Kerkblad 76-17

Tijd voor vrijheid
Bestemming vrijheid (6/7)

“Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed”(Efeze 5: 11 en 12a)

____________________________________________________

In deze serie ‘Bestemming vrijheid’ hebben we gezien dat het de bedoeling is dat wij in vrijheid met God, elkaar en jezelf zou moeten leven. Dat is je bestemming. Vrij van zonde en zondige patronen, vrij van emotionele pijn en ook vrij van leugens in je denken. Helemaal aan het begin zagen we al hoe Israël werd kleingehouden in Egypte door slavendienst. En hoewel je nu zou kunnen denken dat je de weg naar vrijheid helder hebt, zou je kunnen zeggen dat niets is wat het lijkt. Onzichtbaar speelt er op de achtergrond nog veel meer dan je vaak denkt. Het is aan de ene kant helemaal waar dat zonde, onvergevingsgezindheid en ook leugens je gebonden houden, maar het is daarnaast ook heel goed om te beseffen wat er op de achtergrond meespeelt.

Niets is wat het lijkt, omdat het niet alleen gaat over wat jij en ik doen, maar omdat er op de achtergrond een geestelijke strijd speelt. Het is geen psychologische strijd, maar een geestelijke strijd. Zonden, onvergevingsgezindheid en leugens zijn niet een paar psychologische dingen die je zou moeten overwinnen, je staat midden in een de geestelijke strijd. Het gaat uiteindelijk om de listige verleidingen van de duivel.

Soms krijg ik wel eens de vraag of een christen, een gelovige zijn vrijheid kan kwijtraken? Als je nadenkt over hoe zonden nog steeds macht hebben in je leven of hoe waarheid nog steeds niet je hele denken bepaalt, dan is wel duidelijk dat je als gelovige niet vanzelfsprekend vrij bent, ondanks dat je gelooft in Jezus. Je bent wel het eigendom van Jezus geworden, maar midden in de geestelijke strijd is er nog steeds een vijand die erop uit is om je te gijzelen en je vrijheid te roven. Je zou bijna zeggen: “Hoe durft hij?”. Bedenk even wie die vijand is. De vijand waarvan Paulus zegt dat het de duivel is en waarover Paulus in Efeze 6 zegt dat wij tegen hem de strijd hebben en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het zijn machten en krachten die rechtstreeks onder leiding staan van de vorst van de duisternis.

Dat de duivel op wraak uit is, mag wel duidelijk zijn. Als hij de controle over Jezus niet kan hebben, dan zal hij er alles aan doen om de controle te krijgen op het nageslacht van Jezus. Niet het letterlijke nageslacht, maar degenen die geloven in Jezus. Er is maar één manier voor satan om de schade voor hem zo klein mogelijk te houden en dat is de aanval inzetten op degenen die het getuigenis van Jezus hebben. En daarmee ben je als gelovige dus altijd doelwit van satan en op welke momenten ben je echt een doelwit? Als hij iets te zeggen heeft. Of anders gezegd: Als hij iets heeft om je aan te klagen.

Stel je leven eens voor als een land. Dat land is wel eigendom van Koning Jezus, maar zodra je in je leven delen van dat land weggeeft aan de vijand, dan heeft hij daar iets te zeggen gekregen. Niet omdat Jezus dat zou willen, maar omdat jij hem die ruimte geeft. Dat is precies waar het in de geestelijke strijd om gaat. Zodra jij terugvalt in zonde of zondige patronen, dan gebeurt er iets in de geestelijke strijd. De vijand ziet ineens kwetsbare plaatsen in je muur en zal daar op inzetten.

Het is tijd om in vrijheid met God, je naaste en jezelf te leven. Die vrijheid heeft Jezus voor je verdiend en die heb je ontvangen door genade. Verspeel die vrijheid dus niet en als dat wel gebeurt is, ruim het grondgebied van je land op. Word je bewust van zonden, leugens of onvergevingsgezindheid, laat er berouw op volgen belijd aan God dat je hierin ruimte hebt gegeven aan de vijand en bekeer je ervan. Op dat moment heeft de vijand geen grond meer onder zijn voeten en komt er bevrijding. En vertel het de vijand maar, in de Naam van Jezus, dat hij geen enkel recht meer heeft op je leven. Het is tijd om je vrijheid terug te ontvangen en in vrede met God, jezelf en je naaste te leven.

Gebed: Here Jezus, Uw bloed dat heeft mij gereinigd en ik erken en belijd dat ik te vaak ruimte geef aan de vijand. Ik toon berouw over de zonden die ik deed, de leugens die ik geloofde en de onvergevingsgezindheid die ik ruimte gaf. Ik bekeer mij hiervan en ik geloof in Uw bloed en de kracht van Uw bloed en geef de vijand geen ruimte meer in mijn leven. Ik dank U voor de vrijheid die U voor mij verdiende en wil alleen nog in die vrijheid leven. Amen.

Theo de Koning

 

Algemene berichten

Hervormingsdag
Samen met de gemeente van Boven-Hardinxveld is dit jaar weer een Reformatieherdenking georganiseerd. Afgelopen jaar heeft de wijkkerkenraad van wijk 1 Oost deze avond georganiseerd in de Nieuwe Kerk. Dit jaar heeft de kerkenraad van Boven-Hardinxveld deze avond georganiseerd in de kerk in Boven-Hardinxveld. Ds. de Koeijer is gevraagd om de inleiding te verzorgen. Daarnaast is een koor uitgenodigd om enkele liederen te zingen. Vanwege de beperkende maatregelen kan deze Reformatieherdenking helaas geen doorgang vinden. Dit is jammer omdat het belangrijk is stil te staan bij de Reformatie. De reformatie was een cruciaal omslagpunt in de kerkelijke geschiedenis die plaatsvond in het begin van de zestiende eeuw. De nadruk werd weer gelegd op de kern van het Evangelie. Daarbij speelden de drie ‘Sola’s’ een belangrijke rol:
Sola Scriptura, Alleen door de Schrift
Sola Gratia, Alleen door genade
Sola Fide, Alleen door geloof
De stichting In de Rechte Straat (IRS) attendeert ons nog op de mogelijkheid om de online Reformatieherdenking te volgen die door IRS wordt uitgezonden op zaterdagavond 31 oktober. Deze is om 19.30 uur te volgen via www.irs.nu/hervormingsavond Mede namens beide kerkenraden van harte aanbevolen.

Collecteweek Stichting De Ark
In de herfstvakantie was de jaarlijkse collecteweek voor Stichting De Ark.
Door de bijzondere situatie rondom corona is deze anders dan anders verlopen. Hierdoor kunt u de collectant gemist hebben. U kunt alsnog een gift overmaken op rekeningnummer naar NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Hartelijk dank ook namens de logees.
Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2021
Een dagboek voor jong en oud!
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven.

Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.

De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Met een oplage van ruim 39.000 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Maar liefst € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de plaatselijke zendingscommissie.
Let op: Als u gewend bent om een GZB-dagboek aangeboden te krijgen, dan hoeft u geen contact op te nemen. In dat geval komt er vanzelf iemand bij u langs.

Boven-Hardinxveld:
Naam contactpersoon: Marieke Ritmeester
E-mailadres: mariekeritmeester@kpnmail.nl
Telefoonnummer: 63 28 54

Hardinxveld-Giessendam:
Naam contactpersoon: Marianne van Milligen
E-mailadres: mariannevm@live.nl
Telefoonnummer: 61 03 10
Vanwege de maatregelen rondom Corona kunt u op 2 manieren betalen:
Met gepast geld in een envelop.
Door geld over te maken. De verkopers hebben het bankrekeningnummer. Het geld kunt u dan overmaken o.v.v. uw naam en adres.

EO en IZB maken podcast: Eerst Dit voor kids
Twee jaar na de start van de populaire dagelijkse Bijbelpodcast ‘Eerst Dit’ komen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB met een variant voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar. De eerste aflevering is maandag 19 oktober te beluisteren.

‘Geloofsopvoeding is één van de grote taken waar ouders in christelijke kring vandaag voor staan’, zegt Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Deze taak is ingewikkeld geworden. De dagelijkse ‘huisliturgie’ in gezinsverband staat onder druk; ze wordt verbrokkeld door sport- en andere buitenschoolse activiteiten. Om ouders een steun in de rug te bieden hebben we ‘Eerst Dit voor kids’ ontwikkeld. Je zou het uitstekend samen kunnen beluisteren, bijvoorbeeld voor het slapengaan of aan ’s morgens tijdens het ontbijt. Ook op scholen kan de dagelijkse podcast zijn dienst bewijzen, voor de bovenbouw van het basisonderwijs.’
Vanaf maandag 19 oktober is dagelijks een aflevering te beluisteren. Schrijfster Anke van de Pol, bekend van o.a. de kinderboeken ‘De majesteit van belangRijk’ en ‘Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos’, leverde de teksten. De podcast biedt een raamvertelling over Daan, een jongen die samen met zijn vader allerlei klusjes doet. Tijdens het werk krijgt hij op een speelse manier bijbelverhalen te horen.

‘Eerst dit voor kids’ is gratis te beluisteren via eerstditvoorkids.nl, via het Youtube-kanaal van de EO, via de podcast-app of Spotify. De eerste reeks duurt 6 weken. Als de podcast in een behoefte blijkt te voorzien komt er in 2021 een vervolg. ‘Dat is mede afhankelijk van de inkomsten, want we steken er veel tijd en energie in’, zegt Van den Berg.

Elk jaar zamelen de initiatiefnemers geld in ter bestrijding van de onkosten. Het batig saldo wordt geïnvesteerd in nieuwe innovatieve podcasts, zoals Eerst dit voor kids.
In december staat de lancering van nog een nieuwe podcast gepland, speciaal voor ‘zoekers’. Ds. Kees van Ekris voert daarin gesprekken met met min of meer bekende dertigers over de vragen ‘wie je bent (over identiteit), waar je bij hoort (over belonging), wat je te doen staat (over roeping), wat heilzame rituelen voor je zijn (over contemplatie), wat je hoop is’. Een gesprek waarin kernwoorden uit het christelijk geloof resoneren, kan luisteraars helpen bij het contact met niet- of ooit-gelovige familieleden, vrienden of bekenden.

Twee jaar geleden, in december 2018, presenteerden de EO en de IZB de podcast ‘Eerst dit’, met elke werkdag een bijbelgedeelte en een korte overdenking. De podcast groeide in korte tijd uit tot de populairste uit het aanbod van de publieke omroep. De app werd 65.000 keer gedownload. Dagelijks zijn er ruim 25.000 luisteraars.

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal
‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

HGJB 110 jaar!
Dit seizoen viert de HGJB haar 110-jarig jubileum. De organisatie is dankbaar voor een lange periode waarin zij van betekenis mocht zijn voor jongeren en gemeenten. Daarom staat de HGJB het komende jaar op verschillende manieren stil bij dit jubileum.
Zo brengt de organisatie een jubileummagazine uit met inspirerende verhalen over het werk van de HGJB door de jaren heen. Hiervoor zoeken ze nog mooie en/of inspirerende verhalen. Ken of ben jij iemand met zo’n verhaal? Stuur dan een mail naar info@hgjb.nl.

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Opbrengst verkoop mondkapjes
Het vorige bericht in het kerkblad heeft weer veel klanten opgeleverd. Mw. Van de Minkelis kwam dit keer een envelop brengen met maar liefst € 520,-! In totaal heeft de verkoop van mondkapjes het prachtige bedrag opgeleverd van € 1.170,- bestemd voor de onkosten van het uitzenden van kerkdiensten. Heel hartelijk dank! Mondkapjes kunnen nog steeds bij mw. Van de Minkelis besteld worden. De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-. (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18).

Diensten op Dankdag
Om meer gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te wonen, heeft Wijkkerkenraad 1 Oost besloten om op Dankdag in de Nieuwe Kerk een extra morgendienst te beleggen. In De Parel worden geen extra diensten gehouden.
Voor de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk verwijzen wij u naar de wijkberichten onder wijk 1 Oost. Voor de morgendienst in de Oude Kerk worden de leden van wijk 3 Zuid uitgenodigd zich aan te melden. Voor de avonddienst betreft dit de leden van wijk 2 Noord. U zult begrijpen dat we graag deze diensten gezamenlijk zouden invullen, maar onder de huidige omstandigheden ook praktisch uitvoerbaar moeten vormgeven. Alle diensten in uw voorbede en digitale ‘aanwezigheid’ aanbevolen.

Vacature jeugddiaken
Broeder J.W. Loeve heeft aangegeven zijn ambt van jeugddiaken om persoonlijke redenen te willen neer leggen. We zijn hem dankbaar voor al het werk dat hij in de afgelopen jaren heeft mogen doen en wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe. Tot er een opvolger gevonden is, zal hij voorlopig zijn taken blijven waarnemen. Omdat de jeugddiaken een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugddiaken heeft als bijzondere taak om de jeugd diaconaal bewust te maken en maakt daarvoor zowel deel uit van de diaconie als van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling mag u denken aan broeders uit de gehele gemeente, uw voordracht is niet wijkgebonden. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van AK op 23 november. Aanbevelingen kunt u indienen tot maandag 16 november bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Dankdag
Woensdag 4 november is het dankdag. Deze dankdag zal anders verlopen dan gebruikelijk. Toch willen we in deze week samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Dank God in alles! Het gaat over Paulus, die als gevangene op weg is naar Rome. Hij en zijn reisgenoten komen in zo’n zware storm terecht, dat gevreesd wordt dat ze zullen verdrinken. Wekenlang brengen ze door op een stampend, misselijkmakend schip. Doodsbang zijn z’n reisgenoten. Maar Paulus vertrouwt midden in die doodsangst op God. Hij neemt de tijd om God te danken voor het brood dat er nog wél is, hoewel verder alle lading verloren is gegaan. Paulus dankt, eet en motiveert zijn omgeving om hetzelfde te doen. Zo mogen wij op dankdag anno 2020 de Heere God danken – in alles. Wat er ook gebeurd is en wat de toekomst ook zal brengen. Want God is goed!
In de ochtenddienst op 4 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. De diensten beginnen om 09.30 in de Oude en Nieuwe kerk.
Er is dit jaar weer een gezinsdagboekje beschikbaar om vanaf zondag in de gezinnen na te denken over dit thema. Het gezinsdagboekje is te vinden op de site.

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dankdag woensdag 4 november
De diaconale collecte op dankdag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Collecteverantwoording
De afgelopen periode hebben we als diaconie de volgende bedragen ontvangen.

05-07 Hospice de Cirkel € 1.981,80
12-07 Voor elkaar vakantie weken € 1.673,85
19-07 Algemeen € 2.180,90
26-07 Geloven in Spangen-Coronawinkel € 1.441,45
02-08 Algemeen € 1.846,65
09-08 De Herberg € 1.701,40
23-08 Zilt € 1.478,15
30-08 Algemeen € 2.770,59
06-09 NOODHULP Beiroet € 6.398,95
13-09 Heilig Avondmaal: Christenen in Pakistan € 2.224,65
20-09 HGJB € 1.426,55
27-09 Algemeen € 1.885,57

Hoewel er geen fysieke collecten kunnen plaatsvinden constateren we dat u ondanks deze beperkingen toch uw diaconale (financiële) bijdrage doet. We danken u daarvoor en kunnen hierdoor het diaconale werk in onze gemeente, in ons land en wereldwijd, blijven ondersteunen. Samen met u bidden we God of Hij dit wil zegenen, en onze naasten dichtbij en ver weg hiermee geholpen kan worden.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het tweede kwartaal van 2020 is totaal € 1.266,-. Dit is bestemd voor Red een Kind, project onderwijs brengt kinderen tot bloei. De opbrengst van het derde kwartaal is in totaal € 1.184,-. Dit is bestemd voorr Open Doors, voor het project Kerk in Nigeria. We danken u allen voor uw bijdrage.

Dorcas Voedselactie 2020
Door de huidige omstandigheden kan de Dorcas Voedselactie niet worden gehouden zoals voorgaande jaren. Er kunnen in Nederland dit jaar geen voedselpakketten worden ingezameld, maar de allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet en voedselpakketten zijn dan ook heel belangrijk voor de meest kwetsbaren. Daarom wil Dorcas nu op een andere manier zorgen voor voedselpakketten. Producten die normaal gesproken uit Nederland komen, worden nu in de landen zelf ingekocht. Voor € 15,- kan er een voedzaam pakket worden samengesteld, inclusief handzeep. Omdat pakketten niet vervoerd hoeven te worden, kunnen ze sneller bij de allerarmsten worden gebracht.

Helpt u ook mee? U kunt meedoen door bij te dragen aan een voedselpakket. Dat kan door een van bijgaande QR-codes te scannen of een bijdrage over te maken naar het bankrekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 ten gunste van Dorcas Voedselactie.
Ook is er de mogelijkheid om via de website webshop.dorcas.nl een product uit te zoeken en de waarde daarvan via Ideal te doneren. Op de website dorcas.nl/voedselactie kunt u meer informatie vinden en kunt u ook online doneren. We hopen dat er genoeg geld binnenkomt om degenen die het het meest nodig hebben deze winter te kunnen helpen. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering betaling abonnement kerkblad
In mei is bij het kerkblad een factuur verstuurd voor de betaling van het abonnementsgeld over 2020. In juli heeft in het kerkblad een herinnering gestaan. Helaas moeten we constateren dat 15% van de abonnees het abonnement nog niet betaald heeft. Wilt u alstublieft nagaan of u uw abonnement hebt betaald? De kosten zijn minimaal € 15,-. Graag overmaken naar NL24 RABO 0373 7195 74 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hveld inz. Kerkblad en Kerkradio onder vermelding van uw adres.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 2 november is er weer Kring. We gaan verder met het boek Daniël en we gaan proberen te leren te leven zoals Daniël leefde. Iedereen is van harte welkom. Kom gerust ook eens een keer kijken of dit een kring is die bij je past. We ontmoeten elkaar, nemen daar ook echt tijd voor, verdiepen ons op een praktische manier in de Bijbel en zijn op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek. De avond begint om 20.00 uur in De Parel en is veilig wat betreft de maatregelen rondom corona.

 

Zending

Bezoek Gerlinde
Alweer een jaar geleden is Gerlinde uitgezonden naar Centraal-Azië en ook bij ons in de gemeente geweest. Onlangs was ze even in Nederland en bracht ons een kort bezoek om te vertellen over haar leven en werk daar.
Hoewel de eerste maanden in het teken van taal- en cultuurstudie stonden, heeft ze al vlug werk opgepakt in het centrum voor daklozen. Gerlinde voelde zich gelukkig snel thuis in het nieuwe land, waardoor de tijd lockdown niet zo vervelend was. De vergaderingen voor het opstarten van het hospice werden voortgezet via Zoom en er werden toen vooral protocollen geschreven. Dat klinkt misschien saai, maar is zeker niet overbodig want palliatieve zorg is eigenlijk iets heel nieuws in Centraal-Azië. Daar helpen doctoren patiënten zo lang mogelijk, zolang er maar geld beschikbaar is. Ze geven niet aan of iemands einde menselijkerwijs nadert, ze rekken zo lang mogelijk. Soms hebben mensen daardoor een nare weg te gaan. In eerste instantie zullen vooral daklozen die geen geld hebben voor medicijnen in het hospice komen.
Gerlinde heeft al een weekje gelogeerd in het hospice om zo te ervaren wat er nog mist en beter kan voor de patiënten. Ze heeft gemerkt dat het echt een fijne atmosfeer en omgeving is en een prachtige en rustige plaats zal zijn voor daklozen die de laatste weken van hun leven daar doorbrengen. Vooralsnog is de hoop dat het hospice begin 2021 echt open kan gaan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat
‘Wees mij een rots om in te wonen,
een schuilplaats waar mijn hart
steeds toevlucht vindt in smart.’
(Psalm 71: 2 berijmd)

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen heeft de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de basisschool zit, ontvangen voor de morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze dienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles! Dit thema is door de HGJB aangedragen en komt op vanuit Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor te gaan. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, mag toch vooral ook gelet worden op Gods trouw en goedheid.

Gelezen
Iedere christen heeft zijn leven lang ervoor nodig om de doop te leren kennen en ermee om te gaan. Hij moet er altijd mee bezig zijn om vast te geloven wat de doop belooft en geeft: overwinning van duivel en dood, vergeving der zonden, Gods genade, de gehele Christus en de Heilige Geest met Zijn gaven.

Maarten Luther (1483-1546)

Huisbezoek
In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de huisbezoeken. Ondanks de aangescherpte maatregelen is het gelukkig mogelijk om een huisbezoek af te leggen. In het afstemmen van een huisbezoek zal de wijkouderling altijd telefonisch contact opnemen met de vraag of een huisbezoek mogelijk en gewenst is. Zijn er geen verkoudheidsklachten en is het mogelijk om voldoende afstand tot elkaar te bewaren? Daarnaast kan het zijn dat u als gemeentelid wat terughoudend staat t.o.v. bezoek in het algemeen. Bespreek dit gerust met uw wijkouderling als hij met u contact opneemt. Huisbezoek is mogelijk, maar het moet wel verantwoord zijn om elkaar te ontmoeten en voelt u zich vrij om aan te geven als u hier (vanwege de omstandigheden) even van af ziet.

Dankdag
Komende woensdag is het dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dag in een bijzondere tijd. Vanwege de beperkende maatregelen is in de wijkkerkenraad besloten om zo veel mogelijk gemeenteleden de kans te geven om naar de kerk te kunnen gaan. Dat betekent dat zowel ’s morgens als ’s avond een kerkdienst gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk. Alle gezinnen uit de wijkgemeente, waarvan een kind op de lagere school zit, ontvangen voor deze morgendienst een uitnodiging. Ds. W.J. Westland hoopt in deze morgendienst voor te gaan en te preken over het thema ‘Dank God in alles!’ dat door de HGJB is aangedragen n.a.v. Handelingen 27: 14-44.

In de avonddienst hoopt ds. T.C. Guijt voor te gaan in de dienst. Als kerkenraad hebben we Ds. Guijt hiervoor uitgenodigd, mede vanwege het feit dat hij op maandag 13 oktober mocht gedenken 40 jaar in het ambt van predikant te staan. Ieder die deze avonddienst wil bijwonen wordt gevraagd om zich hiervoor op te geven via het bekende e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. We zien uit naar deze diensten om de Heere te danken. Wij zijn hem immers veel dank verschuldigd. Buiten alle zorg die ervaren kan worden, vanwege moeite en verdriet, moet toch bovenal gezien worden op Gods trouw. We leven in de eerste plaats immers niet in de corona tijd, maar in de tijd waarin we uitzien naar de komst van de Heere Jezus Christus.
de wijkkerkenraad

Tenslotte
Komende zondagavond hoop ik in de Nieuwe Kerk te preken over de kinderdoop. In vraag en antwoord 74 van de Heidelbergse Catechismus wordt de vraag gesteld: Moet men ook de kleine kinderen dopen? Een vraag die ook in deze tijd actueel is. We lezen uit Genesis 17: 1-14 en Handelingen 2: 37-41. Het is mooi om ter voorbereiding op de dienst ook het doopsformulier nog eens door te lezen. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We denken aan de bewoners en de medewerkers van Stichting Buitenhof en Zorgcentrum Pedaja. In de afgelopen weken waren er meerdere Covid-19 besmettingen.
Ook alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23a)

Reserveringen
Op het moment dat we dit schrijven is het maximaal aantal toegestane kerkbezoekers nog 30. Voor zondagmorgen 1 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 31 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Wij verzoeken u kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft.

Nu het aantal bezoekers beperkt is willen we graag zoveel mogelijk leden van onze wijkgemeente in de gelegenheid stellen om de kerkdiensten te bezoeken. Dat zal betekenen dat we mensen die erg vroeg hebben ingeschreven en al meerdere keren de diensten hebben bezocht toch wel eens moeten teleurstellen. Degenen die willen inschrijven en zien, dat het maximum aantal al is bereikt, verzoeken wij om dezelfde reden toch in te schrijven. Wellicht blijkt er dan toch nog plaats te zijn.

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk een gift van € 20,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de diaconie. Hartelijke dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring wijk Noord
De bijbelstudiekring gaat in het nieuwe seizoen het volgende boekje gebruiken.
Titel: Pelgrim met God
Ondertitel: Vertrouwen en volgen – in het spoor van Abraham
Auteur: Arjan Markus
Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN: 978 90 239 7070 5
Dit boekje is verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah aan de Peulenstraat.

Citaat
Dat een vogel kan leven, dat begrijp ik wel, die weet er immers niets van af dat hij bestaat voor God; maar te weten dat men voor God bestaat – en dan te kunnen leven!
Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken
We bidden voor alle ouderen die door Covid-19 weinig gezelschap hebben en zich mede daardoor erg eenzaam voelen en voor Anton van Andel, die maandag voor 4 maanden naar de Nederlandse Antillen vertrekt, de eenheid waarvan hij onderdeel uitmaakt, zijn vrouw en familieleden die hij achterlaat.
Niet alleen in Mexico en Colombia, maar ook in andere landen in Latijns-Amerika worden christenen bedreigd omdat ze zich uitspreken tegen geweld. Bid om wijsheid voor voorgangers, dat ze met liefde en bedachtzaamheid de waarheid blijven benoemen. (Gebedskalender Open Doors)
In veel landen in Noord-Afrika is zending verboden. Bid dat de christenen in deze landen elkaar kunnen ontmoeten en openingen mogen vinden om met hun buren, vrienden en familie het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
In de Middeleeuwen waren er de zogeheten ‘bededagen’. Bij heftige gebeurtenissen, zoals een overstroming, een misoogst of een oorlog, legde de hele bevolking een dag lang het werk neer om gezamenlijk te bidden. Toen in de zestiende eeuw het protestantisme opkwam en mensen ook steeds regelmatiger werk kregen, veranderden deze onregelmatige bededagen in vaste vieringen: bid- en dankdag.
We wensen u en jullie komende zondag en a.s. woensdag 4 november (dankdag) gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 8 november
In de Pareldienst van zondagavond 8 november zal ds. Louis Krüger uit Rotterdam voorgaan met als thema ‘Een bizarre vraag’.
Het gaat over de vraag van de Heere Jezus aan de verlamde man bij Bethesda en dit wordt vanuit Johannes 5: 1-9 verder uitgewerkt en vertaald naar onze tijd.
De band Quest zal ons deze dienst muzikaal begeleiden
De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit!
De volgende Pareldienst is op 22 november waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning hoopt voor te gaan en die in het teken staat van ‘eeuwigheidszondag’.

de commissie Pareldiensten

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
De Heere geeft veel tekenen in ons leven. Tekenen die wijzen op Zijn wederkomst. Vandaag horen we Zijn voetstappen in het teken van het corona-virus. Habakuk zegt als hij de tekenen in een visioen ziet en Gods stem hoort: “HEERE, toen ik Uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven, in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming!” (Habakuk 3: 2)

Giften
Ouderling Boers ontving na de huwelijksdienst van Gert- Jan en Willemijn van den Heuvel drie enveloppen met als inhoud € 25,- , € 50,- en € 100,- voor de kerk. De kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 12,- aan collectebonnen voor de restauratie van het orgel, € 10,- ter vrije bestemming en een zakje voor het verjaringsfonds. Ouderling M. de Bruin ontving een gift van € 10,- voor de eredienst.

Prediking/catechese
Aanstaande zondag hopen we in de ochtenddienst stil te staan bij zondag 28 (HC). Een bijzonder mooie zondag over het Avondmaal. Lees deze Zondag alvast eens een paar keer door. Iemand vertelde mij dat hij af en toe, als afsluiting van de maaltijd, een zondag uit de Catechismus leest. Nog niet eens zo’n gek idee! We kijken ook uit naar Dankdag. Een bijzondere dankdag dit jaar. Je vraagt je misschien af of een dankdag wel passend is in een tijd van crisis met alle gevolgen en onzekerheid van dien. We staan stil bij de geschiedenis over de schipbreuk van Paulus in Handelingen 27. Daar lezen we over een gehavend schip met ontredderde medemensen en Paulus die dankt. Een actueel beeld van u/jou…? Hoewel ik mij richt op de kinderen, wil de Heere door Zijn Woord jong en oud meenemen naar de haven van vertrouwen en rust. (Psalm 107: 28-31
We zijn dankbaar dat we de catechese konden opstarten en we met de jongeren tot nu toe kunnen samenkomen. Het is goed om elkaar te ontmoeten en te spreken. Naast het feit dat onze fysieke bijeenkomsten gezellig zijn, is het voor onze jongeren echt belangrijk dat deze fysieke contactmomenten rond de Bijbel er zijn en blijven, zeker nu de kerkgang minimaal is. Zo blijven we verbonden door samen bezig te zijn in de dingen van Gods Koninkrijk. We hopen dat aanscherping van maatregelen uitblijven en het niet nodig zal zijn om over te gaan op digitale ontmoeting via Teams. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de nodige regels tijdens fysieke bijeenkomsten! Laten we volharden in het gebed voor elkaar en onze jongeren.

Hartelijke groet,
ds. P. van de Voorde

Gemeenteleven
We leven in een moeilijke tijd. De afgelopen weken zijn er weer scherpere maatregelen getroffen. Het gemeenteleven en de onderlinge gesprekken worden daardoor ernstig beperkt. We voelen bij velen het verlangen naar het beleven van de kerkdiensten, naar het luisteren en zingen met elkaar: het ‘normale’gemeenteleven. De kerkenraad ervaart deze nood ook en daarom zoeken we mee naar het benutten van de mogelijkheden die er nog wel zijn! De persoonlijke ontmoetingen zijn erg belangrijk, huisbezoeken zijn nog steeds mogelijk, maar we hebben uiteraard begrip als u nu liever geen bezoek ontvangt.

Zoals u al gemerkt zult hebben, willen we ook graag een aantal gemeenteleden betrekken bij het zingen tijdens de eredienst. Op dit moment kunnen we drie gemeenteleden mee laten zingen in een dienst. Mocht u ook mee willen zingen, neemt u dan contact op met ouderling Eskes (ouderling304@hghg.nl). Zaterdag wordt er dan even gebeld of een berichtje gestuurd om in een dienst mee te zingen.
Schroomt u ook niet om uw wijkouderling te bellen of mailen als u wat wilt melden of delen. Verder zijn we nog bezig met andere initiatieven. Heeft u nog ideeën? Meld ze gerust. Laten we juist nu als gemeenteleden extra op elkaar betrokken zijn, in vertrouwen op en in afhankelijkheid van de Heere. Ook in deze moeilijke tijd hoeven we de hoop op Hem niet te verliezen. Hij blijft getrouw.

Plaatselijke regeling
In haar vergadering van 7 september 2020 heeft de wijkkerkenraad het concept voor een nieuwe plaatselijke regeling (PR) vastgesteld. In deze regeling zijn onder andere de werkwijze, taken en bevoegdheden van de wijkkerkenraad vastgelegd.
De nieuwe PR is in lijn gebracht met de kerkorde en daarnaast zijn een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd. Overeenkomstig de kerkorde worden de leden van wijk 3 Zuid in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR.
Het concept van de PR is in te zien op de website (www.hghg.nl) onder informatie wijk Zuid. Tevens ligt dit concept op afspraak ter inzage bij de scriba van de wijkkerkenraad P.C. Bakker, Plompencamp 7 (tel. 61 86 78).
Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 20 november indienen bij de scriba van de wijkkerkenraad (scriba.zuid@hghg.nl).

Gelezen/gehoord
‘De ware schat der Kerk echter is het heilig Evangelie van de heerlijkheid en de genade van God.’

(stelling 62 van Maarten Luther)

Tenslotte
Wat Luther 503 jaar geleden schreef, is ook nu waarheid. Dat we zo de erediensten mogen beleven. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 oktober
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 31 oktober
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 november
14.15 uur Zondagsschool – De Parel
Maandag 2 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Woensdag 4 november
Dankdag voor gewas en arbeid

Vrijdag 6 november
20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

 

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 1 november 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas
Anniëlle Spelt, Marjon Slingerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkenraadswerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 75: 4
avonddienst: Psalm 106: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 28
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. Stijf, Ede
18.00 uur ds. W.J. Westland, HC 27

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H. de Leede, Amersfoort
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H.J. van der Veen,
Sliedrecht

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – energiekosten
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Oppas
09.30 uur OK: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk
10.45 uur De Parel: Gerrie de Ruiter, Natasja Hofland

 


Woensdag 4 november – Dankdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Hilde Breugem, Daniëlle Terlouw, Christie Verschoor (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 95: 4
avonddienst: Psalm 119: 88

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. Prop. J. W. Sterrenburg, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk

Collecten
Morgendienst: 1. Gevangenenzorg Nederland
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Oppas
09.30 uur OK: Lydia Corbijn, Jamarka de Jong

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte