Kerkblad 75-17

Discipelschap – Principe 6 van 7: Zonder oordeel

“Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad.” (Lukas 10: 12)

____________________________________________________

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Vorige keer schreef ik al dat je niet onnodig moet blijven hangen op een plaats waar je niet welkom bent of waar het Evangelie niet serieus wordt genomen. Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op de vraag hoe je dan ‘verder’ gaat en soms ook afscheid neemt van hen die niet willen geloven. Hoewel het vroeger – en in sommige kringen misschien nog steeds – gebeurde dat er dan werd gezegd: ‘Als je niet het gelooft ga je naar de hel’, is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?’’ Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Jezus heeft gezegd wat je als discipel moet doen als iemand je niet ontvangt met het Evangelie, maar Jezus zegt niet wat je moet zeggen. Dat onderscheid moet je duidelijk maken. Natuurlijk heeft ongeloof een uitwerking op de dag van het oordeel, daar laat de Bijbel geen enkele twijfel over bestaan. Het gaat Jezus er om dat je niet blijft hangen in situaties waar men er niet voor openstaat om de boodschap van het Evangelie aan te nemen, omdat het Koninkrijk van Jezus haast heeft. Het enige dat een discipel nog mag zeggen is dan: ‘Ik schud zelfs het stof van mijn kleren af.’ Eigenlijk is dat een uitspraak van:

‘Als je het Evangelie niet aanneemt, dan ga ik verder en ben ik niet meer verantwoordelijk.’ Alles wat daarna komt, zijn geen woorden die horen bij het verdergaan van een discipel. Jezus schakelt dan namelijk over van persoonsvorm en hij spreekt vervolgens tegen die 70 discipelen.

Jezus geeft als het ware achtergrondinformatie, maar dit is geen dreigende taal die een discipel mag gebruiken bij het verdergaan. Dit is informatie die jou als discipel moet helpen om verder te kunnen. Iemand die jou met de boodschap van het Evangelie afwijst, wijst jou niet af, maar wijst Jezus af. Jij hoeft dus niet vanuit pijn te reageren met ondoordachte dreigende woorden of met oordeel, maar je hoeft alleen maar te weten dat het oordeel van de afwijzing aan God is. Jij wordt niet afgewezen, maar Jezus en daarmee God Zelf en daar hoef jij niet over te oordelen. Dit is een zaak tussen de afwijzer en God Zelf. En ja, dan zal het ongelovige steden als Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in dat oordeel, want zij wisten van geen Evangelie af, maar iedereen die jij hebt verteld van het Evangelie van Jezus, wist er wel vanaf en dat zal gevolgen hebben als er nooit met geloof wordt geantwoord. Dan komt er wroeging bij, die iemand uit Sodom niet zal hebben. Maar dat is niet aan jou om daarover te oordelen.

Hoe dan ook betekent dit nooit dat jij dreigend mag weglopen en mag zeggen: ‘Wacht maar, het gaat heel slecht met jou aflopen’. Jij bent geroepen om de boodschap van verzoening en herstel te brengen en daarmee stopt jouw verantwoordelijkheid. Er zijn twee wegen, dat moeten we benoemen, maar het is niet aan ons om te oordelen. Als er iets is waar we als kerk mensen door verliezen is het wel door te oordelen in plaats van met vrede en liefde te komen en te aanvaarden. Dreigen hoort dus niet bij dat wat we moeten delen van het Evangelie. De woorden die Jezus dan spreekt zijn juist helpend om het los te laten, want je weet dat God rechtvaardig zal oordelen. En met dat je dit weet, kun je ook verder, omdat er geen verantwoordelijkheid bij jou ligt. Het is op dat moment een zaak tussen God en de ander. Wat een rust mag dat geven als je weet dat jij gedaan hebt wat je moest doen en dat je zo verder kunt, als mensen het Evangelie afwijzen.

Van daaruit spreekt Jezus dan wel drie keer een ‘wee’ uit over steden die Hem hebben afgewezen, maar dat recht heeft Jezus, terwijl een discipel daar niets over te zeggen heeft. Tegelijk is het goed om te beseffen als we met een half Evangelie komen, dat er dan verantwoordelijkheid bij ons blijft liggen. Er is geen andere Naam onder de hemel waarin iedereen moet geloven, dan de Naam van Jezus. Zonder Jezus is geen leven, nu niet en in de eeuwigheid niet. Verder dan deze waarheid hoeven wij niet te oordelen, maar laat het je wel scherp houden dat je zuiver bent in wat je deelt van de genade die in Christus aangeboden wordt.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

De voorbereidingen voor het Gemeentediner zijn al in volle gang. Wij hebben er al zin in. U kunt zich nog opgeven tot UITERLIJK 15 november!

Wat: Gemeentediner

Wanneer: 22 november 2019

Kosten: 0-3 gratis, 4-11 jaar € 6,50 en 12+ € 11,50.

Hoe laat: Inloop 18.00 uur, start 18.30 uur (Let op dit is een andere tijd als in het vorige kerkblad stond, hou deze tijd aan.)

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 0184-63 11 99.

Heeft u geen vervoer laat het ons weten en wij zullen met u contact opnemen.

Zinspiratiefestival geloven in Spangen – 30 november

Onze gemeente ondersteunt ‘Geloven in Spangen’ – een pioniersgemeente in de Rotterdamse wijk Spangen die verbonden is aan de IZB. In de Lijdenstijd heeft u wellicht gebruik gemaakt van het Bijbelleesrooster dat uit een samenwerking tussen onze gemeente en ‘Geloven in Spangen’ tot stand was gekomen. Aan het begin van die periode zijn ook gemeenteleden uit Spangen bij ons op bezoek geweest.

Nu is onze kans om bij ‘Geloven in Spangen’ op bezoek te gaan! Omdat GIS vijftien jaar bestaat, vieren ze dit met het Zinspiratiefestival: een gevarieerd programma met sprekers als dr. Benno van den Toren (hoogleraar interculturele theologie PThU) over hoe traditionele kerken kunnen leren van pioniersplekken en Nico van Splunter (pastor in Spangen) over ‘Kleine kerken hebben grote mogelijkheden’. Daarnaast zal er een heerlijke lunch verzorgd worden en een middagprogramma met diverse workshops. Afsluitend is er een viering met de band van Geloven in Spangen en een netwerkborrel.

Het programma vindt plaats in de Prinses Margrietschool (Spaanseweg 40, Rotterdam) en begint om 9.30 uur met inloop met koffie en thee en zal rond 15.15 uur eindigen met de netwerkborrel. Kijk voor meer informatie over de workshops en andere praktische zaken op geloveninspangen.nl/zinspiratiefestival. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de dag. Geef alstublieft uw opgave ook door aan jeugddiaken Jan Willem Loeve, zodat er eventueel gezamenlijk vervoer geregeld kan worden. E-mail: jeugddiaken@hghg.nl.

Oproep voor de Winterfair

De eerste nachtvorst is achter de rug, de wintertijd is ingegaan… het is al goed te merken dat de Winterfair eraan komt! Vrijdag 6 december is het al zover. Om er ook dit jaar weer een mooi evenement van te maken is uw hulp van harte welkom. De commissie is op zoek naar vrijwilligers die:

– meehelpen op de fair;

– meehelpen aan verkoop in de kramen;

– erwtensoep koken;

– meehelpen aan workshops voor de kinderen;

– iets lekkers bakken voor bij de koffie;

– meehelpen in het restaurant.

Met elkaar kunnen we er zo weer een gezellig samenzijn van maken: ‘Proeven en Vertoeven’.

De opbrengst van de Winterfair zal bestemd zijn voor de restauratie van het orgel van de Oude Kerk.

Aanmelden of informatie opvragen kan bij Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62 of alindaleenman@xs4all.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 november

Afgelopen week zijn tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met de vrachtwagen worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. De diaconie wil u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en beveelt de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

 Bericht uit Ethiopië

Beste gemeenteleden. Inmiddels zijn we ruim twee maanden terug in Ethiopië. Met ons persoonlijk gaat het goed. Ook op Interlakes-school lopen de meeste dingen voorspoedig. Bijvoorbeeld hebben we er een actiepunt van gemaakt dat leerlingen meteen moeten reageren als de bel gaat en het verschil met vorig jaar is duidelijk te merken. Verder hebben we de eerste weken vijf nieuwe collega’s aangenomen; ze maken een prima indruk. Iets verdrietigs is dat teacher Haile een paar weken geleden is overleden. Hij was de oudste docent, 72 jaar oud, een vriendelijke man die erg van lesgeven hield en heel geliefd was onder leerlingen en collega’s. Hij tobde al maanden met z’n gezondheid, maar toch kwam zijn overlijden onverwacht. De hele school was in tranen. Met velen hebben we de begrafenis bezocht. Op 23 oktober ontstond er opeens onrust in de wijde omgeving – dit naar aanleiding van een bericht van een etnische leider op Facebook. Zijn aanhangers liepen met stokken rond en sloten wegen af. De school is vier dagen dicht geweest. In de directe omgeving was het rustig, maar het is niet fijn om van afstand rookwolken te zien (brandende autobanden) en schoten te horen (politie en leger die de orde herstellen). De rust lijkt nu teruggekeerd, maar voor de langere termijn is dit best zorgwekkend. Bid gerust met ons mee om bescherming. En om wijsheid – want iedere dag weer zijn er grote en kleine beslissingen te nemen waarvoor dat nodig is. Hartelijke groet, alle goeds gewenst!

Arie en Arda Maasland

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2019

Binnenkort ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Net als andere jaren wordt een beroep op onze solidariteit gedaan ten aanzien van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas, de resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 22 November deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via dhr. A. de Jong, tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie.

het college van kerkrentmeesters

Hersteloperatie mw. Witte bekend

Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen over de gezondheid van mevrouw Witte zoals we ons orgel in de oude kerk noemden.  Nu zijn de plannen voor een restauratie in vergevorderd stadium. Graag informeren wij u hier verder over.

Verschillende orgelbouwers hebben een offerte aangeboden. Intussen is een gesprek gevoerd met één van deze om tot een definitief voorstel en prijs te komen. Het wordt een grootse operatie waarbij het hele orgel gedemonteerd zal worden en op transport zal gaan naar de werkplaats van de betreffende orgelbouwer.

Ter illustratie wat er zoal tijdens de restauratie wordt gedaan:

 • De orgelkast herstellen en opnieuw schilderen en voorzien van bladgoud
 • Herstellen en polijsten van registers en klavieren
 • Herstel van windvoorziening
 • Schoonmaken en herstellen van pijpwerk
 • Herintonatie van het pijpwerk
 • Verder zullen ook de vloer, wanden en plafond aangepakt worden

Dit alles zal volgens planning in 2020 gaan starten.

Hoewel de kerkrentmeesters al een deel van de totale kosten gereserveerd hebben, is dat nog (lang) niet voldoende! Graag betrekken we de gemeente hierbij met diverse acties om dit alles te bekostigen. We noemen u alvast enkele acties die binnenkort op stapel staan:

 • Verkoop speculaas poppen eind november.
 • Verkoop banketstaaf als orgelpijp en chocolade tablet met afbeelding van ons orgel tijdens de winterfair (a.s. 6 dec.) à cadeautip!!

We kijken ook naar andere mogelijkheden om de restauratie mee te financieren, zoals het aanschrijven van landelijke fondsen en plaatselijke bedrijven. Ook financiële adoptie van onderdelen van het orgel (denk aan frontpijp en/of orgelstem) behoort tot de mogelijkheid.

Verder verwijzen we graag naar de website waarop t.z.t. meer informatie is te vinden over de geschiedenis van het orgel, de uit te voeren werkzaamheden en de voortgang van de restauratie. We hopen dat deze eind november in de lucht zal zijn.

de orgelcommissie

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting wordt vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s.

U kunt de begroting inzien van 11 t/m 15 november op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Werkelijk 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

 

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

 

 

 

 

Resultaat Verslagjaar

– 256.595

– 40.040

375.508

 

Mutaties bestemming-sreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

 

Resultaat College van Kerkrentmeesters

– 96.595

– 26.040

379.469

 

Resultaat ‘De Parel’

0

0

–  23.682

 

Evangelisatie

Uitzwermavond

Dinsdag 12 november wordt de eerste uitzwermavond van dit nieuwe winterseizoen georganiseerd. Uitzwermen, je hoort wel eens, dat is toch ouderwets? Is dat zo, spreken over Jezus, is dat ouderwets? Ja mensen, daar gaat het om bij uitzwermen! Natuurlijk, als christen spreekt u overal over God,  juist bij het uitzwermen komt u bij mensen die niets of nauwelijks iets meer horen over God.

De evangelisatiecommissie nodigt u van harte uit om een keer met ons mee te gaan. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de jeugdzaal van de Oude kerk. Vervolgens luisteren we na een korte inleiding of Bijbelstudie en beginnen we met gebed. Dan gaan we in groepjes van twee mensen op weg.

Wij vragen u als gemeente om uw voorbede voor dit belangrijke en mooie werk. In diepe afhankelijkheid van onze Schepper en gesteund door uw gebeden willen we weer op weg gaan. Dat we mensen mogen bereiken die voor het eerst of opnieuw iets willen horen van het werk van onze God en Vader in de hemel.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van dankdag…

De morgendienst was een mooie dienst met veel kinderen. Onder het thema ‘Goed bericht’ stonden we stil bij de wonderlijke bevrijding van Samaria. We hoorden hoe belangrijk het is om de daden en de wonderen van God te benoemen en door te geven.

In de avonddienst sloten we de prekenserie over Habakuk af. Habakuk, een profeet die worstelt met de weg van God. Maar in zijn slotakkoord jubelt hij het uit: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn (…) ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.” (Habaku. 3: 17-18). Dat is het lied van het geloof dat de Heere niet alleen aan Habakuk aanreikt, maar ook aan iemand als David of Paulus. In de verbondenheid met de Heere wordt dat zomaar ons lied. Niet omdat we de moeilijkheden wegmasseren, maar wel omdat we verder mogen kijken. We krijgen zicht op de goedertierenheid van God en verblijden ons erin.

Nieuwe donorwet

In de afgelopen tijd viel bij velen de folder door de brievenbus over de nieuwe donorwet. Ook via de reclames op de verschillende media wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat er 1 juli 2020 een nieuwe donorwet ingaat. Verschillende gemeenteleden vroegen mij afgelopen week hoe je hier als christen naar moet kijken. Ik overweeg om binnenkort hier wat aandacht aan te besteden in het kerkblad.

…tot zondag

Zondagmorgen is er een aangepaste dienst. In de dienst staan we vanuit Genesis 12:1-8 stil bij de roeping van Abram. Het thema voor de dienst is ‘Ga je mee op reis’. In de dienst zullen verschillende gasten aanwezig zijn. Vanwege de zorg die zij dikwijls nodig hebben heeft de kerkenraad er voor gekozen om de dienst een uur later te beginnen, om 10.30 uur! We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Veilige kerk

Tijdens onze dienst van afgelopen zondagmorgen is aan het einde van de preek gesproken over homoseksualiteit. Dit gebeurde op een manier die niet de onze is. De kerkenraad betreurt dat verschillende gemeenteleden hierdoor diep persoonlijk zijn gekwetst. In een periode waarin we als kerkenraad richting en ruimte zoeken draagt de manier waarop over homoseksualiteit werd gesproken in de preek niet bij aan de veilige kerk die we voor iedereen willen zijn. Hierover is direct na de dienst kort, maar op een goede wijze met de predikant gesproken.

Als kerkenraad bezinnen we ons, in de periode tussen afgelopen zomer en komend voorjaar, op hoe we een veilige plaats kunnen zijn voor iedereen en hoe we gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid kunnen blijven betrekken. Heeft u n.a.v. afgelopen zondag, of dit bezinningsproces vragen, dan kunt u deze stellen aan één van de ouderlingen. 

 Onze zieken

We dragen de zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Verantwoording

Ouderling Matthijs van de Bos ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Beroepingswerk

Onlangs hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het beroepingswerk en u in de gelegenheid gesteld wederom namen in te dienen van beroepbare predikanten, die mogelijk zouden passen in onze gemeente. Hierop hebben we een aantal namen van u mogen ontvangen. Graag zeggen wij u dank, dat u op deze wijze met ons mee wilt denken. Inmiddels is de beroepingscommissie verder gegaan met haar onderzoek, waarbij ook deze namen betrokken worden. U zult begrijpen dat dit nog weer de nodige tijd vraagt. Het vraagt daarnaast ook gebed, zodat we dit alles ook bij onze Heiland mogen neerleggen. Hij is immers degene die Zijn dienaren zend, ook de dienaar die Hij bestemd heeft voor onze gemeente.

 Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, dan wordt maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject in uw voorbede gedenken?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 10 november over Jona die wél naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona.’

Citaat

God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.

(Søren Kierkegaard, 1813-1855)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor Ethiopië, vanwege de onlusten die

overal in het land plaatsvinden. Bidden dat de InterLakes School het werk voort mag zetten. Voor Arie en Arda Maasland en andere Nederlanders die in het land verblijven.

– Voor het beroepingswerk, omdat we verlangen naar een spoedige vervulling van de ontstane vacature

– Afgelopen maand deden vijftig christenen in Bangladesh mee aan een seminar over vervolging. Bid dat ze door het contact met elkaar en de lessen uit de Bijbel sterk blijven staan in hun geloof. Gebedskalender Open Doors)

– Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. De kerk is er klein en kwetsbaar. Bid voor de leiders van de kleine geloofsgemeenschappen, voor mogelijkheden om elkaar te bemoedigen en toe te rusten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere gedenke allen die met ziekten te kampen hebben. Soms niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Ook als het lang duurt en geen uitzicht is op verbetering, is de Heere God er. “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.” (Psalm 94: 19)

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bezoeken een gift van € 1,- en van € 20,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op zijn bezoeken een gift van €10,- ter vrije bestemming en € 5,- aan collectebonnen voor De Parel.

Overkomst

Vanuit de Gereformeerde Gemeente zijn met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen Frank Versluis en zijn zus Nienke Versluis, Kuyperstraat 15, 3371 VC.

Doopdienst

Afgelopen zondag werden de volgende kinderen gedoopt.

Liz Aimée Corbijn. Zij kreeg als tekst mee: “Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.” (Psalm 33:12)

Ruben Cornelis Egas. Hij kreeg als tekst mee: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.(Johannes 8: 12)

Stijn Jan Egas. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken, was: “En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6: 40)

Pippa June Koesveld. Zij kreeg als tekst mee: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”(Romeinen15: 13)

Levi Hendrik Verrips kreeg als tekst mee: “Heere , naar wie zullen wij anders heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.” Johannes 6: 88a)

Rokus Ismaël Vlot kreeg de tekst mee uit Romeinen 8: 31: ”Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

In de Woordbediening stond de doop van Jezus centraal vanuit Mattheus 3: 17: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Buiten deze Zoon heeft de Vader geen welbehagen in mensen. Buiten Jezus is geen leven. In Hem hebben wij alles.

Gelezen/gehoord

Kinderen zijn wel in, maar niet noodzakelijkerwijs van het verbond.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 november 2019

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 november 2019

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 11 november 2019

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 12 november 2019

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond – zaal Oude kerk

19.30-21.30 uur   Ora et labora –  De Parel

Woensdag 13 november 2019

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –  De Parel

18.45-20.00uur    Kinderclub Ithaï – – De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur             Ouderavond jeugdwerk – – De Parel

Donderdag 14 november 2019

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 15 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

De 17e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 5.747,74 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Deze mooie opbrengst is alleen maar mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek!  Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

 Jubileumconcert ‘We Believe’

Vrijdag 29 november hoopt gospelkoor ‘We Believe’ haar 15 jarig jubileum te vieren met een mooi gevarieerd concert in de Herv. Kerk van Boven-Hardinxveld.

De avond begint om 20.00 uur. Dit concert zal in het teken staan van terugzien en vooruit kijken rondom het thema:’Forever and ever’. De liederen die gezongen zullen worden hebben wij gekozen uit de reeks liederen die wij vanaf het prille begin tot nu toe hebben gezongen. Dus voor oudleden zal het zeker een stuk herkenning zijn. Voor deze avond hebben een tiental enthousiaste oudleden zich opgegeven en zij hebben vanaf juni mee geoefend om dit jubileum mee te zingen en te vieren.

Spreker Arie de Rover zal de meditatie verzorgen en er zullen ook mensen van Compassion zijn die in de pauze wat meer zullen vertellen over hun verschillende projecten. Ook wij als koor sponsoren een kindje via Compassion. Daarom willen wij de collecte bij de uitgang bestemmen voor deze organisatie. In de pauze is er ook tijd om wat te drinken en iets lekkers te nuttigen. Hiervoor moet u aan het begin van het concert een consumptiebon kopen.

Er zal ook veel ruimte zijn voor samenzang om samen Gods naam groot te maken. De toegang is gratis. We hopen heel veel mensen te kunnen ontmoeten. Tot dan!

Kerstconcert Sursum Corda

Zaterdag 7 december bent u van harte welkom in de Hervomde Kerk te Boven-Hardinxveld. Gemengd koor Sursum Corda zingt dan het oratorium ‘In mensen een welbehagen’ van André van Vliet.

Medewerking aan deze avond verlenen Boudewijn Zwart – orgel, Jorrick Simmes – piano, Aleida Groeneveld -viool, Annerieke Kraaijeveld – viool, Cora Doek – altviool, Aris Anninga – Cello, Rineke de Wit – hobo, Bianca de Vrind – fluit, Marjolein Kolkert – sopraan, Kees den Bok – spreekstem. Algehele leiding: Everhard Zwart.

Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis; er is collecte voor Willem en Joanne Folmer die werkzaam zijn in Congo. Noteer de datum in uw agenda!

____________________________________________________

Varia

Groot Nederlands bevrijdingskoor 2020

Mei 2020: Nederland viert 75 jaar bevrijding!

Een mooi moment om dit samen te vieren met muziek en zang. In januari 2020 start er daarom een uniek projectkoor om liederen te zingen over bevrijding en vrede. In diverse regio’s in Nederland vinden de repetities plaats voor dit ‘Groot Nederlands bevrijdingskoor’ o.l.v. Martin Zonnenberg.

Zingt u ook mee? Wees welkom!

 • Voor jong en oud vanaf 15 jaar
 • Drie repetities in Sliedrecht in de Grote Kerk (Kerkbuurt 131)
 • Startdatum 22 januari 2020 van 19.30-21.30 uur
 • Eén generale repetitie op een centrale plaats in Nederland
 • Minimaal drie concerten in de mooiste kerken van Nederland (mei 2020)
 • Bereid om thuis te studeren m.b.v. oefenbestanden
 • Kosten: € 79,-

Voor meer informatie en aanmelden: www.grootbevrijdingskoor.nl

Namens het projectkoor, Christel de Jager, Koperwiek 20

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 23 november 2019 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen de beide musici afzonderlijk en gezamenlijk het Leeflang-orgel en de piano. Dit jaar wordt het publiek op een bijzondere manier bij het concert betrokken: er is namelijk een heuse ‘muziekquiz’ geprogrammeerd. Bij één van de te spelen werken mogen de luisteraars raden welke klassieke thema’s er in de compositie verwerkt zitten. Alle deelnemers maken daarbij kans op een voucher voor een afternoon tea bij Hotel Van der Valk in Ridderkerk.

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank.

Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

 

Erediensten

Zondag 10 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden

10.45 uur   wijk 2 Noord , ds. J Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn

NIEUWE KERK

10.30 uur   ds. W.J. Westland – aangepaste dienst

18.00 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – voedselactie Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Deborah Bijkerk

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraijeveld, Willemijn de Rover

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 119: 37

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Renske Egas, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43