Kerkblad 75-50,51

Verslaafd aan emotionele pijn: Bestemming vrijheid (4/7)

“En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben.”
(Mattheüs 18: 34)

_______________________________________________

Dat het mogelijk is dat je niet vrij bent van zonden is geen verrassing. Zonden die je leven kunnen beheersen is herkenbaar, maar de vraag of je ook vast kunt zitten aan mensen die jou iets hebben aangedaan, is misschien een iets lastigere vraag. Toch is dit in het pastoraat iets wat we veel vaker tegenkomen dan ons lief is. We zijn niet bedoeld om vast te zitten aan gevoelens van boosheid of haat. Maar dit is lastiger dan het vaak lijkt te zijn.

Als je naar Jezus kijkt aan het kruis dan valt op dat Jezus, zelfs aan het kruis, waar Zijn vijanden Hem bespotten, Hij geen enkel moment van wraakgevoelens heeft. Het kruiswoord “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, is iets dat we vaak ter kennisgeving aannemen, maar probeer bij die uitspraak van Jezus eens stil te staan. Terwijl ze Hem bruut aan het kruis hebben geslagen en Hem ook nog eens vernederen, laat Jezus elke vorm van wraakgevoel los en geeft het oordeel aan Zijn Vader. Hij kiest om te vergeven. En dat terwijl er geen vijand onder aan dat kruis is die tot het besef komt om Jezus om vergeving te vragen. Sterker nog, ze gaan gewoon door met Hem vernederen. Toch spreekt Jezus dan die woorden uit met de vraag of Zijn Vader hen wil vergeven. En het gevolg? Jezus wordt niet verteerd door wraakgevoelens.

De manier hoe Jezus daar leed aan het kruis is extreem. Ja, dat deed Hij voor ons, zeker, maar besef ook even hoe extreem dit lijden was, zeker ook met het oog op emotionele pijn. Jezus is meer dan wie ook afgewezen, vernederd, emotioneel verwond en toch is Hij in die verwondingen niet blijven hangen, maar Hij koos ervoor om het los te laten. Jezus raakt niet verslaafd aan emotionele pijn.

Hoe dan ook, niemand van ons is zonder emotionele verwondingen. Iedereen weet wat afwijzing is, iedereen weet wat het is om emotioneel pijn te hebben. Of het nu is omdat je werd geremd in wie je bent, of dat je bedrogen bent, te kort bent gedaan of op welke andere manier je emotioneel bent beschadigd, we herkennen hier in meer of mindere mate allemaal wel iets van. En ja, andersom ook: wij doen ook regelmatig de ander pijn. Soms echt niet bewust.
Jezus leert in een gelijkenis wat we moeten doen met emotionele pijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een koning die de schuld van zijn knecht opeist. De schuld van die knecht is tienduizend talent. Dat is een bedrag dat nooit te betalen is in het leven. Het zijn zoveel jaarsalarissen die je nooit kunt verdienen als knecht. Als die knecht dan smeekt om genade, dan smeekt die koning de hele schuld kwijt. Die knecht is iemand die weet wat genade is. Je hebt God zoveel tekort gedaan en toch kiest God ervoor je om Jezus’ wil te vergeven. God doet het ons wel voor hoe Hij voorkomt dat Hij met wraakgevoelens naar ons zou blijven kijken.

Dan komt die knecht buiten en komt hij een collega tegen en hij herinnert ineens dat die collega bij hem nog in de schuld staat. Niet zo heel veel. Het gaat maar om honderd penningen. Dat staat in geen vergelijking bij wat hijzelf net bij de koning heeft gekregen aan vrijspraak. Toch pakt hij zijn collega bij zijn keel en eist die honderd penningen op en als zijn collega hem dan om genade smeekt, weet hij van geen wijken. Dat wordt gezien door de andere collega’s en die stappen naar de koning. Het gevolg laat zich raden. De koning wordt boos en zet die onbarmhartige knecht in de gevangenis. En in die gevangenis geeft die koning hem over aan de pijnigers.

Weet je, onvergevingsgezindheid maakt dat je in de gevangenis terecht komt. De pijnigers van haat en wrok teisteren daar je leven. Je blijft vastzitten aan diegenen waarover jij het oordeel wilt vasthouden. Zodra wij niet vergeven, kiezen wij ervoor om het oordeel vast te houden. Wij denken dan het recht op vergelding te hebben, maar Paulus leert het ons in de Romeinenbrief al: de wraak komt God toe en niet ons. Daarom is de opdracht van vergeving en het oordeel overgeven aan God niet zo vreemd. Niet omdat je er maar wat makkelijker over moet denken. Daar gaat het niet om. De pijn die je is aangedaan moet juist serieus genomen worden, alleen wil Jezus niet dat jij vast blijft zitten aan de emotionele pijn. Daarom is de opdracht van Jezus om te vergeven. Vergeven is niet er overheen stappen, maar vergeven is loslaten om vrij te zijn van emotionele pijn. En God straft: Of aan Jezus voor degenen die in Hem zijn gaan geloven of aan de dader, straks als hij niet heeft willen geloven in Jezus. Maar jij, jij mag vrij zijn van boosheid, haat en wrok.

Theo de Koning

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimer dan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen. Met psalm 68 geven we hier woorden aan: ‘Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.’
Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen
Deze periode ligt inmiddels achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli. De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1- oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-Noord en 3-Zuid in de Oude Kerk.

Periode juli en augustus 2020
Met ingang van 5 juli worden er voorlopig twee diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal opgeschaald kunnen worden.

Reserveren
Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl. Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.
Drie belangrijke aandachtspunten:

 • Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
 • U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
 • Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u één dienst per vier weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

Belangrijke punten uit het gebruiksplan
Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

 • Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
 • Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 • Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
 • Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
 • Houdt ook voor en na de diensten rekening met de ‘1,5 meter regel’. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
 • De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
 • Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

Periode na 1 september
Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

Tenslotte
Allen gezegende diensten toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Openingsweekend 2020
Staan de datums voor het openingsweekend van 2020 al in uw agenda? Zo niet, noteer ze dan alsnog: vrijdag 18 t/m zondag 20 september.
Helaas kunnen we dit jaar niet alle activiteiten als vanouds voortzetten. Wel zijn we volop aan het bedenken hoe het wél zou kunnen, zodat we er ondanks alles hopelijk toch een onvergetelijk weekend van kunnen maken.
Voor meer informatie, hou de kerkbode in de gaten! 🙂

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!
Het was altijd al zo, maar de laatste tijd hebben we wel in het bijzonder geleerd dat plannen maken echt onder voorbehoud is.
Toch verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten onder voorbehoud door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!
Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit op de website aangepast kan worden.
Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.
Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.
Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

LinkedIn gebruikers opgelet
We krijgen regelmatig de vraag hoe we als kerkgangers mee kunnen helpen aan een gezonde ontwikkeling van ons zalencentrum De Parel. Natuurlijk ligt het voor de hand om dan te wijzen op de mogelijkheden voor zaalhuur. Echter, past dat niet altijd. Wat wel kan, en niets kost, is om via LinkedIn of andere sociale media De Parel te volgen en af en toe berichten te delen. Hiermee zien de mensen in uw netwerk De Parel voorbij komen, en kunnen ze hier gebruik van maken. Dus: volg De Parel en bouw mee aan de klantgroep van De Parel. Goed voor De Parel, goed voor de kerk, goed voor u.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 juli
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Hospice De Cirkel in Papendrecht. Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen ze rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. Hospice De Cirkel heeft al een locatie in Hendrik-Ido-Ambacht (Zwijndrechtse Waard). Op dit moment is een tweede vestiging in aanbouw in Papendrecht (Alblasserwaard). Naar verwachting opent dit nieuwe hospice eind 2020 zijn deuren. Het hospice is voor een groot deel afhankelijk van giften. Als diaconie willen we de bouw en dit initiatief in onze regio graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 12 juli
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze vakantieweken zijn voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan.
Zorg op maat: er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig voor verzorging en/of begeleiding. Alles is goed voor elkaar op het punt van benodigde hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden of een tillift. Vanuit de liefde tot God is er aandacht voor elkaar, iedereen wordt gezien. De gasten en vrijwilligers leren van elkaar en zijn er voor elkaar. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil dit diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het eerste kwartaal van 2020 is totaal €874,75. Dit is bestemd voor Jemima. Hartelijk dank voor uw gaven!
De opbrengst voor het derde kwartaal 2020 is bestemd voor Open Doors, voor het project Kerk Nigeria. Open Doors ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop.
Noodhulp: Open Doors-veldwerkers voorziet christenen die gevlucht zijn vanwege de aanvallen van eten, kleding en onderdak. Ze raakten alles kwijt en wonen in vluchtelingenkampen of bij familieleden.
Traumahulp: Talloze Nigeriaanse christenen, zowel jong als oud, zijn getraumatiseerd door de gruwelijkheden die ze meemaakten. Velen rouwen om geliefden die plotsklaps zijn vermoord. Ook komt ontvoering en verkrachting van vrouwen en meisjes veel voor in Nigeria. Veldwerkers van Open Doors verlenen traumazorg.
Geef de kerk in Nigeria de grootste gift die u kunt geven: open uw hart en bid voor christenen die een aanval overleefden en getraumatiseerd zijn. Bid voor hen die de dreiging dagelijks voelen. En steun ons werk, zodat wij dag in dag uit kunnen blijven klaarstaan voor christenen in Nigeria.

Vrijwilligers gezocht voor Hospice De Cirkel
Zoals u in de collecteaankondiging van zondag 5 juli kunt lezen, wordt in Papendrecht momenteel gebouwd aan een nieuwe locatie van Hospice De Cirkel. In het najaar van 2020 verwachten zij hiermee klaar te zijn en de deuren te openen. U kunt hierover meer lezen op de website: https://hospicedecirkel.nl/. Voor dit bijzondere werk en om dit alles mogelijk te maken, is men op zoek naar vrijwilligers uit de regio.
De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in plaats van de mantelzorg, maar is een aanvulling hierop. Daar waar de familie geen zorg meer kan bieden, ondersteunt de vrijwilliger. Hij/zij neemt geen taken over van de professionele zorgverleners en doet geen enkele medische handeling. In het hospice werken zo’n 80 vrijwilligers, mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorieën.
Taken van de vrijwilliger
Lichamelijke verzorging van de bewoners. Dit gebeurt samen met anderen, zoals familie en de wijkverpleging
Emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie
Lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.
Vrijwilligers werken in diensten van vier uur. Elke dienst zijn er twee vrijwilligers aanwezig en na de dienst is er een overdracht. Vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur is de thuiszorg van Aafje aanwezig in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Vrijwilligers kunnen zelf hun diensten digitaal inplannen.
Kennismaking en opleiding
Met elke vrijwilliger voeren wij eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of er een wederzijdse ‘klik’ is en iemand past binnen ons team. Is dat het geval dan volgt, bij voldoende deelnemers, een opleidingstraject dat bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn onder andere communicatie, zingeving en omgaan met verdriet. Ook krijgt iemand de gelegenheid een aantal diensten mee te draaien met ervaren vrijwilligers en zo te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Als de training met goed gevolg is afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat en kan hij/zij aan de slag.
Vrijwilliger worden?
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in hospice De Cirkel te werken en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de coördinatoren. U kunt hen bereiken via 078-612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
Tot en met de zomervakantie (met uitzondering van maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus) is het Kerkelijk Bureau op maandagochtend geopend voor de verkoop van collectebonnen. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Inleveren bijdrage collecten Kerkelijk Bureau
Naast de mogelijkheid om uw bijdrage aan collecten over te maken op de rekeningnummers genoemd op de achterzijde van het kerkblad of door middel van de QR code, is het ook mogelijk uw bijdrage (bij voorkeur in collectebonnen) in een envelop in de brievenbus te doen van het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 11. Wilt u duidelijk aangeven of de bijdrage bestemd is voor de diaconie, het college van kerkrentmeesters, de zending of zendingsbusjes en evt. het collectedoel.

Dagelijkse leiding De Parel
Vanuit het CvK willen we u graag informeren over de managementtaken in De Parel.
Vanaf december 2019 is Leonard Gort als interim-manager betrokken bij De Parel. Er zijn nieuwe lijnen uitgezet voor de toekomst, efficiency slagen gemaakt en er is een besluit genomen over de dagelijkse leiding van De Parel.
De leiding van De Parel is inmiddels in handen van Lia Schouten en Helma de Jong. Ook nemen deze dames de rol van gastvrouw op zich bij de grotere evenementen die in De Parel plaatsvinden. Leonard blijft een aantal uren per maand beschikbaar ter ondersteuning.
Er wordt nog gezocht naar een commerciële stagiair die met acquisitie aan de slag kan gaan. Wanneer u hiervoor een geschikte kandidaat weet, mail gerust naar info@deparel.nl.
De technische ondersteuning wordt opgepakt door Jan Piet de Ruiter en Peter Cornegé, die met een groep vrijwilligers het pand in goede staat brengen en houden. Hiervoor zijn ze overigens nog op zoek naar een schilder.
Mocht u de komende tijd weer in De Parel komen, dan zult u zien dat tijdens de corona-sluiting de medewerkers en vrijwilligers niet stil hebben gezeten. Veel muren en deuren zijn voorzien van een nieuwe laag verf en zien er weer strak en fris uit.
Wellicht heeft u het al voorbij zien komen, de website, www.deparel.nl, heeft een flinke upgrade gehad. Alle mogelijkheden die er zijn bij De Parel staan daar uitgebreid op vermeld. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u terecht bij het CvK via kerkrentmeester103@hghg.nl.

Evangelisatie

Afscheid evangelisatieouderling
Na een ambtsperiode van achtenhalf jaar wordt op zondag 5 juli afscheid genomen van broeder M. (Martin) de Kock. Acht jaar heeft hij de gemeente gediend als evangelisatieouderling van de algemene kerkenraad en verbonden aan wijk 2-Noord. In deze periode heeft hij met name het missionair gemeente-zijn meer invulling gegeven door ‘evangelisatie door relatie’ en de opzet gemaakt voor de wijkgroepen zoals die gemeente-breed functioneren. Ook zijn boeiende bijdragen aan het uurtje zingen en het betrekken van de kinderen hierbij blijven ons bij. Daarnaast heeft hij meerdere jaren het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk 2-Noord ingevuld. Vanwege deze functie is zijn ambtstermijn op verzoek van de wijk met een half jaar verlengd. We danken Martin hartelijk voor zijn inzet voor de gemeente en wensen hem, samen met zijn gezin, veel zegen in de toekomst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Benoeming EC medewerker met bijzondere opdracht
In 2019 heeft de Algemene Kerkenraad, in overleg met wijk 2-Noord, besloten dat de samenstelling van de vertegenwoordiging vanuit de AK naar de evangelisatie- en zendingscommissie zal worden aangepast. In plaats van drie bestaat deze voortaan uit twee evangelisatieouderlingen. Voor verschillende taken zal een extra medewerker worden gezocht. Op voordracht van de evangelisatiecommissie heeft de AK in de vergadering van 22 juni 2020 besloten hiervoor broeder M. (Marco) Kraaijeveld te benoemen. Hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. De verdeling van de taken zal in nauw overleg met de evangelisatieouderlingen worden vastgesteld. Conform de werkverdeling in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad zal zijn werkveld met name gericht zijn op interkerkelijke samenwerking en beleidsmatig vormgeven c.q. verdiepen van missionair gemeente zijn. Wij wensen Marco Gods zegen toe in het uitoefenen van deze taak.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Zending

Dabar en Geloven in Spangen in coronatijd
Enkele weken geleden was de collectebestemming Dabar. En misschien dacht u en jij ook wel: Maar camping evangelisatie gaat nu toch niet door? Inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld en Dabar teams gevormd, met als resultaat dat in de komende vakantieweken Dabar op 16 van de 21 beoogde campings aanwezig zal zijn. Twee campings hebben het nog in beraad. In diverse teams zijn nog lege plekken die we graag ingevuld zien. Heb je belangstelling, neem contact op met de IZB en laat het ons ook weten. Dit mooie werk beveelt de zendingscommissie graag bij u aan.
De coronacrisis heeft vele creatieve ideeën opgeleverd. Zo ook in Rotterdam-Spangen waar nu sinds een aantal jaren een kleine gemeente samenkomt onder leiding van buurtpastor Nico van Splunter. Het team van Geloven in Spangen verspreidde de afgelopen maanden 750 voedselpakketten om de nood van wijkbewoners enigszins te lenigen. ‘We hebben stellig de indruk dat we nog maar een topje van de ijsberg zien’, zegt Nico, ‘maar dat maakt wát we doen niet zonder betekenis’. Na de voedselhulp kreeg hij van de woningcorporatie het aanbod van een winkelruimte om die tijdens de coronacrisis gratis te gebruiken. Een aanbod dat met twee handen is aangepakt. Direct is hard gewerkt om de ruimte om te toveren tot een zgn. buurtsuper die Yess is genoemd, waar mensen uit de wijk boodschappen kunnen doen. ‘De spullen krijgen we van diverse partners, bedrijven, groothandels en supermarkten zoals de Jumbo even verderop.’ Is Yess geen concurrent van de supermarkt of de voedselbank? ‘Met de islamitische- en seculiere voedselbank en supermarkten hebben we goed contact. Wij bedienen een andere doelgroep. Bij de voedselbanken moet je allerlei paperassen overleggen over je financiële situatie. Wij zijn een tijdelijke gratis noodvoorziening. Een belangrijke bijkomendheid is dat het gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat. Hier willen we een keuken gaan realiseren om dagelijks gezond ontbijt klaar te kunnen maken, werkervaringsplaatsen te bieden en dan is er ook nog ruimte voor een zondagsschool en andere activiteiten. Al met al een zegen voor het werk van Geloven in Spangen.’

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 5 juli lezen we in de morgendienst verder uit de brief van Judas. We lezen de verzen 14 t/m 19. We horen over de laatste dagen waarin er spotters zullen zijn. Judas verwijst ook naar Henoch. Hoe zit dat precies? Heeft Henoch geprofeteerd en wanneer dan?
De avonddienst zal geleid worden door ds. P. van de Voorde. Hij gaat verder met de behandeling van de Catechismus. Deze keer is Zondag 25 aan de beurt. Dat gaat over de sacramenten. Wat zijn sacramenten precies? Zelf preek ik in de Oude Kerk over Zondag 24 van de Catechismus. We lezen in die dienst uit Galaten 5.
In de morgendienst van zondag 12 juli leggen Thomas en Sandra Kraaijeveld en Anne Wil de Koeijer belijdenis van het geloof af. Dankbaar zien we daar naar uit. We lezen in deze dienst het laatste gedeelte van de brief van Judas, de verzen 20 t/m 25. Voor de avonddienst op die zondag verwachten wij prop. J. van Eijsden uit Driebruggen. Een goede voorbereiding toegewenst op de diensten!

Op weg naar zondag 5 juli – vervolg
Afgelopen week zijn de indelingen gemaakt voor de komende kerkdiensten. Ieder die zich heeft opgegeven, krijgt (uiterlijk zaterdag) de uitnodigingsbrief, waarin staat in welke groep u bent ingedeeld en wat uw rij en plaatsnummer is. Per adres krijgt u één uitnodigingsbrief, waarop alle plaatsen vermeld staan van ieder die zich heeft opgegeven. In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven vanaf welke datum u aangegeven hebt de diensten te willen volgen. Sommigen geven aan dat zij op een later moment de diensten willen volgen. Deze mensen zijn echter wel al meegenomen in de groep en ingedeeld. Dat betekent dat het geen enkel probleem is als zij eventueel eerder naar de kerk willen komen, dan opgegeven. Uw zitplaats is reeds gereserveerd in uw groep.
Zoals bekend is het mogelijk om op een later moment ingedeeld te worden. U kunt u opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling, waarna deze verwerkt zal worden.
Wilt u aan uw wijkouderling doorgeven als u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar u zich wel had opgegeven?
Er zijn verschillende vragen gesteld m.b.t. het volgen van een morgen of een avonddienst. De groepen worden wisselend uitgenodigd voor een morgen- of avonddienst. Mocht uw groep uitgenodigd worden voor een morgen/avond dienst, waarbij u (of enkele leden van uw gezin) niet aanwezig kan/kunnen zijn, dan is het niet nodig om dit door te geven. In dit geval zal de kerkzaal minder bezet zijn. Het is nu eenmaal niet mogelijk om het rooster per dienst specifiek af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen. De kerkzaal is zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Toch blijven er plaatsen onbezet vanwege de 1,5 meter afstand. Er zijn drie groepen samengesteld. Dat betreft groep A, B en C. Dat betekent dat ieder twee kerkdiensten in de drie weken kan bijwonen. De groepen zijn zo samengesteld dat uitbreiding mogelijk is.
Voor zondag 5 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst groep A
 • Avonddienst groep B

Voor zondag 12 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst (belijdenisdienst)  – gasten aangevuld met gemeenteleden. Zij die deze dienst kunnen bijwonen worden hiervoor apart uitgenodigd.
 • Avonddienst groep C

In de kerkbode en op de website zal steeds aangegeven worden welke groep de diensten kunnen bijwonen.
We zijn blij en dankbaar de we als gemeente weer in de kerk aanwezig kunnen zijn, al is het op een gebroken wijze.
de kerkenraad

Pastoraat
We denken aan gemeenteleden die veel tegenslag en teleurstelling meemaken. Er zijn er die te maken hebben met een handicap. Laten we ons in alle zorgen vastklemmen aan de Levende. Hij geeft rijke beloften. Bijvoorbeeld deze: “Wanneer u zult gaan door het water; Ik zal bij u zijn (…) Want ik ben de HEERE, uw God, de heilige van Israël, Uw Heiland.” (Jes. 43: 2 en 3)

Muzikaal moment door kinderen
Vrijdagavond 3 juli wordt om 19.30 uur opnieuw een muzikaal moment uitgezonden via internet en kerkradio. Een aantal kinderen uit onze wijkgemeente zingen in de Nieuwe Kerk enkele liederen. We hopen dat dit voor u en jou tot bemoediging is in deze tijd. Van harte aanbevolen!

Giften
Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Geloven is: het erop aan laten komen, dat er niets op ons aankomt, omdat alles op Christus aangekomen is.’

J. Koopmans (1905-1945)

Tenslotte
Wat fijn dat er zondagavond weer een aantal gemeenteleden in de kerk waren! We zien uit naar komende zondag waarop we nog meer gemeenteleden mogen ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is er in de kerk heel wat werk verzet door allerlei mensen. Ook hebben de camera’s een vaste plaats gekregen. Mooi dat verschillende gemeenteleden het mogelijk maken dat de diensten zo thuis meebeleefd kunnen worden. Dank voor al deze inzet! Intussen staat de kerk deels in de stijgers en is men bezig met het dak. Dat alles zodat het evangelie vanaf de Nieuweweg zal blijven klinken. Al vele jaren heeft de Heere Zijn boodschap laten uitgaan en op die manier legt Hij Zijn handen op een gemeenschap, trekt Hij door geloof en bekering mensen naar Zich toe. Goddank, Hij gaat er mee door en we hopen en bidden dat dit zal zijn tot op de dag van Jezus’ komst.
Een hartelijke groet aan jong en oud,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Wij bevelen alle zieken aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.
We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Welkom terug in de kerk vanaf zondag 5 juli
Dankbaar zijn we, dat vanaf zondag 5 juli, weer diensten met meerdere mensen mogelijk zijn. Wel met de nodige beperkingen, terwijl om meerdere redenen gereserveerd moet worden. God voluit de lof toebrengen, die Hij waard is, is helaas nog niet mogelijk, maar met andere gemeenteleden samenkomen in Gods huis, daar zien we toch naar uit.
We verwijzen hier graag ook naar de Algemene Berichten in dit blad van de hand van de scriba AK. Let ook op de informatie die, zo nodig, op de website van onze kerk www.hghg.nl komt te staan. Maar, weet u zich vooral weer welkom terug in de kerk.

Afscheid ambtsdragers
Tijdens de dienst van zondag 5 juli hopen we afscheid te nemen van twee ambtsbroeders, die beiden nog de maximale termijn van een halfjaar na het verstrijken van hun officiële termijn om als ambtsdrager te dienen, dit ook nog hebben gedaan. Martin de Kock is per januari 2012 benoemd door de AK als evangelisatieouderling, terwijl hij in januari 2014 ook preses werd van onze wijkkerkenraad. Een taak, waarvoor hij in de wieg gelegd bleek, wat betekent dat hij dit op een uiterst bekwame wijze heeft mogen verrichten. Als wijkkerkenraad zullen we daar blijvend goede herinneringen aan houden. Hugo van de Wetering is per januari 2016 als diaken aan onze wijkgemeente toegetreden. Dat was voor hem de tweede keer dat hij dit ambt op zich mocht nemen. Een diaken, die wist waar het over ging en bijzonder prettig om mee samen te mogen werken.
Voor beide broeders geldt, dat zij zichzelf in de afgelopen jaren hebben mogen geven aan het werk, waartoe de Meester had geroepen. Beiden, broeders met wie de kerkenraad ook op een broederlijke en fijne wijze mocht samenwerken, waardoor het ook een beetje pijn doet om afscheid te nemen, terwijl hen aan de andere kant de rust van harte gegund wordt. Via dit blad, maar ook zondag in de dienst, willen we hen hartelijk danken voor het werk dat ze in onze gemeente mochten doen, maar ook God voor de hulp en de kracht die zij tijdens hun bediening mochten ervaren.

Gemeenteopbouw
1. Wijkgroepen
Het is mooi te horen dat er vanuit de wijkgroepen ideeën komen en zelfs al activiteiten gepland worden om als wijk of als wijkgroep elkaar te ontmoeten.
Iedereen kan nog steeds meedoen en meedenken, maar spontaan mensen uitnodigen om samen een digitale kerkdienst te bekijken en/of op de koffie vragen mag los hiervan natuurlijk ook altijd.
De wijkouderlingen kunnen hierover meer informatie geven.
2. Avond twintigers (19-29 jr)
Dinsdag 7 juli wordt er een avond belegd voor de twintigers van onze wijkgemeente om te horen wat men zelf te bieden heeft voor en wat de verwachtingen zijn van onze gemeente.

Van harte welkom!

Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,-, € 50,- en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften!

Citaat
‘Het is de verhoogde Christus, Die in de woordverkondiging de Heilige Geest hanteert. Beiden, de Geest en Christus, zijn niet te scheiden. De kern van het werk van de Geest is dat Hij tot Christus brengt. Achter de Geest staat het kloppende hart van Christus.’
Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

 • We bidden voor de hulpinstellingen in onze gemeente die in deze tijd zoveel steun verdienen; we denken dan aan De Ark, De Buitenhof, de zorgcentra Pedaja en Tiendwaert, de Notarisappel (woongemeenschap) en het Blokhuis aan de Sluisweg.
 • Bid voor pastors en leiders in India die – soms vanwege valse beschuldigingen – gevangen zitten. Bid dat zij vandaag iets van de Heere God zien of horen zodat ze weten dat Hij hen niet alleen laat. (Gebedskalender Open Doors)
 • We blijven vandaag dicht bij huis. Laten we danken voor predikanten en gemeenten in Nederland die op allerlei nieuwe manieren vorm geven aan de prediking en aan kerk-zijn in deze tijd. Bid ook voor hen dat ze het volhouden. We verlangen ernaar dat de kerkdeuren weer wijd opengaan! (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Vele ouderen kampen met verzwakking van het lichaam. Bij vele jongeren komen in meer of mindere mate depressieve gedachten naar boven. Dit alles mogelijk door de tijd waarin we leven. Wat hieraan te doen? Afgelopen zondagmorgen werden vragen aan u, jou en mij gesteld. Laten we deze in oprechtheid voor de Heere beantwoorden. Hij weet raad met radelozen.

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming en van € 20,- voor de kerk.

Registratie kerkdiensten
Wanneer uw gezin uit meer dan vijf personen bestaat en u beschikt maar over één e-mailadres, kunt u een mail sturen naar de scriba. Hij kan er dan zorg voor dragen dat u met het hele gezin naar de kerk kunt komen om de dienst bij te wonen.
De inschrijving van de diensten sluit zaterdagavond om 19.00 uur voorafgaand aan de diensten. Dit in verband met het verwerken van de gegevens van hen die de dienst bezoeken.

Gelezen/gehoord
‘Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.’

Tenslotte
We zien uit naar de komende zondag. Hoe zal alles verlopen? Een groot deel van de gemeente verbonden door middel van de techniek met de dienst. Een klein gedeelte aanwezig in de kerk, gebonden aan regels. Dat alle hoorders door de prediking opgewekt worden om te verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn (Filipp. 1: 23 SV). Dat is geen levensmoeheid, maar levensvreugde.
Zingt u en jij het mee?
‘Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem’
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 5 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Leerdienst ‘geloof’

Morgendienst: groep 1, straatnaam A t/m G
Avonddienst: groep 2, straatnaam H t/m N

Collecten
1. Pastoraat
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 68: 10
avonddienst: Psalm 66: 10

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland – H.C. Zondag 24

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Hospice De Cirkel 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

 


Zondag 12 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk

Morgendienst: genodigden i.v.m. doopdienst
Avonddienst: groep 3, straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 56: 6
avonddienst: Psalm 27:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

 


Donderdag 16 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.00 uur ds. W.J. Westland – huwelijksdienst Ruben en Hendriëtte de Bruijn-den Haan

 


Vrijdag 17 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.30 uur ds. P. van Die – huwelijksdienst Elzeline Buijk en Ruben Stavast