Kerkblad 76-20

Waar kom je vandaan?

“Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: Waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan.” (2 Koningen 5: 27)

____________________________________­­­________________

Er zijn van die vragen die leggen onmiddellijk de vinger op de zere plek. Neem nu deze vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ Het is de confronterende vraag die de profeet Elisa aan zijn knecht Gehazi stelt. Waarom stelt hij deze vraag?

Generaal Naäman is nog maar even vertrokken naar Syrië. Wat is hij blij dat hij zijn melaatsheid kwijt is. Al het goud en zilver en de feestelijke kleding dat hij meegenomen heeft wil hij aan Eliza geven om zijn dankbaarheid te tonen. Maar Eliza neemt het niet aan. Waarom niet? Omdat de eer en de dank niet aan Eliza toekomt maar aan Zijn God. En door dit alles heen leert Naäman ook hoe deze God van Israël is. Dat Hij niet een God is die zich laat omkopen, maar dat Hij een God van genade is! Door Gods genade is Naäman verlost van zijn melaatsheid!

Gehazi maakt die les bijna ongedaan. Hij kan maar moeilijk begrijpen dat zijn heer de geschenken niet aanneemt van deze Syriër. In zijn ogen zijn, zo gezegd, de geldtekens af te lezen. Zo vlug als hij kan rent hij achter Naäman aan. Naäman ziet hem komen, gaat zijn wagen af, stapt op hem toe en zegt: ‘Is alles goed?’ Gehazi heeft zijn verhaal klaar. ‘Mijn heer heeft mij gestuurd omdat er twee leerling-profeten op bezoek zijn, maar hij heeft niets om ze te geven. Geef ze toch een talent zilver en twee stel gewaden’. Al is het niet niks wat Gehazi vraagt, het is weinig vergeleken met alles wat Naäman mee had genomen uit Syrië (vers 5). Naäman is blij dat hij wat terug kan doen en geeft het dubbele aan zilver. Bovendien stuurt hij nog twee knechten mee die het zilver en de kledingstukken dragen. Als de koning te rijk keert Gehazi terug. Hij moet alleen nog zien dat het allemaal keurig opgeborgen wordt en zijn heer Elisa niets in de gaten heeft.

‘Waar kom je vandaan, Gehazi?’ Het is een vraag om door de grond te zakken. De Heere heeft zijn profeet precies laten zien waar Gehazi mee bezig is geweest. Hij weet van zijn bedrog, van zijn hebzucht en eerzucht. Dat hij in zijn hoofd zijn plannen al klaar had. Niet langer een knecht, maar een heer die het met olijfbomen en wijngaarden, schapen en koeien goed voor elkaar heeft. Eliza weet het en kijkt niet weg maar stelt het aan de orde: ‘Waar kom je vandaan Gehazi?’ Hoe zal hij reageren? Hoe reageren wij als onze zonden benoemd worden door een gedeelte uit de Bijbel, de prediking of in een gesprek? Is het niet uiterst herkenbaar wat Gehazi doet? Hij gaat verder op de weg van leugen en bedrog. ‘Ik ben nergens geweest’. Wanneer we eenmaal het pad van de leugen zijn ingeslagen, dan is het uitspreken van een volgende leugen zo gedaan. Wanneer we één hobbel nemen, deinzen we er niet voor terug om dat volgende hobbeltje ook nog maar te nemen. Wie wil graag zijn gezicht verliezen? Zou het niet je eer te na zijn om toch toe te geven dat je fout zit? Dat het klopt wat die ander zegt, wat God zegt? Zijn wij niet in staat om heel veel zonde te doen als ons eergevoel in het geding is?

Maar wat brengt het Gehazi? Naäman de Syriër, die zijn melaatsheid kwijtraakte en moest leren leven van genade, gaat Gehazi voor. Want hij die als knecht van de profeet Eliza zoveel gezien had van Gods genadige wondermacht (vgl. 2 Koningen 4: 36-37). Hij die groot en rijk wilde zijn, wordt nu melaats en zijn familie deelt in de straf. Ze moeten nu als onreinen in afzondering leven. Is God Hem later genadig geweest? We komen Gehazi nog weer tegen in hoofdstuk 8. Kennelijk is zijn melaatsheid dan verdwenen, want hij kan voor de koning verschijnen. Intussen vonkt in de straf die hij krijgt het oordeel van God over de zonde. Wie het vege lijf wil redden via de route van leugen en bedrog zit op een doodlopende weg.

Waar kom je vandaan? Die vraag roept om eerlijkheid voor Gods aangezicht. Je hoogmoed en je trots, je eerzucht en je hebzucht, leg het af bij het kruis van Golgotha. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En van deze Christus leer ik ook om niet in de hoogte te leven maar in de laagte, niet groot te zijn maar klein, niet de weg van een koning te zoeken maar die van een knecht. Zijn stem roept mij toe: “Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.” (Lukas 9: 24)

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze laatste zondag voor advent, die ook wel Eeuwigheidszondag genoemd wordt, zullen we in de avonddiensten de overleden gemeenteleden van het achterliggende jaar herdenken. Voor deze diensten zijn in het bijzonder de nabestaanden uitgenodigd. Zij die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen een plaats toegewezen. Hierdoor kan het zijn, dat er wat minder plaatsen beschikbaar zijn voor het bijwonen van de diensten. Laten we als gemeente ook hierin met elkaar meeleven.                            

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Berichten via social media

Niet alleen wordt u op de hoogte gehouden via het kerkblad, we hebben ook een social media account voor de kerk. Hier komt het laatste nieuws voorbij over activiteiten en andere belangrijke mededelingen. De berichten worden geplaatst op aanvraag. Wilt u uw stuk tekst dat geplaatst wordt in de kerkbode ook op de sociale media geplaatst hebben? Dan kunt u een mailtje sturen naar videoteam@hghg.nl met daarin de tekst die geplaatst moet worden en op welke datum u dat het liefst gedaan wilt hebben. Eventueel kunt u een passende foto meesturen die erbij geplaatst wordt. Houdt er wel rekening mee dat er een maximaal aantal woorden zijn bij een bericht, dus probeer het beknopt te houden graag zien we uw berichten voorbijkomen om verder te delen met de gemeente!

Met ontslag….

Mw. Witte weer thuis na revalidatie. We zijn blij dat het revalidatieproces van bijna elf maanden er bijna op zit. Mw. Witte is weer zo goed als hersteld en zal haar vertrouwde plekje op de orgelgalerij weer innemen. Van tijd tot tijd klinken daar intussen voorzichtig weer haar eerste tonen. We hadden gehoopt dat mw. Witte rond 21 november haar stemgeluid weer in volle glorie zou laten horen… dan is het nl. haar 145e verjaardag! Dit is helaas nèt iets te snel voor haar. Haar arts vond het verstandig haar iets meer tijd voor herstel te geven…

De orgelbouwer heeft intussen de orgelkast al weer goed gevuld. Op dit moment is begonnen met het terugplaatsen van de ca. 1150 pijpen. Gelijktijdig wordt gestart met het intoneren van het orgel, dit is een nauwkeurig werk, want dit bepaald tenslotte het geluid dat we gaan horen.

Het nieuwe pijpwerk komt iets later uit de fabriek dan

gepland en ook vergen de pijpen van de Trompet meer aandacht. De orgelbouwer krijgt daarom wat meer tijd hiervoor. De overdracht hopen we op zaterdag 12-12-2020 te laten plaatsvinden. Helaas zal dit niet kunnen in de vorm die we de afgelopen zomer hadden bedacht. Door alle hernieuwde coronamaatregelen worden we weer-houden om dit ‘groots’ te vieren. Het zal daarom met een beperkt aantal personen plaatsvinden. We denken nog na over een manier hoe u de ingebruikname wel mee kan beleven (informatie hierover volgt t.z.t.) Zodra het mogelijk is zal op een later tijdstip een feestelijk moment geboden worden voor gemeenteleden en belangstellen-den om het gerestaureerde orgel van dichtbij te kunnen bekijken en te beluisteren. (ook hierover later meer informatie)

Cadeautip!

We werken momenteel aan het samenstellen van een glossy over de geschiedenis en de restauratie van het orgel. Deze glossy van ca. 60 pagina’s zal voor iedereen te koop zijn voor een bedrag van € 4,95. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u alvast voor intekenen. Via mailadres glossy@hghg.nl kunt u opgeven hoeveel exemplaren u graag wilt reserveren.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 22 november 2020

De diaconale collecte is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (SV): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijd-behandeling, en tevens zijn verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Actie ‘Een kilo liefde’

Ook dit jaar willen we de actie een kilo liefde’ weer houden. Nog steeds zijn er mensen die elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen om financieel rond te komen. Nu de feestdagen er aan komen willen we die mensen helpen en kilo’s liefde brengen. Dit doen we door heel praktisch een boodschappenpakket te maken en te geven. Normaal krijgt u in de kerk een briefje en kunt u boodschappen daarvoor inleveren. Maar omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we dit jaar om uw gift. Met uw gift kunnen we de actie ook dit jaar door laten gaan. We zullen dan zelf de pakketten samenstellen. Doet u mee? U kunt uw gift overmaken op NL15RABO0395001536 ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank.

commissie ‘een kilo liefde’

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 26 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. De inleiding gaat over 1 Samuel 19 en 20 en wordt verzorgd door Dick Klein. De avond begint om 20.00 uur. Welkom

Bijbelstudiekring

Donderdag 26 november zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 3: Gods oordeel n.a.v. Romeinen 2-3: 20. Wees welkom!

Ora et labora

U heeft dit jaar vast de verkoopdag van ‘Ora et Labora’ gemist! Om begrijpelijke redenen kon deze helaas geen doorgang vinden. Maar… gelukkig is er toch een mogelijkheid om het werk van zending en evangelisatie via onze vereniging te steunen.

We hebben het volgende te koop:

  • Walnoten
  • Eigengemaakte appelmoes (zonder suiker, maar wél erg lekker)
  • Gebreide sokken
  • Zelfgemaakte wenskaarten (ook kerstkaarten) en (kerst)postzegels van Woord & Daad
  • Kleine creatieve cadeautjes voor de decembermaand
  • Op bestelling: huisgemaakte kruidkoek (met of zonder walnoten), appelkaneelcake, amandelcake, marmercake en boterkoek

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Geertje Kalis, tel. 61 36 01. Na overleg met haar kunt u op een verantwoorde manier ‘winkelen’.

We hebben ook aan de poppenmoedertjes gedacht: Corrie van de Minkelis heeft weer een uitgebreide collectie poppenkleren klaar liggen! Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie, tel. 61 45 11.

Ontmoetingsavonden diaconie

We hebben goed nieuws over de Ontmoetingsavonden. Natuurlijk kunnen we de avonden niet op de normale manier laten doorgaan, maar we willen ons niet te snel uit het veld laten slaan. Zeker omdat de Ontmoetingsavond met Kerst natuurlijk al in zicht komt. Het goede nieuws is dat we voor de avond van 26 november een digitale uitzending gaan maken, die via kanaal 1 te zien is en die ook te beluisteren zal zijn via de kerkradio. Zet dus de avond van donderdagavond 26 november vast in uw agenda. We starten deze uitzending om 19.30 uur. Het thema zal zijn: ‘Bemoedigd met de psalmen’

Voor de Kerstmiddag/avond hebben we ook heel goed nieuws. We gaan een digitale uitzending maken èn we gaan er voor zorgen dat de Kerstmaaltijd ook door kan gaan. Dat dit niet in de Parel kan, is natuurlijk te begrijpen, maar we gaan voor de Kerstmiddag en avond zorgen dat u het eten aan huis bezorgd krijgt. En voor degenen die niet via internet kunnen meeluisteren en -kijken, gaan we proberen dat er iemand langs kan komen, zodat u toch de uitzending kunt bekijken. Voor de Ontmoetingsavond van Kerst zal later een mogelijkheid komen om u voor op te geven. Deze middag/avond zal op 17 december zijn. Met hartelijke groet,

Theo de Koning, Kerkelijk werker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Ons meeleven gaat uit naar allen die zorgen kennen vanwege het coronavirus. Er zijn er die ziek zijn of bezorgd zijn om familieleden die in de risicogroep zitten. Anderen kennen zorgen vanwege de economische impact die het virus heeft. Laten we onze zorgen wentelen op de Heere om het bij Hem kwijt te raken. We mogen ons daarbij optillen aan de belofte van God: Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden”. (Psalm 50: 23)

Doopdienst

We leven toe naar de doopdienst van Anna en Loïs de Hee. Deze vindt komende zondag plaats om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. In deze dienst vervolgen we de serie over Eliza. We horen hoe Naäman naar hem toe gaat. Elisa geeft hem de opdracht om zich zeven keer te wassen in de Jordaan. Wat heeft deze geschiedenis met de doop te maken? We hopen het te ontdekken. De schriftlezing is 2 Koningen 5: 9-19. Het was mijn voornemen om in de doopdienst op 15 november het eerste gedeelte van dit hoofdstuk te bepreken, maar deze dienst laat nog even op zich wachten en dat zal dan voorlopig de laatste dienst zijn waarin het gaat over het leven van Eliza. Voor komende zondagmiddag wensen we Jan en Dineke met hun kinderen een mooie en gezegende dienst toe!

Eeuwigheidszondag

De komende zondag zou je op de kerkelijke kalender kunnen aanstippen als oudejaarsdag. In ieder geval een zondag die ons bepaald bij de eeuwigheid. De namen van gemeenteleden die ons ontvielen worden voorgelezen. De indringende vraag die naar ons allemaal toekomt is: Waar gaat mijn levensreis naar toe? Hoor intussen ook de genadeklokken die uitnodigen om tot de Heere Jezus te komen. Die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven! Zo mag er ook het uitzien zijn naar Zijn grote dag! Over dat uitzien gaat het ook in de verkondiging. “Maar wij ver-wachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.(2 Petrus 3:13)

 Gelezen

Gelukkig leven is blij zijn met U, in U en om U.’ Augustinus (354-430)

Tenslotte

Verrast was ik door de hoeveelheid kaartjes die op mijn  verjaardag door de brievenhuis werden gedaan en de appjes en mailtjes die binnenkwamen. Dank voor die blijken van meeleven! Niet snel zal ik deze 34e verjaardag in quarantaine vergeten. Maar vooral zijn we erg dankbaar voor wat God ons heeft gegeven in het achterliggende jaar in de gemeente, in het gezin en ook persoonlijk. Als bijzondere zegen ervaren we het dat vader Westland nog bij ons is, al is hij ernstig ziek. We zien het als een geschenk dat hij deze tijd nog krijgt. Intussen is de quarantaine weer voorbij. Ook al kon veel weer in de gemeente vanuit huis doorgaan, ik zie er naar uit om u en jou zondag ook weer voor te gaan en de jongeren te ontmoeten op catechisatie! Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid in coronatijd en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!”, Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! ‘In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.’

Reserveringen

De dienst in De Parel op zondagavond 22 november staat inmiddels open voor alle gemeenteleden. We hebben dan beide zalen in gebruik, zodat we in totaal 60 personen kunnen toelaten. Voor zondagmorgen 29 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 28 november staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Schroom niet u zelf op te geven. Ook als u ziet dat het maximum al bereikt is. Soms blijkt er toch nog plaats te zijn.

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan. In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning, die het afgelopen jaar verschillende begrafenissen heeft geleid. Het thema van de dienst is ‘enkele reis’.

Verkiezingen

We zijn dankbaar dat broeder Arie de Wit zijn verkiezing tot diaken in onze wijkgemeente heeft mogen aanvaarden.

Er bestaat dan nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten zijn wordt op maandag 14 december a.s. een verkiezings-vergadering gehouden.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Vaak vergeten we dat God wel eens oneindig veel barmhartiger zou kunnen zijn dan wij zijn voor onszelf. Het probleem is dat we er niet in slagen dat te geloven, omdat we denken dat we zo’n liefdevolle blik op ons leven niet waard zijn. Maar ondanks onszelf is er in God een grote ruimte waarin wij aanvaard zijn.’ Renée van Riessen (1954), hoogleraar christelijke filosofie

Bidden en danken

  • We bidden voor christenen in Nepal. Ze vormen een minderheid te midden van een sterk hindoeïstisch land. Dat christenen standvastig mogen blijven en vanuit Gods Woord hun licht mogen laten schijnen in hun omgeving.
  • We zijn dankbaar dat we op nieuwe, andere manieren gelovigen in Centraal-Azië mogen bemoedigen. Hoewel veel landen en culturen in de regio nog zijn ingesteld op het lezen van boeken, biedt de online wereld mooie kansen. Bid voor de lokale medewerkers die in de afgelopen maanden noodgedwongen op andere manieren gelovigen mochten helpen. (Gebedskalender Open Doors)
  • Al eeuwenlang wordt in synagogen elke sabbat een gedeelte uit de Thora en uit de Profeten gelezen. Bid dat de gedeelten van vandaag door Gods Geest gebruikt worden om de Heere Jezus bekend te maken aan velen die Hem nog niet kennen, in Israël en daarbuiten.  (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken kracht en sterkte toe. Ook zij die verliezen hebben geleden en rouwen om een geliefde wensen we Gods troostende nabijheid toe.

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 10,- voor het orgel. Op bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondagavond zullen 29 namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Daarvan zijn er twaalf die bij onze wijkgemeente behoorden. Veel nabestaanden hebben te kennen gegeven deze dienst bij te willen wonen. Helaas moesten we bij sommigen, in goed overleg, beperkingen opleggen voor het aantal waarmee zij wilden komen.

Verbonden gemeente zijn

Eerder berichtten wij u dat de kerkenraad zoekt naar manieren om de verbinding te blijven zoeken in deze tijd. In het beleidsplan van onze wijk staat dat we de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden willen stimuleren en faciliteren. Juist in deze tijd van individualisme en verbrokkeling in de kerk zien we het belang in van een hechte onderlinge band. Wat is het uitvoeren van dit beleid juist nu moeilijk. Echter… er bereikten ons berichten van (jonge) mensen die best graag op zondag naar een ander/ouder gemeentelid zouden willen gaan om samen de kerkdienst online te volgen. Er zijn waarschijnlijk ook gemeenteleden die de diensten alleen of met z’n tweeën volgen maar het eigenlijk best fijn zouden vinden om dat samen met ander(en) te doen. Dit kan prima, op gepaste afstand en met inachtneming van de huidige maatregelen. Mocht jij of u in contact willen komen met iemand die je uitnodigt om samen thuis de dienst te beluisteren, of wil je graag iemand thuis uitnodigen, stuur dan een mailtje naar ouderling L.T. Veldman (ouderling303@hghg.nl). Bellen of appen mag ook naar 06 25 00 18 42. Wat zou het mooi zijn om samen naar Zijn Woord te kunnen luisteren en de gemeenschap zo te zoeken.

Heilig Avondmaal

Nu we beland zijn in de tweede golf van corona-besmettingen en het onzeker is wanneer we weer samen kunnen komen in de kerk zoals we gewend waren, heeft de kerkenraad nagedacht over hoe het Heilig Avondmaal te vieren. In deze onzekere tijd groeit de behoefte om gesterkt te worden in het geloof. Dat doet de Heere wekelijks onder de verkondiging van het Woord, maar daarbij heeft Hij ook het Avondmaal ingesteld. De opdracht van de Heere Jezus luidt: “Doe dat tot Mijn gedachtenis.” Voor 6 december staat er weer een avondmaalsviering op het rooster waar maximaal 30 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Zoals eerder verwoord, vinden wij dat een reële samenkomst van de gemeente nodig is voor de bediening van het Heilig Avondmaal, waarin het brood en de wijn gedeeld en ontvangen wordt. Daarom willen we niemand uitsluiten door het aantal Avondmaalgangers te beperken. Vandaar zal op 6 december in de morgendienst het Woord worden bediend en het Avondmaal worden gevierd. Deze dienst begint om 10.45 uur. Na afloop van deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. In deze korte dienst zal het Avondmaal worden bediend. Na deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. En dit zal zich herhalen totdat iedereen die wenst deel te nemen is geweest – op een groep van 30 na. De laatste groep zal ‘s avonds in de Oude Kerk worden genodigd, waarna de tafel zal worden gesloten en in de preek nabetrachting zal worden gehouden. Op de ingelaste kerkenraadsvergadering begonnen wij met het lezen van Psalm 122. Het laatste vers verwoordde ons verlangen: “Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.” Het is in deze tijd zoeken naar alternatieve mogelijkheden die passend zijn, al mag daar verschillend over worden gedacht. We vertrouwen als kerkenraad dat we in deze crisis, waarvan we niet weten hoelang deze nog duurt, op deze wijze het Avondmaal mogen vieren tot Zijn eer en tot onze troost.

Gelezen/gehoord

Wij behoeven de toekomst niet te vrezen, want lichtend boven de geschiedenis van ons eigen leven en boven de historie van ons volk en die van alle volken staat het ontzagwekkende woord, dat tegelijk zo troostvol is: DE HEERE REGEERT.

Tenslotte

Aanstaande zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat een bewogen kerkelijk jaar ligt er achter ons. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omge-komen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 Zaterdag 21 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 22 november

14.15-15.00 uur   Zondagsschool –  De Parel

Maandag 23 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 november

20.00 uur             Thuiskring II -Jeugdzaal OK

Woensdag 25 november

19.30uur              Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 26 november

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

20.00 uur             WG 3 Zuid Bijbelkring –  De Parel

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur   Het Broodhuis –  De Parel

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Kinderoppas

Renske Egas, Daniëlle Bikker, Anita Alblas (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. De Herberg

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm    6: 9

avonddienst: Psalm   102: 1, 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, prop. A.P. Cammeraat, Gouda

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. ds. A. Goedvree, Uddel (groep B1)

16.00 uur   ds. W.J. Westland – doopdienst

18.00 uur   ds. W.J. Westland (groep B2)

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – Beheerskosten

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

9.00 uur: A1 Hester Klop, A2 Julia van Herwaarden

10.45uur: A1 Monica Buijk, A2 Ingemarit Maasland

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.