Kerkblad 75-36

Vrijheid in de woestijn

 “Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn.”  (Exodus 5: 1)

____________________________________________________

Bestemming vrijheid (2/7)

Je bent niet bedoeld om een slaaf te zijn, maar je bent bedoeld om vrij te zijn, zo eindigden we de vorige keer in deze serie. Het zou kunnen dat je denkt dat als je van elke vorm van slavernij verlost bent in je leven, het leven dan een soort hemel op aarde is. Maar dan moet ik je wel teleurstellen, vrees ik. Je bent wel verlost van het verleden, maar het is geen aards paradijs. Als je door Jezus bent vrijgekocht en je leert steeds meer dat je mag leven vanuit Zijn identiteit, ervaar je ook steeds meer dat het nog lang niet volmaakt is. Dat klopt, want je bent ook nog niet in het Beloofde land.

Toen Israël eindelijk uit Egypte mocht vertrekken van de farao, waren ze nog lang niet in het beloofde land, maar de slavernij stopte wel. Ze hoefden niet langer stenen te bakken en steden te bouwen. Ze zijn dan dus wel onder de slavernij vandaan. Maar als je leest hoe vaak Israël, onderweg naar het beloofde land boos is, als het niet gaat zoals ze willen, dan leggen ze zichzelf verslavende gedachten op waardoor ze zelfs terugverlangen naar de slavernij van Egypte.

Israël mocht vertrekken uit Egypte, nadat de farao na de tiende plaag murw geslagen was door God. God moest zover gaan dat Hij de dood in Egypte moest laten binnenkomen. En Israël kwam vrij door het leven. Dat zijn misschien vreemde woorden, vrijkomen door het leven, maar zo is het wel. Israël moest bloed op de deurposten van hun huizen strijken, zodat de dood aan hen voorbij zou gaan. De Bijbel leert ons dat in het bloed het leven zit. Eigenlijk streek Israël door de dood van een lam, het leven aan de deurpost. Waar de vijand radeloos was door de dood, werd Israël gered door het leven.

Dat is nu precies wat Jezus voor ons deed. Jezus overwon de vijand op Zijn eigen terrein in het graf. Satan werd radeloos van het leven op het terrein van de dood. Het bloed van Jezus was het leven voor ons. Waar het bloed van Jezus over ons leven is, is het Lam gestorven en heeft Hij het leven gestreken op de deurposten van ons hart. En toen wist satan dat hij het verloren had en dat de macht van zonde, dood en gebrokenheid aan stukken was, voor iedereen die dat gelooft en het bloed van Jezus accepteert en gelooft.

Dan zou je zeggen: ‘Dat is mooi, want dan zijn we vrij en is het goed.’ Ten dele wel, maar we zijn nog niet in het Beloofde land. Mozes gaat naar de farao en deelt hem mee dat de Heere wil dat Zijn volk in de woestijn een feest gaat vieren voor Hem. Dit is het bevel van God Zelf. Mozes vraagt niet aan de farao: ‘Zou u alstublieft het volk willen laten gaan?’ Hij deelt het namens God mee. Farao heeft geen recht op dit volk, zoals satan geen recht heeft op de gelovige! En waar moet het volk dan heen? Naar de woestijn. Mozes zegt niet dat God wil dat het volk feest gaat vieren in het beloofde land, maar ze moeten feestvieren in de woestijn.

Laten we eerlijk zijn, de woestijn is niet bepaald de meest idyllische plaats die je kunt bedenken en op het paradijs lijkt het al helemaal niet. Toch was de woestijn de plaats waar Israël de vrijheid terugkreeg en tegelijk was de woestijn ook de plaats waar ze doorheen moesten om in het beloofde land te komen. De woestijn als plaats van vrijheid, plaats om feest te vieren voor God en de plaats waar de weg lag naar het beloofde land.

Als je vrijkomt van de slavernij in je leven, als je de kracht van het bloed van Jezus kent, die het Leven is, dan kom je in de woestijn terecht. De woestijn als het beeld van je leven zolang je nog niet in het Beloofde land bent. Dat is niet volmaakt, dat is soms nog een zware tocht, vol ontberingen en strijd, maar ondanks dat is er wel vrijheid van de slavernij en mag de toekomst je leven gaan bepalen en niet het verleden. In de woestijn van het leven, ligt wel de vraag of je de slavernij echt wilt loslaten. Je zou onrecht doen aan het bloed van Jezus als je wel in Hem gelooft, maar toch de slavernijen in je leven blijft koesteren. Dan blijf je ondermaats christen en niet waar je voor bedoeld bent in je leven. Vier daarom het feest voor God, juist in de woestijn waar het nog niet volmaakt is.

Theo de Koning

Algemene berichten

Verschijningsdata kerkblad

Voor allen die berichten aanleveren voor het kerkblad, hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt:

17 april (na tweede Paasdag),

22 mei (na Hemelvaartsdag),

5 juni (na tweede Pinksterdag),

26 juni, 10 juli, 24juli, 7 augustus en 21 augustus

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uitzending kerkdiensten

Het ziet ernaar uit dat de bijzondere situatie waarin we ons bevinden, waarin we als gemeente niet daadwerkelijk kunnen samenkomen in de kerkgebouwen, nog wat langer gaat duren.  Daarom is besloten om vanaf a.s. zondag uit de Oude en de Nieuwe Kerk één morgen- en één avonddienst uit te zenden. Elke morgendienst vangt aan om 09.30 uur. De avonddiensten om 18.00 uur. Dit voor de periode zolang als het nodig is.

Wij zijn ons ervan bewust dat er gemeenteleden zijn die niet de mogelijkheid hebben om de diensten mee te maken omdat zij geen kerkradio of internet hebben. Wij roepen u er toe op om deze mensen in het oog te houden en als het mogelijk is van middelen te voorzien om alsnog de diensten te kunnen beluisteren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het uitlenen van een tablet of smartphone om op zondag of later in de week een dienst te kunnen beluisteren.

Op de woensdagavonden zullen er extra uitzendingen zijn voor de kerkradio en internet. Deze beginnen om 19.30 uur en worden verzorgd door onze kerkelijk werker en de predikanten.

Wij hopen hiermee de onderlinge verbondenheid, met de beschikbare middelen, zo goed mogelijk te ondersteunen. Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod is voor iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

Contactgegevens:

06-12 56 89 98

0184-61 72 50

wegwijzer@hghg.nl

www.hghg.nl

 

Rommelmarkt

De Rommelmarktcommissie heeft besloten wegens het coronavirus de rommelmarkt dit jaar niet te laten plaatsvinden. Veel voorbereidingen met een groot aantal medewerkers vinden plaats in de periode die door het RIVM als risicovol wordt genoemd. En omdat ook de situatie na 31 maart nog onzeker is hebben wij dit besluit genomen. Bij deze vervallen alle activiteiten: ophaalavonden, brengzaterdagen, lotenverkoop enz.Wij hopen op uw begrip.         

de Rommelmarktcommissie

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens het vervallen van de kerkdiensten is er t/m vrijdag 27 maart geen verkoop van collectebonnen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagmorgen 22 maart zou de doop bediend worden aan Simon Schild. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaat dat niet door. Op dit moment valt nog niet te overzien wanneer deze doopdienst wel plaats zal vinden. We hopen spoedig! Ik hoop in de morgendienst te preken over de ontmoeting van de Heere Jezus met Herodes (Lukas 23: 8-12).

In de avonddienst verwachten wij ds. J.P. Nap, emeritus-predikant uit Hoevelaken. Dankbaar zijn we voor de digitale mogelijkheden. Ik hoop toch dat er iets van de gemeenschap der heiligen beleefd zal worden in deze tijd, vooral dat de eenheid met de Heere bemerkt zal worden door de prediking van het Woord.

 Pastoraat

In deze tijd denken we aan hen die besmet zijn door het virus. We denken aan oudere, zieke en kwetsbare gemeenteleden. Er zijn ook gemeenteleden die alleen zijn. Laten wij, nu velen niet op bezoek komen, hen niet vergeten. Bel hen eens op. In alle omstandigheden vestigen wij het oog op God!

     ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,

     vanwaar ik dag en nacht,

     des Hoogsten bijstand wacht.

     Mijn hulp is van de HEER’ alleen.

                           (Psalm 121: 1 berijmd) 

Belijdenis van het geloof

Met dankbaarheid maken we bekend dat binnenkort drie gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen:

 • Adriana Willemina Cornelia (Anne-Wil) de Koeijer-van Nieuwenhuize
 • Thomas Kraaijeveld
 • Adriana (Sandra) Kraaijeveld-de Jong

Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus is de belijdenisdienst uitgesteld. We hopen dat deze dienst kan plaatsvinden op 1e Pinksterdag. Laten we in ieder geval met onze belijdeniscatechisanten meeleven.

Gift

Br. G. Boer ontving tijdens ouderenbezoek € 5,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Als een oude trein die veel te hard is gaan rijden.

Komen we piepend en krakend, langzaam tot stilstand.

 

Onzekerheid treft ons in de economie, in gezondheid.

De wereld is ziek. En daarmee ons land.

 

De mens regelt en organiseert probeert zelfs het ritme van de tijd

te controleren maar een virus leert we zijn zo gestrand.

 

Misschien kunnen we deze weken nog vaker op Jezus zien.

Meer stille tijd en omzien naar elkaar wetend onze tijden zijn in Gods hand.

                                                                      L. Heuvelman

Tenslotte

Al met al is het een tijd vol verwarring. Het was fijn dat zondag de diensten toch doorgang konden vinden. Al was het een vreemd gezicht in een bijna lege Oude Kerk. Het Woord mocht klinken: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5: 7). Daar kunnen we het mee doen, ook in de komende periode. Laten we daaruit leven en ons vertrouwen stellen op de levende God!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Corona

De scriba van onze landelijke kerk, schrijft op de website van de PKN, dat het coronavirus ons kerk-zijn in het hart raakt. Na alle voorzichtige maatregelen waar we voor het eerst tijdens de doopdienst op 8 maart j.l. mee te maken kregen, werd donderdag 12 maart duidelijk dat ook kerkdiensten en andere activiteiten de komende tijd niet meer gehouden kunnen worden. Zondag j.l. werd duidelijk dat nog meer maatregelen nodig geacht werden en mogelijk is dit het einde nog niet.

Afgelopen zondagmorgen is er vanuit onze wijk, op een zo sober mogelijke wijze, digitaal een opgenomen preek van ds. L. Wüllschleger ten gehore gebracht. Komende zondag zal daar mogelijk op een andere wijze vorm aan worden gegeven.

In deze tijd denken we vooral aan de meest kwetsbare groepen uit onze gemeente. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid, zodat het pastoraat aan gemeenteleden van boven de 70 jaar niet kan worden uitgevoerd. In crisissituaties willen wij u vragen contact op te nemen met uw wijkouderling of scriba.

Laten we ook proberen naar elkaar om te zien. Daar waar persoonlijk contact niet mogelijk is, kan er wel telefonisch contact opgenomen worden. Een kaartje door de brievenbus is ook een teken dat er aan de ander gedacht wordt.

Zelf vroeg ik me af wat het woordje ‘corona’ nu eigenlijk betekent. Al snel vond ik dat dit ‘een krans van licht rond de zon is, die men kan zien tijdens een volledige zonsverduistering’. Als ik dit lees, dan denk ik aan Hem, Die zegt: “Ik ben het Licht der Wereld”. Laten we ons daarom juist in deze periode, die lijkt op een periode van verduistering, met allerlei noodzakelijke beperkende maatregelen, richten op dat Licht. Hij zal ook in deze tijd voor ons zorgen, in al onze behoeften voorzien en ons voorgaan en wij mogen Zijn navolgers zijn. Uiteindelijk mogen we weten dat Jezus overwinnaar zal zijn!

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Verkiezingen

We kregen bericht van Mark Meerkerk, Schapedrift 74, 3371 JJ, dat hij zijn benoeming tot diaken niet kon aanvaarden. De Heere geve rust op deze beslissing.

Tijdens de verkiezing van dinsdag 17 maart j.l. is …………… verkozen tot het ambt van ouderling. Aan hem is gevraagd uiterlijk vrijdag 27 maart a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissing mag worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder en ook de niet verkozen broeder dragen in uw gebed?

 Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarigenbezoek € 10,- voor de diaconie. Ds. Van Rooijen ontving op huisbezoek een gift van € 30,- t.b.v. het Lesbos-project. Hartelijk dank voor uw gaven!

Tieners en kinderen

De meesten weten waarschijnlijk de middelen en mogelijkheden wel te vinden om, tijdens deze weken invulling te geven aan kerkdiensten en geloof samen met tieners en kinderen. Voor wie nog op zoek is hierbij een greep uit de vele online en offline mogelijkheden:

 • Boek van Corine Zonnenberg: Ik ben een BIJBEL ontdekker
 • Matthijs Vlaardingerbroek plaatst de komende tijd iedere vrijdag een online programma op zijn website: https://creatiefkinderwerk.nl en Facebookpagina https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/
 • Pod cast van HGJB Jong
 • Via JOP: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/
 • EO Beam
 • De site van: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

Mocht u/jij klem lopen door de ontstane situatie waarin de scholen zijn gesloten neem dan gerust contact op. We vormen met elkaar één lichaam dus laten we juist ook nu voor elkaar klaar staan.

Erik van de Wetering – jeugdouderling.noord@hghg.nl

Citaat

Ik roep Hem aan in gebed. Vaak zou Zijn antwoord kunnen zijn, en vaak, denk ik, is Zijn antwoord: Maar je bent al uren bezig mij te ontwijken.(C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

 • We bidden voor allen die besmet zijn door het coronavirus en voor alle zorgverleners in ziekenhuizen die onder grote druk hun werk moeten doen.
 • Gelovigen in Bhutan die meedoen aan trainingen, moeten soms lang reizen over slechte wegen om bij de trainingslocatie aan te komen. Bid dat de Heere God de deelnemers en trainers beschermt. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor zegen op het werk met en voor de jonge, groeiende gemeenten in Nepal. Bid dat nog veel meer Nepalezen God mogen vinden tussen de duizenden hindoeïstische en boeddhistische tempels. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie gezegende luisterdiensten op de vijfde lijdenszondag. De Geest van God is niet aan tijd of plaats gebonden.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7

tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zij, die voor een operatie staan, verkeren in spanning of de operatie wel zal plaatsvinden. De prioriteit gaat toch uit naar de behandeling van mensen die besmet zijn met het Coronavirus. Laten we bidden om wijsheid en kracht voor al het medisch personeel. Verschillende maatregelen worden ook getroffen met betrekking tot bezoek aan zorginstellingen. We roepen de gemeente op om in deze periode om te zien naar elkaar en met name contact met ouderen te onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje of telefonisch. Vanuit de kerkenraad zullen in principe geen reguliere bezoeken worden gebracht aan gemeenteleden boven de 70 jaar omdat zij een kwetsbare groep zijn in het oplopen van het Coronavirus. Dit geldt natuurlijk niet voor crisissituaties. Neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of met de scriba.

Zondagmorgen 8 en 15 maart

Zondagmorgen 8 maart had niemand van ons gedacht dat zondagmorgen 15 maart geen kerkgang mogelijk zou zijn. Wat is er veel gebeurd in één week tijd. Zondag 8 maart begonnen we in een goedgevulde kerk de dienst met het zingen van Psalm 80: 9. In de morgendienst van Zondag 15 maart waren 19 personen aanwezig. Zo weinig aanwezigen is in de geschiedenis van onze gemeente niet voorgekomen. Ik las dat op 1 februari 1953, de zondag van de watersnoodramp, tijdens de morgendienst van 9.00 uur 22 mensen aanwezig waren en voor de tweede dienst van 10.45 uur niemand kwam opdagen. Zondag 15 maart was de slotzang Psalm 107: 7. Twee psalmen die niet bij toeval werden opgegeven. Want we leven in een tijd van afval en ellende. Hoe beleeft u dat? Ik las in een preek van ds. J.J. van Oosterzee (1817-1882) die hij hield in 1853 toen de cholera uitbrak:

‘Of zullen we u dan onvoorwaardelijk opwekken tot moed en vertrouwen en aan allen zonder onderscheid het woord van de dichter uit Psalm 91 herhalen: “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” O, onschatbaar is zo’n moed, maar …. het wordt óvermoed als er geen ware óótmoed aan voorafgegaan is.’

Ik eindig hier maar met citeren. De preek is te vinden op http://tiny.cc/r8j9kz en stond hertaald in het RD van zaterdag 14 maart. Vul voor het woord ‘cholera’ het woord ‘corona’ in en de preek zou zo weer gehouden kunnen worden. Hoe zullen we door deze crisis heen komen? Een verkeerde vraag! De vraag is aan u, jou en mij: Ben je bereid om God te ontmoeten?

Voorzang

De kerkenraad heeft besloten om de komende zondagen, zolang de eredienst zonder bezoekers wordt gehouden, het nieuwtestamentische lied te laten vervallen. Veel gemeenteleden zijn niet in het bezit van de liederenbundel Weerklank en kunnen dan thuis niet meezingen. Afgelopen zondagavond hebben we ook de voorzang veranderd, omdat blijkt dat sommige liederen door een kleine groep moeilijk te zingen zijn.

Gelezen/gehoord

De Heere in de hemel regeert; de corona heerst niet, maar dient.

Tenslotte

Dankbaar zijn we voor de mensen in onze gemeente die druk bezig geweest om de diensten in de huiskamers te laten zien en klinken. Er wordt door hen nog gezocht naar verbeteringen voor de komende zondag. Namens de kerkenraad voor u en jullie een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Donderdag 12 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

____________________________________________________

Varia

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote betekenis. Lieke, die dit jaar een zogenaamde ‘dia’ is zegt: ‘Ik wist niet goed wat ik wilde studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aanraden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.’ www.pdcdeherberg.nl Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site voor vakantiewerk.

Op weg met de ander

Extra bericht van Moederkring Op weg met de ander. De geplande moedermorgen op 31 maart a.s. gaat niet door, vanwege de maatregelen het Corona virus. We hopen dat we op een later tijdstip het onderwerp:  ‘Je kind wordt 18, wat moet je allemaal regelen’, alsnog aan de orde kunnen stellen. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met: Lies van Vliet (tel.078.61 57 058) of Marjan Rietveld (tel. 078.61 56 596)

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

 

De diensten zijn digitaal, via kerktelefoon of kerkradio te beluisteren.

Zondag 22 maart 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken

 Collecten

1. Eredienst

2. Plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 30: 8

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. E Versluis, Sint-Annaland

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Psalm 25: 15
Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.