Kerkblad 76-23

Vrij om te bevrijden

Bestemming vrijheid (7/7)

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Johannes 20: 21)

____________________________________­­­________________

Het is ondertussen Advent en wat heeft Advent nu te maken met het thema van het afgelopen jaar ‘Bestemming vrijheid’? Je zou bijna zeggen: ‘Niet zo heel veel’. Advent heeft alles te maken met wat we verwachten. En nee, we verwachten zeker niet dat Jezus komende kerst geboren wordt in een voerbak. Dat gedenken we, maar we verwachten het niet. Wat we wel verwachten is dat Jezus straks terugkomt zoals Hij naar de hemel is gegaan. Ineens zal Hij straks achter de wolken vandaan komen. En hoe ben je daar dan mee bezig?

Je kunt je natuurlijk richten op de wederkomst als een soort escape uit dit aardse lijden. Dan ben je vooral gefocust op datgene waar je persoonlijk naar verlangt. Je kunt je er ook op richten omdat dan eindelijk het eeuwige geluk zal beginnen. Ook dat is dan een soort ontsnapping uit dit leven. En eerlijk gezegd kan dat behoorlijk egoïstisch zijn. De vraag is natuurlijk of dat Gods bedoeling is met je leven. Stel je nu voor dat deze serie over ‘Bestemming vrijheid’ je meer vrijheid heeft gebracht in je leven. Je bent mensen gaan vergeven, je hebt afgerekend met leugens in je denken en bent gebroken met zonden, maar bovenal is je relatie met God verdiept en verrijkt. Wat doe je daar dan vervolgens mee?

Verlangen we dan om maar zo snel mogelijk verlost te zijn en bij Jezus te zijn? Paulus zegt daar wel iets over. Hij zegt dat het bij Christus te zijn verreweg het beste is, maar dat het beter is dat hij nog blijft omwille van de gemeente. Hij is dus bereid om te blijven op de plaats waar hij niet het liefste is. En waarom? Omdat hij daar wil delen van dat wat Jezus hem heeft geleerd. Advent heb je nodig om te blijven uitzien terwijl je nog op aarde bent, maar dat maakt je niet passief op aarde. Sterker nog, het zet je in beweging om het Koninkrijk van Jezus hier op aarde te brengen. Dat gebeurt niet omdat we dat nu altijd zo graag willen, maar dat gebeurt omdat dit de opdracht van Jezus is.

Jezus zegt niet tegen Zijn discipelen: ‘Fijn jongens, dat jullie in Mij geloven, wacht nu maar af tot het einde van je leven of tot Ik terugkom’. Hij zegt iets anders. Hij stuurt hen de wereld in. Meerdere keren doet Hij dat. Daar begon Hij al mee toen Hij nog bezig was om hen te onderwijzen en daar was Hij nog steeds mee bezig toen Hij naar de hemel ging en Hij in de laatste woorden hen nog een keer uitlegt dat zij het zijn die Zijn bediening zullen overnemen.

Waarom heeft Jezus jouw zonden gedragen en waarom heeft Hij je verzoend met Zijn Vader? Waarom heeft Jezus je geleerd wat vrijheid met Hem is? Niet alleen omdat Hij je dat zo gunde (dat ook), maar vooral om je als een discipel te laten doorgeven wat Hij je heeft geleerd. Advent laat ons toeleven naar Kerst. Met Kerst herdenken we de komst van Jezus naar deze aarde. Als je wilt doen wat Jezus wilt dat je doet, dan moet je eigenlijk begrijpen wat Hij kwam doen. Als je Jesaja 61 en Lukas 4 leest is dat heel duidelijk. Hij kwam om mensen te verzoenen met Zijn Vader, om genezing te brengen en om bevrijding te brengen uit de macht van de duisternis. Dat liet Hij ook Zijn leven lang zien. Dat is wat Hij je door het geloof heeft laten ervaren.

Maar wat dan? Dan zegt Jezus dat jij en ik gezonden zijn zoals Hij is gezonden. Dan zegt Jezus dat degenen die geloven dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om iets bijzonders te worden, maar omdat Jezus je de dingen leert, zodat jij het ook anderen weer mag leren. Uiteindelijk stopt de bediening van Jezus dus niet, maar ligt die nu op de schouders van hen die nu geloven. Als jij dat bent, dan geeft Jezus je dus eigenlijk een heel grote verantwoordelijkheid.

Dit jaar heb je gezien dat je bestemd bent om vrij te zijn. Vrij van zonden, vrij van emotionele pijn, vrij van leugens en zelfs vrij van de macht van de duisternis. Maar dat cadeau kreeg je niet om voor jezelf te houden. Je kreeg het om het ook weer uit te delen. Help mensen om het Vaderhart van God te vinden, help hen om de vrijheid te vinden die Jezus aanbied en laat al vast iets van de hemel op aarde te zien door te bidden met hen die gebrokenheid en ziekte ervaren, zodat in de tussentijd waarin we leven, er steeds lichtstralen zullen zijn van de toekomst die wij verwachten. Net zolang tot we Thuis zijn in het Vaderhuis.

Theo de Koning

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408
De zendingscollecte van 13 december is voor het IZB-project ‘het Pand’ in Groningen.

Sinds 1988 beschikt de Martinikerk-wijkgemeente over Het Pand. Het Pand 2.0 is in juni 2014 officieel geopend en staat in een wijk waar de helft van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Buiten de directe omgeving van de Groningse Korrewegwijk zegt de naam Het Pand mogelijk niet zo veel, maar voor de buurtbewoners die er wekelijks over de drempel komen is het centrum van grote betekenis. De wijk is multicultureel, waarbij veel kinderen uit complexe gezinssituaties komen. Er is weinig tot geen binding van de bewoners tot de kerk, maar men staat wel open voor religie. De jeugd uit de wijk vormt de sleutel tot het bereiken van de volwassen wijkbewoners. Het missionair diaconale ontmoetingscentrum Het Pand is niet meer weg te denken uit de Korrewegwijk in Groningen. In de loop van de jaren zijn tal van activiteiten georganiseerd. De afgelopen jaren zijn de eerste vormen van een christelijke gemeenschap ontstaan. Verschillende wijkbewoners participeren daarin. Wekelijks worden er vieringen gehouden en afgelopen jaar is er voor het eerst gedoopt.

Kijk voor verdere informatie op de website van Het Pand.

 

Kerstviering Ontmoetingsavonden voor ouderen en alleenstaanden.
Zoals in de vorige kerkbode al was te lezen, gaat de Ontmoetingsavond met Kerst op 17 december voor ouderen in de gemeente in aangepaste vorm door. Er zal een video online komen die vanaf 16.00 uur is te bekijken en daarna zal ook de maaltijd in aangepaste vorm worden verzorgd en thuisbezorgd. U begrijpt dat opgave hiervoor dan nu belangrijker is dan anders. Er zijn twee dingen waar u zich voor op kunt geven. In de eerste plaats voor de maaltijd, zodat we weten hoeveel maaltijden er gemaakt moeten worden en waar deze bezorgd moeten worden. Het tweede waar u zich voor kunt opgeven is als u geen beschikking hebt over internet en u de video toch graag wilt zien. Dan willen we proberen om die op een alternatieve manier bij u thuis te laten zien.

Opgeven kan tot en met uiterlijk 12 december. Aanmelden kan telefonisch (78 53 10) of via email (dbdekker48@gmail.com of ontmoetingsavonden@hghg.nl). Als u via de mail opgeeft graag ook uw adres er bij.

 

Zending

Intussen ben ik al meer dan twee maanden geleden weer begonnen met twee Bijbelclubs. De kinderen waren er weer alsof er nooit een lockdown was geweest. Enthousiast zoals altijd. Met één Bijbelclub zijn we redelijk streng met het desinfecteren van de handen, 1.5 meter afstand houden en een mondkapje dragen, maar dat heeft als reden dat de kinderen uit verschillende wijken naar ons gebouw komen. Op de andere Bijbelclub houden we er minder strikt aan omdat het kinderen van een plaas (boerderij) zijn die regelmatig met elkaar spelen en contact met elkaar hebben. Op de twee Bijbelclubs komen ook tieners wat ik zelf heel bijzonder vind. Ze blijven het leuk vinden om de Bijbelclub regelmatig te bezoeken. Eén meisje (17) vertelde me dat ze graag volgend jaar een leider wilt zijn op de Bijbelclub. Dan is ze klaar met de middelbare school en dan wilt ze ook graag de cursus doen voor kinderevangelisatie. Supermooi zo’n reactie! En het zou fijn zijn als zij op de duur het stokje zou overnemen en leert om een Bijbelclub te geven.

We hebben intussen ook twee ouderbijeenkomsten in Beverly Hills gehad (een wijk in het dorp Strand). Het is altijd spannend hoeveel ouders er komen. Bij de eerste bijeenkomst was er vijf minuten voor de starttijd nog geen ouder uit de wijk te bekennen. Dus heb ik nog maar een rondje met de auto gedaan om mensen eraan te herinneren dat er een bijeenkomst was. Uiteindelijk waren er toch rond de 25 mensen aanwezig! En de tweede bijeenkomst was ook goed bezocht. Onderwijs uit Gods Woord stond centraal en hoe je je kind met God kunt opvoeden. De derde bijeenkomst vindt vrijdag plaats en hopelijk kunnen we volgend jaar verder gaan met deze ouderbijeenkomsten.

Afgelopen weken heeft de zondagsschool een stroopwafelactie gehouden. De kinderen van de zondagsschool hebben enorm hun best gedaan om zoveel als mogelijk stroopwafels te verkopen. En dat heeft een mooie opbrengst van 1100 euro opgeleverd. Heel fijn! Iedereen bedankt die hieraan heeft meegedaan. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om kinderen in Zuid-Afrika blij te maken met een pakketje waar broodnodige dingen inzitten zoals een tandenborstel, tandpasta, zeep en washandje en ook een klein speelgoedje.

Inmiddels zijn we als gezin ook verhuisd naar een 3-slaapkamerhuis, dit i.v.m. met de komst van ons nieuwe baby’tje in maart 2021. We zijn enorm blij dat God ons een tweede kindje schenkt. Met de zwangerschap gaat het tot nu toe erg goed en daar zijn we dankbaar voor. Ons nieuwe adres is: Almeidastraat 35, van der Stel, Somerset West 7130, South Africa

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Op maandagavond 14 december is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zijn met elkaar ondertussen al wel gewend aan de wat meer open vorm die we vanaf dit jaar hebben ingezet op de kring. We gaan deze avond verder met het vijfde thema uit het boekje over Daniël. Ben je nog nooit geweest en wil je toch de sfeer eens proeven, laat je niet remmen en weet dat je van harte welkom bent. We beginnen om 20.00 uur in de Parel.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik
Vol dankbaarheid kijken we terug op een rijke avondmaalszondag. Wat een voorrecht dat we als gemeente het avondmaal konden houden in deze tijd met zoveel beperkingen. In de verkondiging hoorden we ‘s morgens over de ontmoeting van Elizabeth en Maria. Samen mochten ze zich verblijden in de grote daden van God. Via Elizabeth werd Maria door de Heere bevestigd in het geloof (Luk. 1: 45).
Elizabeth wees daarbij op het eindresultaat van Gods beloften. De Heere maakt Zijn werk helemaal af. Wij vieren ook het Heilig Avondmaal totdat de Heere komt.

In de middag- en avonddienst luisterden wij naar het Magnificat. Vanuit het begin van dit lied kregen we een geweldige aansporing tot aanbidding en lofprijzing: “Groot maakt mijn ziel de Heere” (Luk. 1: 46). Ook stonden we stil bij de motivatie daarvoor (vs. 49). De grote God ontfermt zich over het lage, het nederige. Juist de Heere Jezus is de weg van de nederigheid gegaan. Wie Christus kent gaat eveneens die weg. Straks loopt het uit op een groots en heerlijk hoogtepunt!

Missionaire dienst
Komende zondagmorgen hopen we in de dienst speciaal aandacht te geven aan de missionaire roeping die we als gemeente hebben en die ook iedere christen heeft. Bij het woord missionair kun je al vrij snel denken aan het vertellen van het evangelie tegen mensen die niet gelovig zijn. Toch begint het daar niet mee. Het gebed voor hem of haar die de Heere Jezus niet kent speelt een belangrijke rol. Voor wie bidden wij? En wat verwachten wij van het gebed? Daarover gaat het zondagmorgen. We lezen in de dienst
1 Timotheüs 2: 1-7.

Gelezen
‘God regeert de wereld door de gebeden van Zijn heiligen’

(J.H. Gunning 1829-1905)

Tenslotte
Als gezin houdt de situatie van vader Westland ons bezig. Hij is ernstig ziek en komt niet meer van het bed af. Het wordt steeds moeilijker om een gesprek te hebben met elkaar. Een laatste fase op aarde is er aangebroken. Dankbaar zijn we voor de kostbare momenten die we nog mogen beleven met elkaar. Een lied, een gebed, het zijn ogenblikken waarin de Heere zo dichtbij is. We zijn dankbaar voor de gebeden en het meeleven dat we van u en jou ontvangen. Dat doet ons en ook onze moeder echt goed!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
“De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen”, Psalm 34: 8.

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 20 december, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich uiterlijk tot morgen, zaterdag 12 december, aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan ervan uit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 13 december n De Parel wallen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de bassisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verleden bij het inschrijven. Bij voldoende plaats, staat zaterdag 12 december de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst 20 december
Op zondagavond 20 december zal de jaarlijkse Kerstpraisedienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot br. Maarten de Bruin en het thema is ‘Laat het feest zijn in de huizen’. Tijdens de dienst zullen veel liederen worden gezongen door de band Quest.

Je mag thuis heerlijk meezingen, maar live in de zaal beleef je het echt mee. Er is plek in de hoofdzaal, maar ook in de bijzaal kun je met anderen genieten van de dienst door mee te kijken op een groot scherm en te luisteren naar een goed geluid. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar 3 personen mag uitnodigen kun je nu met meer personen en dus ook met je (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. We hopen je de 20ste te ontmoeten. Tot dan!?

De volgende Pareldienst is op 27 december.

De Commissie Pareldiensten.

Heilig Avondmaal
Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Verkiezingen
Vandaag bij de verschijning van dit kerkblad zal de beslissing van broeder Erik Kraaijeveld op zijn verkiezing tot het ambt van ouderling bekend zijn. We hopen en bidden dat dit een positieve beslissing mag zijn.

Beroepingswerk
Ondanks dat het stil lijkt, heeft de beroepingscommissie in de achterliggende niet stil gezeten. Er zijn diverse predikanten door de gehele commissie beluisterd, soms meerdere keren, waarna deze in meerdere vergaderingen van de commissie zijn besproken. Onlangs zijn aantal van deze predikanten ook besproken binnen de wijkkerkenraad, zodat de commissie nu gaat proberen nadere contacten te leggen. Een zin die hierop betrekking heeft is: Beroepingswerk is bidden en werken. “Dankjewel voor jullie gebed, meeleven en suggesties. Houd vol en heb vertrouwen, ook al lijkt het tegen te zitten” Blijf dus meebidden en meeleven. Bij de Koning van de Kerk mogen we dit werk neer blijven leggen. Hij zal zeker voorzien in deze vacature.

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek
€ 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘Geloven is jezelf uitleveren aan de Heere Jezus.’

Prof. Dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken
We bidden voor alle Christenen wereldwijd die in kleine gemeenschappen en vaak in het geheim bij elkaar komen, maar leven met angst voor vervolging. We danken voor de standvastigheid van de leden en het grote geloof wat hier wonderlijk uit vloeit.

Bid voor de Irakezen die hun land ontvlucht zijn, maar juist in andere landen de Here Jezus leerden kennen. Dank de Here God dat Hij niet gebonden is aan een land, maar dat Zijn Geest overal ter wereld harten kan aanraken. (Gebedskalender Open Doors)

In Malawi is het aantal coronagevallen en -doden relatief laag gebleven. Reden voor dankbaarheid! Toch treft de pandemie het toch al arme land hard. Er komen nauwelijks toeristen naar Malawi, velen verloren hun baan, het tekort aan buitenlandse deviezen stijgt. Een ramp! De zwaksten worden het hardst getroffen. Bid dat de kerk juist ook voor hen van betekenis mag zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie op de derde adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Viering van het Heilig Avondmaal
We mogen terugzien op een goede, gezegende zondag, waarin het sacrament van het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente mocht worden bediend, De viering verliep anders dan anders, maar het gebeurde naar ons besef op een waardige en eerbiedige wijze. Velen hebben met liefde en toewijding bijgedragen aan de viering van het Avondmaal. We denken aan onze BHV’ers, kosters, ambtsbroeders, in het bijzonder ook de diakenen en onze predikant. Allen hartelijk dank daarvoor.

Gelezen/gehoord
De Heilige Schrift is de kribbe van Christus.

Tenslotte
We gaan al weer de derde Adventszondag in. Advent betekent ‘komst’ Adventstijd is verwachtingstijd, Soms worden het Oude en Nieuwe Testament kernachtig samengevat in de woorden ‘belofte’ en ‘vervulling’ Het Oude Testament als ‘boek van verwachting’, het Nieuwe Testament als ‘boek van vervulling’. Maar de vervulling in het Nieuwe Testament is tegelijk een opmaat voor hernieuwde verwachting. De wederkomst van Christus is nabij. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 december
14.00-15.30 uur  Openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Gebedskring, jeugdzaal OK

Zondag 13 december
14.15 uur Zondagsschool (oefenen Kerstfeest)

Maandag 14 december
10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen/muntrollen – kb|
20.00 uur            Kring voor eenvoudige Bijbelstudie, De Parel

Dinsdag 15 december
9.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas Kerstviering
20.00 uur Thuiskring ll, jeugdzaal OK

Donderdag 17 december
16.00 uur Ontmoetingsavond Kerstviering en broodmaaltijd in aangepaste vorm

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 13 december – 3e adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 13 december
09.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Elise de Haas, Esther Groeneveld, Elsja Blom (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1
avonddienst: Psalm 132: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid,  ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein (Weerklank 116: 1,2,3,
18.00 uur wijk 2 Noord, prop J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)
18.00 uur ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur wijk 3, Zuid prof. dhr. H van den Belt, Woudenberg (Weerklank 121: 1,2,4

Collecten
Morgendienst: 1. IZB
                            2. Quotum
Avonddienst: 1. IZB
                         2. Quotum

Kinderoppas
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: B1 Anneke Quist, Rhode Quist

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

De volgende kerkbladen verschijnen op vrijdag 18 december en donderdag 24 december. Het nummer van 24 december is voor twee weken.