Kerkblad 75-10

Discipelschap –  principe 5 van 7 –

Het Koninkrijk heeft haast

“… En groet niemand onderweg.” (Lukas 10: 4b)
“Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af.” (Lukas 10: 10 en 11a)

___________________________________________________

Als je het hoofdstuk leest waarin de 70 discipelen de wereld worden in gestuurd, vallen er nog een paar dingen op en dat heeft te maken met de tijd die ze krijgen om hun werk te doen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik sommige van deze dingen heel erg lastig vind. Jezus laat merken dat er haast is geboden, als het gaat om het Koninkrijk in deze wereld te brengen. Dat is begrijpelijk, maar in sommige situaties ook erg lastig. Bedenk maar eens: hoe lang mag je ergens blijven tot je het stof van je kleren moet schudden en verdergaan? Dat is nog niet zo eenvoudig, want dan moet je loslaten en telkens beseffen dat als je met het Evangelie ergens niet welkom bent, je dan verder moet gaan. Hoe vaak doe je er toch nog iets extra’s aan om iemand te overtuigen?

Deze vragen rondom de tijd die een discipel heeft als het om Koninkrijkszaken gaat, begint natuurlijk al veel eerder dan in dit hoofdstuk. Als het over het volgen van Jezus gaat, zegt Jezus ook al dat dit prioriteit heeft en afscheid nemen van familie lijkt er niet bij te mogen zijn. En ook in dit hoofdstuk staat er al zo’n bijzonder zinnetje: “Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee.” Dat kun je misschien nog plaatsen, want extra bagage maakt de reis lastig en geld hebben ze niet nodig als de ontvanger verantwoordelijk is voor de arbeider die zijn loon waard is. Maar dan dat volgende zinnetje: “Groet niemand onderweg.”  Dat is toch absurd? Iets van doorlopen, hoofd naar beneden en iedereen die je tegenkomt negeren? Is dat wat Jezus bedoelt? Nee, natuurlijk zegt Jezus niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar als je je even verplaatst in de cultuur van het Oosten dan is begroeten van iemand niet bepaald op z’n Nederlands dat je even ’hoi’ roept naar iemand en je gaat al roepend verder. Groeten in Israël kostte tijd, soms heel veel tijd. We zeggen wel eens dat wij de klok hebben, maar Afrikanen hebben de tijd. Dat is in Israël niet anders. Iemand begroeten kon zomaar tot gevolg hebben dat je er een maaltijd bij kreeg.

Jezus bedoelt te zeggen: ‘Als het over het Koninkrijk gaat, blijf dan niet ergens hangen, waar je niet moet zijn en verlies geen tijd met dat wat er even niet toe doet.’ Dat betekent voor ons natuurlijk niet, dat je niet je gewone werk zou mogen doen. Het gaat om de prioriteiten die je stelt als het om het Evangelie en om het Koninkrijk van God gaat. Verknoei je tijd dan niet. Dat is net als op plaatsen waar je met de boodschap van Jezus niet welkom bent, gebruik dan je tijd beter om de boodschap aan iemand anders te brengen. Heel concreet geldt dit ook met de zieken die je tegenkomt. Ga niet een eindeloze discussie aan op religieus gebied over het bidden voor een zieke. Het is bijna: ‘graag of helemaal niet’, want het Koninkrijk van Jezus heeft haast. Elke seconde is er eentje.

Het gaat dus niet om onbehoorlijk gedrag, maar om de realiteit dat we geen onnodig tijdverlies lijden. In dat licht kunnen we ons wel eerlijk de vraag stellen of we soms toch niet te lang door blijven gaan, omdat we uiteindelijk ons doel willen bereiken en misschien nog dieper, ons gezicht niet willen verliezen. Houd dus het Koninkrijk voor ogen en ga daar, waar je ontvangen wordt om het Koninkrijk te brengen.

En nee, dit is echt niet eenvoudig, zeker niet als je beseft dat je de boodschap van het Evangelie ergens niet kwijt kunt. Dan laat je iemand dus onverzoend achter. Je ziet het bij Jezus ook. Hij gaat telkens weer verder. Ergens zegt Hij ook: “Ik moet ook daar het Evangelie prediken.” Het is niet jouw verantwoordelijkheid wat de ander er mee doet, het is jouw verantwoordelijkheid om de boodschap te brengen en daarna ook weer verder te gaan. Soms heb je dan ook onderscheidingsvermogen nodig om te doorzien waar de ander het echt moeilijk vindt om te geloven en waar de duivel bezig is om je bezig te houden en je af te houden van dat waar je gebruikt mag worden met het Evangelie. En bij dat verder gaan hoort dan ook dat jij je niet hoeft te verdedigen als de ander je woorden niet serieus neemt. Geloof dat je Gods Woorden met Zijn kracht spreekt. Wees een kanaal van God en laat het daarna los.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Honderd handig

Zo lang wij lapjes ontvangen, gaan wij door met ‘Honderd handig’. En met weer zo’n 2000 (!) ontvangen en gesorteerde lapjes, willen wij weer een oproep doen om aan te haken bij de gezellige avonden om deze lapjes aan elkaar te zetten tot lappendekens.

Maandagavond 30 september willen we weer starten. Iedereen welkom vanaf 19.30 uur op Kerkweg 72. De koffie/thee en zelfgebakken lekkers staan klaar! Wie nog gehaakte/gebreide lapjes (20 x 20 cm) in wil leveren: graag!, op Kerkweg 19 of 72.

Oproep voor actie

Zoals velen van jullie weten zit Marietta Bellaard in de Imani kliniek in Zuid-Afrika. Dankbaar zijn wij dat Mariëtta daar goed geholpen wordt met haar strijd tegen anorexia. Mede dankzij uw en jullie donaties!

Het gaat al beter met Marietta maar zij heeft nog een aantal maanden nodig om stabiel naar Nederland te komen en haar leven hier weer op te pakken. Daarom zetten wij voor de inzameling van nieuwe donaties deze actie op: U kunt voor € 10,- een heerlijke slagroomschnitte bestellen van bakkerij Klootwijk. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen zal Connie Bellaard waardebonnen verkopen die u dan op uw eigen moment kan inleveren in de bakkerij voor zo’n lekkere slagroomschnitt. De opbrengst gaat geheel naar de zorg voor Marietta.

Mocht u een vrijwillige bijdrage willen doen kan dit op: NL 18 ABNA 0479 6932 69 t.n.v. M.J. Bellaard.

Wij willen u/jullie heel erg bedanken voor al het medeleven en de steun!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  22 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Zending

Verantwoording 2e kwartaal 2019

Ook in het 2e kwartaal is er weer gul gegeven voor de zending. In april kwam er via de zendingsbusjes € 3427,- binnen, in mei was dat € 2093,- en in juni een bedrag van € 4627,-. Daarnaast ontvingen we algemene giften met een totaal van € 40,-.

25 augustus is er gecollecteerd voor de medische zending in Centraal-Azië. Deze collecte bracht € 2418,- op. Hartelijk dank voor uw giften en gebed!

College van kerkrentmeesters

Verenigingscollecte

Traditiegetrouw tijdens het Openingsweekend is de tweede rondgang in de morgendienst bestemd voor het verenigingswerk. Binnen onze gemeente zijn veel kringen, clubs en verenigingen actief waar het Woord van God centraal staat en waar in het onderlinge contact het geloof mag worden overdacht en verdiept. Naast de eredienst is het waardevol dat er plaatsen zijn waar jonge mensen, maar ook oudere, geleid mogen worden in een leven met de HEERE Jezus. Met deze collecte worden daarom de diverse kringen en het gezamenlijke jeugdwerk binnen onze gemeente ondersteunt. Alvast onze hartelijke dank.

College van Kerkrentmeesters

Tot onze grote spijt ontvingen wij onlangs het bericht dat br. Jaap Blokland zijn taak als kerkrentmeester van wijk 2 Noord beëindigd. Het is voor Jaap belangrijk de juiste prioriteiten te stellen en daar past de invulling van het kerkrentmeester zijn op dit moment niet bij.

Wij zullen zijn expertise op verschillende aandachtsgebieden van het kerkrentmeesterlijk werk missen en willen vanaf deze plaats  namens het college Jaap hartelijk bedanken voor het vele werk wat hij heeft mogen verrichten. Wij wensen Jaap Gods zegen toe op zijn verdere levensweg en hopen dat de balans weer spoedig mag worden hervonden.

In overleg met de wijkgemeente en de algemene kerkenraad zal naar een opvolging worden uitgezien.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

Start kerngroepen

Vrijdag 20 september starten we met enkele nieuwe kerngroepen om 17.15 uur in De Parel. Hiervoor zijn alle jongeren die in klas 2 en 3 van het VO zitten persoonlijk uitgenodigd. Eerst willen we gezamenlijk wat eten waarna we met z’n alle naar de activiteit van het openings-weekend gaan. Vergeet niet op de fiets te komen en je af te melden als je niet kunt bij één van de jeugdouderlingen.

Corstiaan, Erik en Herman

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 29 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange zomervakantie gaat ook de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats.

De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 29e!

de juffen en meesters van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Dankbaar kijk ik terug op de avondmaalszondag. In de morgendienst kwam de verkondiging vanuit Ruth 2: 14. Ruth zat aan tafel bij Boaz. We hoorden over de uitnodiging, het voorrecht en de overvloed van deze maaltijd. ’s Avonds in de dankzeggingsdienst lazen we Ruth 3. Ruth vroeg Boaz om bescherming, vroeg hem ten huwelijk, pleitend op het losserschap. Boaz beloofde om het de volgende morgen in orde te maken. Ruth kon rusten tot de morgen. Rustend in de belofte van de Verlosser mogen we rusten tot de grote morgen. De Verlosser zit op de troon en zorgt dat de grote morgen aanbreekt. Rusten in de belofte geeft ontspanning, leert relativeren, maakt afhankelijk en aanhankelijk. Zo leven we met Hem en naar Hem toe, tot de morgen!

Pastoraat

In ons gebed leven we mee met gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg. Laten we ons richten op de belofte van de HEERE: “Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.” (Psalm 37: 5)

Ouderavond catechisatie

Alle ouders van catechisanten worden van harte uitgenodigd voor de ouderavond van de catechisatie. Deze avond wordt gehouden op dinsdagavond 24 september en begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze ouderavond is: ‘De kunst van kaders’. In de Bijbel lezen we voortdurend over kaders die gegeven worden aan het volk Israël en aan ons. Tegelijkertijd vat de Heere Jezus dit samen door het woord liefde op de lippen te nemen. Wat betekent dat voor de opvoeding in deze tijd? Wat geeft vreugde in de opvoeding? Wat geeft vragen of zelfs verdriet? Vanuit de Schrift en aan de hand van een casus en een aantal stellingen hopen we daarover in gesprek te gaan. Het is fijn om u als ouder te ontmoeten, elkaar te steunen in de geloofsopvoeding en met elkaar te bidden om Gods zegen over het catecheseseizoen! Van harte welkom!

Catechisatie

De eerste catechisatieavond is donderdag 26 september. Alle jongeren die werken of in het tweede jaar van hun vervolgopleiding zitten of hoger, zijn van harte welkom om 19.00 uur in de pastorie! De andere jongeren worden dinsdagavond 1 oktober verwacht in de Nieuwe Kerk.

Belijdeniscatechisatie

Donderdag 26 september starten we met de belijdeniscatechisatie. Verschillende opgaven heb ik al ontvangen. Jongeren en ouderen die het nog niet (definitief) hebben laten weten wil ik vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen. De eerste avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

Bijbelkring

Woensdag 25 september start de Bijbelkring in De Parel. We willen dit jaar lezen in het Bijbelboek Nehemia. Ds. J.W. Verboom uit Groot Ammers heeft hierover in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond een mooi boekje geschreven onder de titel ‘Drama, spanning en vernieuwing’. U kunt het boekje aanschaffen bij Rinnah.

Deze eerste avond staat Nehemia 1: 1-11 centraal. Nehemia ontvangt familiebezoek van Hanani en hoort over de situatie in Jeruzalem. De stad is een ruïne. Als Nehemia het hoort is hij geschokt. Hij huilt, rouwt, vast en gaat in gebed. Over deze situatie en het gebed van Nehemia zullen we horen en spreken. U en jij van harte welkom!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde):

Vacature ouderling kerkrentmeester:

  1. T.C. Meerkerk, Schoutsweer 21
  2. K. Schouten (sr.), Kerkweg 1A

Vacature ouderling:

  1. J. de Heer, Buitendams 42
  2. A. Molendijk, Oranjestraat 72

Twee vacatures diaken:

  1. G. Boer, Gieser Wildeman 59
  2. A.T. Ritmeester, Schoutsweer 14
  3. F.P. Schild, Damstraat 33
  4. W. Schild, Wibautstraat 17
  5. K.J. Schouten (jr.), Kerkweg 1A

Bovenstaande kandidaten worden samen met de herkiesbare broeders op de verkiezingslijst gezet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 30 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en broeders gedenken in uw gebeden?

Oostwijzer

In het afgelopen jaar is binnen de kerkenraad nagedacht over de verschillende zaken in de wijkgemeente. Naast de wekelijkse erediensten zijn er in de week ook de nodige activiteiten waar we elkaar ontmoeten. Verschillende nieuwe gemeenteleden hebben zich voorgesteld tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Daarnaast leven we met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Het is de Heere zelf die ons aan elkaar verbindt. Als gemeente willen we daarom betrokken zijn op elkaar en gastvrij zijn. In dit kader is door de wijkkerkenraad besloten om een wijkgebonden informatiebulletin uit te geven. In dit bulletin staan verschillende zaken die met onze wijkgemeente te maken hebben. Zondagmorgen zal de Oostwijzer voor het eerst na de morgendienst worden uitgereikt. Voor elk adres uit onze wijkgemeente is er één Oostwijzer beschikbaar. Ook zullen de luisteraars van de kerkradio en gemeenteleden, die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, een Oostwijzer ontvangen. Deze zullen in de komende week bij u thuis bezorgd worden. Mocht u toch geen Oostwijzer hebben ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen met mw. Westland, zodat u alsnog een exemplaar kan ontvangen. Het is de wens van de kerkenraad dat de Oostwijzer mag bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en daarmee aan de opbouw van de gemeente.

Jaarthema

Komend winterseizoen staan er weer twee wijkavonden ingepland. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de thema’s van het winterseizoenen af te stemmen op de thema’s die de Gereformeerde Bond behandeld. Over deze thema’s zijn vaak verschillende publicaties gedaan in de Waarheidsvriend en zijn  verschillende sprekers beschikbaar. Dit winterseizoen is het thema  Heilig Evangelie, heilig gebod’. Vaak, veel te vaak is het christelijk geloof als een godsdienst beschouwd van regels en wetten. De geboden van God worden dan opgevat als ‘wat je vooral niet mag’. Echter, die geboden behoren tot het Evangelie. In het winterseizoen denken we na over deze heiligheid, die zomaar kan wegsijpelen uit het leven van de gemeente. Zijn geboden en Zijn evangelie zijn heilig, omdat God heilig is. Zijn liefde en genade, Zijn rechtvaardigheid en toorn over de zonde zijn doortrokken van heiligheid. Ook Zijn Woord is heilig en wil daarom gezaghebbend zijn. Wat betekent dit alles voor de gemeente, voor de eredienst en voor het dagelijks leven? Op de wijkavonden zullen we daar bij stilstaan.

De eerste wijkavond staat gepland op woensdag 16 oktober. Op deze avond zal prof. dr. M.J. de Vries uit Papendrecht spreken. Prof. dr. De Vries is hoogleraar didactiek en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft en tevens lid van het hoofdbestuur van de  Gereformeerde Bond.

De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 19 februari 2020. Op deze avond zal ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel spreken. Ds. Verhoeven is tweede voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Noteert u beide data in uw agenda? Ieder is van harte welkom, ook geïnteresseerden van buiten onze wijkgemeente!

de kerkenraad

Gelezen

Een christen moet God zo in zijn hart hebben, dat hij niets meer nodig heeft voor zichzelf. (Maarten Luther)

…tot zondag

Het winterwerk gaat weer beginnen. Er zijn weer de nodige bijeenkomsten gepland. Dit alles is onder het voorbehoud van Jakobus. Vanwege de start van het winterwerk zijn er dit weekend ook allerlei activiteiten georganiseerd. Het hart van die activiteiten is de kerkdienst waarin we stil staan bij de opening van het winterwerk. In de dienst horen we vanuit Exodus 17: 8-16 en Deuteronomium 25: 17-19 over het volk Israël dat in de rug wordt aangevallen door Amalek. Mozes houdt, gesteund door Aäron en Hur, zijn staf omhoog en God geeft dan de overwinning. Wat heeft dit ons te zeggen met het oog op het komende winterseizoen? We hopen het te ontdekken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Hartelijke groet,                                   

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen allen die met ziekte, verdriet of handicap te maken hebben, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

 Meeleven

Misschien wat laat, maar daarom niet minder gemeend, laten wij u weten, dat ook wij  meeleven met ds. P. van de Voorde, nu hij van de dokter het advies heeft gekregen om voorlopig even niet te preken. We weten hoe graag hij het Woord verkondigd en daarom zal het hem zwaar vallen dat hij dit nu even moet loslaten. We hopen dat het van korte duur zal zijn en dat de oorzaak hiervan ook snel weggenomen mag worden. We wensen de  broeders van wijkkerkenraad Zuid wijsheid en zegen toe bij het zoeken naar vervanging op zo korte termijn.

 Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Dhr. B. van Tuijl ontving € 100,- voor de kerk tijdens een ontmoeting met een gemeentelid. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 16 september de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

– M. (Milan) Maurer, Lange Griendsweer 3, 3371CE, in de vacature van ouderling

– A. (Arjan) Kraaijeveld, Gieser Wildeman 20, 3371NG, in de vacature van diaken

– W. (Wout) van Aken, van Damstoep 2, 3371CZ, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Milan Maurer en Arjan Kraaijeveld is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 26 september a.s. kenbaar te maken, terwijl aan broeder Wout van Aken, vanwege zijn vakantie, is gevraagd uiterlijk 10 oktober a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen. Namens de kerkenraad,

Piet de Groot, scriba

Jeugdleiding

Dankbaar kunnen we melden, dat de vacatures voor mentoren vervuld zijn. Daarmee is de volledige leiding voor het jeugdwerk binnen onze wijk weer compleet. Graag willen we, zo vlak voordat het nieuwe seizoen begint, iedereen die een taak heeft binnen het jeugdwerk Gods onmisbare zegen toewensen. Bovenal hopen we, dat alle leidinggevenden veel vreugde mogen ondervinden in het werk binnen de gemeente.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de tempelreiniging. Het lied voor zondag 22 september is Op Toonhoogte OTH 542 ‘Onze Vader.’

Citaat

Mochten we ooit een volmaakte kerk vinden, dan wordt die onvolmaakt op het moment dat wij ons erbij aansluiten. (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

We bidden om een zegen over alle activiteiten tijdens het openingsweekend, waarin het gemeentezijn zichtbaar mag worden.

Op verschillende plekken in Bangladesh werden in juli trainingen gegeven. Zowel jongeren als kerkleiders leerden getuigen over Gods Woord en hoe ze staande blijven tijdens vervolging. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor hulp voor mensen die vanuit Venezuela en Nicaragua naar Costa Rica zijn gevlucht. Velen van hen hebben niet voldoende geld voor eten, gezondheidszorg of onderdak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u aanstaande zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met de zieken thuis, maar ook met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. “De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.” ( Psalm 34: 16)

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoeken een gift van € 10,- ter vrije bestemming en een gift van € 15,- voor de kerk.

Benoemingen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september in de komende vacatures de volgende broeders benoemd: Als ouderlingen: L.H.Y. Eskes, Schapedrift 53, 3371 HE en A.D. Nugteren, Boorstraat 1, 3371 AA. Als diakenen: A. Bijkerk, Tonneband 21, 3371 JG en G.J. den Dunnen, Waalstraat 3, 3371 SW. De benoemde broeders hopen uiterlijk 28 september hun beslissing kenbaar te maken. We bidden om het licht van Gods Woord, zodat zij duidelijk zullen verstaan wat de Heere wil in het nemen van een beslissing.

Bezoekbroeders

Broeder C.I. Pille heeft te kennen gegeven, vanwege de andere werkzaamheden in de kerkenraad, niet meer als bezoekbroeder met ouderling A. de Hek huisbezoeken af te leggen. Ook broeder J.W. Vlot heeft vanwege andere maatschappelijke verplichtingen, zijn werk als bezoekbroeder met ouderling Huisman, neergelegd.

Dankbaar zijn we dat broeder J. J. Stip, Buitendams 281, zich beschikbaar heeft gesteld als bezoekbroeder. Hij zal met ouderling De Hek op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Gelezen/gehoord

De gehoorzaamheid aan God is de onweerstaanbare reclamecampagne van het christendom.

Tenslotte

Dit openingsweekend zullen we elkaar op verschillende plaatsen ontmoeten. Zeer zeker in de erediensten zo God ons de kracht en de gezondheid geeft. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,     

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 21 september

vanaf 13.45 uur    activiteiten openingsweekend in het Westpark

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 22 september

na de ochtenddienst ontmoeting in  De Parel

Maandag 23 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 24 september

20.00 uur             Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

Woensdag 25 september

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG 1 oost –  De Parel

Donderdag 26 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG 3 zuid –

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert

Zaterdag 21 september geeft Ruud den Uijl een orgelconcert op het Van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld.

Ruud (1970) kreeg zijn eerste orgellessen van Wim Koen in Krimpen aan de Lek. Daarna waren zijn leermeesters Geert Bierling  en Gerrit Christiaan de Gier. In 1994 werd Ruud 2e prijswinnaar van het Govert van Wijn orgelconcours in de Grote Kerk van  Maassluis. Een jaar later volgde de 3e prijs tijdens het orgelconcours in de Grote Kerk van Elburg. In 2001 werd Ruud 2e prijswinnaar van het orgelconcours in de Oude Kerk van Delft.

Ruud beschouwt orgelspelen als zijn hobby. Vanaf zijn 14e jaar begeleidt hij regelmatig de samenzang tijdens de zondagse kerkdiensten. Eerst in Krimpen aan de Lek, daarna in Hardinxveld-Giessendam en omstreken. Hij speelt werken van o.a. Jan Zwart, Feike Asma, J.S. Bach en Léon Boëllmann. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en na afloop is er koffie/thee.

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Grootouderdag

De vierde editie van de Grootouderdag vindt 2 november plaats in gebouw De Bron in Hardinxveld-Giessendam. Stichting Generatio organiseert dit evenement samen met stichting Maak ze sterk. Met de jaarlijkse Grootouderdag voorziet Generatio in de behoefte van grootouders aan praktische toerusting op het gebied van kleinkinderen en geloof. Ook blijkt dat veel gelovige grootouders hun eigen rol onderschatten als het gaat om hun kleinkinderen. Het programma biedt Bijbelstudie, lezingen en samenzang in het plenaire gedeelte, daarnaast zijn er verdiepende gespreksgroepen en praktische workshops. Reacties van grootouders:

‘Hartelijk dank voor de inzet. Het was een geweldig fijne dag. Ga zo door onder GODS ZEGEN.’

‘Ik ben zeer bemoedigd.’

‘Bijbelse doordenking van grootouderschap. Heel bijzonder.’

Zo’n ervaring gunnen wij alle grootouders in Boven- en Beneden Hardinxveld, en Giessendam dus ook de opa’s en oma’s in uw gemeente!

Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze (geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.

Op deze retraitedag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open, luisteren naar wat de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.

Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen.

Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.

Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9.30-17.00 uur 

Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 22 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten – opening winterwerk

                 na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W.J. Hooydonk, Kockengen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Jorieke de Vries, Hanneke Struijk, Rinze IJzerman

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 1: 4

avonddienst: Psalm 73: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem/prop. J.A. de Kruijf -verbintenis pastoraal werker

 Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. IZB / Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Carola Klop, Meta Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43