Kerkblad 75-16

Gevonden…

 “Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?”

(Johannes 9: 35)

_______________________________________________

Lezen: Johannes 9: 1-38

In het voorbijgaan ziet Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. Deze man, bedelend aan de kant van de weg, is zo iemand waar iedereen aan voorbijgaat. De discipelen wilden wel eens weten waarom deze man blind was, was het omdat hij had gezondigd of zijn ouders? Want blindheid was een straf van God, daarvan waren de joden wel overtuigd.

Was zijn eigen zonde de oorzaak van de blindheid? Maar hoe kan iemand dan al zondigen voor zijn geboorte? Of was de zonde van zijn ouders de oorzaak van zijn blindheid? Maar dat zou toch onrechtvaardig zijn. De Joden meenden dat alle lijden de oorzaak was van een specifieke zonde en de rabbijnen leerden dat zelfs ongeboren kinderen al kunnen zondigen. (zie Genesis 25, de zwangerschap van Rebekka).

Maar Jezus zocht niet naar de oorzaak van de zonde, maar verkondigde het doel van deze blindheid, namelijk dat dit gebeurt om God te verheerlijken. En tegen alle regels van hygiëne en logica in maakt hij modder van speeksel en stof en strijkt dat op de ogen van de blinde. Letterlijk staat er, dat Hij daarmee de ogen van de blinde zalft. En hij zendt hem naar het badwater, en de blinde gaat, hij gaat zomaar in vertrouwen, hij gaat en wordt een gezondene, een Siloam…

De gevestigde kerk kan er niet mee omgaan. Zeker niet als de Farizeeërs vernemen dat de man op de Sabbat is genezen. Weer die Jezus, en weer op de Sabbat. De genezen man wordt ontboden. Blijkbaar is hij niet onder de indruk van de omgeving want hij antwoordt vrijmoedig en onbevangen op de vragen. Wel bijzonder, een mens zonder opleiding, die levenslang blind was geweest, niet kon lezen of schrijven en dan zulke nuchtere en verstandige antwoorden. Vervolgens ontbieden ze zijn ouders. Wat zullen ze zijn geschrokken. Verschijnen voor het sanhedrin, dat was nogal wat. De ouders verwijzen terug naar hun zoon, vraag het hem zelf, hij is volwassen.

Opnieuw wordt de man verhoord. En opnieuw drijft hij zijn opponenten in het nauw door zijn intelligente antwoorden. U moet dat Schriftgedeelte echt eens goed lezen, je staat versteld van de antwoorden van deze man zonder naam.

De reactie van de Farizeeërs was voorspelbaar. Ze leidden de aandacht af van het wonder naar een theologisch argument voor zijn blindheid en ze richtten hun aanval op de genezen man. Ze scholden hem uit voor een zondaar die al voor zijn geboorte een grove zonde moest hebben begaan. En denk jij, armzalige bedelaar, dat jij ons kunt onderwijzen…? En vervolgens werpen ze hem uit de synagoge.

Deze man had nu opnieuw een levensgroot probleem, hij was uit de synagoge geworpen. En dat was meer dan buiten de deur worden gezet. Dat betekende dat hij buiten de religieuze, maatschappelijke en economische gemeenschap terecht kwam. Hij zou misschien wel weer bedelaar moeten worden, hij was terug bij af!

Maar Jezus zocht hem op. Hij is altijd op zoek naar mensen die in de problemen zitten. Goed om te onthouden als we zelf in moeilijkheden zitten. We hoeven het niet alleen op te lossen, Jezus is al naar ons op zoek. Jezus vraagt hem: “Gelooft u in de Zoon van God?” (vers 35) Hij wil de man niet alleen genezen van zijn blindheid maar wil hem totale genezing schenken, lichaam en ziel. Blijkbaar was het toch nog niet helemaal duidelijk voor de man. Hij had zijn genezer manhaftig en dapper verdedigd tegenover de Farizeeërs, maar de functie van Jezus als volkomen verlosser kende  hij nog niet. Toch wil hij wel graag weten wat Jezus bedoelde. Vandaar zijn antwoord, wat tegelijkertijd een vraag is: “Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?” (vers 36)

Dit is toch wel iets om eens goed over na te denken: blijkbaar kun je door Jezus worden genezen, blijkbaar kun je vaardig een theologisch debat voeren en vrijmoedig spreken over de Man die je heeft genezen, zonder Hem echt te kennen! Maar Jezus wilde Zijn werk voltooien. In het gesprek wat volgde leerde de man Jezus kennen en hij geloofde. Dezelfde Geest die hem in staat had gesteld zich vrijmoedig te verweren tegen de Farizeeërs stelde hem nu in staat om te geloven in de Zoon van God.

Deze naamloze was bekend bij Jezus, gaf zich over aan Hem en knielde vol aanbidding neer. En weer werd de profetie van Jesaja vervuld: “Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.” (Jesaja 65: 1a)

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Jeugdwerk

Inmiddels zijn we een aantal weken bezig in de nieuwe opzet van het jeugdwerk. Graag nodigen we alle ouders en belangstellenden uit op woensdag 13 november om 20.00 uur in De Parel waarin we een inkijkje willen geven in het proces wat hier aan vooraf is gegaan en uitleg geven over de opzet. Daarnaast willen we met elkaar in gesprek zijn en kijken waar zaken nog bijgestuurd moeten worden. Neem een foto mee uit uw/jouw eigen tienertijd!

Verder starten in januari 2020 weer nieuwe groepen voor de tieners uit groep 8, waarvoor nieuwe leiding nodig is. Ook deze ouders en mensen die interesse hebben om aan de nieuwe groepen leiding te geven nodigen we graag hierbij uit.               

de jeugdambtsdragers

Dankdag 2019: ‘Goed bericht!’

Volgende week woensdag 6 november is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen ons daarom ook op deze dankdag verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!

In de ochtenddienst op 6 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 uur in de Oude kerk. Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe kerk liggen.

Kerk en Israël

Op de gehouden Kerk en Israël avond van 2 oktober jl. is een collecte gehouden voor projecten van de Stichting Messiasbelijden Joden. De opbrengst van de collecte was € 575,70. Alle gevers hartelijk dank!

Women to women walk

Op 28 september was de derde editie van de Women to Women walk. Het was een prachtige ochtend, waarbij ruim 50 vrouwen 10 kilometer liepen met als doel geld inzamelen voor het project: Eén voor India. Er was ook een spreekster vanuit Open Doors. Zij vertelde ons van haar eigen ervaring e.e.a. over vervolging en haar verhalen raakten ons enorm.  Na de wandeling stond er een heerlijke high tea klaar en werd het bij elkaar gesponsorde bedrag bekendgemaakt, ruim € 3.000,-. Een prachtig bedrag wat ten goede komt aan het project Eén voor India. Niet alleen ons geld, maar ons gebed is hard nodig. Bidt u mee? Meer informatie over dit project staat op https://www.opendoors.nl/een-voor-india.

Open Doors dag

Zaterdag 9 november is weer de landelijke Open Doors dag in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Duizenden christenen komen bijeen om te bidden, zingen en het luisteren naar verhalen van christenen uit diverse landen waar veel vervolging is. Dit jaar staat de kerk van Midden- en Oost-Europa centraal. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is een speciaal programma. Het is een dag vol indrukken, maar ontzettend waardevol om te ervaren en beseffen dat we als christenen wereldwijd verbonden zijn in Christus. Komt u ook om bemoedigd en opgebouwd te worden, maar ook om onze broeders en zusters uit het Midden-Oosten te bemoedigen? Meer informatie en bestellen van gratis kaartjes kunt u vinden op https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2019.

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdagochtend 22 november (inloop vanaf 09.00 uur, start 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten.

Mocht u vragen hebben over de activiteiten rondom Open Doors die georganiseerd worden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken. Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcoctail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften vragen we u geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40 67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

De collecte tijdens de ochtenddienst op Dankdag is overigens ook bestemd voor de voedselactie.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maand september van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

01-09

Algemeen

€ 1.525,31

08-09

Leprazending

€ 1.621,59

15-09

Algemeen

€ 1.256,10

Heilig Avondmaal – India: plattelandsontwikkeling (Tear)

€ 3.178,70

22-09

HGJB

€ 1.538,03

29-09

Algemeen

€ 1.606,85

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds vierde kwartaal 2019

De opbrengst voor het vierde kwartaal 2019 is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Haar missie: ‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hen relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij het werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet). Visie: Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Het hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van de zorg, de begeleiding van de vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar de stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.  De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Ze verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. Daarbij beseffen ze dat support voor dit werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden zij dat het werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat ze zich geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel. Dit plaatst het werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die deze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Ze hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van al het werk, zoals u kunt lezen in de (digitaal) te raadplegen jaarverslagen en beleidsplannen.

Begroting College van Diakenen 2020 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2020 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 4  t/m 8 november 2019.

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.

het College van Diakenen

 

Begroting

Begroting

Jaarrekening

2020

2019

2018

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

6.600

6.500

6.661

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

2.680

6.020

3.719

Opbrengsten uit fondsen

20.000

21.000

36.042

Opbrengsten levend geld

34.500

32.500

35.385

Door te zenden collecten en giften

67.000

66.000

77.931

Totaal baten

130.780

132.020

159.738

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

2.000

1.500

5.632

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

6.285

5.600

6.500

Kosten beheer, administratie en archief

6.200

6.050

6.826

Rentelasten en bankkosten

1.000

750

946

Diaconaal werk plaatselijk

21.500

21.000

16.378

Diaconaal werk landelijk

55.000

18.000

53.734

Diaconaal werk wereldwijd

233.000

180.700

153.108

Afdrachten door te zenden collecten

67.000

66.000

77.931

Totaal lasten

391.985

299.600

321.055

       

Saldo resultaat

-261.205

-167.580

-161.317

Incidentele baten en lasten

   

   

1.559

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

235.000

150.000

136.706

       

Resultaat ten laste van de reserves

-26.205

-17.580

-23.052

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 4 november komt de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie weer bij elkaar. We denken met elkaar na over Ruth 3. Als je je Bijbelstudie naar een hoger niveau wilt tillen is dit de plaats waar je moet zijn. Je kunt gewoon aansluiten bij de groep, omdat je zonder de eerste avonden ook gewoon helemaal mee kunt doen. We lezen en luisteren naar de tekst, denken er over na, blijven vragen stellen bij de tekst en proberen dan ook met elkaar tot de antwoorden te komen en daarmee tot de boodschap die God voor je heeft. Welkom om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Kerstactie Zondagsschool 2019

Half  november worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe rekeningnummer is: NL65RABO0373719612, ten name van Herv. gem. Giessendam/Neder Hardinxveld, inz. Zondagsschool. Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

het bestuur van de zondagsschool Leer mij Uw weg

2SERV zoekt versterking!

Wat doet 2SERV?

2SERV is de jeugddiaconaatscommissie en faciliteert en organiseert diaconale activiteiten en oefenplekken voor de jeugd van onze gemeente. Dat doet zij in overleg /samen met de (club)leiding en kerngroepleiders om hen zo te helpen het diaconaal bewustzijn onder de jeugd te vergroten.

Wil jij heel concreet aan de slag met Jezus’ opdracht van het liefhebben van je naaste en wil jij de jeugd van onze gemeente daarin ook ondersteunen? Stuur jeugddiaken Jan Willem Loeve dan  een mailtje jeugddiaken@hghg.nl.

HGJB-project  – Geef Hoop!

In de komende periode start een nieuw diaconaal project vanuit de HGJB en GZB:

‘Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop. En dat is ook het doel van de organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken de zieken. Ze lezen voor hen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over het Evangelie en bidden voor hen. Ook geven ze als dat nodig is wat geld voor de medicijnen of vervoer. (…) Ook geven ze life skills lessen aan jongeren in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen omdat in de cultuur van Mozambique niet elk onderwerp zomaar bespreekbaar is.’ Bron: https://diaconaalproject.nl/mozambique/

Er wordt een commissie gevormd die ervoor gaat zorgen dat dit project bekend wordt in onze gemeente en die activiteiten gaat organiseren om geld op te halen voor het project. Zodoende willen we van de christenen uit Mozambique leren hoe je veel kunt delen, ook als je weinig hebt.

Jong en oud zijn welkom om zich bij deze commissie aan te sluiten! Spreekt het project je aan en wil je je er graag voor inzetten? Stuur dan een appje of mailtje naar jeugddiaken Jan Willem Loeve via 06-30 09 45 82 / janwillemloeve@hotmail.com en meld je aan!

 

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de avonddienst lazen we Habakuk 3: 1-15. We hoorden over de reactie van Habakuk op het Woord van God. Hij heeft ontzag voor God en buigt voor het Woord van God. Dat geeft ons in deze tijd te denken. We hoorden Habakuk ook bidden of God, wanneer het oordeel over Israël zich zou voltrekken, toch zou denken aan Zijn werk. Wij leven in het laatst der dagen. Geen makkelijke tijd voor de kerk. De tijd waarin we leven is gecompliceerd en toch zien we ook in onze tijd het werk van God. Laten we voortdurend bidden of God dat werk doorzet in de kerk en in het persoonlijk leven. Habakuk pleitte daarbij op de ontferming van God. Mooi om te zien is dat God Zijn gebed heeft verhoord. In Jesaja 49 horen we de profeet zeggen: “Kan een vrouw zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd”. Het gebed van Habakuk heeft God verhoord vanwege de Zoon van Zijn liefde die de ontferming verworven heeft aan het kruis van Golgotha.

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die sombere en donkere periodes kennen. Dat het licht en de genade van God mag doorbreken te midden van alle duisternis. De Heere geve dat ervaren mag worden wat we afgelopen zondagavond zongen in de kerk: “Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden.” (Psalm 145: 6)

Catechisatie

Afgelopen donderdag kon de catechisatie voor de 17-plussers niet doorgaan. Naast de andere momenten zal er voor hen op donderdag 14 november om 19.00 uur ook catechese zijn. In de week van Dankdag zijn er geen catechisaties. Alleen de belijdeniscatechisatie wordt gehouden.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 25,- en € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Wij lijden aan een gebrek aan vitamine D: de dankbaarheid.’

O. Jager (1928-1992)

Tenslotte

Komende zondag preek ik niet in Hardinxveld-Giessendam. ’s Morgens hoop ik het Woord te bedienen in Schoonrewoerd. ’s Middags leidt de weg naar twee plaatsen die bij het begin van mijn levensweg horen. De middagdienst mag ik leiden in Putten waar mijn wieg heeft gestaan en vervolgens gaat het naar Woudenberg waar mijn eerste schooltijd ligt en ik voor het eerst mee mocht naar de kerk. Tja, zo beleeft een kind het: mee naar de kerk mogen. Laten we iets van dat kinderlijke maar vast houden als zondag de deuren van de Nieuwe Kerk openstaan en de klok ons roept. Laten we met vreugde gaan en als een kind het rijke evangelie van Jezus Christus ontvangen.

Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. ’s Morgens staan de deuren van de Oude Kerk open. Ik hoop dan voor te gaan in de dienst die speciaal afgestemd is op de kinderen. Maar ik hoop van harte dat ook veel jongeren en volwassenen hun plaats zullen innemen. Het thema van de dienst is ‘Goed bericht’. In de dienst wordt gelezen uit 2 Koningen 7. We lezen daar hoe de Heere Samaria wonderlijk bevrijdt van de Syriers. In de avonddienst in de Nieuwe Kerk staat Habakuk 3: 16-19  centraal. Habakuk heeft eerst vragen gesteld aan God. Vervolgens heeft hij leren zwijgen. In het begin van zijn psalmgebed geeft hij aan dat hij God vreest, hij heeft ontzag voor God. Aan het eind van zijn gebed loopt het uit op een bijzonder geloofsvertrouwen dat samen te vatten is met het woord ‘nochtans’. U en jou zegenrijke diensten toegewenst. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente. We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

 

Verantwoording

Ouderling Remko den Breejen mocht tijdens huisbezoek € 20,- ontvangen voor de restauratie van het orgel in de Oude kerk.

Ds. Van Rooijen ontving € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 3 november over Jona die niet naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona’.

Kidekids

(Ouders van) kinderen die in groep 4, 5 en 6 zitten: goed opgelet!

Groep 1, 2 en 3 heeft de bijbelklas en groep 7 en 8 mag naar de catechisatie.

Hoogste tijd om voor jullie ook iets te bedenken, want we willen jullie graag betrekken bij onze kerkdiensten.

Vanaf januari 2020 willen we starten met KideKids.

De eerste zondag van de maand gaan we na het kinderlied met elkaar naar de kerkenraadskamer om daar het thema van de maand te behandelen.

Op de andere zondagen van de maand ligt er een opdracht voor jullie klaar die jullie in/rondom de dienst kunnen doen, gewoon vanaf je eigen plek in de kerk.

In juni 2020 wordt er met jullie en de kerkenraad geëvalueerd en kijken we samen hoe we KideKids verder kunnen gaan voortzetten.

Voor vragen en suggesties kunnen jullie mailen naar kidekids@hghg.nl

Binnenkort zullen we een flyer uitdelen, waarin alles nog eens uitgebreid zal worden uitgelegd.

Doe mee en sluit je aan bij KideKids!

Kide commissie/jeugdouderling

Pareldienst

Zoals in het vorige kerkblad vermeld zal zondagavond 3 november weer een Pareldienst plaatsvinden. De aanvang is 18.00 uur.

Voorganger is ds. Louis Krüger uit Rotterdam en het thema is ‘Nader tot U’. Dit thema wordt behandelt vanuit Richteren en Ruth. We staan stil bij de vraag hoe open we als gemeente zijn naar nieuwkomers in onze gemeente die door verhuizing of uit belangstelling op ons pad komen. Dat geldt voor de invulling van onze diensten, ons gemeentezijn en onze eigen prioriteiten, alles vanuit de opdracht van onze Heiland.

We mogen elke Pareldienst weer nieuwe gezichten zien en mooi te horen hoe deze mensen worden meegenomen door familie, vrienden en collega’s of gewoon spontaan komen.

Op de website staat de flyer die je kunt gebruiken om iemand persoonlijk uit te nodigen en daaronder bevindt zich sinds kort ook het programma voor degenen die thuis live of later meeluisteren.

‘Onze’ band Kingdom zal ons deze keer begeleiden. We zijn blij met jongeren en ouderen die hun muzikale gave willen inzetten ook in de beide andere bands ‘Quest’ en ‘Expect’. Dat geldt ook voor onze koster, de BHV-ers, het Ministry team, het beamer-team, degenen die de zalen inrichten, het geluid en het beeld opbouwen en die de catering na de dienst verzorgen.

Er gaat niets vanzelf en fijn dat velen zo een bijdrage leveren, nu al voor het derde seizoen! Ook nu weer is iedereen van harte welkom!

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.’

Ralph Erskine (1685-1752)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de wijkkerkenraden die de komende vacatures in hun midden weer spoedig hopen in te vullen.
 • Het aantal incidenten tegen christenen in Nepal neemt toe. Onlangs vielen agenten een ziekenhuis binnen dat gerund wordt door een christelijke organisatie. Ze beschuldigden het tehuis ervan mensen tot geloof te brengen en verbrandden dertig Bijbels. (Gebedskalender Open Doors)
 • Tijdens een zomerkamp hebben 130 Joodse en Palestijnse kinderen intensief met elkaar opgetrokken. Dank dat dit mogelijk was ondanks de diepe kloof die er is tussen beide bevolkingsgroepen. Bid dat deze ervaring een positieve invloed op hun leven en ook op hun omgeving heeft. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag en op 6 november gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

“De dagen van onze jaren… als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.” Zoals het op moment van schrijven uitziet worden de krachten snel afgesneden. “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over hem.” (Psalm 90)

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 20,- ter vrije besteding.

Doopdienst

Zondag 3 november zal de Heilige Doop bediend worden aan een zestal kinderen van de gemeente. Op de doopzitting spraken we onder andere met elkaar over de geloofsopvoeding vanuit Deuteronomium 6. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Beleidsplan

De wijkkerkenraad heeft het beleidsplan opnieuw geschreven. De versie van dit beleidsplan is te vinden op de website www.hghg.nl Degenen die graag een papieren versie willen, kunnen dit opvragen bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen ingediend worden bij de scriba tot 23 november 2019. De vragen, opmerkingen worden door de kerkenraad bekeken, waarna het beleidsplan op de eerstvolgende vergadering zal worden vastgesteld en het oude zal vervangen.

Gelezen/gehoord

‘Gelukkig de mens die, als hij geslagen wordt, dit als een liefdeblijk ervaart.’

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als het Dankdag is voor gewas en arbeid. De Heere geve ons gezegende diensten voor jong en oud. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Tussenclub – Stapeldiner

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

Zaterdag 2 november

09.30-15.30 uur Grootouderdag Generatio – De Bron

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 4 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 november

20.00 uur Thuiskring II –

Woensdag 6 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 7 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 8 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert van Leeuwen-orgel

Zaterdag 9 november geeft Maarten Wilmink een concert op het Van Leeuwen-orgel te Boven-Hardinxveld.

Maarten Wilmink (2001) ontving van 2014 tot 2019 orgellessen bij Louis ten Vregelaar. Deze orgellessen vormden het begin van zijn muzikale educatie. Na het ontvangen van zijn gymnasiumdiploma is hij in september 2019 gestart aan het Codarts conservatorium in Rotterdam. Hier studeert hij hoofdvak orgel bij Ben van Oosten en bijvak piano bij Martin Lekkerkerk. Daarnaast ontvangt hij onder andere improvisatielessen van Hayo Boerema en Aart Bergwerff en basso continuolessen van Bas de Vroome.

In 2018 werd Maarten geselecteerd om de Young-Talent Masterclasses tijdens het International Organfestival Haarlem 2018 te volgen. In oktober 2018 won Maarten de eerste prijs van zijn categorie van het SGO-Concours, dat werd georganiseerd in de Martinikerk te Groningen.

Maarten verzorgde inmiddels orgelconcerten op bekende en monumentale orgels in binnen- en buitenland.

Tijdens dit concert voert hij werken uit van: J.S.Bach, F.Mendelsohn, C.Franck, L.Vierne, M.Dupré en M.Reger.

Start: 20.00 uur. Kosten: € 5,- (jonger dan 12 jaar gratis), na afloop is er een ‘meet and greet’ met koffie/thee.

Kerstproject De Lofstem

Dit koorseizoen kunt u weer een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor ‘De Lofstem’. Vanaf dinsdag 5 november kunt u zeven repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij zouden het vooral erg fijn vinden als er wat mannen aansluiten, maar vrouwen zijn uiteraard ook van harte welkom! Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld (Jan Steenstraat 5) op 24 december 2019 om 21.30 uur. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 17,50 per persoon. (Mocht u na dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, dan krijgt u dit bedrag retour)

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.

De repetities vinden dit jaar plaats in het gebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam/Neder-Hardinxveld (Stationsstraat 5). Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien!

 

Voorstelling Christelijk KinderTheater

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst – Energiekosten 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Anouk de Bruin, Gerrie de Ruiter, Groep B: Alida Blokland

10.45 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 18

avonddienst: Psalm 92: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Heleen Verschoor, Daniëlle Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Woensdag 6 november 2019

Dankdag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas voedselactie 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Hanneke Struijk, Monica Buijk, Wieneke Meerkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Nienke de Groot, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.