Kerkblad 76-4, 5

Blijvende rust

“Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God”. (Hebreeën 4: 9)

____________________________________________________

Het is opvallend hoe positief de bijbel ook over aardse rust spreekt. God vult juist onze rust. Hij laat dat niet aan onze eigen invulling over. Dan kom je bij het oude spreekwoord uit: ‘ledigheid is des duivels oorkussen.’

Gods invulling van onze rust wordt in Hebreeën 4 vergeleken met binnengaan van het volk Israël in het beloofde land. Niet dat het beloofde land nu zo’n oase van rust bleek. Israël ontving geen warm welkom. Er moest worden gestreden en worden gewerkt.

Niet voor niets valt het woord ‘pauze’ in het Grieks. Toch een mooie gedachte. Het beloofde land, de aardse rust als een pauze. Even vrij… om daarna weer verder te gaan. Zo geeft de Heere ons momenten van rust waar we van onze dagelijkse beslommeringen en inspanningen mogen bijkomen. Als een pauze. Alle rust is uiteindelijk alleen maar voorlopig en al snel weer vervluchtigt in alle drukte die zich weer aandient.

Je kan zo moe worden van het leven, van al die dingen die door moeten gaan. Die weer op je vallen zodra je terugkomt in je dagelijkse leven. Maar ook van de dingen die zelfs tijdens de pauzes doorgaan. Dan moet er nog steeds zoveel. Je wil ook zoveel. Het valt niet mee om echt tot rust te komen. Is die rust hier wel te vinden? Of hebben de Fransen gelijk? ‘Repos ailleurs.’ De rust is elders. Altijd ergens anders. In ieder geval niet bij u of jou.

Hoe komt dat toch? Augustinus stelde ver voor onze tijd van mobiele bereikbaarheid en 24/7/365 samenleving een heel belangrijke diagnose: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U o God.’ Ons hart is de bron van alle onrust. Niet anderen, niet het voortdurend moeten… maar ons eigen hart dat steeds jaagt naar nieuwe prikkels, andere ervaringen, meer waardering, beter gevoel over dit of dat. Zonde is dat. Augustinus wijst ons de weg van genezing. Laat uw en jouw hart rust vinden in God! Want dat is het grote onderliggende probleem. Die onrust van binnen zorgt ervoor dat wij de rust van buiten – in God – niet zoeken én vinden. Net zoals de massa in het volk Israël.

De Hebreeën brief slaat in daarom waarschuwende tonen aan: ‘Laat ons dan vrezen…’

Ja, daarvoor moeten we bang zijn dat op een bepaald moment iemand achtergebleven blijkt te zijn. Net zoals u was hij of zij wel onderweg gegaan. Een tijd deed hij mee in de gemeente. Maar op een gegeven moment zie je ‘m steeds minder. Dat gaat bijna ongemerkt. Het begint met een keertje ‘overslaan’ of het elders zoeken naar wat meer in de smaak valt… Wie is hier te goed voor? Je kan lang, lang meereizen met het volk van God. Maar als je het niet tot het einde toe volhoudt, dan kom je niet aan. Dan is het bijna behouden, maar helemaal verloren. Net zoals de massa van Israël in de woestijn… Helaas dient dit volk in deze brief aan de christenen uit datzelfde volk tot waarschuwend voorbeeld.

Hoe is het met u? Heeft uw onrustige hart rust gezocht, gevonden in God? Kom naar Mij toe zegt Jezus en Ik zal u rust geven. Ik zal uw onrustige hart tot bedaren brengen. Tevreden maken. Richt daarom uw geloofsoog op Christus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. 

We danken het aan Christus dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dan gaat het over rust die verder gaat dan de pauze van het beloofde land. Onze tekst vult dat ons in. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God.

Het vieren van de rustdag. We doen dat als christenen bewust op de dag des Heeren. De sabbatsrust die blijft danken we aan de rust die Christus heeft verworven aan het kruis én in het graf. Dáár rustte Hij van Zijn werk om onze zonde te verzoenen. De last en de moeite die Hij van ons overnam…

We danken het aan Hem dat er een rust overblijft. Echt, je wordt een ander mens. Als herboren, opnieuw geschapen. Door het geloof zullen we de rust binnengaan om net zoals God na de schepping te rusten en daarin vreugde te vinden. Dat is gevulde rust: aanbidding en lofprijzing van God. Je nu al verheugen in Hem, delen in Zijn blijdschap als een oefening en voorsmaak van de blijvende, eeuwige rust van God.

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 2 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Kruispost. Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Kruispost biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. Graag willen wij als diaconie dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 Diaconale collecte zondag 9 augustus 2020

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten kerkdiensten

76.029

95.000

 

Giften (excl. orgel)

4.048

3.000

1.048

Overige collecten

3.745

5.500

-1.755

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

83.822

105.000

-21.178

De collecte opbrengsten in de kerkdiensten blijven achter bij de begroting. Dit komt voor een groot deel door de kerkdiensten die in maart en april uitgevallen zijn en waarvoor nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. We zien inmiddels dat veel gemeenteleden een weg gevonden hebben in het bijdragen aan de collecten. De collecte opbrengsten in mei en juni waren nagenoeg even hoog als in mei en juni vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen dat het tekort niet verder oploopt, maar minder mag worden. Ook de overige collecten blijven achter. Dit komt voornamelijk doordat de busjes van kerkradioluisteraars vanwege het verhoogde risico in het tweede kwartaal niet zijn geleegd en diverse gemeentebijeenkomsten geen doorgang konden vinden.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2020 is € 254.162 ontvangen. Dat is ruim 78% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 72% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Zeer verrast waren we met een bedrag van € 200 bestemd voor de onkosten van het videoteam. Mw. Van de Minkelis heeft dit bedrag opgehaald door de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes. Deze kunnen nog steeds bij haar besteld worden Adres: Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en 2 voor € 6,-. De opbrengst is bestemd voor de extra kosten van het uitzenden van de kerkdiensten.

Zending

Bericht van het ThuisFrontTeam Amy de Jong

Lieve volgers van deze prachtige missie,

Als ThuisFrontTeam zijn wij druk aan het brainstormen over activiteiten en acties die we kunnen organiseren om er zeker van te zijn dat de uitzending van Amy door kan gaan. Nu het nieuwe ‘seizoen’ bijna weer begint willen we jullie vragen om eens mee te denken.

Misschien zit jij wel bij een heel leuke jeugdvereniging, ben jij juf/meester op een gezellige basisschool, houdt jouw buurtsuper regelmatig statiegeldacties of hebben jij en je vriendengroep tijd over om je in te zetten? We zouden het enorm tof vinden als we met elkaar het benodigde geld bijeen kunnen brengen. Als je een goed idee hebt, laat het ons weten. Wij zijn er om je te helpen met promotiemateriaal en om mee te denken.

Ook persoonlijk kunnen jullie deel uitmaken van de missie van Amy. Allereerst door mee te bidden voor en met Amy. Ook kunt u betrokken blijven door de nieuwsbrief te ontvangen. Interesse? Stuur ons dan een mailtje. En wilt u meer lezen over de missie van Amy? Kijk dan op www.amyinuganda.com.

Daarnaast kunt u overwegen om het werk van Amy maandelijks financieel te ondersteunen, of met een éénmalige gift. We hopen en bidden dat we dit samen met jullie, onder leiding van onze sterke God, kunnen en mogen waarmaken. Hartelijke groet,

het ThuisFrontTeam info@amyinuganda.com

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Giften

Ds. Westland ontving € 50,- voor de kerk en € 20,- ter vrije besteding. Hartelijk dank.

Tenslotte

Enkele maanden geleden werd een App-bericht rondgestuurd met de titel ‘Een familie in lockdown’. Velen van u zullen dat bericht gelezen hebben maar ik schrijf het nu toch nog een keer. Zeker in een tijd van vakantie zijn dit treffende woorden.

‘Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts een raam, geen terras, geen internet, geen telefoon. Geen Youtube, geen Facebook,

enz. enz. Ze hoorde slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgde voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en zijn woord gehoorzaamde. Hoewel er buiten nog steeds een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we er aan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Dat wij tenslotte bij de wederkomst van Christus, hem juichend tegemoet mogen gaan. Dat dit uw dagelijkse bede mag zijn.’

We dachten dat we de corona onder de knie hebben, maar het virus steekt toch hier en daar weer de kop op Laten we hopen en bidden dat het daar bij blijft en dat we bewaard worden voor de situatie zoals in maart en april. Dat we ook in gebed gaan voor de situatie in de wereld waar het virus heftig tekeer gaat.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een fijne en gezegende vakantie. We hopen en bidden dat u allemaal weer gezond thuis komt. Denk ook aan de mensen die zo graag met vakantie willen, maar wegens uiteenlopende omstandigheden niet in de gelegenheid zijn. Laten we hen vooral niet vergeten.

een Klop

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

Na lange tijd zal weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein en niet ds. D. Verboom, zoals vermeld in de vorige kerkbode. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Voor deze dienst krijgen eerst de familie en bekenden van de doopouders gelegenheid zich aan te melden.

De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Nieuwe preses wijkkerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 15 juni jl. is broeder Robert Kraaijeveld benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. We wensen hem de kracht en de leiding van Gods Geest toe bij het leiden van de kerkenraads-vergaderingen.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat

‘De verhoring van het gebed en de beantwoording of het ontvangen van hetgeen waarom hij bidt, zijn twee onderscheiden weldaden voor een christen.’ Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

  Bid voor het beroepingswerk van onze eigen wijkgemeente, nu er weer contacten zijn, die mogelijk kunnen leiden tot een beroep, maar dat nu vanwege de vakantieperiode even stil ligt.

  Bid voor de medewerkers van Open Doors die vanwege het coronavirus creatieve manieren moeten zoeken om hun werk voor de vervolgde kerk te blijven doen. (Gebedskalender Open Doors)

  Door de coronacrisis neemt de nood in Peru steeds verder toe. Niet alleen zijn er veel besmettingen, ook hebben mensen al maandenlang minder of geen inkomsten. Bid dat de kerken in Peru juist in deze tijd hoop mogen bieden. Bid ook voor de voorgangers en hun families, die het moeilijk hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken of -luisteren naar de erediensten. We wensen ieder een fijne vakantie thuis of elders.

Onze zieken

De HEERE gedenke allen die worstelen met psychische nood. Zo ongrijpbaar en toch werkelijk aanwezig. Ook voor degene die dicht om hen heen staan, betekent het veel strijd. Het is Israëls God die krachten geeft. Zijn genade zij u en jou genoeg.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 4,- aan collectebonnen voor de kerk.

Kerkdnsten

We zijn dankbaar dat de Algemene Kerkenraad er mee heeft ingestemd om na 1 september de diensten voor de Oude Kerk te verdubbelen. Dat is mogelijk door gebruikte maken van kerkelijk centrum De Parel.

Het rooster is inmiddels opgesteld en kan eenvoudig worden ingepast in het bestaande rooster, hoewel sommige diensten lastig inpasbaar zijn.  Het preekrooster voor de wijken, met alle (ook bijzondere) diensten wordt 2 jaar te voren gemaakt. Daarin worden ook de diensten voor de bediening van de sacramenten ingeroosterd. Zo staat voor 27 september een doopdienst op het rooster. Omdat volgens het aangepaste rooster onze wijkgemeente op deze dag ‘s morgens geen dienst heeft in de Oude Kerk, wordt deze doopdienst verschoven naar zondag, 4 oktober. Onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan.

Ook de Avondmaalzondagen zijn 2 jaar te voren bekend. Dit jaar o.a. op 13 september. Kunnen we deze bediening door laten gaan? Het is wel ons verlangen, maar is het ook mogelijk om dit op een of andere manier te doen?

Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen en te vieren, is onze wijkkerkenraad van mening dat dit niet passend is.

Hoe kun je in deze tijd het Heilig Avondmaal voor de gehele wijkgemeente op eerbiedige en passende wijze houden?

Het College van Diakenen buigt zich over mogelijkheden voor onze wijkgemeente, maar het blijven altijd noodoplossingen. Op het moment van publiceren houden we er rekening mee dat deze situatie zeker tot het eind van dit jaar zo blijft.

De diensten in De Parel zullen gehouden worden om 10.45 uur en 18.00 uur. Vanwege verhuur van De Parel aan andere kerkgenootschappen is er soms een dienst om 16.00 uur. Zo zal de eerste zondag in september om 16.00 uur een dienst gehouden worden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Plaats en tijd worden uiteraard in de kerkbode vermeld.

Bijbelstudiekring

Na de vakantie hopen we weer samen te komen als Bijbelstudiekring. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk, met de nodige maatregelen, om elkaar te ontmoeten. Bij deze alvast de data en de gegevens van het boek dat we behandelen.

Data (De Parel, 20.00 uur): 24 september, 29 oktober, 26 november, 10 december, 14 januari, 18 februari, 25 maart (spreker: ds. H. van den Belt).

We behandelen het boek van ds. H. van den Belt: Goudkoorts, Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen(1). De eerste avond staan we stil bij hoofdstuk 1: Gods Evangelie

Afwezigheid

Van 3-28 augustus heeft onze predikant vakantie. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem in deze periode vervangt. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (0184-63 18 85)

Van 8 tot 29 augustus zal de scriba afwezig zijn. Ouderling R. Vlot (0184-61 83 65) zal hem vervangen, maar u kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling

 Vanuit de pastorie

Met een tweeluik over de goddeloze en de rechtvaardige gaan we de vakantie in. Zondag 2 augustus zullen we stilstaan bij de rechtvaardige vanuit Jes.3: 10. Het zal hem/haar goed gaan.  In de praktijk roept dit allerlei vragen op. In de Bijbel wordt er dan ook veel over gezegd. Wij mogen horen en geloven. Met dat laatste valt of staat alles!

Fijn dat we elkaar, zij het beperkt, weer in de kerk mogen ontmoeten. Dat maakt het voorgaan en preken toch persoonlijker en de Geest trekt ons als gemeente altijd naar elkaar toe. Hoewel we nu voorzichtig moeten blijven, bidden en hopen we elkaar in de toekomst weer als gehele gemeente te mogen begroeten.

Allen een goede vakantieperiode en bovenal Gods nabijheid en vrede toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

De komende weken zullen veel kerkenraadsleden met vakantie zijn. Predikant, ouderlingen en diakenen hebben ook rustmomenten nodig. Even pauzeren, afstand nemen (ook) van het kerkenwerk. Toch gaat dat werk ook door. Totdat de sabbatsrust aanbreekt. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Zaterdag 1 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek  De Parel

Maandag 3 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

 Zaterdag 8 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek De Parel

Maandag 10 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

Erediensten

Zondag 2 augustus

 

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur         ds. H. van Ginkel, Goes

18.00 uur          ds. W. Geerlof, Ede

Morgendienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Avonddienst:   groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst:   Psalm   29: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur          wijk 2. ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur          wijk 3. ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur  prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Diaconaal Havenproject

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Zondag 9 augustus

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          dhr. R.W. Baas, Gouda

18.00 uur          ds. H. Roseboom, Kesteren

Morgendienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Avonddienst:   groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten

1. Eredienst

2. Stichting Buitenhof

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien Geboden: 9

avonddienst: Psalm 66: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3.  prop. P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 2.  ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Herberg

2. Evangelisatie eigen gemeente

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2 Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte