Kerkblad 75-43

Verslaafd aan zonde. Bestemming vrijheid (3/7)

“Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen.” (Genesis 4: 7)

____________________________________________________

Je bent bestemd om vrij te zijn. Vorige keer hebben we gezien hoe Israël vanuit de slavernij in de vrijheid van de woestijn is gekomen. Israël was Gods uitverkoren volk dat niet bestemd was voor de slavernij, net zoals jij als christen niet bestemd bent voor de slavernij. Toch zijn er nog verschillende terreinen waarop vrijheid helemaal niet altijd zo vanzelfsprekend is. Hoe vaak heb je jezelf al voorgenomen om een bepaalde zonde nooit meer te doen en ging het toch weer mis?

Verslaving is dat wat je doet, maar waar je eigenlijk geen controle over hebt. Nu kunnen we natuurlijk heel makkelijk zeggen: ‘We zijn nu eenmaal in zonden ontvangen en geboren’. Overigens is dat nog niet eens een Bijbeltekst, maar we gebruiken deze uitspraak regelmatig als het er over gaat dat we toch telkens zondigen. Of een opmerking als ‘we zijn nu eenmaal zonde’, dus zullen we ook zondigen. Weet je dat een eigenschap van een verslaving is dat je altijd argumenten bedenkt om je slavernij te rechtvaardigen of je probeert het af te zwakken en te doen alsof het wel meevalt. Nu, zonde valt niet mee, maar de zonde rechtvaardigen omdat het nu eenmaal zo is, is geen principe wat God ons leert in de Bijbel. Sterker nog, als je leest wat God er over zegt, dan is er geen enkele ruimte om zonde en zondepatronen in leven te houden. Je mist daarmee het doel van je leven: Leven tot eer van God.

Dat begint eigenlijk al heel snel in de Bijbel. Als je in Genesis leest wat God tegen Kaïn zegt, voordat hij zijn broer Abel heeft doodgeslagen, dan zet het alles op scherp als het gaat over hoe je met zonden moet omgaan in je leven. Het begint in Genesis 4 met de offers van Abel en Kaïn en het blijkt dat het offer van Kaïn door God niet wordt aangenomen. Hoe dat duidelijk werd weten we niet, maar Kaïn weet dat God wel het offer van Abel aanneemt en dat van hem niet. Dan staat er dat Kaïn zijn hoofd laat zakken. Eigenlijk staat er dat het in hem brandt en dat zijn gezicht versombert. Er ontstaat een onweerswolk van jaloezie op zijn gezicht. Op dat moment dat God tegen Kaïn: “Waarom ben je in woede ontstoken en waarom heb jij je hoofd laten zakken?” (Genesis 4: 6) En dan zegt God eigenlijk er nog achteraan: ‘Het is helemaal niet nodig om je hoofd te laten zakken, doe gewoon het goede dan hoef je je hoofd niet te laten zakken.’ Omdat Kaïn het goede niet doet, ligt de zonde aan de deur.

Het is niet eens de jaloezie, maar het is dus het verkeerde dat hij voor had met zijn offer en nu is de zonde dat de jaloezie de ruimte krijgt. Het doel dat hij gaat missen uit zich in de zonde van jaloezie, terwijl dat niet hoeft. God zegt eigenlijk dat hij een keus heeft. Hij heeft de keus om het goede te doen zodat de zonde niet voor de deur komt liggen. Het is het beeld van een dier dat voor de deur ligt te wachten tot je hem opendoet en hij dan kan verscheuren. De zonde ligt als een verscheurend monster voor de deur zodat hij je kapot kan maken. De enige manier om dat monster niet voor de deur te laten liggen is door goed te doen.

Zo werkt de zonde. De zonde ben niet jij in de eerste plaats, maar het is het monster dat het op je leven heeft voorzien. Iemand die verslaafd is heeft geen probleem met zijn verslaving, maar met het onderliggende probleem. Dat probleem probeert iemand op te lossen door toe te geven aan de verslaving. Zo is het met zonde ook. Met toegeven aan zonde probeer je het onderliggende probleem te bedekken. Bij Kaïn is dat de jaloezie en dat lost hij op met de moord op zijn broer en dat terwijl God hem had gewaarschuwd: ‘Je moet over de zonde heersen. Dat monster voor de deur, die mag niet heersen, maar dat moet jij doen!’

Later in de Romeinenbrief zegt Paulus bijna hetzelfde, maar met de verschil dat dan Jezus alles al overwonnen heeft. Paulus zegt dan dat we in Christus rechtens vrij van de zonden zijn. De zonde heeft in Christus geen recht meer op ons. Waar haalt het monster van de zonde zijn lef dan nog vandaan om toch zijn recht op te eisen en ons te laten zondigen? Precies, dat recht geef jij hem zelf als je toegeeft. Vrijheid van slavernij van zonde begint dus bij keuzes die wij hebben om te heersen over de zonde. Je kunt dus nooit zeggen dat je nu eenmaal zondig bent (in Christus ben je trouwens ook geen zondaar meer, maar zondig je alleen nog), maar is het ook je leven voor Jezus dat getekend wordt door heersen over de zonde en leven in vrijheid met Hem.

Theo de Koning

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.
Dt hulpaanbod is voor iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.
NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Digitaal gemeentewerk – HGHG online
Zoals u en jij hebt gezien wordt er stevig gewerkt aan de opbouw van het digitale gemeentewerk. Het videoteam is doorlopend bezig om de kwaliteit te verbeteren. Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor de kerkdiensten. Er wordt geëxperimenteerd met cameraopstellingen en de opmaak van de uitzendingen en we zoeken naar het best mogelijke resultaat. We merken dat nog lang niet iedereen de weg naar het digitale gemeentewerk, (of zoals we het noemen: HGHG online), heeft gevonden. Als u/jij de weg zoekt, kijk dan gewoon op de beginpagina van onze website www.hghg.nl. Daar zijn de links te vinden naar de twee digitale Youtube-kanalen. Kanaal 1 is de plaats waar naast de kerkdiensten uit de Oude Kerk al het digitale gemeentewerk is te vinden. Op kanaal 2 staan de uitzendingen van de Nieuwe Kerk. We proberen de live-uitzendingen van de diensten vanaf 10 minuten voor de dienst online te hebben. De directe links naar de kanalen zijn: http://kanaal1.hghg.nl en http://kanaal2.hghg.nl
We merken dat de chatfunctie op You ube nog niet echt worden gebruikt. Als u/jij inschakelt op Youtube tijdens de diensten, laat dan even een groet achter in de chat, net zoals we elkaar op zondag begroeten. We willen de chatfunctie vooral bemoedigend en opbouwend gebruiken en het videoteam blijft alert dat er geen spam in de chat terecht komt.
Om wat meer overzicht het hebben in het digitale gemeentewerk hebben we de beginpagina van het YouTube kanaal 1 meer structuur gegeven. De weekthema’s zijn nu direct zichtbaar en er zijn lagen aangebracht per dag van publicatie van video’s.
Als u het nog niet helemaal begrijpt, kijk dan even op www.hghg.nl dan wijst het zich vanzelf.
Vragen en aanvullingen zijn natuurlijk altijd welkom, stuur die dan even naar videoteam@hghg.nl

Online Marriage Course

Een goed huwelijk vraagt aandacht! De Marriage Course is door Alpha Nederland ontwikkeld om huwelijken te versterken waarbij deelnemers meer inzicht krijgen in zichzelf, hun partner en hun relatie – of je nu één jaar of dertig jaar getrouwd bent. In zeven avonden komen onderwerpen als communicatie, conflicten, liefde in actie en seksualiteit aan de orde. Juist nu, in de coronacrisis een goed moment om dit samen op te pakken. De cursus is online en veel tijd is ingeruimd om samen, aan de hand van opdrachten, aan de slag te gaan. Dus even een avond zonder Netflix maar een avond tijd voor je huwelijk.
De cursus wordt gegeven door Martin en Anja de Beer. Voor informatie kun je met hen bellen (06 23 04 98 75 / 06 23 31 52 02) of je kunt je direct opgeven via martin.debeer66@gmail.com.

Blik op Maat
Wij zijn weer open. De kruiwagens staan gereed. U kunt brengen: ijzer, aluminium, rvs, koper, lood, zink, computers, laptops, elektrisch gereedschap, pannen, kabels/snoeren en fietsen. Van beeldschermen, printers, waterkokers, koffiezetapparaten, koelkasten en diepvriezers is sinds kort alleen het snoertje geschikt. Gelukkig wisten afgelopen week velen de Spoorweg weer te vinden. Zo hopen we dit jaar nog vele goede doelen te kunnen steunen.
Namens het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 mei 2020
In de diaconale collecte van deze zondag vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische-, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht. Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die om hulp vragen. DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden bij hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig omdat deze hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties. Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit diaconale werk in onze regio rekenen?

Kerkrentmeesterlijk beheer

Factuur abonnementsgeld
Bij het volgende kerkblad ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2020. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 15 mei vastgeniet.
Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Bedankt kerkbodebezorgers
We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jongeren en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbode in ons dorp te verspreiden. En zeker nu er in deze tijd regelmatig ook nog eens een extra bijlage bij komt. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond.
Het jaarlijkse kerkbodeavondje gaat dit jaar helaas niet door. Maar de bezorgers zullen wel in mei de gebruikelijke envelop ontvangen.

Zending

Actie voor het kinderwerk in Zuid-Afrika van Lea van der Riet- Luiten
Vrijdag 22 mei verkopen wij Gerbera’s
1 bos € 3,- / 2 bossen € 5,-
(een bos heeft 6 bloemen en 1 takje groen)
Ophalen in Hardinxveld op vrijdag 22 mei (tussen 16.00-19.00 uur)
 Buitendams 391
 Schapedrift 53
 Groot Veldsweer 29
De bloemen zijn te bestellen tot maandag 18 mei 20.00 uur
Geef bij uw bestelling het volgende door:
• Hoeveelheid bossen
• Welke kleur ( oranje, donker roze, licht roze, rood, wit of gemengd)
• Op welk adres u/jij de bloemen ophaalt
Bestellen kan via:
App: 06-42402256 (Paulien de Ruiter)
Mail: lia@eskade.nl of tel. 0184-61 81 35 ( Lia Eskes)
Mail: hvandieren@planet.nl of tel. 0184-61 26 21 (Bep van Dieren)
Mocht het voor u niet mogelijk zijn de bloemen op te halen, laat dit dan weten, dan worden ze (binnen Hardinxveld) bezorgd!
We hopen natuurlijk heel veel bloemen te verkopen!!

Interlakes Ethiopië
Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:
Wij verkopen toiletpapier in pakken van vier rollen 2 laags toiletpapier (400 vel = dubbele hoeveelheid!)
Ook kunt u bij ons kopieerpapier (500 vellen, 80 grams wit papier) bestellen.
De opbrengst komt ten goede aan de stichting ‘Friends of Interlakes’ (onderwijs in Ethiopië).
De stichting heeft momenteel extra geld nodig i.v.m. de coronacrisis. Een deel van de Ethiopische ouders kan nu het schoolgeld niet betalen, terwijl de salariskosten gewoon door gaan.
Voor meer informatie over de school en de stichting verwijzen we naar https://interlakesinternationalschool.com
Graag helpen wij d.m.v. de verkoop van deze nuttige, ‘onbeperkt houdbare’ producten. Doet u ook mee?
– Toiletpapier: 2 pakken € 5,- /
5 pakken € 12,- / 10 pakken € 23,-
– Kopieerpapier: 1 pak € 4,50 /
5 pakken € 20,-
Levering vanaf 8 mei a.s. in overleg. De bestellingen kunnen worden afgehaald of in (de omgeving van) Hardinxveld-Giessendam worden bezorgd.
Betaling graag via een door ons gestuurd betaalverzoek of contant. Mogen wij uw bestelling noteren?
Uw bestelling kunt u doorgeven via de mail: astout@outlook.com. Vermeld naast de bestelling a.u.b. uw adres en telefoonnummer.
Ook kunt u telefonisch bestellen van maandag t/m zaterdag, ’s avonds na 18.30 uur op tel.nr. 0184-63 06 54

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Afgelopen zondagmorgen hoorden we vanuit Lukas 24: 36 over de verschijning van de Heere Jezus aan de discipelen. Een rijke groet liet Hij horen: “Vrede zij u!” En dat juist op de dag dat de vrede bewerkstelligd is! Iedere eredienst laat de Heere Zijn groet van vrede horen. Door het geloof mogen we daar op steunen. Zijn vrede wil Hij ons laten ervaren door Zijn Woord en Geest. Wat is het dan belangrijk dat wij dat Woord lezen, ook biddend om de verlichting met Gods Geest.
In de avonddienst bediende ds. J.B. ten Hove het Woord vanuit Genesis 45. Bijzondere vergelijkingen liet hij zien tussen Jozef en de Heere Jezus.

Pastoraat
Er zijn verschillende gemeenteleden bij wie verdriet in de familiekring is gekomen om dat er iemand is overleden. We wensen u de troost en de kracht van onze God toe!

Oostwijzer 3
De redactie van de Oostwijzer heeft in de afgelopen weken een extra editie samengesteld van de Oostwijzer. We hopen hiermee bij te dragen aan de onderlinge verbondenheid binnen de wijkgemeente in deze tijd dat we elkaar in de diensten niet kunnen ontmoeten. Verschillende gemeenteleden geven in deze editie een reactie op de vraag hoe ze deze corona-tijd beleven. Daarnaast ontbreken ook de standaardrubrieken. U en jij kunt deze editie komende week in uw brievenbus verwachten. Veel leesplezier gewenst! Mochten we u vergeten zijn, of u behoort niet tot onze wijk maar heeft wel belangstelling voor deze editie, dan kunt u een email sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com of even contact opnemen met Cora Westland.

Gelezen
‘Geloven is: het er op aan laten komen, dat er niets op ons aankomt, omdat alles op Christus aangekomen is.’ (J. Koopmans 1905-1945)

…tot zondag
In de morgendienst lezen we opnieuw uit Lukas 24. Deze keer gaat het om de verzen 44 tot en met 49. De Heere Jezus maakt zich niet alleen bekend en opent niet alleen de schriften, Hij geeft ook de opdracht om de wereld in te trekken en in de Naam van Jezus bekering en vergeving van zonde te verkondigen. Daarbij wordt hen de kracht uit de hoogte beloofd. Over die belofte zal het gaan en vers 49 is dan de kerntekst.
In de avonddienst verwachten wij ds. A. Stijf uit Ede. Zelf hoop ik in de Oude Kerk te preken n.a.v. HC 22. Welke troost biedt u de opstanding van het vlees? Die vraag staat centraal en het is mooi om daar juist in deze weken na Pasen over na te denken. U en jou een zegenrijke zondag gewenst. Laten we biddend toeleven naar de diensten!
Een hartelijke groet, ook van Cora en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Plaatselijke regeling
De plaatselijke regeling is door de wijkkerkenraad vastgesteld op 20 april 2020 en is vanaf 1 mei 2020 geldig. U kunt de regeling vinden op de website www.hghg.nl onder Informatie, Wijkgemeente 2 Noord.

Citaat
‘En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht (Lukas 24: 31); zo is de verhouding tussen het zien met de ogen en het geloof: ze herkenden Hem en vervolgens werd Hij onzichtbaar.’ (Søren Kierkegaard 1813-1855)

Bidden en danken
Heer, wat fijn dat u er bent. U, altijd Aanwezige, vol liefde en trouw. Dank U wel dat U er bent en ons wilt leiden. Zegen ons met uw vrede, uw rust, uw wijsheid. Schenk ons uw Geest, zodat we onderscheiden wat goed is om te doen voor onze naaste en voor onszelf.
U komt de lof toe tot in alle eeuwigheid. Amen. Else Roza (PKN)

Dank de Here God voor de mooie berichten uit landen als Marokko, Tunesië en Libië. Moslims komen tot geloof in de Here Jezus, worden gedoopt en hebben, als het mogelijk is, contact met andere christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Pastors in Bosnië en Herzegovina staan onder hoge druk. Doordat de kerk nog maar kort bestaat, komt veel van het werk op hun schouders neer. Bid voor bemoediging en kracht. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst allen die nog een schoolexamen moeten doen rust en wijsheid in de bijzondere tijd waarin we leven. Mocht je binnenkort slagen, of misschien ben je al geslaagd, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en –luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere zij met allen die thuis worstelen met lichamelijke en psychische noden. Zondag aan zondag mogen we elkaar opdragen aan Gods genadetroon. Juist nu het onmogelijk is om naar Gods huis te gaan, hopen we dat de Heere u die verbondenheid doet ervaren. Hij weet u te vinden. Hij schenkt wat in Zijn ogen nodig is, aan allen, die Hem aanroepen in nood. Hij is in al onze benauwdheden benauwd geweest, om ons van onze diepste benauwdheid te verlossen, met alle gevolgen van dien. De Heere geve zicht op Zijn schenkende zondaarsliefde.

Examens
Deze verlopen anders dan voorgaande jaren. De centrale examens gaan niet door. Voor velen een opluchting, voor anderen( ik denk voornamelijk zij die praktijkexamens moesten doen) een teleurstelling. Maar voor de schoolexamens die nog gedaan moeten worden of de herkansingen wensen we jullie sterkte en rust toe. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemelse Vader.

Gelezen/gehoord
‘We moeten er voor oppassen dat ‘christelijk’ in de praktijk niet betekent: anders werelds.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

     Oorlof* mijn arme schapen die zijt in groten nood,
     uw Herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid.
     Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam woord neemt aan,
     als vrome christen leven, ‘t zal hier haast zijn gedaan.
                                                        (Het Wilhelmus vers 14)

*Oorlof= Vaarwel

Erediensten

Zondag 10 mei 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. ZOA – noodhulpfonds

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 6: 9

avonddienst: Psalm 121: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. J.T. de Koning,  Alphen aan de Rijn

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 22

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. A. Stijf, Ede

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

 Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 03737195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer) 

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Het kerkblad van 15 mei is een dubbelnummer, 22 mei verschijnt het kerkblad niet.