Kerkblad 75-32,33

De exodus van Jezus

“Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.”

(Lukas 9:31)

____________________________________________________

De weg naar het dieptepunt begint voor de Heere Jezus met een heerlijk hoogtepunt.

Samen met Petrus, Jacobus en Johannes is de Heere Jezus een berg opgeklommen. Zoals Hij vaker op een berg de stilte en de rust opzocht om met Zijn Vader te spreken, zo ook deze keer. Wanneer Hij bidt gebeurt er iets bijzonders. Petrus, Johannes en Jacobus zien het voor hun ogen gebeuren. De kleding van Jezus is ineens blinkend wit. Zijn uitstraling is hemels. De drie discipelen zijn getuige van de majesteit en de heerlijkheid van de Heere Jezus. Later zal Petrus over het gebeuren op de berg schrijven: “Wij zijn ooggetuige geweest van Zijn majesteit” (2 Petrus 1: 16). En dat niet alleen. Naast Jezus zien ze ook twee anderen. Het zijn Mozes en Elia. Je vraagt je af hoe ze dat geweten hebben. Hebben Mozes en Elia zichzelf bekendgemaakt of had Mozes bijvoorbeeld de twee stenen platen bij zich met de wet van God? Zo gaan je gedachten. Maar beter is het om te denken in de richting van de Heilige Geest, Die bij alle drie de vaste overtuiging in het hart heeft gelegd: dit zijn Mozes en Elia. Petrus, Johannes en Jacobus hoefden daarover niet te discussiëren. Waarom Mozes en Elia? Zij vertegenwoordigen het Oude Testament. Mozes ontving van de Heere God de Wet. Elia heeft als profeet het volk Israël gewezen op het onderhouden van de Wet, nota bene in de tijd van de goddeloze koning Achab. Deze afvaardiging van het oude verbond, hemelingen, bemoedigen en moedigen aan. Want de Heere Jezus is in staat om te doen wat zij niet kunnen. Hij kan en zal Sion door recht verlossen, verloren zonen en dochters weer terug brengen aan het Vaderhart van God. Dat oude verbond is er dringend om verlegen, dat de Messias zal doen wat Hij komt doen en van Gods wege moet doen: verzoening door voldoening!

Lukas is de enige evangelist die iets heeft genoteerd van het gesprek tussen Mozes, Elia en de Heere Jezus. Ze hebben het over Zijn heengaan. In het Grieks valt het woord exodus. Dat is een woord wat ons onmiddellijk brengt in Egypte, waar het volk slaaf is en steeds harder moet werken. God heeft de onderdrukking van Zijn volk gezien en Hij roept Mozes uit Midian om het volk uit Egypte te leiden. Maar komt daar wel iets van terecht? Na de eerste plaag lijkt het er niet op en na de vierde ook niet. Want de farao geeft geen toestemming. Tien erge plagen zijn nodig voordat het volk uittocht kan houden. En dan nu de exodus van Jezus. Over Hem schrijft Paulus aan de Filippenzen later dat Hij zich ontledigt heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Hij is vernederd en is gehoorzaam geworden tot de kruisdood (Fil. 2: 7 en 8). Daarmee is de uittocht van de Heere Jezus uit de doeken gedaan. Met geen woord teveel! Slaaf geworden om ons, slaven van de zonde te bevrijden. Naar het vloekhout, opdat mensen die leven onder de vloek eeuwig zegen zouden ontvangen. Zijn uitgang is voor Hem in zekere zin een afgang, maar het is onze opgang! En, zeggen Mozes en Elia op het moment dat dit alles voor de deur staat, die exodus die gaat de Heere Jezus voltooien. Daarmee is niets minder gezegd dan dat Hij zijn werk voltooid. Wat een bemoediging voor de Heere Jezus! Hij gaat door de diepte van angst en verlatenheid, van duisternis en dood, maar de missie wordt volbracht. Op de berg der verheerlijking ziet Jezus licht aan de horizon! En hoort u en jij er geen evangelie in? Christus gaat de diepe weg van lijden. Zijn exodus wordt voltooid en allen die bij Hem horen worden bevrijd. Haalt u/haal jij het hart er aan op?

Op de berg der verheerlijking kan het niet blijven zoals het is. Al zou Petrus het maar wat graag willen. God zelf wijst hen de weg. Hoogstpersoonlijk zegt Hij: dit is mijn Geliefde, luister naar Hem! Daar zien ze Hem staan: Jezus alleen! Dat is het! Juist vanwege Zijn voltooide exodus. Luister naar Hem, let op Hem, lever je uit aan Hem, leef met Hem! Dat is geloofsleven! Zo komt jouw leven tot voltooiing, straks helemaal! Want Zijn dieptepunt leidt naar een hoogtepunt van hemelse allure!

ds. W.J. Westland

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open Doors gebeds- en schrijfochtend
Graag nodig ik u uit voor de volgende gebeds- en schrijfochtend van Open Doors women to women. De bijeenkomst zal zijn op vrijdag 3 april op Kemphaan 10.
Welkom vanaf 09.00 uur, we beginnen om 09.15 uur en sluiten ca. 11.30 uur af.
Tijdens deze ochtend van ontmoeting zullen we als vrouwen onderling samen zingen, overdenken, bidden en schrijven, waarbij onze vervolgde zussen en hun gezinnen centraal staan.

Hoe bijzonder is het dat wij als christenen die in vrijheid kunnen leven, samen mogen komen om voor hen te bidden en te bemoedigen met een kaartje en ook zelf tijdens dit samenkomen bemoedigd en opgebouwd mogen worden.

Mocht u vragen hebben over deze ochtend (of vervoer nodig hebben) kunt u mij aanspreken of bellen (06-29 22 25 10) of mailen (gerlindederover@hotmail.com).
Hopelijk tot dan! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen
Ambassadeur Open Doors

Stille Week 6 t/m 11 april 2020
In de Stille Week worden er van maandag 6 t/m donderdag 9 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.
Op donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.
Het thema is: ‘Passie met Petrus’
Aanvang 19.30 uur
Noteert u deze avonden in uw agenda!

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 februari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor landbouwontwikkeling in Haïti, via Tear. Haïti is niet alleen straatarm, maar ook politiek instabiel en kwetsbaar voor natuurrampen. Toen orkaan Matthew (2016) het land nog verder vernielde, werd de regio Duchity in het zuidwesten het hardst getroffen. Tear heeft met partners na de orkaan 2000 gezinnen noodhulp gegeven en hen o.a. voorzien van voedsel en tentzeilen. In de fase daarna hebben gezinnen hulp gekregen bij het herstellen van beschadigde woningen of het (rampenbestendig) bouwen van nieuwe huizen. Een deel van de schade is dus hersteld, maar dat betekent niet dat het tijd is om weg te gaan. Juist nu kunnen we de bevolking een stap verder helpen om de ergste armoede te ontvluchten. We weten dat landbouwontwikkeling een belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van een gebied. Daarom heeft Tear met partners in de afgelopen twee jaar een agrarische coöperatie opgezet en begeleid. Bij deze coöperatie zijn bewoners uit 19 dorpen betrokken. Met deze samenwerking worden boeren gestimuleerd in productiviteit, eigenaarschap en zelfvoorzienendheid. Deze coöperatie heeft nog drie jaar begeleiding nodig om op eigen benen te kunnen staan. Naast het opstarten en begeleiden van de boerencoöperaties wordt er nog meer gedaan om de mensen in de regio Duchity te helpen: het planten van 10.000 bomen: deze zorgen voor natuurlijke stikstofbinding en beschermen de hellingen tegen erosie. Ook worden 1750 avocadobomen geplant, zodat boeren binnen enkele jaren ook met avocado’s de markt op kunnen. En daarnaast wordt er 1500 kg van de droogtebestendige duivenerwt (pigeon pea) geplant. Dit is een eiwitrijk gewas. Ongeveer 400 kwetsbare families krijgen een pakket met groentezaden.

Collecteverantwoording
Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maand december van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.
01/12 € 1.294,95
€ 3.071,95 Algemeen
Heilig Avondmaal: Oorlog in Syrië (GZB)
08/12 € 1.592,22 Algemeen
22/12 € 1.790,40 International Justice Mission
29/12 € 1.510,85 Werkgelegenheid jongeren Tsjaad – Woord & Daad

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het vierde kwartaal van 2019 is totaal €1.649,45. Dit is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 47,-. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

 

College van kerkrentmeesters

In het ziekenhuis…
Wanneer u dit leest is mevr. Witte al een aantal weken in het ziekenhuis. Het was een hele toer om haar van de galerij af te krijgen. Er moest zelfs een verhuislift aan te pas komen.
Intussen heeft de ‘kleine neef’ van mw. Witte (Domus vivace) zijn plek ingenomen op de orgelgalerij. Het is nog wel een beetje wennen, maar hij doet zijn uiterste best en laat zich intussen al van ‘zijn beste kant’ horen. Gelukkig zijn er wat ‘deskundigen’ binnen de gemeente die het geluid kunnen bewerken en bijstellen.

De orgelkast is nu bijna volledig leeg en men is al begonnen met het opknappen. Half maart zal het orgelfront geschilderd gaan worden. Het front krijgt een nieuwe frisse kleur, crème-wit! Samen met de schilder is gekeken en gezocht naar de oorspronkelijke kleur. Deze kleur was terug te vinden op de deurtjes van de orgelkast en het is de schilder gelukt deze te achterhalen. Voordat het schilderwerk begint zullen nu ook de grote frontpijpen verwijderd worden.
In de werkplaats van de orgelbouwer is het opknappen van de eerste onderdelen gestart. De windladen worden herstelt en de longen (de blaas- en schepbalgen) liggen bij de ‘chirurg’ waar nieuw schapenleer geplakt wordt.

De orgelcommissie en de organisten zijn intussen op pad geweest om diverse originele stemmen (Cornet en Dulciaan) van andere ‘Witte’ orgels te beluisteren. Ze zijn naar Gorinchem, Zoutelande en Geervliet geweest en kwamen erg enthousiast terug!

Heel blij en dankbaar zijn het CvK en de orgelcommissie voor het flinke bedrag dat al is binnen gekomen, ca 85% van het benodigde bedrag!! Er zijn al 19 van de 35 frontpijpen geadopteerd, als ook de Cornet, Dulciaan en de orgelbank.

Tot op heden gaat de operatie dus voorspoedig en wordt langzaam weer naar ‘herstel’ toegewerkt. Als haar situatie het toelaat zal er medio mei door gemeenteleden een ‘ziekenbezoek’ gebracht kunnen worden aan mw. Witte in het ziekenhuis. Hier wordt u later over geïnformeerd.

Voor verdere informatie over de restauratie verwijzen we u naar www.hghg.nl/orgel of www.hghg.nl onder kopje actueel.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwsbrief over de restauratie. Wilt u deze ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: orgel@hghg.nl.

Wilt u nog een financiële bijdrage leveren dan kan dat op NL46RABO0373719566 o.v.v. orgel.

het CvK en de orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hoi jongens en meisjes,
Zondag 23 februari is er geen zondagsschool ivm de voorjaarsvakantie. De week daarna, 1 maart is er weer zondagsschool, en krijgen jullie allemaal een spaarpotje mee naar huis. Jullie mogen dan in de week die daarop volgt bij je ouders, familie, buren en vrienden geld inzamelen voor het HGJB project ‘Geef Hoop’.
Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo. Vanuit de IGREJA REFORMADA (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.
Op zondag 8 maart mogen jullie allemaal je spaarpotje meenemen naar de zondagsschool. Deze middag wordt een andere middag dan normaal. Met alle groepen gaan we dan nadenken over en werken aan dit project. Het belooft een leuke middag te worden!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 24 februari is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We lezen verder in het Markusevangelie. In weinig woorden beschrijft Markus heel veel van de gebeurtenissen rondom Jezus. Lessen voor ons nu, verwondering over wat er is gebeurd en het geeft hoop over wat er bij Jezus mogelijk is. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Bericht van Lea van der Riet-Luiten
‘Tannie, ek het u so gemis!’ Dat was een warm welkom nadat ik een paar maanden met zwangerschapsverlof was. De kinderen waren blij om me te zien en ik was blij om hen weer bij de Bijbelclub te zien. Ons zoontje heeft een lieve oppas wat mij in staat stelt om weer een paar Bijbelclubs op te pakken. Eén van mijn zeven Bijbelclubs is in Macassar, een dorp waar veel geweld heerst en waar ontzaglijk veel problemen zijn met drank- en drugsgebruik. De kinderen staan al om half 4 voor het hek van de school te dringen en kunnen niet wachten tot de Bijbelclub begint. Vorige week zag ik dat een meisje vol trots haar Bijbeltje uit haar schooltas haalde en vertelde dat ze er in las. Eén jongen van mijn klas had zijn Bijbel mee naar de Bijbelclub genomen en probeerde gelijk alle verzen op te zoeken die ik noemde. Mooie dingen als kinderen enthousiast over de Bijbel zijn!
We proberen zoveel als mogelijk kinderen te helpen, niet alleen bij de Bijbelclub maar ook in hun dagelijkse omstandigheden. Kinderen registreren bij een school, gesprekken voeren met de directeur van de school om te vragen of kinderen die niet naar school gaan toch een plek kunnen krijgen, urenlang in de wachtruimte zitten om kinderen te registreren die nog niet eens een geboortecertificaat hebben. Het is een tijdrovende klus maar ook de moeite waard als we het voor elkaar krijgen dat een kind naar school kan gaan.

Verantwoording vierde kwartaal 2019
Ook in het laatste kwartaal van 2019 is weer gul gegeven voor de zending. Via de zendingsbussen ontvingen we in oktober € 2.894,-, in november € 3.532,- en in december € 4.816,-. Verder ontvingen we € 40,- voor diverse zendingsdoelen. Van de genoemde opbrengsten wordt bijvoorbeeld ondersteuning gegeven aan het werk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika en aan Gerlinde, Riek en Peter in Centraal-Azië. Voor het laatst genoemde drietal gaf Ora et Labora € 2.000,- van de verkoping. Op dit moment volgen Gerlinde, Riek en Peter nog een intensieve taalstudie en doen zij voorbereidend werk voor het hospice waarin zij hopen te gaan werken.
De collecte van 20 oktober bracht het mooie bedrag van € 2.642,- op voor de verspreiding van Bijbels onder hulpbehoevenden in Israël. Op 15 december werd er gecollecteerd voor de gemeente in Rotterdam-Spangen, ‘geloven in Spangen’. Dankbaar kunnen we melden dat we hen een gift van € 2.705,- konden geven.
Al met al weer bedragen om stil van te worden. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dit is tevens onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
In de komende twee weken hoop ik in de avonddiensten voor te gaan. Op de eerste lijdenszondag lees ik met u de geschiedenis van Jezus en Zacheüs uit Lukas 19: 1-10. Nooit had Zacheüs verwacht dat de Heere Jezus bij hem thuis zou komen. Maar als de Heere Jezus onderaan de boom stilstaat zegt Hij: “Heden moet Ik in uw huis verblijven”. En opnieuw lezen we dan in Lukas over de vreugde. Zacheus ontvangt de Heere Jezus met vreugde!
Zondagavond 1 maart is er een leerdienst. Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. ‘Wat gelooft u van de heilige algemene Christelijke Kerk? Het is opvallend dat er staat: Wat gelooft u van de Kerk? De Kerk is een geloofszaak! Wat we precies geloven van die Kerk hopen we in deze leerdienst te ontdekken!

Giften
Voor de kerk ontving ik drie keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,-. Voor de diaconie ontving ik een gift van € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Bijbelkring
Woensdag 4 maart komen we weer bijeen. We starten om 20.00 uur in De Parel. We lezen Nehemia 9: 32-10: 1 en 10: 28-10: 39.
De vraag die centraal staat is: Vernieuw jij het verbond met God weleens? Het is de moeite waard om van tevoren hoofdstuk 6 van het boekje alvast door te nemen! Een ieder is weer van harte welkom!

Tenslotte
In de komende week heb ik van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari vrijaf. Hoewel we gewoon thuis zijn is het fijn om even een paar dagen tot rust te komen en als gezin wat meer samen op te trekken. Het is ook de week dat mijn vrouw jarig is. Dat valt mooi zo!
Als er deze week zaken zijn van pastorale aard, schroom niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of scriba J. Poortvliet. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Er zijn diverse gemeenteleden met zorgen over hun gezondheid. Sommige van hen ondergaan intensieve behandelingen. Hen en alle anderen met wie zij in het bijzonder verbonden zijn, bidden we de zegen van onze Heere toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 8 maart.
In deze dienst gaat voor ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 29 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen
Broeder Henry de Ruiter, Binnendams 80, moest helaas bedanken voor zijn verkiezing tot het ambt van diaken.
Omdat er ook nog een vacature is voor een ouderling, betekent dit, dat er weer een volgende verkiezingsronde moet worden gehouden.
Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst.
Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 2 maart a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14.
Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op dinsdag 17 maart a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk
Er valt op dit moment niet veel te melden vanuit de beroepingscommissie. Een aantal mogelijkheden bleken onmogelijkheden te zijn, zodat weer verder gezocht moet worden naar de weg die uiteindelijk leidt tot de predikant die bestemd is voor onze gemeente.
Als gemeente mag u daar biddend omheen blijven staan. Daar mag de beroepingscommissie zich gesteund door weten.

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied
In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 23 februari ‘Nicodemus’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 475: ‘Als je bidt zal Hij je geven’.
Zondag 1 maart gaat het over ‘Zacheüs’ en we zingen Op Toonhoogte (OTH) 478: ‘Ben je groot of ben je klein’.

Bijbelstudiekring, wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 5 maart om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 1 maart is het mogelijk om elkaar na de vroege morgendienst weer te ontmoeten in De Parel. Iedereen is van harte welkom.
Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is de Wagon open. Komt u/kom jij ook?

Citaat
‘Leef dichtbij God, en alle dingen zullen klein worden in vergelijking met de eeuwige werkelijkheden.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken

  • We bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden en om een zegen over het beroepingswerk.
  • Christenen in Colombia die zich inzetten voor vrede worden regelmatig bedreigd. Zo ook een voorganger uit Buenaventura. Hij vertelt: ‘Zij (criminele bendes) lieten me duidelijk weten dat als wij als voorgangers blijven bidden voor vrede, dat zij ons allemaal vermoorden.’ (Gebedskalender Open Doors)
  • We denken aan de vele vluchtelingen binnen en buiten Syrië. Bid dat ze veiligheid en een nieuw thuis mogen ontvangen, maar bovenal dat ze in hun nieuwe omgeving in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie een fijne voorjaarsvakantie en gezegende diensten tijdens de komende zondagen.

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften
Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk.

Doopdienst
In de Woordverkondiging stond Psalm 111: 9 centraal met als thema: Thuis. Het leven in de woestijn is uiteindelijk niet fijn. Maar de weldaden van de HEERE, de God van het verbond dat Hij voor eeuwig heeft ingesteld, maken dat we verder kunnen reizen door de woestijn, totdat we aankomen in het Beloofde Land. En dat enkel en alleen omdat Hij verlossing heeft gezonden in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus.

Kerkenraadsvergadering
Tijdens de vergadering van 17 februari is binnen de kerkenraadskring afscheid genomen van de broeders J.W.S. Arkeraats, M.M. Corbijn, J.T. Nederveen. A.W. Trapman en H. Wijnja. De nieuwe broeders M. de Bruin, J.W. Buijk, A. Bijkerk, L.H.Y. Eskes en L.J. van Gelder mochten we verwelkomen. Dankbaarheid stemde onze vergadering, dat de HEERE blijk geeft van Zijn bemoeienis, ook in de vervulling van de ambten.

Voorzang
Zondag 23 februari breekt de lijdenstijd weer aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we als voorzang een Nieuwtestamentisch lied zingen. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Vakantie
Voor veel jongeren en kinderen breekt een week van vakantie aan. Veel basisschoolleerlingen zullen waarschijnlijk naar de ‘Kom jij ook?’ dagen gaan. Leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs hebben in deze vakantie misschien wel een inhaalslag te doen of bereiden zich voor op de laatste periode van het examenjaar. We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie toe. Vanwege de vakantie zal de scriba deze week telefonisch niet bereikbaar zijn.

Belijdenis des geloofs
In het afgelopen seizoen hebben acht jongeren de belijdeniscatechese gevolgd. We hebben inmiddels veel besproken en zien terug op goede ontmoetingen. Afgelopen week hebben zij een brief ontvangen om na te denken over de vraag over het wel of niet belijdenis willen doen en waarom. In de komende weken staan de persoonlijke gesprekken gepland om hier verder over door te spreken. Laten we als gemeente biddend om onze belijdeniscatechisanten staan, zodat zij op dit kruispunt van hun leven de juiste beslissing mogen nemen en er weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van onze gemeente.

Gelezen/gehoord
‘Als ik naar God wil gaan, dan kan dat alleen maar op grond van de dood van een Ander.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende lijdenstijd toe,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 22 februari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 24 februari
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Donderdag 27 feburari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. Huisman
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 28 febuari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
dhr. J. van Wijngaarden
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 29 februari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 maart
10.30 uur Koffiedrinken Wijk 2 Noord – De Parel
19.30/20.00 uur WG1 21+-groep – huisadres leiders
19.30/20.00 uur Kerngroepen WG1 – huisadres leiders

Dinsdag 3 maart
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 4 maart
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring – De Parel
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 5 maart
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk 2 Noord – De Parel
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3

Vrijdag 6 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

 

____________________________________________________

Algemene berichten

VOOR ELKAAR Vakantieweken: vrijwilligers gevraagd!
Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.
Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. ‘Het is verslavend’, zegt de één, of ‘Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef’, zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.
Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.
Op zoek naar een mooie vakantieweek?
Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongere met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.
Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer informatie.

Voorjaarsconcertarrangement 14 maart 2020
Wodanseiken en prachtige muziek

Zaterdag 14 maart kunt u weer deelnemen aan het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
We wandelen een historische route in de bossen bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Dit landschap kent heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook liggen er vijftien grafheuvels en de fundamenten van een middeleeuwse kerk.
Het oude loof- en naaldbos is meer dan de moeite waard, want hier zie je van dichtbij hoe een eeuwenoude eik eruitziet. Deze ‘Wodanseiken’ groeien hier al meer dan 450 jaar en zijn bijzonder indrukwekkend. De naam ‘Wodanseiken’ kregen ze van de schilders van de Oosterbeekse School. Deze landschapsschilders, die een romantische kijk op het landschap hadden, legden de bomen meer dan 150 jaar geleden vast.
We ontvangen u graag vanaf 11.00 uur in Het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.30 uur vertrekken we, voorzien van een door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor deze mooie wandeling.

Concert
Het middagprogramma biedt een concert in Het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie in samenspel en solovertolkingen.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten
Volledig arrangement: € 25,-
Alleen concert: € 15,-

Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl, of telefonisch (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-334 22 25.

Opbrengsten
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats
Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Bijeenkomst Revoke 28 maart 2020

20200123 Uitnodiging 28 Maart 2020

Vrijwilligers GZB-dag gezocht!
Elk jaar organiseert de GZB een inspirerende dag voor jong en oud. Dat is alleen mogelijk dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Voor de aankomende GZB-dag op zaterdag 14 maart in Barneveld komt de GZB echter nog een flink aantal vrijwilligers tekort. Vindt u/vind jij het leuk om te helpen met de catering of één van de jeugdprogramma’s? Meld je dan nu aan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

Voor de kinderen is de GZB-dag een geweldige dag met veel gezelligheid en spellen. En zij horen op hun eigen niveau hoe het Evangelie doorgaat op de hele wereld! Ook kunnen zij dit jaar genieten van een optreden van Marcel Zimmer.

De GZB is op zoek naar:
13 vrijwilligers voor de kinderoppas
15 vrijwilligers voor de onderbouw
16 vrijwilligers voor de bovenbouw
3 vrijwilligers voor het tienerprogramma
3 vrijwilligers voor de catering

Kijk voor meer informatie over de GZB-dag op www.gzb.nl/gzb-dag. Heeft u/heb jij nog vragen? Neem dan contact op met Esther van Maanen, evmaanen@gzb.nl, 0343-512444.
Tot 14 maart!

Inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ bij nieuw boek ds. René van Loon
Zaterdag 21 maart wordt in Lelystad ‘lente in de kerk’ gevierd, een inspiratiedag naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe publicatie van ds. René van Loon. In dit boek geeft de Rotterdamse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken en zag wat hij noemt ‘bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien’.
‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn impressie maar het topje van de ijsberg is’, schrijft René. ‘Wat bij het grote publiek in het oog springt is de herfst in de kerk, of zelfs de winter. Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door. En die mogen we niet missen, want dan zouden we geen recht doen aan de Heilige Geest.’
Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door ongeveer twintig organisaties en sprekers zoals Samuel Lee, Stefan Paas, Paul Visser, Niels de Jong, Marleen Stelling, Jurjen ten Brinke en vele anderen. Met 18 workshops, ontmoeting en muziek (o.a. The Psalm Project en het Emmanuel Choir van de Presbyterian Church of Ghana). Dank en voorbede hebben een belangrijke plaats in het programma. En de vraag staat centraal wat er van de groeiende en bloeiende kerken valt te leren. De inspiratiedag is bedoeld voor iedereen: gemeenteleden, kerkenraden en predikanten. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.lentekindekerk.nl.
Lente in de kerk is een uitgave van KokBoekencentrum, Utrecht. De organisatie is in handen van de missionaire organisatie IZB en Weetwatjegelooft.nl. Partners zijn onder andere de EO, deputaten evangelisatie CGK, TEAR, Theologische Universiteit Kampen, Evangelie&Moslims en SKIN.

Varia

Koorzangavond t.b.v Stichting Ontmoeting
Zaterdag 7 maart 2020 wordt er een koorzangavond gehouden ten bate van Stichting Ontmoeting in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 in Boven Hardinxveld. Aan deze avond werken mee jongerenkoor Cantilena o.l.v Peter Wildeman en de kinderkoren Harpe Davids uit Hardinxveld Giessendam en De Kinderlofstem uit Gorinchem beiden o.l.v Jeannet van den Heuvel. De algemene leiding, opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door dominee J.C Breugem. Allen hartelijk welkom, toegang gratis. Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting.
Aanvang: 19.30 uur.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

 

Zondag 23 februari – Eerste lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Beelduitzending kerkdiensten
Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Sjanine Groeneveld, Laura Verschoor, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 75: 4
avonddienst: Psalm 123: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, prop. J.G. Blok, Randwijk – Weerklank 148: 1-4
10.45 uur wijk 2 Noord, prop. A.P. Cammeraat, Gouda
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Fear (Haïti)
2. Eigen gemeente – orgelfonds
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Jorieke de Vries, Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef
10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos, Groep B: Marja van de Wetering
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk


Zondag 1 maart – tweede lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
18.00 uur ds. J.S. Heutink, Ede

Collecten
1. Pastoraat
2. Orgel
Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Janette Egas, Rieneke Alblas

Kerkauto
beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Donderdag 5 maart
Hervormde Kerk Acquoy, Lingedijk 96
15.45 uur ds. J.C. Breugem – trouwdienst Stefan Breedveld en Sanja de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 146: 6
avonddienst: Psalm 126: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.C. Kortleve,
Veenendaal – koffiedrinken na de dienst
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 149: 1 en 4
18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt,
Woudenberg – Weerklank 144: 1-4

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk
18.00 uur ds. W.J. Westland – HC Zondag 21

Collecten
Morgendienst: 1. IZB
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. IZB
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Sara Visser, Groep B: Jacobien Koutstaal
10.45 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth den Boer
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Rhodé Quist

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.