Kerkblad 75-38

Aangezien

“En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.”

Lukas 22: 61a

____________________________________________________

Denk niet: ‘zie je wel, echt Petrus weer, hij was toch gewaarschuwd…?’ Wie van ons zou Petrus zover volgen, tot in het spreekwoordelijke hol van de leeuw? Vol overtuiging was Petrus bereid om Jezus te volgen tot in de gevangenis en de dood. Hij was daar, in die bange nacht. Na zijn vlucht uit Gethsémané, was hij toch weer gekomen. De liefde voor Zijn Heiland trok hem onweerstaanbaar. Petrus’ bereidheid verdient geen afkeuring, maar navolging. Hij is een voorbeeld van geloofsmoed. Helaas ook van geloofsoverschatting.

Ik vermoed dat Petrus wel oppaste om niet herkend te worden. Voorzichtig zocht hij een plekje op de achtergrond om toch bij zijn Heere te zijn. Op mensen was Petrus wel bedacht, maar niet op Satan. Zou hij de waarschuwing van Jezus nu wel of niet begrepen hebben? Of vergeten door alle gebeurtenissen. Zo kan dat gaan in uw leven. Dat je toch niet bedacht bent op echte gevaar: Satan. Hij zit nooit stil en heeft veel geduld. Hij wacht zijn moment wel af en slaat dan onverbiddelijk toe. Als een brullende leeuw of engel des lichts. Dan blijkt van onze moed en bereidheid niet zoveel over te blijven. We zingen met het Gebed des HEEREN ‘wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot;’

Wij zijn toch zwak… net als Petrus. Drie keer verloochent hij zijn Heiland. Het floept eruit: ‘Nee, ik ken Hem niet;’ Met krachttermen probeert hij zich te redden. Te laat… Petrus moet deze vreselijke les leren. In eigen geloofskracht, met eigen moed en eigen bereidheid redt hij het niet om staande te blijven en Jezus te volgen.

Wie voelt zich nog beter dan Petrus? Hoe gemakkelijk en snel gebeurt het ons… dat we de Heiland verloochenen door te zwijgen in plaats van te spreken? Wat laten we zien door onze daden op school, tijdens ons werk of in onze woonomgeving? Zien ze op de sociale media – in het hol van de leeuw – aan je dat je de Heere Jezus volgt? Of ben je alleen maar jezelf aan het showen om likes te scoren? Verloochenen gaat ons gemakkelijk af. We kiezen van nature voor onszelf en zijn slaafs bang voor mensen en voor de boze. Wat zullen ze van mij vinden?

Misschien kwam het nooit tot belijdenis doen. Of je deed het alleen maar om de waarheid te ondertekenen. Maar nooit vanuit verbondenheid met Jezus. Niet belijden is hetzelfde als verloochenen. Ik ben ooit diep geraakt door deze geschiedenis. Als jongere zat ik ergens achteraan in de Nieuwe Kerk van Delft. De predikant preekte over deze geschiedenis en keek mij al prekend eens aan. Het was alsof de Heere mij aankeek en er brak iets in me.

Het is de genadige liefde en trouw van de Heere Jezus die ervoor zorgde dat het geloof van Petrus niet ophield door de duivel. Ruw en hard werd Petrus drie keer heen en weer gesmeten op zijn zeef. Het is alleen aan Jezus te danken dat de discipel niet als Judas eindigde. Jezus heeft in Zijn lijden oog voor Zijn discipelen van toen en nu. Onvoorstelbaar! Terwijl Hij als gevangene in een rechteloos proces wordt afgetuigd – menselijk gezegd heb je dan je handen meer dan vol aan jezelf – draait Hij Zich van Zijn ‘rechters’ af om Petrus op te zoeken.

Een blik van Jezus is genoeg. In Jezus’ oog zien we Gods hart. Dat zegt meer dan 1000 woorden. Ontdekkend en troostend. De Redder van zondaren is ook de Voleinder van het geloof (Hebreeën 12: 1). Hij laat de Zijnen nooit los. Daarom zal Petrus’ geloof niet ophouden. Wat een ontdekking en troost voor iedereen die zich in Petrus herkent en beseft ‘ik red het niet’. Jezus heeft niet alleen voor u gebeden, maar Hij keert Zich ook naar je om.

Ook nu zoekt Hij door deze woorden uw blik. Kunt u die nog weerstaan? Dat maakt het verschil of je als Judas je wegdraait en eindigt – of als Petrus tot inkeer komt. Wat er dan in Petrus’ ziel omgaat, is onuitsprekelijk. Het is de pijn van liefde – die je zo gekwetst en beschadigd hebt – dat je wel van aarde zou willen verdwijnen. In Bachs Mattheus Passion klinkt dan hartverscheurend: ‘Erbarme dich…’ Het is het besef: Zijn liefde laat me ook nu niet los.

Van die liefde moeten we en mogen we het hebben. Liefde die blijft liefhebben, ondanks alles wat gebeurt. Liefde die via het kruis en door het graf ook deze zonde verzoend.

J.C. Breugem

Algemene berichten

 Op ontdekkingstocht

Een heel nieuwe pagina in het kerkblad: .Kinderpagina Kerkbode 3 April 2020.pdf Jullie zien al regelmatig een Connect in de kerkbode. Connect wordt gemaakt vanuit Beneden-Hardinxveld. Vanaf nu – voor de komende periode – een kinderpagina die gemaakt wordt door een aantal enthousiaste meiden uit beide gemeenten. Vanuit Boven-Hardinxveld door Laura Verschoor en Daniëlle Vogel, vanuit Beneden-Hardinxveld door Anne Haak en Thirza de Kock. Deze teams nemen de invulling van de kinderpagina afwisselend voor hun rekening. De opmaak wordt verzorgd door Ada van Wijnen. Een aantal dagen geleden zijn ze met groot enthousiasme aan de slag gegaan, enorm gaaf om te zien. We hopen dat kinderen uit beide gemeenten er van genieten. Bij het brainstormen kwam deze naam eruit:

‘Op ontdekkings-tocht’

Kinderen bevinden zich in een fase waarin ze van alles ontdekken… Ook in de Bijbel en over de Heere God valt zoveel te ontdekken en te leren. Op de pagina vind je verschillende categorieën. Allerlei instrumenten die een ontdekkingsreiziger gebruikt. Een kompas, een landkaart, een verrekijker. Ga je mee op zoek?

Kaartje sturen?

Zoals u weet zijn door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus ook de bewoners van de Buitenhof geraakt. De dagbestedingslocaties zijn dicht en dus krijgen de bewoners dit in de Buitenhof aangeboden, waar ze nu dus volledig verblijven. Sinds vorige week zijn de maatregelen aangescherpt en mogen ze ook geen bezoek meer ontvangen. Er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van de techniek d.m.v. videobellen. Daarnaast worden de kerkdiensten gevolgd via de livestream op HGHG.nl

Wat de bewoners fijn vinden is het ontvangen van post in de vorm van een kaartje vanuit de gemeente. We willen u vragen of u hen dan ook eens een kaartje wilt sturen. Dit kan gewoon aan: De bewoners van Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam. Wilt u hen, de ouders en het personeel ook gedenken in uw gebed.

Werken in De Parel

Aangezien samenkomsten tot 1 juni niet meer mogen, heeft zalencentrum De Parel nu tien zalen ter beschikking. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven om deze zalen te gaan gebruiken als werkruimten met de verplichte afstand van 1,5 meter tussen elkaar. Voor velen is thuis werken niet echt optimaal, of bestaat de behoefte om met een klein groepje met elkaar te werken. Daarom zijn de zalen vanaf nu ter beschikking als werkruimten.

Wat is er mogelijk?

Het is vanaf heden voor bedrijven mogelijk om per dag een zaalruimte te huren vanaf € 85,- per dag (tussen 9.00-17.00 uur). Dit is inclusief onbeperkt koffie, thee en water. Hierbij geldt wel een schoonmaaktoeslag van € 20,- per dag. Wij zorgen er dan voor dat de zalen dagelijks schoon gemaakt worden. Ook staat er ontsmettingsmiddel klaar. Het is gezien de noodzakelijke afstand tot elkaar mogelijk om met maximaal drie personen per zaal te werken, op eigen apparatuur. Voorwaarde is wel dat de huurders geen ziekteverschijnselen hebben, zoveel mogelijk in hun eigen zaal blijven en minimaal 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen houden. Let op: er worden geen lunches of andere catering verstrekt. Heeft uw organisatie belangstelling, neem dan contact op met Lia Schouten an De Parel via info@deparel.nl of 61 25 70 om de wensen en mogelijkheden te bespreken

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

 Hulp nodig en geen mensen in uw omge-ving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

 Christelijke Volksbibliotheek, Corona-sluiting

Ditmaal helaas geen bericht over onze openingstijden. De situatie rond het corona-virus heeft geleid tot het besluit dat de bibliotheek tot nader bericht met ingang van 28 maart voorlopig gesloten is. Via het kerkblad en de nieuwtjes op de website www.hghg.nl hopen we u t.z.t. door te geven wanneer u weer op de zaterdagmiddag bij ons terecht kunt! Contact: Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, e-mail leen.van.wingerden@online.nl

Vieringen in de Stille Week vervallen

Wegens het coronavirus kunnen de vieringen in de Stille Week niet doorgaan. Onder de berichten van wijk-gemeente 2 Noord vindt u een bericht over de avondmaals-dienst van 9 april 2020. Wij wensen iedereen een goede en gezegende voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

 Open Door schrijf- en gebedsmorgen

De schrijf-en gebedsmorgen van Open Doors Women for Women van 3 april gaat helaas niet door wegens de huidige omstandigheden. Gelukkig kunnen we ook met onze vervolgde zusters meeleven zonder daadwerkelijk bij elkaar te komen. Daarom wil ik u vragen om de komende tijd thuis te bidden voor een aantal vervolgde zussen. Hun verhalen zijn bij mij op te vragen per mail (gerlindederover@hotmail.com). Mocht u geen mail hebben, maar wel willen bidden, dan doe ik de verhalen geprint bij u door de bus (06-29 22 25 10). Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 april 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte.

Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatie-middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Reis naar Lesbos voorlopig uitgesteld

Lieve gemeenteleden. Enige tijd geleden heeft u informatie ontvangen over de spaaractie ten behoeve van de vluchtelingen in Lesbos. Van velen van u mochten wij een gift ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Helaas is het vanwege de Corona maatregelen voor ons niet mogelijk om in april naar Lesbos te gaan. Wij zijn ernstig bezorgd over de situatie in de vluchtelingenkampen, waar 20.000 mensen dicht op elkaar leven in zeer slechte hygiënische omstandigheden. Een Corona uitbraak in de kampen zal een ramp betekenen, vooral nu alle hulpverleners het eiland hebben moeten verlaten. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om later in het jaar alsnog te gaan, uiteraard afhankelijk van hoe de situatie dan is. Uw giften bewaren wij op een aparte rekening, zodat wij deze t.z.t. kunnen meenemen en besteden waar de nood het hoogst is. Wij houden u op de hoogte! Mocht u vragen hebben, dan zijn wij natuurlijk bereid om deze te beantwoorden. Met hartelijke groet, Ellen Rietveld-Smeets en Tine Rietveld (06-54 23 27 91)

Videoteam

In deze spannende tijd is het fijn om met elkaar in verbinding te blijven. Hiervoor is een videoteam gevormd dat dagelijks leuke video’s en foto’s deelt voor 16+. Iedere week staat een thema centraal.  Met deze korte video’s of foto’s willen we met elkaar nadenken over een thema. Het is opgebouwd per dag. Zo staat de maandag in het teken van de intro met een Bijbelgedeelte en dinsdag is er een muzikale invulling van het thema. Op donderdag gaan we praktisch aan de slag met een opdracht en vrijdag is de afsluiting van het thema waarin we jullie eventuele vragen beantwoorden.

De woensdag staat in het teken van een uitzending door een predikant/kerkelijk werker. Deze uitzending is voornamelijk gericht op de ouderen, maar ook dit is voor iedereen mooi om te beluisteren! Voor de kinderen wordt op woensdag (en bij veel aanbod ook op zaterdag) de Bijbelverhalen challenge online gezet. Vind ons online: YouTube: http://kanaal1.hghg.nl,Instagram: hghg, Facebook: HGHG. Groeten,

het videoteam

College van kerkrentmeesters

Collecten

Bij aanvang van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus namen Kerkrentmeesters en Diakenen zich voor dat er na hervatting van de reguliere diensten zal worden gecollecteerd om zodoende de collectedoelen gedurende deze periode alsnog van middelen te voorzien. Nu deze maatregelen een langere periode aanhouden is besloten om de collecten ook in de onlinediensten een plaats te geven.

Hiermee geven we de inzameling van de gaven weer een plaats in de eredienst en komen we hiermee ook tegemoet aan de behoefte hieraan die binnen de gemeente leeft.

Met ingang van aankomende zondag zullen de collectedoelen worden afgekondigd en zullen deze een plaats krijgen in de voorbede. Uw bijdrage voor de genoemde doelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers. Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08, o.v.v. collecte en de bestemming

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20, o.v.v. collecte en (eventueel) de bestemming

Deze rekeningnummers zullen ook bij de link naar de ‘live dienst’ op de website worden vermeld.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

‘Jezus voor Herodes’, dat was het thema van afgelopen zondagmorgen. We hoorden over een zwijgende Jezus. Zijn zwijgen voor Herodes was een oordeel. Tegelijkertijd brengt dat de vraag met zich mee: Hoe serieus nemen wij Zijn spreken? In de aanvechting lijkt het er ook weleens op dat Jezus zwijgt. Vanuit de geschiedenis van de Kananese vrouw werd duidelijk dat de aanhouder wint. Wanneer je met de nood van je leven bij Hem wegschuilt dan zal Hij vroeg of laat spreken. Het maakt dus nogal uit wat je van Hem verwacht.

In de avonddienst preekte ds. J.M. Molenaar uit Ede over de intocht in Jeruzalem. Waar doe je je jas voor uit? Laat de roep Hosanna (red toch) ons uit het hart gegrepen zijn.

Pastoraat

In deze tijd grijpt het coronavirus om zich heen. Al is het een poosje in ons land. We horen nu ook dat mensen die we kennen het virus hebben. Daarmee komt het heel dichtbij. We bidden om Gods ontferming in deze tijd. We vragen om genezing voor mensen die het virus hebben, om troost voor mensen die een geliefde verliezen als gevolg van het virus en om kracht voor hen die in de zorg hun werk hebben.

“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 121: 2)

 Dank

Ds. W. Arkeraats heeft de laatste jaren steeds als achterwacht gediend. In de vakantietijd konden we altijd een beroep op hem doen. Afgelopen zomervakantie leidde hij nog een begrafenis vanuit onze wijk. Nu heeft hij aangegeven hiermee te gaan stoppen. Wel zal hij nog voorgaan in erediensten. Ook vanaf deze plaats willen we ds. Arkeraats heel hartelijk danken voor het werk dat hij in liefde voor God en Zijn gemeente heeft mogen doen! We wensen hem, samen met zijn vrouw, de genade van onze God toe! De kerkenraad is bezig om iemand te zoeken die dit stukje werk kan oppakken.

Oostwijzer

Onlangs hebben alle leden van wijk Oost een nieuwe Oostwijzer gekregen. De vorige keer hebben we ook een stapel Oostwijzers in de Nieuwe Kerk gelegd voor andere belangstellenden. Omdat dit nu niet mogelijk is en we nog wel Oostwijzers overhebben, willen we de vraag uitzetten of andere gemeenteleden hier misschien belangstelling voor hebben. Als u belangstelling hebt voor uzelf of voor iemand anders dan kunt u dit doorgeven via oostwijzerhghg@gmail.com. Dan zorgt de redactie dat u een exemplaar krijgt.

 Gelezen

Het eerste woord dat aan het kruis in de onuitsprekelijke pijn uit de mond van de Heere Jezus kwam, was: Vader. Wat een liefde, wat een geloof, wat een gehoorzaamheid om ‘Vader’ te zeggen, als God al onze zonden op Hem werpt, Zijn handen en voeten laat doorboren.’’

Ds. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

 …tot zondag

In de morgendienst wordt br. A. van der Vlies, Baijensweer 7, 3371 PA, bevestigd als diaken. In deze dienst nemen we afscheid van diaken J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ. Bewust noteer ik hun adressen erbij. Nu er geen handen gegeven kunnen worden is het mooi om mee te leven door middel van een kaart of een berichtje.

We wensen beide broeders met hun gezinnen een gezegende dienst toe! We lezen in deze dienst opnieuw in Lukas 23. Na gehoord te hebben over Herodes en Simon van Cyrene komen we nu op Golgotha terecht. Aan de voet van het kruis worden de kleren van de Heere Jezus verdobbeld (Lukas 23: 34b). We lezen in deze dienst Lukas 23: 33-43. Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken  aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” (Psalm 46: 2)

Bediening Heilige Doop

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Stille Week

We gaan a.s. zondag de Stille Week in. Een week van verstilling. Stil worden om iets te proeven van wat de Heere voor ons heeft gedaan. Onvoorstelbaar! Helaas zijn er door de omstandigheden geen vieringen op maandag, dinsdag en woensdag in de Oude Kerk. In de stilte mogen we het lijden en sterven van de Heere Jezus overdenken.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Brief moderamen PKN

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. 

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden van corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren?

Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren.

In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

De kerkenraad bepaalt hoe vaak en op welke wijze het Avondmaal wordt gevierd. Wij nodigen kerkenraden uit om in deze situatie hierover na te denken en vervolgens gemeenteleden op de hoogte te stellen van de wijze waarop u het Avondmaal wilt vieren. Het is belangrijk om hierin zorgvuldig te zijn, zodat gemeenteleden zich goed op deze viering kunnen voorbereiden.

Wij wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online Avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft.

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd (Jesaja 53). Hij is ons leven!

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen. In Christus verbonden, namens het moderamen,

ds. Marco Batenburg (preses) en ds. René de Reuver (scriba)

Avondmaalsdienst donderdag 9 april

Naar aanleiding van de brief van het moderamen van de PKN heeft wijkkerkenraad 2 Noord samen met haar consulent ds. Van Rooijen verkend op welke manier ook wij het zichtbare teken van brood en wijn een plek kunnen geven in onze online-diensten. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van een blog van prof. dr. Maarten Wisse, die werkzaam is bij de Protestantse Theologische Universiteit: https://www.geloven.nu/2020/03/avondmaal-vieren-tijdens-de.html

Nu de vieringen in de Stille Week niet door kunnen gaan, willen we wél de reeds geplande kerkdienst op Witte Donderdag 9 april laten plaatsvinden. Net als de diensten op zondag zal dit met een zo klein mogelijke samenstelling van de kerkenraad zijn en met muzikale ondersteuning door twee musici. Onze consulent ds. E. van Rooijen uit Noordeloos zal in de dienst op donderdagavond 9 april, aanvang 19.30 uur, het Avondmaal bedienen. Dit zal op aangepaste manier gebeuren: De zichtbaarheid voor u als gemeentelid thuis staat centraal en gewenste afstand in de kerk wordt in acht genomen.

De Avondmaalsdienst van 9 april zien wij als mogelijkheid, om in deze tijd waarin de gemeenschap zo bedreigd wordt, toch een stukje van de tafelgemeenschap in de gemeente plaats te laten vinden. U heeft de mogelijkheid om thuis zelf mee te eten en te drinken. Zo kan de verbinding met de gemeente (al is het op afstand) worden ervaren. Bovendien is de zichtbaarheid van brood en wijn die verwijzen naar het gebroken lichaam en het bloed van Jezus Christus een bevestiging dat God juist in moeilijke tijden met ons verbonden is.

We zien uit naar een gezegende dienst op donderdag 9 april en zijn dankbaar voor de technische middelen en technische gemeenteleden, die ‘verbondenheid op afstand’ in deze tijd mogelijk maken!Via de website www.hghg.nl kunt u meekijken en -luisteren met onze diensten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Dhr. Job van Eck heeft helaas bedankt voor zijn verkiezing tot het ambt van ouderling. De Heere geve rust op deze beslissing.

Wegens de situatie rondom het coronavirus is besloten om nadere stappen om te komen tot de vervulling van de vacatures van één ouderling en één diaken voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

Citaat

‘De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.’ John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

Heere God, het is stil op straat. Een kwaad virus waart als een spook rond over Uw wereld en wij weten niet hoe en wat en hoelang.

Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus, die kwam om mensen te redden. Schenk ons Uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen. Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom spoedig! Amen. (Hans Tissink)

Christenen in China hebben te maken met strengere controle door de overheid. De overheid houdt kerken in de gaten en brengt nauwkeurig in kaart wie wat doet. Bid voor voorgangers en kerkleiders die door deze vorm van vervolging weinig ruimte hebben om het evangelie te delen. (Gebedskalender Open Doors)

In 2020 en 2021 worden 20 evangelisten opgeleid om in West-Ethiopië te evangeliseren en nieuwe kerken te planten. Bid voor hun opleiding en voor zegen op hun werk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie thuis gezegende kijk- en/of luisterdiensten op de zevende lijdenszondag en op Witte Donderdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die ziek zijn, sommigen (mogelijk) als gevolg van het coronavirus. Er is volgens mij geen huis waar niet gesproken wordt over een bekende (of dat een familielid, kennis of verre naaste is) waar de verschijnselen van het virus zijn geconstateerd. We wensen hen allemaal van harte Gods zegen toe. We hopen en bidden dat de Heere Zijn bewarende hand om ons allen heen legt. Soms duurt een beproeving langer dan voorzien. Dan wil Gods ons geduld en gehoorzaamheid leren. Dankbaar zijn we dat al onze gemeenteleden die in het buitenland verkeerden terug konden komen. 

Geboorte

Donderdag 26 maart zag Nora Angelie het levenslicht. Ze is de dochter van Robert en Henriëtte van Eekelen. Eén van de betekenissen van de doopnamen die haar ouders haar hebben gegeven is: God is mijn Licht. We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van hun eersteling. Dat Nora zo mag opgroeien dat ze later zal zeggen: “Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God.” (Psalm 22: 11)

Leerdienst

Zondagavond 15 maart stond op het rooster dat er gepreekt zou worden over de H.C. zondag 21. Het was de eerste zondag dat we op een bijzondere manier bij elkaar waren. Vanwege de nood van de tijd besloot ds. Westland zijn preek aan te passen en te preken over 1 Petrus. 5: 7, met in gedachten om in de avonddienst van zondag 29 maart te preken over zondag 21. Omdat er nogal wat geschoven wordt met de voorgangers van de erediensten, ging afgelopen zondag onze eigen predikant voor. Vanwege deze verschuiving is de preek over H.C. zondag 21 vervallen. De preek is al wel gehouden in de Nieuwe Kerk op zondag 1 maart. U kunt hem dus nog beluisteren.

Gelezen/gehoord

‘In alle nood moet men zich wenden tot de beste Arts, dat is God, en tot het bloed van de Zoon van God als het krachtigste medicijn.’

Tenslotte

De laatste lijdenszondag zien we tegemoet. Ook deze zondag ligt in de handen van de HEERE. Zo gaan we naar Goede Vrijdag om te gedenken de lijdende en stervende Zaligmaker. Zijn dood is immers ons leven, omdat Hij de Opstanding en het Leven is. De Heere zegene ons in het meebeleven van de diensten thuis. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

____________________________________________________

Varia

 

Colofon 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81 adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

 Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 10 april is een dubbelnummer, dus voor twee weken. 

 

Erediensten

Zondag 5 april 2020, zevende lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   dr. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Collecten

1. Pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK)

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 11

avonddienst: Psalm 32: 1

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3, Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2, Noord, ds. J.W. Sparrenboom, Sliedrecht

 NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland -bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   ds. A. Snoek, Kesteren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – MAF

2. Eigen gemeente – Eredienst –

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

____________________________________

Donderdag 9 april 2020

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – Bediening Heilig Avondmaal

____________________________________

 Vrijdag 10 april, Goede vrijdag

 BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. A. van Zetten, Bruchem

19.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 69: 2

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

09.30 uur   ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2, Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente  – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. HGJB