Kerkblad 74-43

Jezus kwijt…

Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13)

___________________________________________________

Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd.

Maria Magdalena was al vroeg in de morgen, het was nog donker, naar het graf van Jezus gegaan. Ze was hevig geschrokken toen ze zag dat de steen was weggerold, en ze moet ook hebben gezien dat het graf leeg was. Ze rende naar Petrus en Johannes en misschien wel buiten adem riep ze “Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (vers 2). Ook dat nog, ze hadden haar Heere al vermoord en nu was zijn lichaam ook nog gestolen. Nu was er echt niks meer over, nu rest slechts een peilloze leegte en verdriet. Petrus en Johannes gingen kijken, ze zagen dat het graf leeg was en gingen weer naar huis. “Maar Maria stond huilend buiten bij het graf.” (vers11a)

Wie was Maria Magdalena? De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Haar naam wordt genoemd in Lucas 8: 2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten. Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij zijn graflegging. Wat we ook weten is dat ze zielsveel van Jezus hield. In de loop der eeuwen zijn er allerlei verhalen ontstaan over haar relatie met Jezus. Ze zouden een verhouding hebben gehad etc. Opvallend is dat deze opvattingen altijd worden geventileerd door mannen. Mannen verbinden liefde blijkbaar altijd met iets lichamelijks en beseffen niet dat vrouwen diep en intens kunnen liefhebben zonder hieraan iets fysieks te verbinden. En het was die intense liefde die haar in die vroege ochtend naar het graf voerde.

En dan ziet ze twee engelen. Het lijkt niet tot Maria door te dringen dat het engelen zijn. Ze vragen waarom ze huilt en weer lezen we dat hartverscheurend antwoord: “Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” Wat moet ze zonder Jezus, wat moet ze zonder Hem die haar verlost heeft uit de macht van zeven duistere geesten. Ze kan hem niet missen, haar Vriend met het grote hart!

Zijn wij Jezus wel eens kwijt? Je mist iemand pas als je hem nodig hebt. Maar het kan zomaar gebeuren dat je Jezus kwijt bent. Want soms trekt Hij zich even terug. Waarom? Misschien om ons iets te leren, het heeft altijd een reden. Je ervaart niets meer van de aanwezigheid van Jezus, je bent Hem kwijt ”en je weet niet waar ze hem neergelegd hebben.” Je staart in de duisternis van een leeg graf, en zo ervaar je het ook, zonder Hem is je leven grauw en donker. En je staat er niet eens meer bij stil dat je Jezus toch zomaar kunt ontmoeten. Maria ook niet. Want er staat nog een man in de hof, maar ze herkent Hem niet. Maria zit zo klem in haar diepe verdriet dat ze niet ziet dat het Jezus is die haar vraagt wie ze zoekt? Ze ziet Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is, totdat Hij haar bij haar naam noemt….!

We kunnen worden geraakt door een preek, door woorden die we horen of lezen, of iets wat we meemaken en ons diep raakt. Het kan dan zo maar zijn dat het Jezus is die op die wijze ons leven binnenkomt. Je ziet Hem niet, totdat Hij je noemt bij je naam en je persoonlijk aanspreekt: Maria!

Want al zijn liefde en ontferming klinken in die naam, ‘Maria. Ik ken je, Ik heb je lief. Ik ben het, Jezus, je levende Heiland, de zoon van God. Ik leef om nooit meer te sterven’. En Hij spreekt je aan. Je zoekt Hem, maar Hij vindt jou! Je wist misschien niet meer hoe het verder moest want je was Hem kwijt. Maar Hij vond je. Opeens was Hij daar en stond Hij achter je terwijl je in het lege graf staarde.

Hij vindt ons. Wij vinden Hem niet in het graf, maar Hij vindt ons buiten het graf. Jezus heeft maar één woord, één naam, nodig om alles te veranderen. Maria, of vul je eigen naam maar in en alles wordt anders. Van dood naar leven. Van wanhoop naar nieuwe hoop. Van niet meer weten hoe het moet naar beseffen dat Hij leeft, dat Hij er is en altijd zijn zal.

Als we Jezus kwijt zijn houden misschien we onze ogen gericht op een graf. Maar als we ons omkeren zien we Jezus en zien we het Leven. Dan staren we niet langer naar de dood, maar zien we het leven. Jezus leeft en jij met Hem. Draai je om! En laat je door Hem vasthouden. Eind goed al goed, voor Maria en voor ieder die in Hem gelooft…….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Het Gemeentediner

U zult er even op moeten wachten maar ook dit jaar zal er weer een Gemeentediner plaatsvinden! De gemeente-dinercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen u alvast vertellen dat het Gemeentediner op vrijdag 22 november zal plaatsvinden in De Parel.

Via deze maaltijd zamelen we geld in voor een diaconaal doel. Dit diaconale doel zal u nog bekend gemaakt worden. Bent u er ook bij? We zullen u op de hoogte houden via het kerkblad.

Geloofsopvoedingsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 mei 2019

De diaconale collecte deze zondag, tevens Bevrijdingsdag, is bestemd voor het project ‘Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië’ van Kerk in Actie. Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan zeven jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Ze bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, b.v. met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijkertijd denken aan onze naasten in Syrië. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten. Van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Nieuwe naamborden op de Nieuwe en de Oude Kerk

Het zal een aantal kerkgangers niet zijn ontgaan: de afgelopen periode zijn de naamborden vervangen op de voorgevel van zowel de Nieuwe- als de Oude Kerk. Op deze borden staat de naam van onze kerkelijke gemeente, plus de aanvangstijden van onze zondagse kerkdiensten. De houten borden waren inmiddels zo slecht, dat vervanging noodzakelijk was. Tevens is de naam van onze kerkelijke gemeente op de borden aangepast naar de naam zoals we ook daadwerkelijk als gemeente heten: ‘Hervormde gemeente’.

Op het bord van de Oude Kerk is gekozen voor een systeem van wisselbordjes met betrekking tot de aanvangstijden: Deze zijn immers tijdens de zomervakantie afwijkend ten opzichte van de reguliere diensten. Er is gekozen voor blank gelakte eikenhouten borden met in het hout gefreesde en wit gelakte 

letters en cijfers. Dank aan het bedrijf dat de borden kosteloos heeft geleverd en aan degenen die belangeloos respectievelijk het freeswerk van letters en cijfers hebben verzorgd, het verftechnisch advies hbben opgesteld, de borden hebben gelakt en gemonteerd! De foto’s tonen hoe het bord op de Nieuwe Kerk was en hoe het nu is.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 14 mei is onze afsluitende seizoensactiviteit. Vanaf 10.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom in De Parel. Om 10.15 uur willen we openen. Deze ochtend zijn zo’n 70 werkstukken van hout te zien, gemaakt door Dick Loeve. Stuk voor stuk werkstukken met een verhaal. Soms naar aanleiding van een Bijbeltekst, soms naar aanleiding van een gebeurtenis in de maatschappij of in zijn persoonlijke leven. Dhr. Loeve zal eerst kort iets vertellen over het hoe en waarom van de werkstukken, daarna kan iedereen op zijn gemak de werkstukken bekijken. Bij ieder werkstuk komt een toelichting te liggen. Dhr. Loeve blijft deze ochtend aanwezig om vragen te beantwoorden. We sluiten de ochtend niet officieel af, zodat een ieder zelf kan bepalen hoe lang zij/hij blijft. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar te lunchen bij Deelcafé De Buurman. Wil je mee lunchen, geef je dan op bij Erika de Jong: erika.de.jong@icloud.com. Aan de rest van de ochtend zijn geen kosten verbonden. Er zal wel een giftenpot staan voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Allemaal van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Een hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 mei komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 2 Korinthe 9. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 10 mei op Kemphaan 10. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur. Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over doorpraten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Amy in Missions

Lieve Gemeenteleden, Zaterdag 20 april hadden we een oliebollenactie voor Amy in Missions. We kijken terug op een geslaagde dag met veel gezelligheid, prachtig weer, heerlijke oliebollen, topbakkers, superklanten en een mooie opbrengst van rond € 700,-. We voelen ons erg DANKBAAR. Vooral danken we God onze Hemelse Vader voor dit succes, en willen we u en jou ook heel hartelijk bedanken voor het komen en/of bestellen. Hartelijke groet,

Amy en haar ThuisFrontTeam

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en communitywerk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener (Jaco*), die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen.

Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

Nu het winterseizoen voorbij is heb ik in mijn agenda weer wat meer ruimte om bezoeken af te leggen. Vorig jaar heb ik me daarbij met name gericht op de (jonge) gezinnen. Er is nog een heel aantal betrokken gemeenteleden, met name tussen de vijftig en de tachtig jaar, die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb. Daar hoop ik in de komende tijd mijn aandacht aan te geven. Het kan dus zomaar zijn dat ik u bel voor een afspraak. Tegelijkertijd, wanneer ik iets voor u kan betekenen, schroom niet om de telefoon te pakken of even langs te schieten aan de Vinkeweer.

Examens

Komende week beginnen de examens. Vanuit onze wijkgemeente doen Britt de Bruijn en Loïs de Jong examen. We wensen hen succes in deze spannende tijd! Weet je vooral ook afhankelijk van God!

 Bijbelkring

Donderdag (!) 9 mei is de laatste Bijbelkringavond. Aan de beurt is 1 Samuel 28: 5-20. Samuel is inmiddels gestorven. De Heere laat zich niet meer horen aan Saul. Saul gaat dan naar de waarzegster in Endor. De vrouw moet Samuel voor hem oproepen. Wat gebeurt daar precies? Wat doet Saul? Krijgt hij echt contact met Samuel? We hopen het te ontdekken. Leest u van tevoren het laatste hoofdstuk van het boekje? We bidden om een gezegende en leerzame avond.

20+

Op Bevrijdingsdag 5 mei direct na de avonddienst zijn jullie van harte welkom bij de fam. Egas, Schapedrift 61. Na de koffie zullen we met elkaar terugblikken op de preek van die avond. Afhankelijk van de tijd die over is wil we met jullie nadenken over het gebed naar aanleiding van het volmaakte gebed het Onze Vader. Allen van harte uitgenodigd! Hartelijke groet,     Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.

Br. K. Ruitenberg ontving eveneens € 20,- voor de diaconie.

Zelf kreeg ik tijdens een pastoraal bezoek ook een gift mee van € 20,- voor de diaconie. Ook ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’. (Dietrich Bonhoeffer 1906-1944)

Tenslotte

Bijzondere dagen zijn er dit weekend. Op 4 mei staan we letterlijk stil bij de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog. In ons dorp denken we aan de vergeldingsrazzia die er in 1944 was als represaille voor twee landwachters die doodgeschoten werden door het verzet. Dat laatste gebeurde overigens ook niet zomaar. Velen werden door de razzia weggevoerd en kwamen om. De 5e mei is er Bevrijdingsdag. Het is goed om te beseffen dat vrijheid niet vanzelf spreekt. Het is bijzonder om juist op zondag Bevrijdingsdag te vieren. Op deze dag mogen we in de prediking horen over de bevrijding die er in en door de Heere Jezus is. Christus is de Zaligmaker die betaalt met Zijn dierbaar bloed en ons verlost van de heerschappij van de duivel (Heidelbergse Catechismus zondag 1). Waar kunnen we op deze dag beter zijn dan in het huis van God? In de Nieuwe Kerk hopen twee bekende gastvoorgangers de  grote daden van God te verkondigen.

Zelf preek ik zondagmorgen in ’t Lichtschip in Lelystad. Een vertrouwde plaats waar veel herinneringen liggen. Ik ben blij dat er door de gemeente van Lelystad binnenkort een eerste beroep kan worden uitgebracht op ds. C.J. Overeem uit Zegveld. Onlangs ging hij nog bij ons voor in de Nieuwe Kerk. We hopen en bidden dat de vacature in Lelystad spoedig vervuld zal worden en dat in de stad weer een herder en leraar komt die de Bijbelse boodschap van zonde en genade mag verkondigen.

De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus komt aan de orde. Het gaat over het unieke van de Heere Jezus. Hij is God en mens tegelijk. Geboren uit de maagd Maria en ontvangen door de Heilige Geest en op die manier in staat om mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant;

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen de zieken Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Er zijn geen bezwaren tegen de procedure ingebracht, om ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven te beroepen. Zo kon afgelopen dinsdag 30 april het beroep naar hem worden weggebracht. Zondag 12 mei, tijdens de avonddienst in de Oude Kerk, zal hij in een dienst voorgaan en kennis-maken met de gemeente, terwijl hij op maandag 13 mei onze gemeente hoopt te bezoeken. Hieronder in het kort enkele informatie over hem, die hij aan ons verstrekt heeft:

Ds. M.J. van Oordt (Martin) is 55 jaar oud, getrouwd met Dilly en samen hebben zij drie dochters, die allen al het huis uit zijn en drie kleinkinderen. Hij is opgegroeid in Zeist en heeft 20 jaar bij politie gewerkt in Rotterdam-Zuid en in Gouda. Hij heeft theologie gestudeerd in deeltijd; HBO en aan de Universiteit Utrecht en is predikant sinds 2001.

Zijn eerste gemeente was Noorden (2001-2005), daarna Hendrik Ido Ambacht (2005-2010) vervolgens Middelburg (2010-2015), waarna hij naar Bodegraven is gegaan. In de periode dat hij in Hendrik Ido Ambacht stond is er eerder een beroep vanuit onze (wijk)gemeente op hem uitgebracht. Hij is oprichter van stichting Chadash die fietsweken combineert met Bijbelstudie in de Franse Alpen. Hij houdt van racefietsen, hardlopen en surfen. Hij is medeoprichter van de werkgroep Machseh die binnen de Geref. Bond denktank wil zijn voor o.a. bevrijdings-pastoraat. Verder is hij liefhebber van natuurwandelingen en reizen naar warme bestemmingen. Zijn liefde voor Israël én de Arabische wereld zorgde ervoor dat hij meerdere reizen naar deze regio heeft geleid.

Wilt u meeleven en een kaartje sturen? Het adres is: Dirk Bavolaan 10 te 2411 TX Bodegraven. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Met name uw voorbede voor dit beroep is zeer gewenst, zeker nadat we slechts ruim een jaar een predikant mochten hebben en nu weer vanaf 8 december jl. vacant zijn, zien we er naar uit om op korte termijn weer predikant van de Here te ontvangen. Daar mogen we Hem zeker ook dringend om vragen.

Openbare belijdenis van het geloof

Tijdens de tweede morgendienst van zondag 12 mei

hopen de volgende gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden:

Karsten de Haas, Derk (Hendrikus) Verdoorn, Lisa (Elisabeth) Verdoorn-Middelkoop ,Dianne (Anna Adriana) Visser

De aannemingsavond is op dinsdag 7 mei. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde.

Koninklijke onderscheiding

We feliciteren mw. Gerda van Rossum-Visscher met haar koninklijke onderscheiding die zij 26 april jl. mocht ontvangen voor haar vrijwilligerswerk, o.a. voor onze kerkelijke gemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,- bestemd voor de kerk en € 10,- voor de diaconie.

Bezoekbroeder Ger Koekkoek heeft tijdens seniorenbezoek een gift van € 10,- ontvangen voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 5 mei is Op Toonhoogte (OTH) 549: ‘U bent machtig’.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende én laatste bijeenkomst van de bijbelstudiekring in dit seizoen zal gehouden worden op donderdag 9 mei om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Introductiecursus Hebreeuws

De lesstof voor het lezen van de Hebreeuwse grondtaal is op de vorige cursusavonden doorgenomen. Die kennis willen we geheel gaan toepassen in nog een paar bijeenkomsten dit seizoen. De data zijn 6 mei en 20 mei, van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert. (John Bunyan 1628–1688)

Bidden en danken

– Christenen in Bhutan kunnen rekenen op zware druk vanuit familie, vrienden en buren. Op het platteland is het traditie dat boeren samen planten en oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de kerk in Tsjechië die in toenemende mate te maken krijgt met nationalisme en populisme. Bid dat de christenen in deze context van Gods liefde mogen getuigen. (Gebedskalender GZB)

– We danken dat koning Willem-Alexander 27 april zijn 52e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 74 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst allen die de komende tijd examen moeten doen rust en wijsheid toe. Mocht je binnenkort slagen, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. Veel zegen toegewenst, ook voor de diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. Ons gebed is dat ze het ook in de diepe dalen van het leven mogen zingen: ‘en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot de God mijns levens heffen.’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- ter vrije bestemming en ouderling P.C. Bakker een gift van € 50,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Protestantse gemeente te Utrecht is naar onze gemeente overgekomen Linda de Ruijter-van der Ploeg. Op 24 april gaf ze haar jawoord aan Robin de Ruijter. Hartelijk welkom. Dat jullie tot ‘opbouw van Gods gemeente’ mogen meewerken. Daar is op jullie huwelijksdag ook voor gebeden.

Terugblik

Dankbaar zien we terug op de belijdenisdienst op zondag 21 april, waarin 23 jonge mensen in het openbaar de Heere mochten belijden. De prediking in deze dienst was vanuit Psalm 134. Terwijl de jongeren neerknielden, ontvingen ze onder handoplegging de volgende persoonlijke tekstwoorden:

Willem Arkeraats: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.” (Psalm 125: 1)

Nienke van Bezooijen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8: 31b)

Marlinde Bellaard: “Wie in de schuilplaats van de Aller-hoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91: 1,2)

Christian Cluistra: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3: 17)

Pieter Hartog: “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.” (1 Johannes 3: 17)

Josanne Meerkerk: “Kom naar Mij toe,allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

Leonie Huisman: ”In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” (Psalm 62: 8)

Martin Imminkhuizen: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2: 6,7)

Corlinde Pille: “Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.” (Psalm13: 6)

Coert Kazen: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.” (Psalm 32: 7)

Denise de Bruin: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Psalm 37: 4)

Jeanine Koesveld-de Bruin: “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4: 10)

René Kornet: “Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.” (Psalm 33: 20)

Ingrid Kornet-Meerkerk: “Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” (Psalm 33: 21)

Jan Meerkerk: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psam 119: 105)

Mijnske Leenman: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6: 47)

Arida Nederveen: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.” (1 Johannes 5: 11)

Corné van Perse: ”Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”(Spreuken 3: 5, 6)

Jonne van der Kuil: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën10: 23)

Jelle Stip: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3)

Danique Stip-de Vreij,die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving:”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” (2 Thessalonicenzen 3: 5).

Rudolf Vlot: “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34: 9)

Jorieke de Vries: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen 5 mei zal de Heilige Doop bediend worden aan Melody (geboren 10-11-2015) die in januari 2017 werd opgenomen in het gezin van Dirk en Petra Boers en aan Jan, zoon van Matthijs en Marloes Leenman. We wensen hen samen met de kinderen een gezegend toeleven naar de komende zondag.

Gelezen/gehoord

Een kerkformatie kan niet alleen te gronde gaan door verbondsafgoderij, maar ook door verbondsverzaking.

Tenslotte

Zondag 5 mei is Nationale Bevrijdingsdag. Vandaar dat we de bekende coupletten van ons volkslied zingen. Maar elke zondag is Internationale Bevrijdingsdag. Dat hoort de christelijke gemeente over heel de wereld vanuit de aanhef van de goede geboden van onze God. Hij zei: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis geleid heeft.” Gelooft u dat? Anders bent u nog niet bevrijd. Zondagmorgen mogen we zien en horen dat God in de Doop betuigt en verzegelt dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 4 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 6 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.45-21.00 uur   cursus Hebreeuws –  De Parel

Woensdag 8 mei

20.00 uur             Huwelijkskring voor starters –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 9 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 18

20.00 uur             Bijbelkring wijk Oost –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wijk Noord –  De Parel

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

 

Varia

 

Colofon

 

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 5 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus zondag 14

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

18.00 uur   ds. H. van Ginkel, Goes

De Parel

18.00 uur   dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

De Parel:  Eigen gemeente: De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Sara Visser

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Rhode de Ruiter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Marjolein Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 16: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht – afscheid 

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Annelies Boot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37