” lezen we in vers 1. In de weg van het gebed nadert hij tot God. Wat een heerlijke weg wijst David ons. Volgen wij David in die weg?

Bidden wordt hier het ‘opheffen van de ziel’ genoemd. Onze harten omhoog heffen. Tot wie? “Tot U, o HEERE…” Het gebed is een opheffen van de ziel tot ‘de HEERE’, de Verbondsgod van Israël. De God Die bij uw doop beloofd heeft dat Hij u tot een God zal zijn. Zou Die God ons niet horen? Soms kan het zo lijken alsof Hij er niet van weet. Maar het geloof mag dan zeggen: mijn Verbondsgod weet ervan!

Wat mogen we dan voor Hem neerleggen? “Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij.” David spreekt hier zijn eigenlijke gebed uit, en hij bidt om niet beschaamd uit te komen. Dit zou wel gebeuren als zijn vijanden hem zouden overwinnen. Dit zou voor hem als vrome bijzonder pijnlijk zijn, maar David heeft hier ook de eer van God op het oog. Dat is toch ten diepste waar het om gaat: dat God aan Zijn eer komt. ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.’

Het gebed heeft ook altijd een fundament. “Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouweloos handelen zonder oorzaak.” David bidt met de verwachting om verhoord te worden! Het gebed rust op het fundament van het geloof. “Die U verwachten…” Geloven is wachten op God. Alles overgeven en God aan het werk laten gaan. Stoppen met al onze pogingen onszelf zalig te maken. Niet langer naar een ander toe rennen om hulp (Jesaja 28: 16), maar op de HEERE vertrouwen. “Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte” (Psalm 34: 6). Want allen die Hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Het geloof werpt zich helemaal op God.

Hebt u zorgen, hebt u noden? Loopt u met uw zonden onder uw arm, en weet u niet waar u ze laten moet? Het geloof wacht op God, het zoekt zijn hulp alleen bij God en wacht het af. Dat is geen lijdelijk áfwachten, maar dat is biddend vérwachten. Wetend dat wie de Heere verwacht niet beschaamd zal uitkomen. Omdat hopen op God niet beschaamd zal worden gemaakt (Romeinen 5: 5). Het fundament van de hoop is Gods belofte. U mag God vastpinnen op Zijn eigen woorden, Gods Vaderhart er mee aanlopen als een waterstroom (Psalm 34: 6)! Dat God Zijn Woord niet houdt is een leugen die de duivel ons influistert. Daar begon het al mee in het paradijs: “Is het zo dat God gezegd heeft…?” (Genesis 3: 1) Ja, het is zo! God heeft immers in Christus al Zijn beloften vervuld. Zou Hij ze dan ook niet aan ons vervullen? Als de HEERE nu zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, mogen we dan niet met verwachting tot Hem gaan? Daar is rust en redding te vinden voor vermoeide zondaren die moe zijn gestreden. O, geef uw strijd toch op en laat Hem u rust geven voor uw moegestreden ziel!

In de rest van het vers draait David het om: Wie zullen er wel beschaamd worden? Zij die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Dat zijn weer die vijanden die David zo benauwden. Zij zullen beschaamd worden. Door God op hun plaats gezet. Een kind van God wordt niet zomaar bespot! Een aangrijpend voorbeeld daarvan zien we in de geschiedenis van Elisa en de 42 jongeren die worden gedood. Ze dreven de spot met Gods kind, en daarom met God. Dat kostte hen hun leven. ‘Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak’. God komt voor Zijn volk op.

“De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen”. Met die wetenschap kunnen we de pelgrimsreis van dit leven vervolgen. “Allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.”

E.C. de Waard

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Psychopastoraal team ‘Kruispunt’

Psychische problemen, identiteits-relatie of gezinsproblematiek?

Kruispunt is het psychopastoraal team in de gemeente die een aanvullende vorm van begeleiding kan bieden. Vraagt u zich af of deze begeleiding helpend voor u is of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Emelia van de Voorde, coördinator van Kruispunt.

Contactgegevens: 0184-61 18 13 of 06-13 38 26 49, Kruispunt@hghg.nl Voor meer informatie: www.hghg.nl/kruispunt

Gebed als het touw in de klokkentoren

Zaterdag 13 april is er weer Uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk, ‘Gebed is de dragende kracht onder ons leven en ook van onze gemeente in haar missionaire opdracht. Laten we daarom met elkaar volhouden en blijven bidden. (Romeinen 12: 12). Het gebed is immers als het touw in de klokkentoren. Als wij er aan trekken luidt de klok in de hemel. Dat geeft zegen en zo kunnen we het vol houden’. Aldus ds. Ad Vastenhoud in zijn door de IZB verzamelde columns. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom!

Aankondiging 52e rommelmarkt

Zaterdag 13 april wordt de 52e rommelmarkt gehouden in en om De Parel. De rommelmarkt begint om 8.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Er zijn op de ophaalavonden weer volop tweedehands spullen ontvangen. Fietsen, boeken, serviezen, radio’s, lampen, eetkamersets en  mooie tweedehands kleding; kortom, te veel om op te noemen. Ook kunt u op de rommelmarkt terecht voor uw perkplanten, een bloemstukje of een bosje bloemen. Het gewicht van een kaas is weer te raden en er zijn stukken kaas te koop. Wegens groot succes gaat het Rad van avontuur weer volop draaien. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Vanaf 10.00 uur zijn er buiten heerlijke broodjes hamburger te koop, evenals o.a. oliebollen, pannenkoeken (met of zonder spek), puddingbroodjes, gevulde koeken en appelflappen. Bij de pannenkoekenkraam kunt u ook een bestelling voor pannenkoeken plaatsen. In het zelfbedieningsrestaurant kunt u koffie drinken met uiteraard wat lekkers. Ook zijn er weer slaatjes, soep, broodjes kroket en frikadel te verkrijgen. Om 11.00 uur is er verkoping bij opbod van curiosa met aansluitend de trekking van de verloting. De jongens van de clubs hebben de handen uit de mouwen gestoken en ze hebben voor de kinderen volop activiteiten georganiseerd. Ook kunnen de kinderen weer grabbelen, schminken, haarvlechten, envelop-trekken en er is een heuse snoepkraam. Al deze kinderactiviteiten vinden plaats in de benedenzalen. Er kunnen dit jaar ook weer strippenkaarten worden gekocht.

Altijd al eens rondgereden willen worden in een oude legertruck of jeep? Dan krijgt u nu de kans om een ritje door het dorp te maken. De opbrengst van de rommelmarkt is dit jaar bestemd voor De Parel en wordt gebruikt voor het aanvullen van het servies, magazijn stellingen en het optimaliseren van de telefonie. En er wordt een gift overgemaakt naar woon-zorgcomplex De Buitenhof, Buitendams 326. In zaal A staat een stand van De Buitenhof; hier kunt u zich laten informeren over het werk in en om De Buitenhof. We hopen op een gezellige en drukbezochte rommelmarkt. Zaterdagmorgen 6 april tussen 9.30 en 11.00 uur is de laatste mogelijkheid  om spullen voor de rommelmarkt naar de opslagloods te brengen op Kerkweg 45b, voorheen smederij HAHBO.

Opbouwers en medewerkers rommelmarkt gevraagd

Donderdag 11 april worden de tenten voor de rommelmarkt opgebouwd bij De Parel. Voor deze dag zijn wij op zoek naar mannen die hierbij willen helpen. Ook jongeren zijn hier van harte welkom. Vrijdag 12 april worden de spullen vanuit de loods naar De Parel gebracht en de stands ingericht. Ook deze dag zijn wij op zoek naar mannen, vrouwen en jongeren die hierbij willen helpen. Of vindt u of vind jij het leuk om op zaterdag vanaf 13.00 uur de boel weer mee op te ruimen, dan kunt u / kan jij ook contact opnemen met Caroline Brieffies, tel. 06-81 61 73 96 / e-mail: w.brieffies1@kpnplanet.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 april 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke vijf minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

 Diaconale gemeenteavond woensdag 10 april

Aanstaande woensdag 10 april 2019 is het zover: de diaconale gemeentemiddag/-avond in De Parel.

Middagprogramma: Vanaf 17.00 uur inloop, om 17.30 uur start maaltijd*.  Tijdens de maaltijd worden diaconaat en zending onder de aandacht gebracht. Dit middag-programma is gericht op gezinnen met kinderen. Rond 19.30u is het middagprogramma afgelopen.  *Eet u mee? Graag aanmelden via www.hghg.nl. Let op: dit kan tot uiterlijk 5 april!

Jongerenprogramma: Om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) start het jongerenprogramma voor jongeren van 12-17 jaar. Het thema: ‘Eens een crimineel, altijd een crimineel?’. Het jongerenprogramma is rond 21.00 uur afgelopen.

Avondprogramma: Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom voor het avondprogramma, dat start om 19.45 uur. Na een meditatief moment over een diaconaal onderwerp kunt u workshops bijwonen over diaconale projecten in de gemeente of organisaties uit het diaconale werkveld. De onderwerpen zijn: Vluchtelingenwerk, Helpen op Sint-Maarten, Naar House, Buitenhof, hulp en scholing in Ethiopië, Leger des Heils en Zending.

Rond 21.45 uur sluiten we het avondprogramma af.

Laat je inspireren en kom naar deze diaconale gemeentemiddag/-avond. Iedereen van harte welkom! 

Verjaringsfonds 2e kwartaal 2019

De opbrengst voor het 2e kwartaal 2019 is bestemd voor het Leger des Heils. Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. William Booth, stichter van het Leger des Heils zei:

‘Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is, zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. Zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden, strijden tot het bittere eind.’

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken naar de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Na twee dagen intensieve arbeid was alles weer fris en schoon! Fijn dat u kwam helpen, want het is toch elk jaar weer een behoorlijke klus! Daarom een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Boven de laatste Bijbelstudie van Jeremia staat: ‘De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand.’ (Jeremia 36, Vrouw maart) Thea Arkeraats zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen zijn dinsdagmorgen 9 april om 9.15 uur van harte welkom in De Parel. Petroesjka Paans en Mien de Bruin passen op de kinderen. Een hartelijke groet van de stuurgroep.

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 10 april om 9.30 uur staat onze kringmorgen gepland. Dit keer staan we stil bij hoofdstuk 2 uit het boekje ‘De eerste halte van Abraham’. De Bijbelgedeelten die ons hier meer over vertellen zijn Genesis 12: 4-9 en Deuteronomium 11: 26-32. Tot dan?!

Zending

Oliebollenactie voor Amy in Mission!

Zaterdag 20 april wordt er een oliebollenactie gehouden t.b.v. Amy in Mission. Ze worden gebakken en verkocht in samenwerking met ‘Het Bakhuis’ bij familie De Jong, Peulenstraat 155. Van 09.00 tot 14.00 uur bent u hartelijk welkom!

Amy is zich op dit moment aan het voorbereiden om voor langere tijd uitgezonden te worden in het ‘missionfield’. Samen met het thuisfrontteam is zij op zoek naar de plek waar God haar het beste kan gebruiken. Wilt u betrokken raken? Kom zaterdag de 20e gezellig bij ons langs voor oliebollen en spreek ons gerust aan! 

Evangelisatie

Uitzwermavond

De evangelisatiecommissie nodigt de commissieleden, uitzwermers en nieuwe deelnemers van harte uit om 9 april mee te gaan langs de deuren van mensen die hun deuren om veel verschillende redenen gesloten houden om naar de kerk te gaan. Wat een uitdaging en verantwoordelijkheid voor Christenen om iets te mogen vertellen over Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker.

We beginnen om 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We luisteren naar een korte Bijbelstudie van een van onze vaste medewerkers, vervolgens gaan we in gebed. Tot circa 21.00 uur bellen we aan bij mensen die op papier nog een band hebben met de kerk. Komt u ook? Voor dit seizoen is het op een na de laatste keer. Dinsdag 14 mei hopen we weer met elkaar te gaan. Als u niet komt, wilt u dan voor ons bidden, uw voorbede is hard nodig. Hopelijk tot ziens op 9 april.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

In de avonddienst lazen we Markus 15. We stonden stil bij het thema: Jezus, de Koning der Joden. In drie lijnen zagen we hoe Hij als Koning der Joden beleden, bespot en betiteld werd. Bijzonder om te zien hoe de Koning optreedt. Hij wordt verworpen door Jood en heiden. Hij treedt op voor mensen die hun koninklijke waardigheid hebben verspeeld in de hof van Eden. Hij zorgt dat verloren mensen in Zijn Koninkrijk komen. Het Joodse volk neemt daarbij een bijzondere positie in. De Heere heeft nog grootse beloften voor Zijn volk (zie Romeinen 11). Joden en heidenen zullen de Koning straks dienen in volmaaktheid. We lezen in Openbaring 5: 10 “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.”

Fijn was het om met een twintigtal twintigers na afloop van deze dienst door te spreken over de preek. Bijzonder om te merken hoe ze in hun hart lieten kijken en ook hun kennis en inzichten mochten delen met elkaar.

Geloofsbelijdenis

We noemen nog een keer de namen van de jongeren die zondag 14 april in de morgendienst belijdenis van het geloof af zullen leggen. Leeft u met hen mee, op weg naar de belijdenisdienst?

  • Wilhelm Johannes (Hanner) Egas, 
  • Cornélie Ruis,
  • Aart Reinier (Reinier) Egas, 
  • Sarah Romijn, 
  • Thamar Arlene (Thamar) de Jong, 
  • Martinus Matthias (Martijn) de Ruijter, 
  • Anne (Arno) van Veen,

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van onze wijkgemeente weer bijeen. Jullie worden verwacht op de gebruikelijke adressen. De kerngroep 16-20 jaar is welkom bij Wim en Maaike Schild, Wibautstraat 17. We wensen jullie goede bijeenkomsten toe.

 Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 10,- voor de noodhulpcollecte van zondag 31 maart. Br. H.G.W. Kant heeft € 20,- ontvangen voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Er is deze Koning geen enkele heerlijkheid gebleven. En toch is Hij het. Dat is geen zaak van pracht en praal, dat is een zaak van roeping. De Vader zelf heeft Hem tot Koning gezalfd, heeft Hem de opdracht gegeven om Zich een eigen volk met Zijn bloed vrij te kopen en Zich tot een eigendom te maken. Daarmee is Jezus bezig, daarom is Hij meer dan  ooit de Koning. Dat kan Pilatus, dat kan niemand opmaken uit de omstandigheden. Dat mogen wij opmerken bij het licht van de Heilige Geest; Die in de waarheid van dit Koningschap leidt’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

…tot zondag

In de ochtenddienst lezen we verder uit Markus 15. Vanuit de verzen 26 t/m 41 valt op hoe spotwoorden over Golgotha schallen. Zelfs als de diepte van de God-verlatenheid door de Heere Jezus onder woorden gebracht wordt, dan zijn er die spottend roepen: “Zie Hij roept Elia”. Er is ook dat andere geluid, nota bene uit de mond van een Romein: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.”

In de avonddienst is er weer een leerdienst. Zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus staat daarin centraal. Juist antwoord 34 is toepasselijk in de lijdenstijd: Wij noemen hem ‘onze Heere’ omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud en zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht heeft. U en jou wens ik een gezegende zesde lijdenszondag. Dat we in verootmoediging stil zullen worden voor de Man van smarten.

Een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Zondag 31 maart werd Sam Egas gedoopt. Sam kreeg de dooptekst mee uit Deuteronomium 31: 8a. Het Woord werd bediend uit Johannes 12: 20-36 door ds. L.W. de Haan uit Genderen. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 8 april. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 april om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 7 april is Op Toonhoogte (OTH) 435: ‘Waarom bleef U zo stil’.

Citaat

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe. Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken. (Dietrich Bonhoeffer 1906–1945)

Bidden en danken

Eritrese christenen zijn bezorgd over de toename van de radicale islam in hun land. Bid dat christenen, ondanks hun bezorgdheid, toch durven uitkomen voor hun geloof. (Gebedskalender Open Doors)

Reiny de Wit woont in Nepal en werkt al tientallen jaren aan beter onderwijs in Nepal. Dankzij haar inzet is er veel verbeterd op Nepalese (zondag)scholen. Dank God daarvoor! (Gebedskalender GZB)

Wij danken dat het echtpaar Arie en Arda Maasland bereid is om het project van Interlakes International School (ILS) in Ethiopië voor te zetten en we bidden voor Siebe en Daniëlle van der Bij dat ze in Nederland hun plaats weer mogen vinden.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 5,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling H. Wijnja ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 21 april hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Willem Arkeraats,

Nienke Bezooijen,  Nienke is met doopbewijs vanuit de Hersteld Hervormde Kerk naar onze gemeente overgekomen.

Marinde Bellaard, 

Christiaan Cluistra, 

Pieter Hartog, 

Josanne Meerkerk, 

Leonie Huisman, 

Martin Imminkhuizen,  Martin is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Ede naar onze gemeente overgekomen.

Corlinde Pille,

Coert Kazen,

Denise de Bruin,

Jeanine Koesveld-de Bruin, Jeanine is met doopbewijs vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam naar onze gemeente overgekomen.

René en Ingrid Kornet,

Jan Meerkerk,

Mijnske Leenman,

Arida Nederveen,

Corné van Perse,

Jonne van de Kuil,

Jelle en Danique Stip, Danique zal na haar belijdenis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

Rudolf Vlot,

Jorieke de Vries,

De aannemingsavond was op 26 maart. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “U bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “Hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond heeft de kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Kringen (geloofs)opvoeding

Bij deze weer van harte uitgenodigd bij de opvoedkringen van wijk Zuid. Ook als jullie nog nooit geweest zijn, van harte welkom! En nogmaals; het wordt als een enorme zegen ervaren als je als echtpaar samen aanwezig bent. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arma Don, eric.arma@gmail.com

16 mei

0-3 jaar

Bijbellezen

Boorstraat 1 (Dirk en Marit Nugteren)

11 april

4-7 jaar

Bijbellezen in het gezin

Buitendans 469 (Jacco en Lenny Egas)

15 mei

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (Arie/Marijke den Hartog)

8 mei

12-16 jaar

Karakter van je kind

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Gelezen/gehoord

In de prediking gebeuren geweldige dingen. Daar worden nota bene voor verbrijzelden van hart de deuren van het Koninkrijk Gods wijd opengegooid en voor alle onboetvaardigen worden die deuren dicht gesmeten. U hoort de deuren knerpen in hun scharnieren.

Tenslotte

Zondag 7 april is al weer de een na laatste lijdenszondag. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat God ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 6 april

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 7 april

14.15 uur             Zondagsschool

na avonddienst    Wijk 1 Oost, Bijbelstudie 7 – Wibautstraat 17

 Maandag 8 april

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur   meisjesclub  De Parel

20.00 uur             Introductiecursus Hebreeuws –

 Dinsdag 9 april

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 10 april

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

vanaf 17.30 uur    Diaconale gemeenteavond –  De Parel

 Donderdag 11 april

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding – Buitendans 469

 Vrijdag 12 april

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Varia

 Uitnodiging

Voor mensen met een lichamelijke beperking

Het Platform voor mensen met een lichamelijke beperking nodigt iedereen vanaf 18 jaar met een lichamelijke beperking (en hun vrienden) uit voor een ontmoetingsdag op Zaterdag 11 mei.

Het programma is erop gericht om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te luisteren. Het thema van de dag is: ‘Ik ga op reis en ik neem mee’ sprekers zijn Willem-Jan van der Ven van reisorganisatie World Servant Onbeperkt en Mirthe Hoeve. Zij zullen vertellen over ‘Werkvakanties’ voor mensen met een beperking. Vooraf zal Pieter de Ruijter een korte Bijbelstudie houden over ‘Reizen met verwachting’ n.a.v. Genesis 4.

De dag begint om 15.00 uur met koffie en thee in De Voorhof Hoofdweg 48, 3474 JG Zegveld. Rond 17.30 uur is er een goed verzorgde barbecue. Rond 20.00 uur zullen we afronden. De bijeenkomst is gratis. Wel zal er een collecte zijn. Er is een doventolk aanwezig.

Deze dag wordt in samenwerking met Helpende Handen georganiseerd. Aanmelden voor 6 mei via www.opwegmetdeander.nl of telefonisch 033-245 66 20.

Inloopconcert Jan Peter Teeuw op Koningsdag

Zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een inloopconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Hij zal dan het mooie Leeflang-orgel bespelen.

Net als de voorgaande jaren is het programma ook nu weer heel gevarieerd. Natuurlijk klinken er bewerkingen van vaderlandse liederen, maar er worden ook bekende én onbekende composities gespeeld van o.a. Widor, Lefebure-Wely en Bach. Daarnaast zal Jan Peter improviseren en wordt het concert traditiegetrouw besloten met het zingen van het Wilhelmus.

Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Hij is kerkorganist in Ridderkerk. Regelmatig verleent hij zijn medewerking aan concerten, zowel als begeleider van koren en instrumentalisten alsook als solist. Orgelconcerten gaf hij behalve in Nederland ook in België en Duitsland. Van zijn hand verschenen diverse bundels met instrumentale muziek en koraalbewerkingen voor orgel. De arrangementen die hij schrijft worden regelmatig door andere musici uitgevoerd en opgenomen.

Jan Peter is dirigent van vier koren: ‘Sursum Corda’ in Stolwijk, ‘Rejoice’ in Ridderkerk, het Grace Ladies Choire in Kralingseveer en het Korendijks Mannenkoor in Nieuw-Beijerland. Hij werkte mee aan vele CD-opnamen, waaronder drie solo-CD’s, opgenomen in Ridderkerk-Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige CD’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012).

Het concert begint om 14.30 uur, maar ook tijdens het concert is het mogelijk om in- en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is er een collecte die bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk. Ook zijn er bij de uitgang CD’s en bladmuziek van Jan Peter verkrijgbaar.

Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Kom-op-adem activiteiten in de Herberg: In Balans, Leven met verlies en Wandelen met de Psalmen

In de loop van het jaar 2019 zijn er verschillende Kom-op-ademactiviteiten in de Herberg in Oosterbeek. Vanaf 18 juni is er een midweek ‘In Balans’. Vier dagen speciaal voor mensen die bij zichzelf (beginnende) burn-outklachten herkennen. Je logeert in het Koetshuis en trekt in een kleine groep met elkaar op. Er is veel tijd om tot rust te komen en te bewegen in de prachtige natuur. De Bijbel gaat open, er zijn thema-bijeenkomsten en creatieve workshops. Natuurlijk wordt er samen gegeten. Iedereen heeft een eigen kamer.

Het verlies van een dierbare kan diep ingrijpen. De wereld draait door, maar voor jou staat het leven stil. Hoe ga je om met al die emoties? Wie begrijpt je als je niet weet hoe het zonder die ander verder moet? Vanaf 20 november is en een Kom-op-ademmidweek voor mensen die zich hierin herkennen. Kernwoorden zijn: herkenning, God zoeken, bemoediging, ontspanning.

Tenslotte zijn er in het najaar twee dagen waar ‘Wandelen met de Psalmen’ centraal staat. Een dag opademen door op allerlei manieren bezig te zijn met de Psalmen. Dat zal ook veel buiten, in de prachtige omgeving van de Herberg gebeuren.

Zie voor verdere informatie over de Kom-op-ademactiviteiten: www.pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

1 O Lam van God, door God gezonden,

o dienstknecht die uw Heer behaagt,

wij bidden: maak ons rein van zonden.

Gij, die der wereld zonden draagt.

 

4 Geen sterveling zal ooit doorgronden

de doodsnood die Gij hebt geproefd,

de helse angst die u doorwondde,

uw ziel, tot stervens toe bedroefd.

 

5 De beker van uw bitter lijden,

tot deze duistre nacht bewaard,

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde

gewillig uit Gods hand aanvaard,

 

7 O Lam van God, door God gezonden,

o offer dat de Heer behaagt,

wij bidden: Maak ons rein van zonden,

Gij, die der wereld zonden draagt.

Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

Erediensten

 

Zondag 7 april 2019, zesde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M. van Duijn, Utrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

                        Weerklank 159: 1, 4, 5 en 7

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

                        Weerklank 157: 1, 5

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde- HC zondag 13

 De Parel

18 uur        dhr. H.C. Leenman – Hardinxveld-G’dam

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Natasja Hofland

Groep B: Cobi Klein. Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 3

avonddienst: Psalm 22: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, Heilige Doop

18.00 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie – noodhulp Mozambique

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske de Knegt, Jasmijn van den Bout, Rieneke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43