Kerkblad 76-18

Niets of alles

“Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen”

(1 Timotheus 6: 7).

___________________________________________________

Het brengt wél vreugde met zich mee, dat pasgeboren kindje. Vreugde voor de ouders, die verwachtingsvol naar de dag hebben uitgezien, waarop ze hun kindje in de armen kunnen nemen. En soms voor de broertjes en zusjes – en de grootouders. Vreugde, soms gepaard met zorg, als de gedachten uitgaan naar de wereld, waarin dat jongetje of meisje zal opgroeien: vol van dreiging, kwaad en zonde. Tóch wel vreugde; zo staat het tenminste doorgaans op het geboortekaartje. Méér brengt dat kindje echter niet mee. Geen rijkdom, geen bezit. Niets. Het heeft alleen van alles nódig: de moedermelk, de schone kleertjes, de warme wieg. En zo blijft het voorlopig. Er is geen enkel verschil tussen de baby van rijke ouders en het kindje, dat in een armoedige omgeving geboren wordt. Beiden hebben hetzelfde nodig. Beiden zullen sterven, als ze aan hun lot worden overgelaten.

Wij brengen niets mee; dat is wáár. Toch heeft dit woord een donkere ondergrond. Eigenlijk brengen we wel dégelijk iets mee: dat is ons zondige bestaan. Dat erven we van onze ouders lang voordat we maar énig bezit van hen kunnen erven. Maar die erfenis maakt ons niet rijk. Die is er de oorzaak van, dat we in nameloze armoede ter wereld komen. Maar wonderlijk: zo hoeft het niet te blijven. Er is een rijke gave voorhanden: de vreze des Heeren. Die gave is rijk en die máákt rijk. Niet naar de maatstaven van deze wereld overigens. Maar wel naar de overtuiging van hen, die door het geloof de Heere liefhebben. Die zijn zó rijk. Ze hebben de vrede in het hart en hun vreugde in de Heere. Dat hebben ze allemaal gekrégen. Niet meegebracht bij de geboorte en niet verdiend. Maar gekregen. 

Dan wil je zeker toch wel graag weten, door wie dit alles wordt uitgedeeld. Wel, dat kunnen we vertellen: je moet bij de Heere Jezus zijn. Maar Hij werd toch óók als een Kind, zonder bezit, geboren? Anders is een kribbe in een stal toch niet je wieg? Dat zal waar zijn; maar bij Zijn geboorte bracht Hij een rijke schat mee: de roeping van de hemelse Vader, om zondaren zalig te maken. Om rijk te worden ben je bij Hem daarom aan het goede adres.Daarom worden we ertoe opgewekt, deze rijkdom te zoeken. De weg daarheen is een weg van belijdenis van schuld, van je geestelijke failliet en de bede om de rijke gave van het geloof. En dit alles is ‘om niet’ te verkrijgen.

Intussen stempelt dit wel onze gang door dit leven. Voor Paulus zijn de woorden, die we overdenken, geen abstracte werkelijkheid. Ze zijn helemaal verankerd in het dagelijks leven. Laten we maar luisteren naar wat hij zegt: ‘Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn’. Heel praktisch en heel nuchter. Je hoeft niet naar bittere armoede en ontbering te verlangen. Je mag bidden om je dagelijkse brood. ‘Maar’, zegt Paulus dan -en hij heeft recht van spreken- ‘als je dat uit Gods hand krijgt, wees er dan tevreden mee. Mopper niet over wat je niet hebt en jaag niet achter alles aan, wat het leven biedt’.

Dat overdenken we in deze week van ‘dankdag’. Laten we niet volstaan met ‘tevreden te zijn met wat we hebben’, maar laten we in diepe verwondering overdenken, hoe groot het wonder is, dat we dit alles nog hébben. Hoe velen op deze aarde missen immers zélfs voedsel en kleding – en ze hebben ook nog eens geen dak boven het hoofd, om over een goede medische zorg maar te zwijgen. Paulus belicht het ook nog van een ándere kant. Je kunt achter alles aanjagen, maar het is duidelijk, dat je niets kunt wegdragen. We laten álles achter, als we sterven gaan. En als het leven in deze wereld, zonder God, het enige was wat je had, sta je in het sterven voor eeuwig met lege handen. We dragen niets deze wereld uit. Alles laten we achter. Dat is wáár. En tóch! Nu blijkt het tóch mogelijk te zijn, als een rijk mens deze wereld te verlaten. Als we Christus in ons leven als onze Zaligmaker leerden kennen, dragen we een schat mee, die nooit meer van ons zal worden afgenomen. Die wordt niet achtergelaten, maar door de dood en het graf heen meegedragen tot in het eeuwige leven. Wat wél in het graf wordt achtergelaten, is dat zondige bestaan, dat zo dikwijls tot een zware last is geweest.

Kijken we ons leven er eens op na: zijn we tevreden met wat we hebben en zijn we rijk met wij ontvangen?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Oliebollenactie  Zaterdag 21 november

In deze onzekere coronatijd kan Stichting Ontmoeting uw hulp beter gebruiken dan ooit. Bedrijven, kerken, scholen en comités kunnen nu veel minder giften geven en bijna geen acties organiseren. Terwijl er juist nú meer geld nodig is!

Helpt u mee om gemiste inkomsten voor Stichting Ontmoeting te compenseren? Bestel dan heerlijke oliebollen van

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bestelformulier

U kunt dit formulier op een van de onderstaande adressen in de brievenbus doen. Telefonisch bestellen kan ook, of per email: info@bakhuishardinxveld.nl. We zien uw bestelling graag voor woensdag 18 november tegemoet.

 • Ik bestel ………. zakken met 10 oliebollen (met krenten en rozijnen) € 8,- per zak
 • Ik bestel ………. zakken met 5 oliebollen (zonder vulling) € 4,- per zak

Naam:…………………………………………………….……

Adres:……………………………………………………….…

Telefoonnummer: ……………………………………………

Bent u slecht ter been, of ziet u het niet zitten om de deur uit te gaan? Dan bezorgen we ze graag bij u.

Bezorgen* ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ophalen kan van 9.00-12.00 uur op een van onderstaande adressen:

O Werkendam, fam. Verschoor, Vissersdijk 53a, tel. 0183-505167

O Hardinxveld, Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tel. 06-57576156

O Sliedrecht, fam. Stuij, Kerkbuurt 175

Graag aankruisen waar u de oliebollen op komt halen; graag gepast en contant betalen bij ophalen en bezorgen; Extra giften zijn van harte welkom!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jongerenprijs voor sociale coöperatie StekUp

StekUp, de sociale coöperatie die is ontstaan vanuit de missionaire pioniersplek CrossCulture Nieuwegein (IZB), heeft de Jongerenprijs 2020, gewonnen. 27 projecten dongen mee om de 10.000 euro die er viel te winnen.

Kerk en Wereld, een fonds van de Protestantse Kerk, daagt jongeren (12-35 jaar) en jongerenorganisaties elk jaar uit om hun dromen om te zetten in plannen en mee te doen aan de Jongerenprijs. ‘De uitverkiezing was een enorme verrassing’, zegt Theo Vreugdenhil, missionair pionier. Samen met Maarten Atsma is hij de drijvende kracht achter het initiatief, waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Dit is de gedachte achter StekUp: Migranten die net in Nederland komen wonen, zitten dikwijls vol ervaring, dromen en plannen met betrekking tot een eigen bedrijf. Maar dat is in Nederland ingewikkeld, helemaal als je een taalachterstand hebt en nog geen sociaal netwerk hebt. Daarom zijn Theo en Maarten vanuit de interculturele pioniersplek Cross Culture Nieuwegein de sociale coöperatie StekUP begonnen. ‘Met elkaar slaan we de handen ineen om te gaan ondernemen en een inkomen te gaan verwerven vanuit een ieders eigen talent; we verbinden ons aan elkaar en versterken elkaar. Door onder de paraplu van een sociale coöperatie te ondernemen, behouden leden hun uitkering, zijn er deskundigen beschikbaar als coach, en worden zaken als administratie, inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. Inmiddels heeft de coöperatie al 6 leden aan het werk geholpen, in verschillende sectoren: horeca, administratief en huishoudelijk werk.’ Zie ook www.stekup.nl

Tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk

‘Dankbaar ben ik, dat ik een herstart heb gekregen. Met de ervaring van corona sta ik nu anders in het leven. Ik zie de betrekkelijk

heid van veel dingen, waar ik me voorheen druk om maakte, de waan van de dag. Wat heeft echt waarde, als je beseft hoe kwetsbaar je bent, als er een virus uit China kan komen overwaaien, waar je zomaar aan kunt overlijden?’

Dat zegt ds. André van der Graaf uit Heerde in het kerstnummer van ECHO, een uitgave van de IZB. André werd tijdens de eerste coronagolf besmet met het virus en belandde als gevolg daarvan enkele keren in het ziekenhuis. Er waren momenten waarop hij dacht dat zijn laatste uur nabij was. ‘Ik heb een herstart mogen maken’ vertelt hij. Maanden na dato is hij nog aan het revalideren. Toch is hij hoopvol. ‘Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. Zijn licht wordt nooit meer door de duisternis overwonnen. Met Pasen stond Hij op uit de dood. Als je in Hem gelooft, hoef je voor niets of niemand meer bang te zijn. Want ik ben kwetsbaar en tegelijk onoverwinnelijk, dankzij Hem. Die ervaring is eigenlijk te groot voor woorden. Daar denk ik aan, als ik straks voor de Kerstdagen de kaarsen aansteek en de lichtjes ophang.’ Kijk voor het hele interview (en voor het bestellen van uitdeelexemplaren van ECHO) op www.izb.nl/echo

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal

‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Evangelisatie

Zondag 8 november is het weer ‘missionaire zondag’ in onze gemeente. Het thema van deze zondag is ‘Het gebed’. Stelt u voor zich zelf wel eens de vraag: hoe bid ik, geloof ik, waar ik om bid. Hoe ga ik om met de teleurstellingen als mijn gebed niet verhoord wordt.b

In de morgendiensten van 8 november zal hier speciaal aandacht aan worden gegeven. Ook zal er met klem aandacht worden besteed aan mensen die niet, of niet meer in God geloven. De evangelisatiecommissie hoopt en bidt we dat deze ‘missionaire’ boodschap duidelijk mag klinken. Door omstandigheden zal er in wijk oost zondag niet over worden gepreekt, maar op de derde adventzondag. Tegen die tijd zullen we dit nog een keer in de kerkbode vermelden.

Uur van gebed

Zolang het mogelijk is willen we doorgaan met het maandelijkse uur van gebed. Naast het gebed in de zondagse erediensten is het van groot belang om in de gebeden niet te verslappen. Daarom komen we zaterdag 14 november weer bij elkaar. Op de dag van de Mars voor het leven en een week na de Open Doors dag op 7 november. Wat is het belangrijk om met elkaar te bidden voor de kerk in de verdrukking. Wat hebben zij er veel voor over om in kleine kring, soms met gevaar voor eigen leven, in gebed te gaan. En wij? 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk op gepaste afstand. We vragen je om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, de handen te ontsmetten en je naam te noteren.

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten in leveren in de daarvoor bestemde dozen.  Die staan in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

 Een nieuw donorregister

Vorige week kregen veel mensen die zich niet hebben laten registreren een brief in huis waarmee aangespoord werd om een keus te maken. In maart jl. schreef ik op verzoek in het kerkblad een artikel over donorregistratie. Iemand vroeg mij om dat artikel nogmaals te publiceren nu deze brief gekomen is.

    Wat is er aan de hand?

Per 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Dat betekent dat er een nieuw donorregister is. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken. Laten we ons realiseren dat geen keuze ook een keuze is, een keuze die dan, via deze wet, door de overheid wordt gemaakt.

    Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?

 1. God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
 2. Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
 3. Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
 4. Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

    Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?

 1. Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
 2. Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
 3. Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
 4. God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

    Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?

Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.

Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

Orgel voor De Parel

Enige weken geleden stond er een oproep in de kerkbode of iemand nog een orgel had staan dat in De Parel gebruikt zou kunnen worden. Daar hebben twee gemeenteleden op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels is er op één aanbod ingegaan en dat orgel staat inmiddels in zaal D. Het orgel klinkt prachtig en is geschikt voor een grote zaal. Helaas was bij de online diensten afgelopen zondag de afstemming met de zang niet optimaal waardoor de klank van het orgel nog niet tot zijn recht kwam. We hopen dat voor de komende weken te verbeteren. Ter zijner tijd zal er een filmpje geplaatst worden op de site van de kerk waarop het orgel te zien en te horen zal zijn.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 november

De diaconale collecte is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege alle maatregelen kunnen we in Nederland helaas dit jaar geen voedselpakketten inzamelen. Maar we geven niet op. Dorcas koopt daarom dit keer de producten in de landen zelf in. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl of op hghg.nl hoe u kunt doneren. U kunt uw gift ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Zending

Bericht over Amy

Over een half jaartje hopen wij Amy uit te zwaaien naar het zendingsveld in Uganda! Ondanks dat de grenzen open zijn, is deze tijd nodig voor alle voorbereidingen die er bij komen kijken zoals verzekeringen regelen, website up to date houden, begroting maken, financiële achterban opbouwen, gesprekken met de kerk, nieuwsbrieven schrijven, etc. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Bovendien zijn er in februari verkiezingen in Uganda en dat zou weleens nationale onrust kunnen geven. Het advies is om dit af te wachten. April lijkt de juiste tijd, Zijn tijd.

Special Joy

Amy’s hart is in één zin samen te vatten: ‘een Vreugdevolle bediening (zending), voor Speciale mensen (mensen met een beperking), gefundeerd in de Liefde Zelf’. Ten diepste is het God’s hart! Zefanja 3: 17 en 19.

Samen met International Teams, de ondersteunende zendingsorganisatie van Amy, heeft zij de volgende vier pijlers bedacht die de leidraad gaan vormen voor haar werk onder mensen met een beperking in Uganda:

 1. De speciale vreugde die God voor speciale mensen heeft. (God)
 2. De speciale vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen vinden in zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (Ikzelf)
 3. De speciale vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving (Naasten)
 4. De speciale vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk als onderdeel van het Lichaam van Christus (Wereld) Een hartelijke groet en de zegen van God.

namens het TFT-team van Amy

Krng- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 17 en 18. Aanvang 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Gezien het nog steeds toenemende risico van besmetting met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voor dit jaar afgelast. We hopen dat we woensdag 13 januari 2021 de bijeenkomsten weer kunnen hervatten.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Dit zal een leerdienst zijn waarin het vanuit Heidelbergse Catechismus zondag 28 gaat over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Het gaat in deze zondag om de vereniging met Christus in het avondmaal. Eveneens maakt deze zondag duidelijk dat de Heere Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Het is mooi dat deze leerdienst snel volgt op de leerdienst over de doop. Wat een rijkdom om als gemeente zo stil te staan bij de betekenis van de sacramenten.

 Bijbelkring

Woensdag 11 november is de derde kringavond. We komen weer samen in De Parel. We lezen met elkaar Exodus 3 en het derde hoofdstuk van het boekje is aan de beurt. De Heere God roept Mozes en maakt Zijn naam bekend. Mozes moet weer terug naar Egypte. Na een tijd van opleiding komt er nu een tijd dat de Heere Hem een belangrijke taak geeft in Zijn dienst. De avond begint om 20.00 uur. Ook als u nog niet geweest bent, van harte welkom!

Doopdiensten

Zondagmiddag 15 november vindt om 16.00 uur de doopdienst plaats van Aaron Kraaijeveld. In de middagdienst van zondag 22 november worden Anna en Loïs de Heer, gedoopt. In deze diensten zijn de doopouders met hun gasten aanwezig. Als gemeentelid kunt u de dienst online meebeleven. Om 18.00 uur is er dan weer een dienst waarin een klein deel van de gemeente wordt uitgenodigd. Laten we biddend om de doopouders heen staan. De doopdienst is trouwens ook een mooie gelegenheid om via een kaart uw en jouw meeleven kenbaar te maken aan de doopouders.

Gift

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek € 25,- voor kerkelijke doeleinden. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Bidden moet regelmatig, volhardend, vastberaden en aanhoudend gebeuren, tenminste eenmaal per dag, of we er nu voor in de stemming zijn of niet’. (Tim Keller)

Tenslotte

Natte dagen en gekleurde bladeren vertellen ons dat het echt herfst is. In de natuur zie je hoe doodsheid zijn intrede doet. Als God het geeft wordt het straks weer lente en komt de schepping tot leven. Zo is het ook in het geestelijk leven. Wat een doodsheid is er door de zonde gekomen. En onze oude natuur doden is iets waar we mee bezig blijven tot onze laatste snik. Maar Goddank is er om Jezus’ wil ook nieuw leven. Christus wekt door Zijn opstandingskracht tot leven. In de doop wordt het uitgebeeld en in het geloof is het werkelijkheid: Hij leeft en ik met Hem! U en jou een goede zondag toegewenst! Een hartelijke groet, ook van ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Reserveringen

Bij de Pareldienst op zondagavond 8 november, worden twee kerkzalen gebruikt. Dit betekent, dat 60 mensen hiervoor zich kunnen inschrijven. Ook de jongeren die deze dienst willen bezoeken, dienen zich hiervoor in te schrijven. Misschien dat de ouders hen hierop kunnen attenderen. Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. De reservering voor de overige gemeenteleden zal daarna worden opengesteld, voor zover er dan nog plaats is.

Verkiezingen

Nu de beide verkozen broeders voor de vacature van één ouderling en van één diaken hebben bedankt, lijkt het er op dat we in een impasse raken. Het moet toch mogelijk zijn, dat in zo’n grote wijkgemeente de vacatures die er zijn opgevuld kunnen worden.

We zijn te rade gegaan bij de ondersteunende dienst van de PKN. Zij wezen ons op de toelichting van de kerkorde, waarin voor de situatie waarin wij ons bevinden kortweg de volgende mogelijkheid, wordt genoemd: ‘Wanneer een verkozene zijn roeping tot het ambt niet aanvaard, moet een nieuwe stemming plaatsvinden. Er hoeft niet om aanbevelingen te worden gevraagd. Het gaat immers om dezelfde verkiezingsronde. De kerkenraad moet daarbij degenen die door tien stemgerechtigden waren aanbevolen en niet verkozen zijn, op de verkiezingslijst plaatsen. Als er dan slechts één kandidaat is, kan de kerkenraad deze verkozen verklaren.’ Tijdens de laatste verkiezing waren er twee kandidaten voor de vacature van diaken aanbevolen, ieder door tien stemgerechtigden. Arie de Wit had 37 van de 82 uitgebrachte stemmen. Meerdere kandidaten waren er niet. Daarom heeft de kerkenraad hem tijdens haar vergadering van 2 november j.l. verkozen verklaard voor het ambt van diaken. Hij is hiervan afgelopen week op de hoogte gebracht en hem is verzocht zijn beslissing uiterlijk donderdag 12 november kenbaar te maken. We bidden dat Arie deze roepstem mag verstaan en wensen hem Gods nabijheid toe bij zijn overwegingen.

M.b.t. de nog openstaande vacature van ouderling komen we t.z.t. terug.

Beroepingswerk

Het beroepingswerk lijkt stil te liggen. Niets is echter minder waar. De beroepingscommissie is bezig zich te oriënteren en mogelijke stappen voor te bereiden. Dit vraagt tijd en niet minder zorgvuldigheid. Wilt u dit werk dragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

Als wij in de tuin van Gods Woord wandelen en de zoetigheid zuigen uit de bloemen der beloften, zullen we nooit lust hebben van ‘de verboden vrucht’ te plukken. Chrysostomus 347-407

Bidden en danken

We danken dat de tijd van quarantaine voor de bewoners van De Buitenhof er weer op zit en dat alle bewoners er goed doorheen zijn gekomen en er vooralsnog geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld.

 • Wilt u bidden voor alle medewerkers van de opvang-huizen? Zij hebben een groot hart voor de tieners en zijn elke dag druk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Een team van zendingswerkers uit verschillende landen organiseert in Thailand in de stad Mahasarakham allerlei activiteiten om met mensen het Evangelie te delen. Ze zijn een samenwerking gestart met een lokale kerk. Bid voor bescherming van deze samenwerking en bid voor vrucht op het werk wat samen wordt gedaan. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods helende nabijheid.

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoeken € 20,- aan collectebonnen ter vrije bestemming en € 10,- aan collectebonnen voor de actie ‘verspreiding voedselpakketten’.

Doopzitting

Donderdag 19 november wordt doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord

‘Het geloof is een lege bedelaarszak, daar moet de schat van Christus’ gerechtigheid in.’

Tenslotte

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Anders dan we gewend zijn. Hopelijk zegt u dit ook elke zondagavond: ’De rustdag is weer voorbij, maar anders dan we gewend zijn.’ Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug,  De Parel

Woensdag 11 november

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             WG 1 Bijbelkring,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

Donderdag 12 november

20.00-22.15 uur   WG 3 Opvoedkring,  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, jeugdzaal OK

Vrijdag 13 november

19.30-21.30      Het Broodhuis,  De Parel

____________________________________________________

Varia

UITNODIGING

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

Donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.

Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen.

Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?

Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven. Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk. Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(Zie QR code rechts)

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

(zie QR code links)

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 8 november 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur    ds. J.C. de Groot, Dordrecht

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Janieke Alblas, Heleen Verschoor (reserve)

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 4

avonddienst: Psalm 60: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde, HC 28

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Kruger, Rotterdam

 Kinderoppas

OK, groep A1 Petroesjka Paans, groep A2 Rosalie de Jong

De Parel: groep A1 Lenny Egas, groep A2 Sanna de Jong

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.