Kerkblad 75-12

‘Kom, doe mee’

Nehemia 2: 17-20

____________________________________________________

Dit voorjaar verwoestte een hevige brand de Nôtre Dame in Parijs. Velen reageerden geschokt en beslist werd: ‘de Nôtre Dame moet herbouwd worden.’ President Macron verbond er zelfs een datum aan: in 2024 moet de kathedraal weer schitteren. Mooier als ooit tevoren. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag. Zijn er genoeg middelen, bouwmaterialen en bouwers?

Het is niet voor het eerst dat de herbouw van iets dat verloren is gegaan, tot stilstand komt. Na bijna een eeuw zijn er in het verwoeste Jeruzalem wel woningen herbouwd en staat de tempel er weer, maar de muur is nog een ruïne. Wat is nu een stad zonder muur?

Een delegatie uit Jeruzalem komt bij Nehemia en zij vertellen over de ellende. De stad is een grote puinhoop. Het brengt Nehemia tot inkeer en gebed. Na jaren veilig ver weg geleefd te hebben kan hij zich niet langer afzijdig houden van de ellende en smaad die op de stad van zijn vaderen ligt.

En wij? Als we zien op de gebrokenheid en de puinhopen van Gods koninkrijk vandaag? Alle verdeeldheid, verstar-ring en verwatering die gedurende eeuwen kerkelijk leven zijn ontstaan… Het ene Woord wordt soms zo verschillend uitgelegd. Verwarrend voor jong en oud. Het maakt ons tot een stad zonder muur. De vijand kan zo binnenlopen en alles wat ‘heilig en veilig’ is verwoesten. Het ‘heilige’ van de dienst aan God, de bediening der verzoening. Het ‘veilige’ van het wonen bij de Heere en de goede geboden die Hij geeft tot bescherming van ons leven. De vijand wil de gemeente van Christus al te graag door wereld-gelijkvormigheid, dwaling en afval uit elkaar slaan.

Nehemia maakt een ronde om de stad. Hij ziet gescheurde muren en kapotte poorten. Wat zien wij als we met hem meelopen? Er is zo veel kapot. Het maakt ons zó kwetsbaar. Is er nog wel redden aan? Toch zinkt de moed Nehemia niet in de schoenen. Als hij niet in geklaag blijft steken, moeten wij dat ook maar niet doen. Alleen maar klagen, commentaar geven zonder verantwoording te nemen en bij te dragen, is zó gemakkelijk.

Nehemia haalt de verantwoordelijken erbij. Je moet ergens beginnen…, en roept ze op om te gaan bouwen. Waarom wel hun huis, de tempel, maar niet de muur? Nehemia’s oproep is meer dan ‘laat iedereen zijn steentje bijdragen.’ Het is niet het belangrijkste dat alle vacatures weer vervuld zijn of worden. Het gaat om iets anders: dat we allemaal onze gaven zullen aanwenden tot opbouw van de gemeente van Christus. Dát hebben we bij onze belijdenis ook beloofd!

Waar halen we de moed vandaan? Als je alle scheuren en brokstukken ziet kan je gemakkelijk denken dat het nooit meer goed komt. Het komt wél goed. Nehemia deelt een persoonlijke ervaring. Gods hand was ten goede over hem.

Nehemia zag die in de ongedachte medewerking van de grillige koning Arthasasta. Laat Nehemia nu juist de Heere aan Zijn sterke hand hebben herinnerd (Nehemia 1: 10).

Zulke ervaringen bemoedigen. ‘Hoort wat mij God deed ondervinden’, zingen wij met Psalm 66. Het is bijbels en belangrijk om anderen te laten delen in de genadige hulp en bijstand die de Heere ons geeft. Laten we dat doen! We hebben toch een levende God, die nooit loslaat wat Zijn hand begon?

In het volgende hoofdstuk zien we mensen van allerlei slag aan het bouwen. Man en vrouw. Doener en denker. Rijk en arm. Bij de bouw van de muur maakt dat allemaal niet uit, daar is voor iedereen wel wat te doen.

‘Waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel.’ Hij bouwt hier niet, maar komt in de personen van Sanballat, Tobia en Gesem wel met een ander wapen: spot en ontmoediging. Houd er rekening mee dat hij altijd de bouw wil frustreren. Koste wat kost wil hij voorkomen dat Gods koninkrijk gebouwd wordt of dat de gelederen zich sluiten om wat ‘veilig en heilig’ moet zijn. Nehemia antwoordt dat het Gods zaak is. “De God van de hemel zal het ons doen lukken.” Wat een moed geeft dat: wij zullen opstaan en gaan bouwen. Wie God dient, bouwt mee. Als je niet wil bouwen, is er in Jeruzalem geen plaats voor je.

Of de Nôtre Dame in 2024 weer zal schitteren zal de toekomst ons leren. Van Jeruzalem weten we dat het lang kan duren. Maar de muren van de stad zijn herbouwd en sloten zich om de tempel. De Heere zál gediend worden. Het aards Jeruzalem geeft ons in dit geval ook zicht op het eeuwige Jeruzalem. Johannes op Patmos ziet midden in de verdrukking de stad al voor zich, compleet met muur en poorten: ‘En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God.

En wij? Kom, doe mee! En laten we onder het bouwen zingen: ‘Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;’

J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Aankondiging Winterfair

Het is misschien nog wat vroeg om aan erwtensoep te denken, maar wellicht kunt u vast een aantekening maken in uw agenda. Vrijdag 6 december vindt de Winterfair plaats op het Kerkplein. Dus maak u vast warm voor Proeven en Vertoeven en houd de berichten in de Kerkbode in de gaten!

Dank je/u wel:

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor een gaaf, verbindend openingsweekend. Dank aan God die ons gezegend heeft met heel veel plezier, mooi weer, geen ongelukken, lekker eten en saamhorigheid. Dank aan de vele vrijwilligers die dit samen met ons hebben willen doen. Het was ontzettend mooi om te zien dat er zoveel hulp spontaan werd aangeboden. Zonder al die hulp hadden we dit niet gekund!!

Dank aan iedereen die als deelnemer of toeschouwer meedeed. Het is ontzettend leuk om zoveel enthousiasme te zien en het geeft ons als commissie nog meer inspiratie en energie om ons te gaan voorbereiden op het openingsweekend 2020 .

We wensen jullie allemaal een heel mooi en gezegend winterseizoen toe.

 Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

Omdat in het vorige kerkblad dit bericht per abuis verkeerd is geplaatst, nu het juiste bericht.

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 2 november in Amersfoort opnieuw een toerustingsavond voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat.

Hoofdspreekster is Margriet van der Kool. Drs. Margriet van de Kool is , zielzorger en auteur van enkele boeken op het gebied van pastoraat. Zij zal een lezing verzorgen over het thema ‘Als kinderen andere wegen gaan.’

In het pastorale gesprek is het een terugkerend thema: kinderen of kleinkinderen die God, kerk en geloof vaarwel hebben gezegd. Het is voor (groot)ouders een bron van verdriet. Hoe kun je hen nabij zijn, troosten en helpen om goed met deze situatie om te gaan?

In het tweede deel van de morgen kan gekozen worden uit enkele workshops:

  • Eenzaamheid (ds. H.G. de Graaf)
  • Adviezen voor het pastorale gesprek (A. Peters)
  • Omgaan met mensen die lijden aan dementie- en hun mantelzorgers (ds. H. de Jong)
  • De vragen rond ‘voltooid leven’ (dr. A.A. Teeuw)

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dit kan via www.izb.nl, of via en mailtje naar info@izb.nl (graag vermelden: uw naam, kerkelijke gemeente + plaats en het aantal personen dat hoopt te komen.)

De toerustingsochtend duurt van 10.00 tot 12.45 uur en is gratis toegankelijk; wel is er een collecte.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan, neem dan contact op met Lian de Wit.

Tel. 0184 61 74 42 of 06 40 39 48 04. E-mail: iandewit4@gmail.com

Dit om eventueel gezamenlijk te gaan.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 6 oktober

Op deze Israëlzondag wil de diaconie graag collecteren voor Israël. Dit keer hebben we gekozen voor het project Be’ad Chaim, via Christenen voor Israël. Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Jodinnen willen kinderen ‘redden van abortus’. Men probeert door gesprekken de ‘a.s. moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt men de a.s. moeder de spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. Maar er zijn nog zo veel kleine baby’s in nood! Graag wil de diaconie dit project onder-steunen.Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Graag brengen we de schoonmaak van de Nieuwe Kerk nog eens onder uw aandacht. Dit hopen we met elkaar te doen op maandag 7 oktober (en als het nodig is dinsdag 8 oktober). Hopelijk heeft u er al wat tijd voor gereserveerd De buitenboel is intussen al onder handen genomen. Fijn dat daar door verschillende personen ook weer tijd en energie in gestoken is. Daarvoor zeggen de kerkrentmeesters alvast ‘hartelijk dank!’

Kring- en verenigingswerk

Taartenbakwedstrijd tijdens verkoopdag

Bij de verkoopdag van Vrouwenvereniging Ora et Labora is er een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers

 die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling. Dinsdagavond 29 oktober mag de taart tussen 18.30 en 20.00 uur worden ingeleverd in De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag  op woensdag 30 oktober. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën; tot 16 jaar en daarboven. Bekendmaking van de beste taart is tijdens de verkoopdag om 10.00 uur. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03

Zaal D in De Parel zal die woensdag vol staan met cadeau artikelen, sieraden van Jootjes Creaties, kaarten, tassen, fruit en noten, kaas, jam, handwerk, kindercadeautjes en nog veel meer. Alle, voor een groot deel zelf gemaakte, artikelen zijn te koop en de opbrengst is voor de zending. Met name willen we noemen het project van de GZB in Centraal -Azië, waar we als gemeente mee verbonden zijn.

Tot woensdag 30 oktober, in De Parel, 9.30-15.30 uur

Zending

Geboorte Yochanan

Jesaja 59:21 “Wat my betref, sê de Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.”

Deze Bijbeltekst staat op het geboortekaartje van Yochanan! Het hometeam is heel blij en dankbaar dat Werner en Lea een zoon: Jochanan Meindert uit Gods handen hebben ontvangen. Yochanan betekent: Jahweh is genadig!

Lea heeft het na de bevalling best pittig. Ze is zelfs tijdens het schrijven van dit kerkblad-stukje helaas opgenomen in het ziekenhuis in verband met een ontsteking. Maar ze zijn erg dankbaar dat het met Yochanan wel heel goed gaat! We hopen en bidden dat ze spoedig mag herstellen! Tijdens de kraamtijd waren de moeder en zus van Lea bij hen in Zuid Afrika. Heel bijzonder en fijn dat zij er bij konden zijn!

Als u Werner en Lea een kaartje wilt sturen volgt hieronder hun adres. Mocht u een cadeautje/pakketje willen sturen, dan kunt u dit ook afgeven (tot woensdag 16 oktober) bij Nellie Wijnja (Brooshooftstraat 74 ) of Lia Eskes (Schapedrift 53), dan zorgen wij dat het pakketje naar Zuid Afrika wordt verzonden.

Fam. Van der Riet- Luiten
Diaz Village 36
Orionclose
Somerset West, 7130
Zuid-Afrika

Jeugdrubriek

Gezamenlijke activiteit kerngroepen

Hoi jongens en meiden, we willen vrijdagavond 11 oktober een gezellige gezamenlijke activiteit houden. Jij bent hierbij van harte uitgenodigd. Het wordt een sportieve avond in de buitenlucht. We gaan o.a. jumpen, voetballen , volleyballen en nog veel meer. We verzamelen om 18.30 uur bij De Parel. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgeven kan t/m 7 oktober bij je kerngroepleiders of direct bij Janneke de Keizer: pdekeizer@kpnmail.nl Kom je ook?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst sloten we de serie over Ruth af met een preek over Ruth 4: 13. We hoorden over het huwelijk van Boaz en Ruth. Boaz heeft er veel voor over om met Ruth te trouwen. Hij beeldt daarin ook de Verlosser af die Zijn bruidsgemeente verwerft door dood en opstanding heen. Door het Woord verklaart deze bruidegom Zijn liefde opdat we Hem in het geloof omhelzen.

Het ging ook over de zegen die God aan Boaz en Ruth gaf. Er werd een kindje geboren: Obed. Hij is de opa van koning David. De Heere wil ook vandaag door de generaties heen Zijn Koninkrijk bouwen. Daarbij wil de Heere de geloofs-opvoeding in de gezinnen ook zegenen.

 Pastoraat

Allen die bezig zijn met onderzoeken of die zitten in een ziekteproces bidden we de steun en de kracht van de HEERE toe. “Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van Uw Naam.” (Psalm 31: 4)

Koffiedrinken

Na de morgendienst op zondag 6 oktober drinken we als wijkgemeente met elkaar een kopje koffie, thee of limonade in De Parel. Het is fijn om op deze manier elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en met elkaar verbonden te zijn!

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving €15,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abraham hun vader. Zij zijn beminden om der vaderen wil (Rom.11: 28). Zij zijn kinderen van het verbond (Handelingen 3: 25). Eens zullen zij bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volken op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.’ (W. à Brakel 1635-1711)

…tot zondag

Zondag is het Israëlzondag. Die dag staan we stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In de dienst lezen we verder in de profetie van Habakuk. Habakuk 2 is aan de beurt. We lezen Habakuk 2: 2-8.

De avonddienst is een leerdienst waarin het gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus. Christus vaart op naar de hemel. Is Hij dan verdwenen? Kan de Heere Jezus in de hemel en op de aarde tegelijk zijn? Zondag 18 hoort daarbij.

We zien uit naar een rijk gezegende zondag waarop de Schriften voor ieder persoonlijk tot leven zullen komen en we de Heere zelf mogen ontmoeten door Woord en Geest. Met een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

Verkiezingen ambtsdragers

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 30 september zijn, naast de zittende broeders die zich herkiesbaar gesteld hadden, de volgende broeders gekozen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester: T.C. Meerkerk

In de vacature ouderling: A. Molendijk

In de twee vacatures diaken: G. Boer en W. Schild

Wij wensen bovenstaande broeders van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hen duidelijk mag maken welke weg zij in deze mogen en kunnen gaan. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 3 oktober. Dat betekent dat zij uiterlijk op donderdag 10 oktober hun beslissingen kenbaar zullen maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Voortgang beroepingswerk

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeenste op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

De vakantieperiode is gebruikt om informatief verschillende predikanten te beluisteren en naar aanleiding daarvan heeft de beroepingscommissie een voorstel gemaakt voor een groslijst van beroepbare predikanten uit de ontvangen aanbevelingen. Deze groslijst is voorgelegd aan de kerkenraad, die daar haar fiat aan heeft gegeven en vervolgens is verder gegaan met het benaderen van predikanten. Dit verloopt helaas nog al stroef. Om uiteenlopende redenen gaven verschillende predikanten aan, dat zij een beroepingstraject niet zinvol achtten. Dit alles neemt nog al wat tijd in beslag. Het zou kunnen zijn, dat dit uitloopt op het aanvullen van de genoemde groslijst met nieuwe namen, maar het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat er plotseling wel een deur opengaat.

Het is allemaal heel spannend en wij zijn ontzettend benieuwd waarheen de Geest ons in dit traject heenleidt. Van Hem willen we het verwachten en we leggen dit alles dan ook biddend in Zijn handen. Bidt u met ons mee? En bidt u ook voor wijsheid en leiding voor de beroepingscommissie en kerkenraad.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 50,- voor de diaconie met als bestemming de voedsel-bank. Ds. E. van Rooijen ontving een gift van € 10,- aan collectebonnen t.b.v. het verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

Van broeder Milan Maurer ontvingen wij bericht, dat hij zijn verkiezing tot ouderling in onze gemeente mocht aannemen. We zijn daar heel blij mee en vertrouwen er op, dat Milan straks met Gods hulp als ouderling in onze wijkgemeente werkzaam mag zijn.

Belijdeniscatechese

Zoals we vorige week scheven, zal ds. E. van Rooijen de belijdeniscatechese gaan leiden. De eerste avond zal op vrijdag 11 oktober gehouden worden in De Parel en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. De eerste keer zal een introducerend karakter hebben met een inloop vanaf 19.30 uur, terwijl er dan om ca. 20.00 uur wordt begonnen. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te doen. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk.

De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: ‘Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus’, door Bernhard Reitsma, uitg. Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6. Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente.

U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de Regenboog. Het lied voor zondag 6 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 453: 1 en 5 ‘God zei: Noach bouw een boot.’

Citaat

‘Wanneer ik God meer liefheb dan mijn aardse liefste, zal ik mijn aardse liefste meer liefhebben dan daarvoor’. (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze gemeente dat wijsheid en zorgvuldigheid vraagt van de beroepings-commissie en daardoor tijd vergt; en om Gods leiding daarbij en dat predikanten open mogen staan om een beroepingstraject in te gaan.

– Vandaag, 4 oktober, vertrekken ruim zeventig mensen richting Zuid-Korea voor de Muskathlon aan de grens met Noord-Korea. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

– De GZB werkt sinds een aantal jaren in Oost-Congo, een onrustig gebied geteisterd door conflicten, rassentwisten en ebola. Bid voor deze regio en haar bevolking. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag rijk gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Benoemingen

Het zijn altijd weer spannende tijden rondom de benoemingen van de kandidaten voor de kerkenraad. Nadat ze bezocht zijn in verband met hun benoeming, is het wachten op hun antwoord. Onderling bespreken we met elkaar wat wij ervan denken en verwachten. Op de uiterste dag van beslissing wordt extra gelet op het klepperen van de brievenbus of het afgaan van de deurbel. Dan komen we te weten wat de Heere ervan denkt. De broeders A. Bijkerk en L.H.Y. Eskes hebben hun benoeming aanvaard. Broeder G.J. den Dunnen kon zijn benoeming niet aannemen. Ondanks deze teleurstelling zijn we dankbaar dat, zoals het er nu voor staat, de helft van de komende vacatures zijn vervuld.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 7 oktober hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. Na de opening is er, voordat allerlei andere zaken besproken worden, een moment van bezinning. Het komende jaar bezinnen we ons aan de hand van een boekje geschreven door ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck getiteld: ‘Verleende volmacht’. Op de eerste bladzijde wordt Psalm 19: 10-13 geciteerd. Met deze psalmverzen wil uw kerkenraad de gemeente dienen!

Opvoedkring 12-16 jaar

We herinneren jullie aan de opvoedkring van 10 oktober in De Parel. Het thema is ‘media-wijs’. Inloop vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Hartelijk welkom, en neem gerust een geïnteresseerde mede-opvoeder mee.

Doopzitting

17 oktober wordt doopzitting gehouden om 20.00 uur in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 november om 10.45 uur.

Gelezen/gehoord

‘Er is geen duisternis te duister voor God om verandering te geven’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 5 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 oktober

11.00 uur             Wijk Oost – Ontmoeting in De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 7 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 10 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.oo uur   Opvoedkring wijk 3 Zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wij 2 Noord –

 Vrijdag 11 oktober

18.30-22.00 uur   activiteit kerngroepen

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

 

Algemene berichten

 Geloven op werkdagen

Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende? Hoe werkt dat: christen-zijn in de hectiek van elke dag? Waar leggen we accenten, hoe stellen we prioriteiten? Hoe leggen we een verbinding tussen geloof en ons dagelijks werk? Waar liggen de valkuilen, waar de kansen?

Reële en bovendien spannende vragen die christen-zijn in het bedrijfsleven als ondernemer of als leidinggevende met zich meebrengen. Hierom is er ‘geloven op werkdagen’ ontwikkeld. Een kort boekje met tien overdenkingen die uitdagen om de beweging van je binnenkamer naar de werkvloer te (blijven) maken. Voor elke werkdag, twee weken lang, wordt een Bijbelgedeelte, een paar gedachten, een vraag, een gebed en soms een oefening of lied aangereikt. Het kost een paar minuten van uw tijd en aandacht, maar kan u helpen om dichter bij God te werken en vrucht te dragen.

U kunt het boekje (gratis) bestellen via www.izb.nl

  ____________________________________________________

Varia

Film Rafaël in de bibliotheek.

Woensdag 9 oktober 2019, 20.00-22.00 uur

Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam, Pietersweer

9 oktober kijken we naar de film Rafaël. De film is gekozen in overleg met Werkgroep Kerk & Vluchteling en zeer de moeite waard om te gaan zien! Na afloop gaan we graag met elkaar in gesprek over de vluchtelingenproblematiek.

‘Rafaël’ vertelt het verhaal van de Nederlandse Kimmy (Melody Klaver) en de Tunesiër Nazir (Nabil Mallat), een in Tunesië getrouwd stel. Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken, met alle risico’s van dien. Een spannend verhaal over grenzen en bureaucratie, dromen, wilskracht en de liefde die zich niet laat beteugelen. Deze film is een waargebeurd verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Christine Otten.

Tickets: kopen bij de bibliotheek (leden € 4,- niet-leden € 6,-). Attentie: het toegestane aantal bezoekers is beperkt!

Concert Capella Musica Aeterna

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa € 17,50. Studenten betalen € 10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 6 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland – H.C. zondag 18

 DE PAREL

18.00 uur   ds. P. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Israël: Be’ad Chaïm

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatie eigen gemeente

De Parel: eigen gemeente, De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Sara Visser, Rinze IJzerman

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Lenny Egas, Marianne den Boer

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 26

avonddienst: Psalm 77: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. J.C. Breugem – Heilige Doop

18.00 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Kerk & Israël

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Hilde Breugem, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87