Kerkblad 76-10

Verslaafd aan leugens Bestemming vrijheid (5/7)

____________________________________________________

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8: 31-32)

Wat maakt je echt vrij? Op die vraag kun je met meerdere antwoorden reageren. Je wordt vrij op het moment dat je zonden vergeven worden. Ja, dan word je vrij, in ieder geval straks op het moment dat Jezus terugkomt. Je wordt ook vrij op het moment dat je leert om anderen te vergeven. Dat zorgt voor vrijheid in je emotioneel welzijn. De spannende vraag is of dit er dan voor zorgt dat je echt vrij bent? Ben je echt vrij omdat je zonden vergeven zijn en omdat je niet vast bent blijven zitten aan mensen die jou pijn deden? Nee, dit wil niet zeggen dat je echt vrij bent. Jezus geeft op deze twee dingen nog een aanvulling. Jezus zegt dat de waarheid je vrijmaakt.

Dat is een opmerking van Jezus die even wat uitleg nodig heeft. Als Jezus zegt dat de waarheid vrijmaakt, dan is het tegenovergestelde dus ook waar: Leugens zorgen voor gebondenheid of slavernij. Als Jezus in een discussie met de Farizeeën zegt dat de waarheid vrij maakt, dan legt Hij ook uit hoe dat dan werkt. Hij zegt dit: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”.

Het woord van Jezus is dus de waarheid. Zodra je dat woord niet kent en je eigen gedachten bedenkt, dan kan dat ineens een leugen zijn. Wat zijn Gods gedachten over jou? Zijn dat gedachten van liefde en vrede en vooral genade? Of is dat hoe jij over jezelf denkt. Voor je het weet zijn er leugens in je denken die je vasthouden. De gedachte dat iemand twijfelt aan Gods genade heeft meestal te maken met hoe iemand over zichzelf denkt, maar dat is niet de waarheid. Gods waarheid is dat Zijn genade voor iedereen beschikbaar is en dat dit niet afhankelijk is van wie je bent.

Als het gaat over geestelijke verslavingen dan is misschien de verslaving aan leugens wel de grootste die er is. Dat komt omdat dit te maken heeft met ons denken en ons redeneren. Zolang wij een leugen nog kunnen beredeneren als waarheid, heeft die leugen het voor het zeggen in je leven. Het is niet voor niets dat Paulus in de brief aan de Romeinen zegt dat wij onze gezindheid moeten vernieuwen. Als je wat verder inzoomt op het woord dat daar staat, wordt duidelijk dat het gaat om een vernieuwing van je denken. Welke gedachten bepalen dus je denken? Is dat Gods waarheid of is dat gebaseerd op leugens.

Kijk jij ’s morgens als je voor de spiegel staat met dezelfde gedachten naar je spiegelbeeld als dat God dat doet? Als er iemand is die een reactie geeft op jouw spiegelbeeld dan is het Jezus wel. De grootste zondaren zocht Hij op met Zijn liefde om hen te laten zien dat Hij onvoorwaar-delijk van hen hield en ze bij Hem welkom waren.

Als je wat ervaringen hebt met psychologen dan ontkom je er bijna niet aan dat je ontdekt dat zij ook bezig zijn met je denken. Als je hulp vraagt, is dan één van de eerste dingen dat ze je leren om tegenover negatieve gedachten, positieve gedachten te leren zetten. Het is maar de vraag of dat is wat Paulus bedoelt met vernieuwing van je denken en wat Jezus bedoelt met de waarheid die vrijmaakt. Gedachten gaan een proces in, zeker als die gedachten op een leugen zijn gebaseerd. Een gedachte wordt een gevoel, gevoel wordt gedrag en gedrag wordt een gewoonte. Dat is wat vaak gezegd wordt, maar als je een gewoonte vast blijft houden raak je er aan gebonden en dus verslaafd. Dat wordt dan dus waarheid in je denken.

Wat Jezus bedoelt, is dat je ontdekt dat Zijn waarheid iets anders over je gedachten zegt als dit leugens zijn. Dan word je bewust van het geloven in een leugen, daar krijg je berouw over, je belijdt het aan God en je bekeert je van die leugen. Dan komt er bevrijding. Dat is een stap dieper dan positieve woorden tegenover negatieve woorden zetten. Jezus wil met Zijn waarheid er niet alleen iets goeds tegenover zetten, maar Hij wil die oude leugenachtige gedachten weghalen. Of dat nu gedachten over jezelf zijn die niet kloppen, of gedachten over anderen of situaties, of zelfs misschien wel gedachten over God die niet kloppen. Laat de waarheid van Jezus’ woorden tot je doordringen en neem Zijn waarheid aan over elke gedachte die in jou opkomt, zodat je werkelijk vrij zult zijn.

Theo de Koning

_________________________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar,) tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Videoteam/HGHG online

Na een heel intensieve periode van de coronatijd voor de zomervakantie, lijkt het er op dat alles in de kerk toch voorzichtig weer begint op te starten. Daardoor zullen we als videoteam het aanbod van digitale content door de week weer afschalen naar een meer behapbaar niveau. Er is hard gewerkt door het videoteam in de achterliggende maanden. Soms was het bijna dag en nacht. Het team heeft dat met alles wat ze in zich hadden gedaan, maar is ook dankbaar en blij dat het gewone gemeentewerk nu toch weer gaat beginnen. Het betekent niet dat het videoteam met alles zal stoppen. Naast het streamen van de kerkdiensten zal regelmatig content worden aangeboden. Dat zullen dan die dingen zijn die we in het gewone gemeentewerk niet doen (met uitzondering natuurlijk van het digitaal uitzenden van de diensten). Zodra hier meer over duidelijk is, laten we dat weten.

Openingsweekend 2020

Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode. Heeft u zich / heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Hieronder nog het programma.

 Vrijdagavond 18 september

Dropping met GPS puzzeltocht voor jeugd van 12 t/m 16 jaar.

Zaterdag 19 september

Vossenjacht in het dorp voor de kinderen van groep 1 t/m 4 (onderbouw).

Lasergamen in de griend voor de kinderen van groep 5

t/m 8 (bovenbouw).

Fietstocht waarbij gekozen kan worden uit drie verschil-lende routes en een starttijd tussen 10.00 en 13.00 uur.

Zondag 20 september

Een (digitale) themadienst in de ochtend in de drie wijkgemeenten.

Openluchtbijeenkomst om 15.00 uur voor jeugd van t/m 30 jaar Spreker Gerard Klijn; thema ‘Geloven moet je leren.’

De flyer kunt u/kun je vinden op de website van de kerk en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2020’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Collecten

De diaconale collecte is een algemene collecte, waaruit diverse doelen gesteund worden.

De collecte bij het Avondmaal is bestemd voor Christenen in Pakistan via een project van Kerk in Actie. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid en behoren ze tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Met de inzet van partnerorganisaties van Kerk in Actie worden Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterkt in hun geloof. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren, jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. De trainingen over discipelschap en theologie geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof (praktisch) inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door diverse kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse-, katholieke- en pinksterkerken en het Leger des Heils. Bouwt u, door middel van een gift en uw gebed, mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Zending

 Medewerkers Centraal-Azië op bezoek

Afgelopen zomer waren medewerkers vanuit Centraal-Azië bij ons op bezoek om te vertellen over hun werk in de afgelopen maanden. De zendingscommissie was diep onder de indruk van hun verhaal en we willen wat punten uit de ontmoeting met jullie delen.

Net als ieder ander hebben zij de afgelopen maanden te maken gehad met Corona. Hun werk voor de daklozenopvang en het opzetten van het hospice (dit moet een poot worden onder de daklozenopvang) hebben ze daardoor anders moeten inrichten.

De opvang is normaal een plek waar daklozen binnen kunnen eten, elkaar ontmoeten, kunnen douchen, haren kunnen laten knippen en op zaterdagmiddag zelfs een uurtje praise met een overdenking hebben. Maar de daklozenopvang moest door Corona sluiten waardoor ze samen met de andere medewerkers andere manieren moesten bedenken om de daklozen te bereiken en te helpen. Toen de opvang geheel gesloten was hielpen de medewerkers zo goed als mogelijk daklozen in de buurt door spullen aan te bieden (wetend dat ze niet iedereen konden helpen). Ze horen verhalen over hoe mensen dakloos zijn geraakt door drank, ruzie thuis. Of het zijn jongeren die naar de stad zijn gekomen om te werken maar geen werk kunnen vinden.

Toen weer iets meer mogelijk was, ging de opvang afhaalmaaltijden aanbieden voor daklozen en ze geven nu zorg waar mogelijk.

Bij het opzetten van het hospice ontstaan allerlei uitdagingen, waardoor het moeilijk plannen is. Het gebouw is wel zo goed als klaar, maar nog niet alle medewerkers zijn opgeleid. De opleiding van een van de artsen heeft vertraging opgelopen door Corona. Toch hebben ze bij het opzetten van het hospice niet stil gezeten. Ze konden doorwerken voor het hospice door aandacht te besteden aan protocollen (zoals criteria voor verpleegkundigen, voorwaarden voor opname patiënten). Deze protocollen moeten goed staan voordat het hospice straks geopend kan worden.

We willen jullie vragen om voor hen te bidden:

  • Dat de daklozenopvang weer snel een ontmoetingsplek mag zijn.
  • Dat de opleidingen doorgang mogen vinden waardoor het hospice open kan gaan
  • Voor Gods leiding om op de juiste manier met de dagelijkse praktijk om te gaan.
  • Voor een voorspoedige terugreis naar Centraal-Azië.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We luisterden naar die ernstige geschiedenis van Eliza en de jongeren die hem bespotten (2 Koningen 2: 23 en 24). Veel van die jongeren werden door beren gegrepen. Een geschiedenis die in onze tijd vragen oproept. We zagen in deze geschiedenis de heiligheid van God. De heilige God reageert niet alleen op deze bespotting, maar ook op de afgodendienst die in Bethel gaande was. De Heilige kan de zonde niet verdragen. Tegelijkertijd is Hij het die in Zijn Zoon zorgt voor heiligheid. Het heilig Kind Jezus werd aan het kruis getroffen door de woede van God over de zonde, juist om verzoening te doen voor onheilige mensen. Bij brood en wijn mogen wij komende zondag gedenken dat er dankzij Hem leven en vrede is voor mensen die dat zelf niet hebben verdiend.

 Gelezen

In de Waarheidsvriend stond onlangs een treffende column van Marieke den Butter. Het geeft ons te denken als we het avondmaal vieren in coronatijd. Marieke den Butter schrijft over de zendelingen Peter en Sam (niet hun echte namen) die in de zeventiger jaren in Vietnam gevangen genomen werden en onder begeleiding van communistische soldaten een barre tocht naar Hanoi moesten maken. Over wat er tijdens de reis gebeurde schrijft Marieke het volgende:

“ ‘Wat voor dag is het, Sam’, vroeg Peter. Sam aarzelde even… ‘Zondag’, zei hij toen. ‘We kunnen de Heere gedenken’, zei Peter. ‘Met wat rijst dat ik nog in mijn zak heb en water’. Sam begon een oud gezang te zingen en Peter dacht aan een regel in de Messiah van Händel waarin hij Jesaja 40: 5 beschrijft. En zo, terwijl ze daar kletsnat onder die boom zaten, rillend van de malaria en ellende, daalde de vrede van God neer. Ze zongen, overdachten het Woord en vierden met rijst en water het avondmaal. Vele zondagen gedachten ze zo de dood van hun Heere.”

…tot zondag

Met vreugde leven we toe naar de Avondmaalsdienst van komende zondag. In drie diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de verkondiging luisteren we opnieuw naar de geschiedenissen van Eliza. We maken een kleine sprong in de geschiedenissen van Eliza en lezen twee gedeelten die allebei vertellen over de volheid die er bij de Heere is. ’s Morgens lezen we 2 Koningen 4: 1-7 en in de middag- en avonddienst lezen we 2 Koningen 4: 38- 44. U en jou een rijk gezegende avondmaalszondag toegewenst! Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

In vervolg op het bericht in de kerkbode van vorige week geven wij u hieronder aanvullende informatie.

Zondag worden drie diensten gehouden waarin de drie groepen A, B en C. van harte zijn uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Als u zich (tot nog toe) nog niet heeft aangemeld voor de kerkdiensten maar u wil toch de Avondmaalsdienst bezoeken, dan kunt u uzelf alsnog aanmelden via  het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur. Ook zij die niet gewoon zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal worden van harte uitgenodigd om de dienst te volgen en zich aan te melden voor de Avondmaalsdienst.

Bij het houden van het Avondmaal worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dat betekent dat er voldoende afstand is en de zitplaatsen tijdens de tweede bediening in de dienst niet dezelfde zijn als in de eerste bediening. Naast de zitplaatsen aan de Avondmaalstafels zijn er ook zitplaatsen in derde rij kerkbanken.

We zien uit naar deze dienst, waarbij onze hoop en verwachting van de Heere is. Ondanks de verschillende beperkingen is het mogelijk om als gemeente de dood van de Heere te gedenken. “Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zó waarachtig met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot Zijn gedachtenis ontvangen.” We wensen ieder een goede en gezegende Avondmaalsdienst toe.

Kerkdiensten

Het is de wens van de kerkenraad dat zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zijn in de kerkdienst. Daarom verzoekt de kerkenraad gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor het volgen van de kerkdiensten, dit alsnog te doen. Dit kan via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. Er is nog voldoende ruimte in de groepen A, B en C aanwezig.

Vrije plaatsen

In de vakantieperiode zijn de vrije plaatsen in de verschillende groepen ingevuld door hen die een extra dienst wilden bijwonen. Dit gaat vanaf zondag 20 september veranderen. De volgende richtlijnen zullen worden gevolgd:

  1. Degene die al kerkdiensten bijwonen, behouden hun vaste toegewezen zitplaats. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk afgestemd.
  2. Nieuw aangemelde gemeenteleden krijgen persoonlijk bericht over de hun toegewezen zitplaats in één van de drie groepen
  3. Ieder die een extra kerkdienst wil volgen laat dit opnieuw weten via bovenstaand e-mailadres, of de wijkouderling – graag opgeven voor donderdag 17 sept.
  4. Wij vragen u zich vooraf aan te melden we ontraden u om onaangemeld naar de kerk te komen om te kijken of er alsnog een zitplaats vrij is.

Als er ruimte is om gemeenteleden uit te nodigen voor een extra dienst dan zal dit per kerkdienst op basis van aanmeldingen persoonlijk worden afgestemd.

Als u een vaste plaats hebt in uw eigen groep maar u bent verhinderd om de dienst te volgen, dan kunt u uw zitplaats voor die dienst overdragen aan een ander gemeentelid. Dit hoeft u niet te melden. Is het niet mogelijk om een ander gemeentelid te vinden, dan kunt u uw afwezigheid doorgeven via e-mailbericht: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. In dat geval kan uw zitplaats toegewezen worden aan iemand die een extra dienst wil volgen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

De dienst voor a.s. zondagmorgen in Oude Kerk staat vanwege praktische redenen open voor 140 kerkgangers. Het vriendelijke verzoek is om u daarvoor alleen in te schrijven als u voornemens bent om aan het H.A.-maal deel te nemen. Voor de avonddienst in De Parel zijn allereerst familie en bekenden van de beide nieuwe lidmaten uitgenodigd. Voor zover er nog plaats is kan daar ook voor gereserveerd worden.

Voor zondag 20 september kan vanaf zaterdagavond a.s. gereserveerd worden. Zondagmorgen is dan de dienst in de Oude Kerk en is er weer de mogelijkheid om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu we die mogelijkheid hebben, hopen we ook dat u er van gebruik maakt om samen fysiek de dienst ook weer in de Oude Kerk mee te maken. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over De Pareldienst. Het is nog steeds een beetje experimenteren hoeveel mensen we daar precies mogen ontvangen. Schrijf u gerust in. Misschien komt u eerst op een wachtlijst en blijkt er later dan toch nog plaats te zijn. Als dat zo is krijgt u bericht.

Voor alle diensten geldt, dat ze ook live te volgen zijn via de videoverbindingen van onze website www.hghg.nl.

Heilig Avondmaal

Zondag zal onze wijk het Heilig Avondmaal vieren tijdens de morgendienst in de Oude Kerk. In deze dienst zal voorgaan ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede. Nadat we in juni deze viering, in samenspraak met de beide andere wijken, vanwege de beperkende maatregelen een keer hebben overgeslagen, zien we er naar uit om dat zondag a.s. weer te kunnen doen. Immers onze Heiland gaf ons zelf de opdracht hiertoe: “Doe dat tot mijn gedachtenis” (Lukas 22: 19b). En we zien er naar uit, om dat als gemeente te mogen doen. Wel in aangepaste vorm, omdat we de gezondheid van elkaar niet in gevaar willen brengen en ons daarom houden aan de richtlijnen van de overheid. Deze aangepaste vorm is als volgt:

Na het lezen van het formulier zal de predikant de gemeente nodigen het avondmaal te vieren. Daarop zullen de diakenen langskomen via de lege bank en voor de kerkgangers langs gaan met een dienblad met daarop brood en wijn. Als iedereen heeft gekregen zal de predikant het brood breken en aangeven dat iedereen het mag eten. Hierna zal hij een zegen over de wijn uitspreken en mag een ieder dit tot zich nemen. Hierna zal de viering afgesloten worden zoals gewoonlijk.

Een andere beperking is, dat er maar maximaal 140 kerkgangers in de Oude Kerk aanwezig kunnen zijn. Daarom vragen we om alleen in te schrijven, als u het voornemen hebt om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Aan deze viering in onze wijk neemt in normale gevallen bijna het dubbele aantal deel. Dit betekent, dat we veel te weinig plaats bieden aan hen die normaal gesproken deelnemen. We weten, dat meer dan de helft van het aantal kerkgangers, om diverse redenen nog thuis de diensten volgt. Een reden kan zijn, dat men het vanwege het mogelijke besmettingsgevaar nog niet aandurft om fysiek naar de kerk te gaan en daarom de diensten thuis volgt. Een heel begrijpelijke reden. Op Witte Donderdag mochten er nog geen kerkgangers naar de kerk komen en daarom hebben we toen het Heilig Avondmaal helemaal online gevierd. Dit op aangeven van het moderamen van de PKN, met een onderbouwing van prof. dr. Maarten Wisse. Dit alles zonder daar een dwang op te leggen. We hebben daarop veel positieve geluiden vernomen. Zij die het Heilig Avondmaal niet zelf in de kerk mee kunnen vieren nodigen we daarom ook nu weer, geheel vrijblijvend, om dit thuis online samen met de gemeente in de kerk, mee te vieren.

Ik moet hierbij terugdenken aan een oude vriend van me, zo ongeveer 30 jaar geleden. Zijn vrouw was ernstig ziek en zou niet meer beter worden. ‘s Zondags zou het Heilig Avondmaal bij ons in de kerk gevierd worden. Hij vertelde me dat hij, voordat hij naar de kerk ging, voor zijn vrouw, die naar de kerkradio zou luisteren, alles klaar had gezet. Een stukje brood en een klein glaasje druivensap. Toen hij na de dienst thuis kwam, hadden zij samen het Heilig Avondmaal gevierd. Hij in de kerk en zij verbonden met de gemeente, maar wel thuis, hadden samen de dood van Christus mogen gedenken.

Misschien voor u, die thuis de kerkdienst volgt, een aanmoediging om op die wijze, verbonden met de gemeente in de kerk de dood van Christus te gedenken. We wensen u allen een gezegende viering van het Heilig Avondmaal toe.

 Belijdenis en dankzegging Heilig Avondmaal

Zondagavond hopen Gerben de Ruiter en Stefan de Haas openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. De belijdenisdienst zal plaatsvinden in De Parel en wordt geleid door onze consulent, ds. E. van Rooijen. We bevelen Gerben en Stefan aan in de voorbede van de gemeente. Tijdens deze dienst willen we ook dankzegging houden voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Op 2 juli jl. namen we afscheid van twee broeders van de kerkenraad, terwijl er nog steeds twee vacatures zijn. Vanwege de coronatijd hebben we het verkiezingstraject hiervoor tijdelijk moeten stilleggen. Na de zomervakantie zouden we dit traject weer willen opstarten, omdat de kerkenraad deze twee vacatures als een gemis ervaart. Tijdens deze dienst is toen aan de gemeente gevraagd om te zien naar broeders die u geschikt vindt, maar is ook een oproep gedaan, dat mocht u straks gekozen worden voor een ambt, u dan ook weet dat God u heeft verkoren tot deze dienst. Schuif dat niet te gemakkelijk van u af en zie niet op uw onbekwaamheid, want het is God zelf die bekwaam maakt. Er kunnen andere dingen zijn waarom u denkt dat het niet kan. Weet dat wij als zittende kerkenraadsleden deze zelfde vragen hadden, maar ervaren hebben dat God zelf de wegen effent. En het mooie is dat Hij ons bovenal Zijn zegen in dit werk doet ervaren. Dat is heel kostbaar.

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. D. Wolters is, als er geen geldige bezwaren zijn ingebracht, weggebracht op donderdag 10 september. In de morgendienst van zondag 20 september (openingsweekend) hoopt ds. Wolters ‘op beroep’ te preken in de Oude Kerk. Hij komt de gemeente bezoeken op dinsdag 22 september. De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober. Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

Omdat de predikant ook graag de gemeente wat beter wil leren kennen, heeft hij een aantal korte vragen opgesteld, die hij graag door de gemeenteleden zag ingevuld. Deze worden door de ouderlingen bezorgd met het verzoek deze op zondagmorgen 20 september af te geven in de Oude Kerk, te mailen aan de scriba of af te geven aan één van de kerkenraadsleden op uiterlijk zaterdag 19 sept., zodat hij ze 20 september mee kan nemen naar huis.

Even voorstellen…

Deze week heeft jullie gemeente een beroep op mij uitgebracht. Een periode van wederzijds kennismaken is daarmee begonnen. Ik vind dat altijd al een lastig proces: in drie weken tijd moet je aanvoelen of je voor op z’n minst vier jaar samen wilt optrekken. En dat is in deze periode nog veel lastiger, omdat fysieke ontmoetingen tot een minimum beperkt worden. Het lijkt me daarom belangrijk om naar alternatieve vormen te zoeken. Ik wil jullie daarom vragen om de korte enquête die verspreid is in te vullen, zodat ik een beeld krijg van jullie en jullie verwachtingen. Omgekeerd zal ik me hieronder voorstellen.

In 1980 ben ik geboren in Putten, maar al gauw maakte ons gezin een wereldreis. Van mijn derde tot mijn veertiende heb ik in Lima (Peru) gewoond, waar mijn ouders voor de GZB werkten. Toen ik op mijn veertiende terugkwam maakte ik een heftige cultuurshock mee. En eerlijk gezegd hielp de kerk daar niet echt aan mee. Ik sprak gebrekkig Nederlands, laat staan dat ik het 18de-eeuwse Nederlands begreep waarin gezongen werd, op een nogal traag tempo. Alle bezieling die ik in Peru kende rond geloof, leek hier helemaal verdwenen. Dat veranderde op mijn zeventiende, na een indrukwekkend gesprek met een ouder gemeentelid. Hij leek oprecht betrokken te zijn op de opstandige puber die ik destijds was en vroeg door naar mijn verlangens en verwachtingen. Daarnaast liet hij zichzelf in het hart kijken en vertelde hoe die oude psalmen hem raakten. Op eens begreep ik Handelingen 2 veel beter. Ieder hoort in zijn eigen taal Gods grote daden. En die taal, is ook de culturele taal waarin mensen opgroeien. Er zijn diverse vormen, stijlen, tradities, kerkculturen, maar de grote uitdaging is om in al die ‘talen’ God te verheerlijken!

Terugkijkend heeft deze ontmoeting het zaadje geplant voor mijn keuze voor de theologiestudie en het predikantschap. Ik geniet ervan om met zeer diverse mensen van hart tot hart te spreken over God en geloof. Daarbij vind ik het een vreugde om te ontdekken dat hoe verschillend mensen ook zijn, qua leeftijd, achtergrond, cultuur, etc. de eenheid in Christus sterker is dan de verschillen. Of zoals Paulus dat schrijft in Efeze 3: 18-19: “Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (NBV)

Tijdens mijn theologiestudie ben ik getrouwd met Janneke. Ze heeft logopedie gestudeerd en ook als logopediste gewerkt in de periode dat ik studeerde en predikant was in Uitwijk. Toen we naar Vollenhove verhuisden, heeft ze zich laten omscholen en is nu werkzaam als uitvaartverzorgster. Samen mochten we drie geweldige zonen ontvangen. Jonathan, de oudste, is begonnen aan het eerste jaar HBO Chemie in Deventer. Jelle zit in de derde en Ruben in groep 7. Wat de vier mannen in ons gezin samenbindt is de Survivalrunsport, een combinatie van hardlopen en hindernissen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen (balken, touwen, sloten, etc.).

Naast het predikantschap, ben ik ook als Traject-begeleider aan het werk bij IZB Focus. We begeleiden gemeenten bij een tweejarig gemeentebreed bezinnings-traject rondom missionair gemeentezijn. Kern daarbij is niet de organisatie van een aantal evangelisatieacties, maar de toerusting van gemeenteleden tot discipelschap, het volgen van Jezus in hun dagelijks leven. We helpen gemeenteleden om de boodschap van zondag te verbinden aan de plek waar zij maandag tot zaterdag bezig zijn, om daar getuigen van Christus te zijn.

De komende weken is een periode van gebed, voor Hardinxveld-Giessendam, voor Vollenhove, voor de IZB en voor ons gezin. Ik wil u vragen om samen met ons te bidden om inzicht in Gods weg voor ons allen. In Christus verbonden,                                

Dick Wolters

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is: ‘Houd elkaar vast’ vanuit het Bijbelgedeelte Hebreeën 10: 21-25. In deze dienst zal de band ‘Quest’ de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst is er een ministry team aanwezig om mee door te praten en/of mee te  bidden, uiteraard op gepaste afstand.

Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Iedereen is weer van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

De data voor de volgende Pareldienst is 27 september en daar zal de zaal weer speciaal voor jongeren 12-29 jaar worden opengesteld. Is er nog ruimte over, dan wordt het reserveringssysteem tijdig opengezet en vanaf de wachtlijst als nog uitgenodigd. Verdere info wordt per dienst gegeven.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

Laten we zodanig de tijdelijke dingen bezitten, dat wij daardoor niet de eeuwige dingen verspelen. Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

Bidden en danken

We bidden voor allen die over ons gesteld zijn, zowel landelijk als plaatselijk.

– Bid voor de mensen die nog steeds in tenten en caravans wonen, vooral Syriërs en Jezidi’s. Ook zij worden bedreigd door het coronavirus, maar ze hebben amper middelen om zichzelf en hun families te beschermen. (Gebedskalender Open Doors)

– In een van de armste gebieden in Ethiopië heeft de kerk een kliniek. Zij vragen ons gebed voor de moslim-gemeenschap die ze via deze kliniek dient. Bid dat zij openstaan voor het goede nieuws van het Evangelie. Bid ook dat de medewerkers van de kliniek de liefde van Jezus Christus mogen tonen in hun werk en leven. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Kerkdiensten

Afgelopen zaterdag wachtte voor het eerst een moeilijke taak: het afmelden van mensen die graag naar de kerk wilden komen. Je maakt daarin afwegingen hoe je dat gaat doen. Het viel mij zwaar om bij die en gene in de lijst van aanmeldingen op het woord ‘afmelden’ te drukken. Het is echter niet anders en het zal zeer zeker meer voorkomen dat een mail verstuurd moet worden waarin staat dat u bent afgemeld. Wees er echter van overtuigd dat steeds tot het uiterste wordt gegaan zonder daarbij de regels, die gesteld zijn van overheidswege, te willen overtreden.

Aanstaande zondag zal zowel ‘s morgens in De Parel als ‘s avonds in de Oude Kerk het Heilig Avondmaal worden bediend. Dit zal anders plaats vinden dan we gewend zijn. ‘s Morgens zal zoals gebruikelijk het tweede gedeelte van het Avondmaalsformulier worden gelezen vóór de bediening. ‘s Avonds zal de bediening worden voortgezet waarna de afsluiting (dankzegging) van het formulier volgt. Na het dankgebed van het formulier en gebed voor Woordbediening zal de Woordverkondiging plaatsvinden.

Oproep BHV-ers

We zijn dankbaar voor de groep BHV’ers die bij binnenkomst van het kerkgebouw de bezoekers registreren. Maar we willen graag dat de groep BHVérs wat groter wordt. Zouden degenen die in het bezit zijn van een BHV-diploma contact op willen nemen met de scriba? Vele handen .…

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 20 september hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Dirk en Arjanne Ambachtsheer

William en Caroline Meerkerk. Caroline is met doopbewijs overgekomen uit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Kevin de Jong

Anke Teeuw

David Exalto en zijn vriendin Daniëlle van Meurs. Daniëlle zal ook na haar belij-denis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

De aannemingsavond was op 2 september. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “u bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond hebben we als kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Gelezen/gehoord

Als je iets begrepen hebt, weet je zeker dat het niet God is.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 20.00 uur            concert Vox Humana – Oude Kerk (aanmelden via www.hghg.nl/orgel/)

Maandag 14 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 16 september

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Vrijdag 18 september

                          Openingsweekend

____________________________________________________

 

Erediensten

Zondag 13 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Voortzetting/ dankzegging Heilig Avondmaal

 Morgendienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Avonddienst:   groep B (betreft groepen 2 en 3)

 Kinderoppas

Dirry Blom, Guusje de Bruin, Renske de Knegt (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie – Project 1027 Noodhulp Beiroet

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst: Psalm 105: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal (Groep A)

15.30 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep B)

18.00 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Zuid, ds. P. van de Voorde – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur  wijk 3 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – dankzegging Heilig Avondmaal,

                 Openbare belijdenis van het geloof

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 03737195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Donderdag 17 september 2020

 OUDE KERK

15.30 uur  ds. P. van de Voorde – Bevestiging huwelijk Corné en Anne Buijk

NIEUWE KERK

Vrijdag 18 september 2020

15.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk  Johan van Haarlem en Petra Ymker 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE, tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl