Kerkblad 76-9

Geen mens

Ik heb geen mens….”  (Johannes 5: 7)

_______________________________________________

Het was feest in Jeruzalem. Welk feest is niet helemaal duidelijk, Pesach of Purim, maar het was feest. En terwijl iedereen op weg is om feest te vieren op het tempelplein, gaat Jezus met zijn leerlingen in Bethesda op bezoek bij mensen die het feesten totaal verleerd hebben. Ze waren ziek of gehandicapt en hoopten op genezing.

Bethesda, Huis van barmhartigheid, mooie naam voor een ziekenhuis, maar in dit Bethesda is niet veel barmhartigheid. Het is één en al ellende wat je daar aantreft, vijf zuilengangen vol: zieken, verlamden. En hulpvaardigheid? Ook in Bethesda denkt iedereen alleen maar aan zichzelf. Je moet er vechten voor jezelf. En genezing? Af en toe daalt een engel in het water. Wie het eerst het water kon bereiken werd genezen. Maar hoe vaak gebeurde dat? In vers 4 lezen we dat van tijd tot tijd een engel neerdaalde en het water van het bad in beweging bracht. Wie dan het eerst in het water kwam, werd genezen. (overigens komt deze tekst niet in alle Griekse manuscripten voor). Is dat dan zo barmhartig? Geldt hier dan het recht van de sterkste? Bethesda roept veel vragen op. Maar daar gaat het nu even niet om.

Want Jezus ziet een mens, een naamloze. Meer wordt over hem niet verteld. Geen informatie over zijn ziekte, zijn achtergrond, zijn leeftijd. Hij is volstrekt anoniem, aan zijn lot overgelaten. Er wordt alleen verteld dat hij al 38 jaar ziek was. (dat wil overigens niet zeggen dat hij al 38 jaar in Bethesda lag) Het onderstreept in ieder geval dat Jezus wél omziet naar naamlozen, naar mensen die niets of niemand hebben.

Wilt u gezond worden?, vraagt Jezus. Het antwoord van de zieke verbaast ons, hij zegt niet eens ja, graag, maar hij antwoordt met een verklaring: “Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.” (vers 7). Hij wijst alleen maar op zijn probleem om als eerste bij het water te komen. Er is niemand die hem kan helpen. Dat is nogal wat: niemand hebben. Dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. Geen familie, geen kerk, geen vrienden of vriendinnen, geen sociaal netwerk. En dan is er ook nog altijd iemand anders je te snel af, als je als eerste in dat bad wilt zijn. “en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af!”

Hij heeft geen mens! Deze man in Bethesda verwacht het blijkbaar alleen nog maar van mensen. Moet je nou eerst zó ver komen voordat je bij Jezus terecht komt? Nee … niet deze mán komt bij Jezus terecht, Jezus komt bij deze man! Jezus ‘zag en wist’ lezen we in vers 6. Hij ziet deze man met zijn ontfermende ogen. En Hij weet dat hij al 38 jaar ziek is. Daarvoor is Jezus toch de Zoon van God, de Heiland der wereld? En Jezus gaat nooit om de nood heen. Hij gaat er altijd op in. Hij dóet er wat aan. Hij geneest en herstelt wat verbroken is. Deze man kende Christus niet, maar Christus kende hem wel. En weer gebeurde wat Jesaja ooit lang geleden had geprofeteerd: “Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten”. (Jesaja 62: 1). Hij had geen mens, maar hij was in al zijn eenzaamheid, zonder dat hij het wist, rijker dan al die anderen. Want Christus kende hem! En als Christus ons kent zijn we goed af.

Soms zit je zo diep verstikt in je geestelijke eenzaamheid dat je niet eens meer ziet dat de Zoon van God naast je staat en je vraagt “Wilt u gezond worden?” Met die woorden wijst Hij de kortste weg, niet naar het water van Bethesda, dat je nooit zult bereiken, nee, richt je blik op Mij en leef!. Gezondheid, rust en vrede komen altijd via Hem in ons leven. Ook wij moeten die vraag eerlijk beantwoorden: wil je gezond worden, wil je rust krijgen, wil je écht gelukkig worden? Met die vraag raakt Hij ons verlangen dat soms diep is weggestopt. Hij is gekomen om jou te vinden in je hopeloze eenzaamheid. En dan ziet de patiënt de Heelmeester die hem kan helpen. Dan kom je als mens weer thuis bij je Schepper, je Verlosser. En dan ben je ‘in goede handen’, voor eeuwig….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Kroonbede 2020: Bidden om bevrijding

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gaat de plaatselijke Kroonbedebijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam niet door. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september.

Wel is er op dinsdag 8 september a.s. de landelijke Kroonbedebijeenkomst. Deze wordt gehouden in de Nebokerk in Den Haag. Vanaf 20.00 uur wordt de bijeenkomst gestreamd via www.kroonbede.nl. Het thema is ‘Bidden om bevrijding’.

‘Het Broodhuis’ opent zijn deuren!

Bij het openingsweekend wordt het startschot gegeven van Het Broodhuis. Bij Het Broodhuis kunnen jongeren van 16-23 jaar samenkomen voor gezelligheid, activiteiten en verdieping. Om de week zullen de deuren van de Wagon open staan voor het Broodhuis. Voor meer informatie en vragen rondom het openingsweekend en de avonden kun je ons vinden op Instagram en contact opnemen via e-mail. Wij zien er naar uit om jullie te ontmoeten! Instagram: @hetbroodhuis, E-mail: hetbroodhuis@hghg.nl

Danielle, David, Marit en Hannelinde, Bestuur ‘Het Broodhuis’

Honderd handig

Het zou zomaar kunnen dat de afgelopen tijd een productieve periode is geweest voor het project ‘Honderd handig’. Als je noodgedwongen thuis zit, is lapjes haken of breien een leuk en nuttig tijdverdrijf tenslotte. Mocht dit zo zijn: ze kunnen nog/weer deze maand ingeleverd worden op Kerkweg 19 of 72.

Wij stellen dan weer pakketten samen voor dekens. Helaas kunnen we vanwege de ‘Corona-regels’ niet bij elkaar komen om de dekens gezamenlijk aan elkaar te zetten. Daarom willen we t.z.t. een oproep doen om een pakket op te halen en zelf thuis (of samen met iemand anders) tot deken om te toveren. Hierover leest u binnenkort meer in het kerkblad.

Voor nu: alle lapjes van 20 x 20 cm, gehaakt of gebreid, welke kleur of wat voor patroon dan ook, zijn van harte welkom! Meer info: tel. 61 68 75 of 61 10 08.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 6 september augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor Beiroet (Libanon) via het Christelijk Noodhulpcluster. Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie op 4 augustus in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld. De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. De zorgen zijn enorm. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse en verlenen daar noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. Graag wil de diaconie deze noodhulp ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Benefietconcert t.b.v. het orgel

Op 12 september om 20.00 uur nodigt het gelegenheidskoor Vox Humana u uit voor een benefietconcert t.b.v. de restauratie van ons orgel. Ze neemt u mee in een soort muzikale tijdreis; u hoort bekende en minder bekende melodieën die componisten door de eeuwen heen geschreven hebben. Naast geestelijke liederen, worden er ook meer ludieke liederen gezongen. Tijdens dit concert wordt er Coronaproof gecollecteerd voor de orgelrestauratie. Vanwege de coronamaatregelen is er een gering aantal plaatsen beschikbaar, daarom dient u voor dit concert te reserveren. U kunt tot 11 september reserveren op de website HGHG / kerkdiensten wijk zuid.

Zending

Zendingscommissie, Verantwoording 1e half jaar 2020

Er zouden heel veel woorden voor kunnen zijn, maar eigenlijk worden we er gewoonweg stil van. Het is prachtig om te zien hoe het zendingswerk in onze gemeente gesteund wordt. En dan zien we slechts de financiële bijdragen, want de steun door gebed kunnen de zendingswerkers alleen zelf ervaren. Ook in de achterliggende periode van geen en beperkte kerkgang wordt de ‘digitale zendingsbus’ niet vergeten. In het eerste half jaar van 2020 ontving de zendingscommissie de volgende giften (via busjes en inclusief overige niet gespecificeerde giften):

Januari

2.921

Februari

2.741

Maart

1.390

April

3.936

Mei

5.793

Juni

2.400

Daarnaast is een aantal keer gecollecteerd:

Voor de IZB op 1 maart, opbrengst: € 2.586,-.

Op 12 maart werd voor het Dabarwerk € 1.347,- gegeven en de opbrengst van de Pinkstercollecte collecte voor het werk van de GZB bedroeg € 3.901,-.

Dankzij alle giften kunnen we aan de toegezegde steun voor verschillende zendingswerkers goed voldoen. Het is mooi om te zien dat het werk door kan gaan, bijvoorbeeld bij Lea in Zuid-Afrika met o.a. voedselpakketten, en bij de werkers in Centraal-Azië door aandacht en boodschappen voor daklozen. Ook tijdens een lockdown wordt de liefde van God doorgegeven! We danken u hartelijk voor uw gebed en gaven.

Bericht van Lea van der Riet

‘Tannie, wanneer gaan we weer beginnen?’ 

Ik word regelmatig begroet door enthousiaste kinderen die niet kunnen wachten tot ze weer naar de Bijbelclub kunnen komen. En het goede nieuws is dat we weer kunnen starten met onze eerste Bijbelclub! We beginnen met een klein groepje kinderen en natuurlijk met alle regels die hier gelden: verplicht een masker op, afstand houden enz. Maar wat zijn we blij dat we tenminste weer bij elkaar kunnen komen!

Het aantal besmettingen daalt hier in Zuid-Afrika maar het is nog steeds veel (4000 per dag). Zelfs de scholen waren weer een paar weken dicht om de besmettingen nog meer terug te dringen. Maar hopelijk blijft de positieve, dalende lijn zich nu voortzetten.

Met ons als gezin gaat het erg goed. Yochanan hoopt in september één jaar te worden. Zoals op de foto te zien, is hij een vrolijke jongen waar we enorm van genieten. We hadden gehoopt om zijn verjaardag in Nederland te kunnen vieren, maar omdat er nog steeds geen internationale vluchten gaan, wordt ons verlof uitgesteld naar volgend jaar. Voor ons heel erg jammer, maar dan hebben we nog iets leuks in het vooruitzicht!

Deze week zullen de laatste voedselpakketten uitgedeeld worden. We zijn ongelooflijk rijk gezegend met giften. Dankzij jullie hulp konden we de afgelopen maanden enorm veel voedselpakketten uitdelen. Daarnaast hebben we geld gekregen om evangelisatiemateriaal in de pakketten te doen. Hartelijk bedankt aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft! De mensen hier zijn zo dankbaar en blij met de pakketten. Ik wilde wel dat ik alle reacties van mensen met jullie kon delen. De directeur van de basisschool in Macassar heeft een bedankbrief geschreven om iedereen te bedanken voor zijn/haar giften. Helaas is de brief te lang om het hier voluit neer te zetten. In het kort: ‘onze waardering kent geen woorden. We zijn dankbaar en danken God voor wie jullie zijn. Mag God jullie en jullie vrijgevigheid zegenen!

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging.‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 16 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen dan een Bijbelstudie uit De Hervormde Vaan.

Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ‘Het testament van Paulus’. De inleiding overkoepelt 1-2 Timotheüs en slaat meteen de brug tussen het door omstandigheden afgebroken seizoen waarin we de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan Timotheüs waren begonnen en de nieuwe start. Een prachtige verbinding!

Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03,Scriba.oost@hghg.nl

Belijdeniscatechisatie

Donderdag 24 september is de eerste belijdenis-catechisatie. Jongeren en ouderen die geen belijdenis hebben gedaan nodig ik daar van harte voor uit. Wat is het mooi om je intensief te verdiepen in wie de Heere is en zo ook nog meer naar Hem toe te groeien. Wie er over denkt en er eens over door wil praten die kan gerust bij mij aan de bel trekken. Van verschillenden weet ik dat ze er over denken. Graag ontvang ik jullie definitieve opgave vóór zondag 20 september. Laten we als gemeente ook de belijdeniscatechese meenemen in onze gebeden.

Heilig Avondmaal

Zondag 13 september zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In de Nieuwe Kerk zullen er die zondag drie diensten zijn. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd, in de middagdienst is groep B welkom en voor de avonddienst verwachten wij groep C. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep C niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep A of B. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. In de middag- en avonddienst zal dezelfde preek worden gehouden. Zoals we dat gewend zijn zal er een tafelviering zijn. Om meer plaatsen te creëren wordt er een extra bankenrij toegevoegd aan de tafel, uiteraard op anderhalve meter afstand. In het kerkblad van volgende week zullen we de gang zaken uitgebreider toelichten. We hopen en bidden met elkaar om een gezegende avondmaalsviering. Graag bevelen we ook de voorbereidingssamenkomst die gemeentebreed wordt gehouden van harte bij u en jou aan! U en jij kunnen zich daarvoor inschrijven op de website via wijkgemeente Zuid. Deze samenkomst vindt plaats op donderdag 10 september om 20.00 uur in de Oude Kerk.

Censura Morum

Wanneer er blokkades zijn om het Heilig Avondmaal te vieren, van welke aard dan ook, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met de scriba of de predikant.

Gift

Voor de diaconie ontving ik een gift van € 12,50. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Wilt u vrijheid? Vlucht van de wereld en zoek God!’ Guido Gezelle (1830-1899)

Bezoek kerkdiensten Zondag 6 september:

Morgendienst: Groep C uitgenodigd

Avonddienst: Groep A uitgenodigd

 Tenslotte

Inmiddels zijn de schooldeuren weer open gegaan. Dat betekent weer een ander ritme in de gezinnen. We hopen dat kinderen, jongeren en docenten weer met plezier bezig zijn. Ieder die bij het onderwijs betrokken is: veel wijsheid gewenst!

We zijn gestart met een serie preken over Elisa. In de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal zal het gaan over de kinderen die Elisa als profeet uitschelden. Zij worden daarvoor gestraft. Een geschiedenis die wel vragen oproept. Maar wat wil de Heere ons hier doorheen leren? We lezen in de dienst 2 Koningen 2: 15-25. U en jou een goede zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 30 augustus werd de heilige doop bediend aan vier kinderen van de gemeente:

Victoria Pietronelle Lijsje Buijense, roepnaam: Victoria. Zij kreeg als dooptekst: “Neem mijn juk op u, en leer van mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11: 29)

Thijn Willen Lensen, roepnaam: Thijn. Hij kreeg als dooptekst: “Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11: 28)

Marijne Fleur Ariane Loeve, roepnaam: Marijne. Zij kreeg als dooptekst: “Ik ben de goede Herder. De goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10: 11)

Floris Benjamin Stip, roepnaam: Floris. Hij kreeg als dooptekst: “Mijn zoon, geef Mij je hart en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.” (Spreuken 23: 26)

Het woord werd bediend uit Mattheus 21: 16: “en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?” met als thema voor de verkondiging ‘Zachtmoedige Koning’. Voorganger was ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

 Kerkdiensten

Nu er weer meer mogelijkheden zijn om de kerkdiensten te bezoeken, hopen we ook weer meer mensen te ontmoeten tijdens deze diensten. Ondanks beperkingen, die er nog steeds zijn, hopen we dat u zich zondags welkom weet in de kerk!

In De Parel zijn een beperkt aantal plaatsen. Gezinnen mogen bij elkaar zitten en juist als zij ook de morgendiensten in De Parel bezoeken, kunnen we de beschikbare zitplaatsen daar optimaal benutten. Daarom zullen de morgendiensten, die we vanaf 6 september in De Parel (aanvang 10.45 uur) gaan beleggen, speciaal voor gezinnen zijn met kinderen van de basisschoolleeftijd. Deze gezinnen hebben voorrang bij het inschrijven. Wij verzoeken hen, uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondag, in te schrijven. De overige gemeenteleden kunnen dan, voor zover er nog plaats is, op de zaterdag voor de betreffende zondag tot 18.00 uur inschrijven. In De Parel is er tijdens de morgendiensten ook kinderoppas.

De avonddienst op 6 september zal de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal zijn. In deze dienst gaat onze oud-predikant ds. A. van Blijderveen voor. Voor het corona tijdperk was dit altijd tijdens de morgendienst, maar omdat de morgendienst een dienst is voor de gezinnen, is de voorbereidingsdienst naar de avond verschoven.

Tijdens de dienst van zondagmorgen 13 september hopen we in de Oude Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Om praktische redenen zullen de galerijen tijdens deze dienst gesloten blijven en staat deze dienst open voor maximaal 140 personen. We verzoeken u dan ook, alleen voor deze dienst in te schrijven, als u het voornemen heeft om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

De eerstvolgende avonddienst in De Parel is zondagavond 13 september. Tijdens deze dienst hopen een tweetal leden van onze gemeente belijdenis van hun geloof af te leggen. Uiteraard zijn voor deze dienst familie en bekenden uitgenodigd, maar er zullen zeker ook plaatsen overblijven voor andere gemeenteleden.

Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijkgebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Tot en met zaterdag 5 september 18.00 uur kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 6 september. De avonddienst in de Oude Kerk is voor alle gemeenteleden. De morgendienst in De Parel is dus in eerste instantie bestemd voor gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden hiervoor zaterdag 5 september t/m 18.00 uur inschrijven.

Vanaf zaterdagavond a.s. kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 13 september. Voor de morgendienst in de Oude Kerk zijn 140 plaatsen beschikbaar. U wordt vriendelijk verzocht hiervoor alleen in te schrijven indien u het voornemen heeft aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Ook voor de avonddienst in De Parel (belijdenisdienst en dankzegging HA) kunt u zich dan inschrijven. Uiteraard zijn de plaatsen hiervoor beperkt. Voor alle diensten geldt, dat ze ook live te volgen zijn via de videoverbindingen van onze website www.hghg.nl.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tijdens de avonddienst in de Oude Kerk zal onze oud-predikant, ds. A. van Blijderveen de voorbereidingsdienst houden. In de morgendienst van zondag 13 september a.s. nodigt de Heere ons liefdevol. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid! De viering zal anders verlopen dan we gewend zijn; toch zijn we dankbaar dat het weer mogelijk is.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen maandag 31 augustus, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. D. Wolters uit Vollenhove. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 4 september zodat bezwaren tot uiterlijk woensdag 9 september a.s. schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend. In verband met vakantie van de scriba van de wijkkerkenraad, kan dit nu bij ouderling Jos van de Minkelis, Houweningeweer 10.

Wanneer er geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 10 september worden weggebracht en ingaan. In de morgendienst van zondag 20 september a.s. zal ds. Wolters dan voorgaan in de Oude Kerk en kennis maken met onze gemeente. Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

Pastoraat

Vanaf september willen de kerkenraadsleden van onze wijk met de nodige voorzichtigheid het bezoekwerk weer oppakken. Zij zullen zich houden aan de regels van de overheid. Daarom wordt er vooraf overlegd, welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard geldt ook hierbij dat bij ziekteverschijnselen, die duiden op corona, er even pas op de plaats wordt gehouden bij bezoek aan huis.

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54. We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer te kunnen hervatten.

Citaat

Terwijl het geloof zich klampt aan wat reeds is geschied, strekt de hoop zich uit naar wat nog ligt in het verschiet. prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen nu de scholen weer gestart zijn. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Wilt u bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Bidt u mee voor de situatie in Libanon? De Libanese bevolking verliest langzaam de hoop in hun financieel geruïneerde land. Bid met hen dat er een leider opstaat die oprecht van de Heere God houdt en het recht herstelt in Libanon. (Gebedskalender Open Doors)

Het is inmiddels ruim een maand na de explosie in Beiroet. De Libanezen zijn nog volop bezig hun leven weer op orde te krijgen. Bid voor iedereen die de hoop is verloren door nóg een crisis dit jaar, die geliefden verloren zijn of veel schade hebben geleden. Bid ook voor de kerken die zorg dragen voor hun gemeenteleden en juist nu tot zegen proberen te zijn in hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor alle zieken en zij die psychische zorgen kennen geven we de volgende psalmregels mee: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden’(Psalm 59: 10)

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving €10,- voor de eredienst.

Huwelijksdienst

Donderdag 10 september om 13.30 uur willen Pieter en Josanne Hartog Gods zegen vragen over hun huwelijk dat op 25 mei al voor de burgerlijke overheid is gesloten. Voorganger is ds. P. van de Voorde. Gelukkig zijn de omstandigheden anders dan op de dag dat ze elkaar liefde en trouw beloofden. Met familie en vrienden kunnen ze nu ook hun trouwdag vieren. We wensen hen een fijne, gezegende dag toe. 

Kerkdiensten

Aanstaande zondagmiddag zullen we voor het eerst als wijkgemeente in De Parel bijeenkomen. We zitten in de zalen ABC. Op dit moment zijn de technische voorzieningen nog niet optimaal. Dat wil zeggen dat deze dienst alleen beluisterd kan worden. Er wordt hard gewerkt om zo spoedig mogelijk ook de diensten vanuit deze zalen via beeld te kunnen uitzenden.

Doopzitting

Donderdag 17 september wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (tel. 0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 4 oktober om 9.30 uur.

Vanuit de pastorie

Allereerst hartelijk dank voor de vele felicitatie en wensen in verband met mijn 45e verjaardag die we digitaal of via de post ontvingen. Goed om hierin de hartelijke verbondenheid te ervaren die er wederzijds mag zijn. Dat ervaar ik als een zegen! Ondanks de beperkingen mogen de erediensten doorgaan. Komende twee weken hoop ik te preken over de geschiedenis van Josia (2 Koningen 22-23) We bidden dat God de liefde voor Zijn Naam plant in allen en dat Hij het goede dat in ons groeit blijvend zal bewaken en voeden door de kracht van Zijn Woord en Heilige Geest. In het leven van Josia zien we de uitwerking hiervan. Goede diensten toegewenst en verdieping in het dagelijks besef van Gods aanwezigheid en barmhartigheid op uw en jouw levenspad. Ontvang een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

Onkunde is de baarmoeder van alle dwaling’.

Tenslotte

Wij danken broeder R. Vlot voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Zo is aan de vakantieperiode weer een einde gekomen. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten is het ‘gewone’ leven weer begonnen. Gods bewaring en zegen toegewenst. Ook onze predikant heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt. We danken broeder R. Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Maandag 7 september komt de kerkenraad voor het eerst weer in vergadering bijeen. Helaas kan dit jaar geen gezamenlijke opening met alle wijkkerkenraden plaatsvinden, omdat hiervoor geen ruimte is, waar de nodige afstand in acht kan worden genomen. De wijkkerkenraad vergadert, net als de vorige keer, in de kerk. De consistorie is te klein voor ons. We vragen u om te bidden voor ons, zodat we op de goede manier leiding geven aan de gemeente.Met een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Wijziging: Sinds januari dit jaar is mijn mailadres gewijzigd. Het oude mailadres (p.vd.voorde@filternet) is buiten gebruik en vervalt binnenkort definitief. Berichten die (helaas nog steeds) naar dit mailadres gestuurd worden bereiken mij niet meer. Het nieuwe mailadres is predikant.zuid@hghg.nl (of p.vd.voorde@solconmail.nl).

Hartelijke groet, ds. P.van de Voorde

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 5 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 7 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 10 september 2020

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal – Oude kerk

Zaterdag 12 september

19.30 uur          Concert Vox Humana t.b.v mevr. Witte – Oude kerk

___________________________________________________

Varia

Praise Him start een nieuw repetitieseizoen

Op 10 september start het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him weer met de repetities. In een tijd dat andere koren gestopt zijn of nog niet van start gaan, wordt er in de Andreaskerk in Dordrecht coronaproof gerepeteerd. In eerste instantie woont een gedeelte van de koorleden de repetities bij, terwijl de overige leden thuis via een livestream met de kerk verbonden zijn en zo mee repeteren. Zodra de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten, wordt de groep koorleden die de repetities bijwonen steeds groter.

De start van een nieuw seizoen is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met Praise Him. Uniek is dat belangstellenden kosteloos de repetities online kunnen meemaken en zo kunnen kennismaken met Praise Him. Op een later moment besluiten zij of zij lid willen worden. De koorleden zijn ervan overtuigd dat zo’n kennismaking aanleiding zal zijn om samen met anderen de boodschap van Praise Him uit te blijven dragen.

Voor informatie of toezending van inloggegevens en de in te studeren nummers kunt u zich melden bij info@praisehim.nl

Zevende Ridderkerkse orgeldag 12 september 2020

Op zaterdag 12 september 2020 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de zevende keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu weer overdag twee Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Singelkerk.

Vanwege de coronacrisis en de vele RIVM-maatregelen is het helaas niet mogelijk de concerten voor publiek toegankelijk te maken. Daarom zullen alle concerten live gestreamd worden via YouTube en Facebook.

Het eerste miniconcert wordt om 13:00 uur gehouden op het Pels-orgel van de gereformeerde Opstandingskerk te Ridderkerk-Rijsoord. Organisten zijn dan Rene Barnard (vaste bespeler van het instrument) en Jan Peter Teeuw. Ze spelen werken een programma dat volledig bestaat uit  arrangementen van instrumentale werken. Er klinken composities van Bach, Purcell, Sibelius en Grieg.

Het tweede miniconcert vindt om 15.30 uur plaats op het Leeflang-orgel van de Ichthuskerk in Ridderkerk-Drievliet. Hier speelt Jan Peter, die jarenlang organist geweest is van dit prachtige orgel, een programma met bekende en onbekende orgelwerken van Fasch, Homilius, Walton en Bédard.

Om 20.00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk. De organisten op zijn dan André van Vliet en Jan Peter Teeuw. Samen hebben ze een afwisselend programma samengesteld met orgelwerken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn, Smart, Watson en Vierne. Jan Peter zal het concert besluiten met een improvisatie.

De twee miniconcerten duren een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Om de onkosten te bestrijden, wordt er ‘digitaal gecollecteerd’ via een Tikkie, dat steeds te zien is in de omschrijving van de video. Bij elk concert zullen de musici ook iets vertellen over het orgel en hun programma.

De concerten zijn te bekijken via www.youtube.com/janpeterteeuw en/of www.facebook.com/janpeter.teeuw. Kijkt u mee?

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 6 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

 Morgendienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Avonddienst: groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

 Kinderoppas

Sandra Baks, Judith Breugem, Sijgrid Klop (reserve)

Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld, NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32: 6

avonddienst: Psalm 105:10

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal – voorbereiding Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord, ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

16.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

9.30 uur     Anneke Quist, Sanne Meerkerk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Beiroet

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

OUDE KERK

Donderdag 1 september 2020

13.30 uur   ds. P. van de Voorde -bevestiging huwelijk Hendrik Geluk en Wilhelmina Kruysse

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

 Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte