Kerkblad 75-34

Stervend tarwegraan

 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.”

(Johannes 12: 24)

____________________________________________________

Komende week is het biddag voor gewas en arbeid. Dan verwachten we op onze gebeden dat de tarwekorrels, die de boeren aan de aarde toevertrouwen, zullen uitgroeien tot rijpe aren. Alleen op die manier kunnen ze een rijke oogst opleveren. Maar die rijpe aren kunnen alleen ontstaan als de tarwekorrels eerst afsterven in de grond, voordat zij ontkiemen. Dat is precies waarover het in deze tekst gaat, tarwekorrels die aan de aarde worden toevertrouwd met de verwachting op een rijke oogst. Dat die verwachting niet altijd uitkomt, leren we uit de gelijkenis van de zaaier, zoals Jezus die vertelde.

De tekst hierboven is ook een uitspraak van Jezus. Het lijkt merkwaardig als je let op het verband waarin Jezus tot deze uitspraak komt. Enkele Grieken vragen aan Filippus dat ze Jezus willen zien. Filippus brengt deze vraag over aan Jezus, maar Hij gaat niet in op dat verzoek. Waarom ontwijkt Hij deze vraag en zegt Hij iets wat er schijnbaar niets mee te maken heeft? Een soortgelijke reactie zien we ook in de ontmoetingen met Nicodemus en de Samaritaanse vrouw. Vragen die aan Jezus worden gesteld, vindt Hij soms van zo weinig belang dat Hij er niet op in gaat, maar overstapt op iets belangrijkers. Dat is ook hier het geval.

De uitspraak van Jezus hierboven is ook een gelijkenis maar van slechts één zin. Het beeld van de tarwekorrel is hier niet gelijk aan die uit de gelijkenis van de zaaier, maar er is wel overeenkomst.

In de gelijkenis van de zaaier zijn de graankorrels het beeld van de boodschap van het evangelie. Bij mensen, die deze boodschap hebben gehoord, kan het resultaat heel verschillend zijn. Het doel is dat het evangelie veel vrucht zal dragen in de levens van de hoorders. In die betekenis komt de tekst hierboven wel overeen met de genoemde gelijkenis. De tarwekorrel is hier echter niet het beeld van de woorden van Jezus maar van Jezus zelf.

Hij is nu in Jeruzalem en het zullen de laatste dagen van Zijn aardse leven zijn. Hij weet wat Hem te wachten staat en in dat verband doet Hij deze uitspraak. De Joodse raad zal Hem ter dood veroordelen. Hij heeft zijn discipelen al een aantal keren daarop voorbereid. Zij begrepen het echter niet of ze wilden het niet accepteren. Behalve Thomas, want toen Jezus op weg ging naar Lazarus in Bethanië, zei hij “Laten wij meegaan om met Hem te sterven.” (Johannes 11: 16). Nu, na de intocht in Jeruzalem, komt dat moment snel dichterbij. De Joodse raad heeft er ondertussen al een vergadering aan gewijd of en hoe zij Jezus uit de weg zullen ruimen. Hierbij heeft Kajafas, de hogepriester, profetische woorden gesproken:

“U weet niets, en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat.” (Johannes. 11: 49 en 50).

Door dit te zeggen, voorzegde Kajafas, zonder het te weten, bijna letterlijk de betekenis van de uitspraak van Jezus over het tarwegraan. Maar zijn bedoeling was totaal anders. Kajafas dacht dat het met de dood van Jezus afgelopen zou zijn met Zijn aanhang onder de bevolking. Hij vreesde namelijk dat de invloed van Jezus het einde zou betekenen van het nationale bestaan van het Joodse volk.

Het is bijna heilige humor dat de uitspraak van Jezus het omgekeerde voorzegde. Hij wilde met Zijn uitspraak juist duidelijk maken dat de vrucht van zijn sterven zou leiden tot miljoenen gelovigen, zelfs wereldwijd. Miljoenen die, na de opstanding van Jezus, zich verzoend mogen weten met God, door het offer van Jezus op Golgotha.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3: 16).

 

          Zoals de Tarwekorrel wordt gezaaid, ontkiemt en groeit en wordt opnieuw geboren,

          en als een rijpe aar wordt afgemaaid, zo gaat mijn lichaam niet voorgoed verloren:

          Ik zal verheerlijkt opstaan in het licht en eeuwig leven voor Gods aangezicht!

                                                                               (Nel Benschop)

Piet den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Uur van gebed

Zaterdag 7 maart is Uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude Kerk om 19.00 uur. Wereldwijd is er onzekerheid en angst vanwege het coronavirus. Laten we bidden om wijsheid voor allen die leiding geven als overheid, kerk en maatschappij. En tegelijk is er zoveel te danken. Voor goede gezondheidszorg in ons land en voor allen die daarin werkzaam zijn. Voor Gods zorg en genade, elke dag opnieuw. Hoe onze omstandigheden ook zijn, wij dragen elkaar op aan Zijn genadetroon. Jongeren en ouderen zijn hierbij uitgenodigd om mee te doen.

 Woensdag 11 maart: Biddag voor gewas en arbeid

In de ochtenddienst van 11 maart zien we er weer naar uit om samen met veel kinderen in de kerk te zijn. Thema is: ‘Vraag gerust.’

Voor de dienst zullen Joost van Barneveld (piano) en Corlinde de Vries (zang) een muzikale bijdrage leveren door drie bekende liederen te zingen, zoals ze dit ook op oudejaarsdag hebben gedaan. En bij de uitgang wordt aan alle kinderen een aandenken uitgedeeld dat past bij het thema en collectedoel. We bidden dat op deze manier jong en oud zich betrokken weet bij God de Schepper van hemel en aarde.                    de jeugdambtsdragers

Informatie avond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou uit voor de informatie avond voor nieuw ingekomen leden of aankomend belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 12 maart in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

 Huwelijkstoerusting voor starters

Graag herinneren we nog aan de Huwelijkstoerusting. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 12 maart Het huwelijk in Bijbels licht
 • 2 april Samen leven met God
 • 15 april Huwelijk en communicatie
 • 23 april Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Opgeven is nog mogelijk tot 10 maart bij ds. P. van de Voorde of ds.W.J. Westland (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Oud-predikant ds. L. Schaap

We ontvingen bericht van onze oud- predikant ds. L. Schaap dat hij heeft moeten besluiten om niet meer te preken. Vijtien jaar geleden werd bij hem een oogziekte geconstateerd waarbij het gezichtsvermogen steeds verder achteruitgaat. Verschillende operaties hebben toen plaatsgevonden. Vorige maand is bij de oogarts geconstateerd dat zijn gezichtsvermogen zodanig achteruit is gegaan dat het lezen grote problemen geeft. Daardoor wordt het preken te vermoeiend en heeft hij al zijn preekbeurten teruggegeven. Vijfenveertig jaar lang heeft hij het Woord mogen verkondigen, waarvan ruim vijf jaar in onze gemeente, van 10 april 1994 tot 5 september 1999. Wat was hij dankbaar als hij werd gevraagd om bij ons voor te gaan. Zondag 24 februari 2019 was de laatste keer dat hij bij ons voorging. Ook door zijn prediking in onze gemeente zijn mensen gevoed.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte biddag woensdag 11 maart 2020

De diaconale collecte van biddag 2020 is in samenspraak met de scholen bestemd voor Bake for Life. Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde voor het vak en hart voor de kansarmen in Afrika. Ze geven kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en opleiding te ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het bakkersvak krijgen zij een kans op een mooie(re) toekomst! In Oeganda en Kenia zijn vijf bakkerijen gerealiseerd. Alle bakkerijen worden zelfstandig gerund door lokale organisaties. De mensen die in deze bakkerijen werken zijn zeer divers. Zij zijn gehandicapt of wees, alleenstaande moeder of hebben door omstandigheden op jonge leeftijd school verlaten. De vrijwilligers delen hun talenten en zijn dankbaar en trots op het verschil dat zij maken. De diaconie wil dit werk onder kwetsbare mensen in Afrika graag ondersteunen, en daarom de collecte van harte bij u aanbevelen.

 Oproep

Vrouwenvereniging Ora et Labora gaat zwachtels breien voor de Leprazending. Deze zwachtels moeten worden gebreid van katoen. Heeft u restjes katoen liggen waar u niets meer mee doet, dan komen we ze graag bij u halen. U mag ze natuurlijk ook komen brengen. Het gaat om katoen, geschikt voor naald 2 – 2 ½. Alle kleuren zijn welkom! Voor meer informatie: Geertje Kalis (Lange Griendsweer 61, tel. 61 36 01) en Anje Boer (Gieser Wildeman 59, tel. 61 72 50)

Zending

 GZB dag Barneveld

Het zal u niet zijn ontgaan. Zaterdag 14 maart is weer de jaarlijkse GZB dag. Evenals vorig jaar in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Een dag voor jong en oud, om zelf weer onder de indruk te raken van wie God is en hoe Hij wereldwijd werkt. Het thema is: ‘Geef het Evangelie door!’ Van generatie op generatie. Als kerk en in ons dagelijks leven, aan onze kinderen en kleinkinderen. In Nederland en wereldwijd. Wie er vorig jaar bij was heeft geen aansporing nodig. Was het de indringende en inspirerende Bijbelstudie of de ontmoeting met de zendingswerkers? Ook deze keer zijn er drie sprekers die de moeite waard zijn om deze dag bij te wonen: Prof. dr. Wim Verboom, ds. Jonathan Soro (Zuid-Soedan) en Gert-Jan Segers. Voor de kinderen is er een programma met Marcel Zimmer. Ook is er kinderopvang. Het programma begint om 9.45 uur en duurt tot ca. 15.45 uur. Reserveer uw gratis kaarten via GZB.nl/GZB-DAG of bel 03 43-51 24 44. Gaat u met de auto en heeft u nog plaats? Laat het ons weten. Wilt u wel gaan maar heeft u geen vervoer? Dan probeert de Zendingscommissie vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bel 01 84-61 40 67.

Daar gaan we dan …

24 koffers à 23 kg zijn ingepakt met schoolspullen, kleding, gereedschap, hoeslakens, een opgevouwen grasmaaier, ballonnen, bellenblaasflesjes, fluitjes, diarreeremmers, etc., hagelslag en rookworsten voor nog een beetje een Nederlands gevoel. Wij: Leen en Bets, Jan, Yda en zoon Erik, Nico en Loes, Aart en broer Arie, Gert, Marcel en Anke hopen maandag 9 maart a.s. voor bijna twee weken te vertrekken naar Ethiopië. Voor sommigen de eerste keer, anderen zijn er al meerdere keren geweest en ‘ruiken’ het land al. Weg uit ons alles voorzienend landje op naar een land waar geleefd wordt bij de dag: is er water, is er stroom? Wat we vandaag niet doen komt morgen wel.

Wij hopen op de Interlakes School in Debre Zeit, inmiddels een prachtige school waar 350 kinderen les krijgen, onze handen uit de mouwen te steken. De kluskleren gaan dan aan want we gaan verven, gordijnen naaien, 35 stoelen afmaken (de frames zijn daar door een Nederlands bedrijf gemaakt), meubeltjes voor de poppenhoek timmeren, elektriciteit vervangen en wat er verder op de kluslijst van Arie en Arda Maasland staat.

Maar we gaan ook zeker genieten van het bijzondere land, de gezellige koffie uurtjes met elkaar en van de gastvrije bevolking, waar we dan zo dichtbij leven. Met een lach en een traan en een arm om hen heen proberen we er deze weken voor de mensen te zijn en iets van Zijn liefde uit te dragen. De voorbereidingen zijn in volle gang, de tickets geboekt, de reisschema’s liggen klaar maar we willen zeker niet vertrekken zonder onze grote, echte GIDS! Daarom onze vraag: willen jullie meebidden voor een veilige reis, voor de tijd daar, het land Ethiopië en voor de kinderen van de school dat zij mogen weten en ervaren dat we allemaal kinderen van dezelfde Vader zijn.

Salam en dank alvast voor jullie gebed.

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 9 maart is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We ontdekken enorm veel door met elkaar Bijbelstudie te doen over het boek Markus. We zijn ondertussen aangekomen bij Markus 3. Aansluiten van nieuwe kringleden kan op elk moment en weet je dan ook hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Biddag voor gewas en arbeid

Woensdag 11 maart staat in het teken van gebed. ‘s Morgens staan de deuren van de Oude Kerk open en zal ds. P. van de Voorde de dienst leiden rondom het thema: ‘Vraag gerust!’ Dit thema komt op uit Lukas 11: 1-13. In de avonddienst hoop ik de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk. Het gaat dan over het gebed van de Heere Jezus in Getsemané. De evangelist Lukas beschrijft hoe er een engel uit de hemel komt om Hem te versterken. We lezen Lukas 22: 39-46.

Gelezen

‘De kerk is evenzeer zichtbaar als onzichtbaar. Zij is evenzeer instelling als gemeenschap. Zij strekt zich uit over de eeuwen, evenzeer naar achteren als naar voren. Zij is evenzeer liturgie als diaconie, evenzeer naar binnen gekeerd als naar buiten gekeerd, evenzeer ambtelijk als menselijk. In al deze opzichten kan men er alleen maar lyrisch over zijn. Want in al deze en in duizend andere opzichten is zij de kathedraal van de liefde.’

Dr. A.A. van Ruler (1908-1970)

Tenslotte

Mijn vrouw ontving een heel aantal felicitaties. Dank daarvoor!

Komende zondagmorgen hoop ik voor te gaan in Boven- Hardinxveld. Voor de avonddienst staat de Oude Kerk op het rooster. In beide diensten lees ik met de gemeente Lukas 19: 1-10. In de verkondiging staat vers 5b centraal. Terwijl ik naar Boven Hardinxveld ga, komt ds. Breugem naar Neder-Hardinxveld om de dienst te leiden in de Nieuwe Kerk.

In de avonddienst gaat ds. Pronk voor uit Sirjansland. Dat zal voorlopig wel de laatste keer zijn, aangezien hij binnenkort de grote plas over gaat om in Grand Rapids de herdersstaf op te pakken. U en jij een goede zondag gewenst. Leef er biddend naar toe! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkindeling – sectie

Tijdens de wijkkerkenraadsvergadering zijn de secties verdeelt. In onderstaand overzicht wordt aangegeven welke ouderling & diaken aan de sectie is verbonden.

 • Sectie 1 ouderling K. Ruitenberg, diaken J. Lemson:

Capelleweer, Clemensweer, Florenweer, Geemansweer, Geldersweer, Heijmansweer. Pauwtjesmolen, Spindermolen, Tielensweer, Vinkeweer, Hakgriend, Houtschelf, Rijshaak, Schrank, Wiedhaak, Wilgehout, Giessenzoom en Parallelweg 72 t/m 121

 • Sectie 2 ouderling P. de Keizer, diaken J. Broer:

Schoutsweer, Zijlweer, Groot Veldsweer, Nieuweweg midden (van wetering tot viaduct), Parallelweg 31 t/m 71+, Rivierdijk 520 t/m 830 + woonarken, Sluisweg, Transportweg, Helling, Smederij, Kade en Dok:

 • Sectie 3 ouderling A. Molendijk, diaken J. Lemson:

Parallelweg 1 t/m 30, Claversweer, Wieling, Lange Griendsweer, Buiten Hardinxveld

 • Sectie 4 ouderling J. Egas en K. Ruitenberg, diaken J. de Heer: Adressen wijk 3 – Zuid
 • Sectie 5 ouderling H.W.G. Kant, diaken P. de Keizer:

Pedaja & adressen wijk 2 – Noord

 • Sectie 6 ouderling H.W.G. Kant, diaken J. de Heer:

Baijensweer, Breedewaij, Van Damstoep, Doornsweer, Smalweer, Plompencamp, Nieuweweg zuid (van viaduct t/m Rivierdijk), Peulenstraat-zuid, Nieuweweg noord (van wetering t/m Parallelweg)

Br. A. van der Vlies zal na de bevestigingsdienst sectie 2 van diaken J. Broer overnemen.           

de wijkkerkenraad

 Wijkmiddag 2020

Hoewel het nog een poosje duurt, willen wij iedereen nu al uitnodigen voor de komende wijkmiddag. Deze zal gehouden worden op zaterdag 9 mei.

Houdt u en houd jij deze datum vast vrij? Wij zouden het gezellig vinden als er weer veel gemeenteleden komen! Nadere gegevens volgen t.z.t weer in het kerkblad.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop

In de late morgendienst van zondag 8 maart zal de heilige doop worden bediend aan: Luuk Hendriksen, zoon van Marco en Gerlinde Hendriksen, , Hendrik Jan Korevaar, zoon van Alex en Annelies Korevaar,  Daan, Jurre en Stijn Pijl, kinderen van Lennert en Wijnienke Pijl, en aan Laure de Wit, dochter van Arie en Jacolien de Wit, . Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede.

Biddag

Woensdag 11 maart 2020 is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Aanvankelijk was dit de biddag voor het gewas. Er werd dan gebeden om een zegen over het werk, van voornamelijk landbouw en visserij, en om een goede oogst om te voorzien in het ‘dagelijks brood’. Later werd het de biddag voor gewas én arbeid. Want tegenwoordig is het ‘dagelijks brood’ ook sterk afhankelijk van het wel of niet hebben van werk en de inkomsten daaruit. (Bron: PKN)

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend:

Voor de vacature van diaken:

 • Mark (M.P.) Meerkerk, 

Omdat er voor deze vacature slecht1 kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 2 maart  j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 12 maart a.s. kenbaar te maken.

Voor de vacature van ouderling de volgende 2 namen:

 • Job (J.) van Eck, 
 • Leo (L.) Vogel, 

Voor deze vacature zal er een verkiezingsvergadering worden gehouden, welke zal plaatsvinden dinsdag 17 maart a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze drie broeders te gedenken in uw gebed. Voor broeder Meerkerk, die nu gelijk benoemd is, zodat hij moet overwegen of hij ambt mag aanvaarden en voor beide andere broeders  in aanloop naar deze verkiezingsvergadering. We hopen en bidden dat dit alles er toe mag leiden, dat langs deze weg de beide vacatures vervuld mogen worden.

Verantwoording

Ouderling Robert Kraaijeveld ontving tijdens bezoekwerk€ 10,- ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het op zondag 8 maart over ‘De schepping, dag 1, 2 en 3’

Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 482 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren.’

Citaat

‘Je weet nooit in hoeverre je iets werkelijk gelooft zolang de waarheid ervan geen zaak van leven of dood voor je is’. C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden en om een zegen over het beroepingswerk.

De kerk in Algerije heeft leiderschap, wijsheid en kracht nodig. Christelijke kerkleiders zijn samen met hun gezin kwetsbaarder dan andere kerkleden. Hun functie trekt de aandacht en ze kunnen worden bedreigd. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Vandaag komen in Cuba tal van huisgemeenten samen. Ieder jaar komen er tientallen van die gemeenten bij! Dank de Heere voor de groei van de kerk in Cuba. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie gezegende diensten op de derde lijdenszondag en de biddag voor gewas en arbeid.

Kinderkoor Eerste Paasdag

Tijdens de dienst van Eerste Paasdag (wijk noord) treedt het (project)kinderkoor weer op. Vind je het ook leuk om mee te doen en je kunt oefenen op woensdagmiddag 25 maart en 1 april, geef je dan op bij Alida Blokland (alidablokland@gmail.com)

Pareldienst

Zondagavond 15 maart zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds. Bart de Bruin uit Middelburg. Het thema is: ‘Lost and found’. Daarbij lezen we uit Lukas 19: 1-10, waar het gaat over Jezus en Zacheüs.

In deze dienst zal de band ‘Expect’ de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of mee te bidden. Meteen na afloop worden er stoelen opgestapeld rondom de bar. Voelt u zich hier vooral niet door opgejaagd, dit is juist om meer ruimte te maken om elkaar te ontmoeten en wat te drinken. Hiervoor is na de dienst weer volop mogelijkheid.

Iedereen is weer van harte welkom! Het is een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen die niet (meer) gewend is een kerkdienst te bezoeken.

Op 26 april is er een tentdienst aan de Sluisweg rond Koningsdagactiviteiten. De data voor de volgende Pareldiensten van de 1e helft van dit jaar zijn: 10 mei, 24 mei en 21 juni.

de commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

We leven mee met hen die ziek zijn, van wie sommigen ernstig. 

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk. Ouderling M. de Bruin ontving op huisbezoek een gift van € 5,- voor het orgel.

Gelezen/gehoord

‘O, het is ontzaglijk als u zonder aandoening naar het kruis kunt kijken, geen overtuiging van zonde gevoelt en u niet tot Christus aangetrokken voelt! O, ik ken geen droeviger staat dan deze! Bid om klaarwakker te mogen worden.’

Tenslotte

Niet alleen komende zondag roept God ons in Zijn heiligdom, maar ook de woensdag mogen we als gemeente, klein en groot, komen om te bidden voor ‘gewas en arbeid’ ‘Heere, geef heil door Uwe rechterhand en red het zuchtend vaderland.’ (Psalm 60: 3 berijmd)

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 7 maart

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 maart

14.15 uur             Zondagsschool –  De Parel

Maandag 9 maart

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –  

Dinsdag 10 maart

20.00 uur             Thuiskring II – Damstraat 29

Woensdag 11 maart

Biddag voor gewas en arbeid

 Donderdag 12 maart

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 13 maart

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Herbergavond met Prof. dr. H. (Henk) van den Belt

Beproefd en betrouwbaar gebleken

Welke rol spelen de betrouwbare beloften van God in tijden van aanvechting en beproeving?

Dinsdagavond 21 april 2020 is er in het Koetshuis van de Herberg te Oosterbeek een Herbergavond voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Prof. dr. H (Henk) van de Belt zal spreken over het onderscheiden van de beproeving en de invloed ervan op de geloofservaring. Ook het toerusten van gelovigen om in de beproeving staande te kunnen blijven zal aan de orde komen. Er is gelegenheid tot gesprek.

Datum: 21 april van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vanaf 18.30 uur is er koffie. Kosten: € 10,- per persoon, NL58RABO0302263330, t.n.v. Stichting de Pietersberg.

Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl.

Sluitingsdatum vrijdag 17 april 2020.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 8 maart 2020, derde lijdenszondag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W.J. Westland, Giessendam/Neder-Hardinxveld

18.00 uur   ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

 Collecten        

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. HGJB

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Aleida Groeneveld, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 107: 26

avonddienst: Psalm 49: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk3 Zuid, prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

                 Weerklank 147: 1 en 3

10.45 uur   wijk 2 Noord ds. C.C.J. van der Dussen, Ede – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. J. Th. Pronk, Sirjansland

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Marianne den Boer

Groep B: Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldolf Groep B: Linda van Wijngaarden, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Inge-Ruth de Jong,

Lineke de Ruiter

 

Woensdag 11 maart, Biddag voor gewas en arbeid

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur  ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Heleen Verschoor, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 98: 4

avonddienst: Psalm 89:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

09.30 uur   gezamenlijke dienst, ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, A’dam

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Bake for life

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep B: Helga de Gier, Joyce Versluis, Gerlinde Poortvliet

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.