Kerkblad 77-40

 

Een blik vanaf het kruis

“Toen nu Jezus Zijn moeder zag…” (Johannes 19: 26)

_______________________________________________

Ze hebben de Heere Jezus meegenomen naar de kruisheuvel. Soldaten hebben Hem vastgespijkerd aan het kruishout. Daar hangt hij tussen twee misdadigers. Golgotha ligt langs een drukke weg, mensen lopen er af en aan. Er zijn ook mensen die bij het kruis blijven staan. Er zijn soldaten, maar ook vrouwen die Jezus gevolgd hebben. Eén van die vrouwen is niemand minder dan Maria, de moeder van de Heere Jezus.

Als Jezus bezig is met Zijn bediening op aarde, komen we Zijn moeder nauwelijks tegen. Maar hier staat ze erbij. Wat zal er door haar moederhart gegaan zijn? Misschien stond u korter of langer geleden bij het graf van uw kind. Op allerlei momenten word je bepaald bij dat verlies. Je kind dat in de bloei van zijn leven overlijdt, wat dat is…, met geen pen te beschrijven. De emoties en de pijn die dat met zich meebrengt, wie begrijpt je daarin?

Maria ziet haar Zoon aan het kruis hangen. Nog even en Hij is er niet meer. En dàt, terwijl er van Godswege gezegd was dat haar kind de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden en dat Hij voor eeuwig Koning zou zijn (Lukas 1: 32). Wat een leed en wat een vragen voor Maria. Simeon had gezegd: “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan” (Lukas 2: 35). Op Golgotha laat dat zwaard zich bij uitstek voelen.

En Jezus ziet haar. Dat is treffend. Haar Zoon ziet haar. Niet zomaar met een oppervlakkige blik. Zoals je in de kerk om je heen kunt kijken en iemand met een vluchtige blik signaleert. Jezus laat Zijn blik op haar rusten. Hij ziet haar staan, Hij doorziet haar. Kinderen hebben soms half niet in de gaten wat ze ouders aandoen. Maar deze Zoon ziet het wel! Hij maakt er Zijn zorg van. Kinderen zien niet al het verdriet van hun ouders. ‘Dat kan ook niet, je kunt je kinderen niet met alles belasten’, zeggen wij dan. Maar deze Zoon laat zich er wel mee belasten. Hij neemt ook dat op Zich! Hij ziet het precies wat Zijn kruis met haar doet. Hij ziet Johannes bij haar staan. Vanaf het kruis ziet Hij Zijn gemeente! Liefdevol gaat Hij zorgen. Hij weet precies wat nodig is. Zoals Hij dat ook weet voor u en voor jou. Hij kijkt én zorgt. Hij is de grote Hogepriester Die juist door Zijn lijden zo dichtbij ons komt, ons daardoor ook te hulp kan komen!

Die blik van de Heere Jezus, raakt u dat? Wat zegt het eigenlijk over onze blik? Wat zie je bij je ouders? Wat zie je bij de mensen om je heen? Ziet u de pijn van die ander?  Prik je door die paar woorden van de ander heen? Die paar woorden waar een wereld van verdriet achter schuilgaat. Jezus ziet Zijn moeder en heeft een woord voor haar. Dat valt op. Want je zou denken dat Hij de handen vol heeft aan Zichzelf. Hangend aan het kruis, moet Hij de nodige pijn verdragen. Spotwoorden gaan over Golgotha en die laten de Heere Jezus niet onberoerd. Maar geen klacht komt er uit Zijn mond. Zelfs geen beschrijving van Zijn pijn. Als je eindelijk iemand ziet, die zo dicht bij je staat, dan zou je dat toch wel verwachten. Maar Jezus zwijgt daarover. Moeten wij ook maar zwijgen over onze pijn? Er is niks mis mee om je verdriet en je pijn uit te roepen. Daar gaat de bijbel ons in voor. Jeremia horen we zeggen: “Ik ben de man die ellende gezien heeft. Mij heeft Hij doen gaan in duisternis. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken” (Klaagliederen 3: 1-4). Je verdriet en je pijn hoef je beslist niet in te slikken, te ontkrachten of te doen alsof het niets voorstelt.

Wij leren hier van de Heere Jezus om gericht te zijn op de ander. Plaatsvervangend doet Hij dat voor ons, ook als voorbeeld! Hij leert om lief te hebben, om te zorgen voor een ander, om daar betrokken op te zijn, zelfs als je in nood zit, als je met pijn te maken hebt. Er zijn allerlei momenten waarop wij aan de ander voorbijgaan. Als we zelf moeten lijden wordt het wereldje vaak klein, zijn we met onszelf in de weer. Of je ziet de ander door de bril van je eigen verdriet, van je eigen pijn. Zodat een ander, met al zijn zorg en verdriet, aangekeken en aangesproken wordt vanuit jouw lijden.

En dan de Heere Jezus. Over Zijn lijden geen woord. Hij kijkt Zijn moeder aan. Hij is bedacht op wat zij mee zal maken, aan eenzaamheid en zorgen. Haar smarten en zorgen draagt Hij! In Zijn lijden heeft Hij lief als geen ander.

Moeder Maria kijkt Hij aan met ogen vol genegenheid en in Zijn liefdevolle zorg spreekt Hij haar toe vanaf het kruis: “Vrouw zie uw Zoon.” En tegen Johannes zegt Hij: “Zie uw moeder!”

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) tel. 0184-61 72 50 / 06- 48 32 63 32, Wegwijzer@hghg.nlCentrale berichten

Stille Week

In de Stille Week worden van maandag 11 april t/m donderdag 14 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Deze vieringen zijn de zogenaamde ‘Stilte vieringen’. Bezinning op het enorme offer dat onze grote Herder en Heiland heeft gebracht om ons vrij te kopen van de zonde. Een overdenking van grote blijdschap en verwondering dus!

‘Lijden in het licht’. Dat is het thema van deze Stille Week. Hoe duister het voor Jezus ook wordt als Hij de weg van het lijden gaat, voor Hem schijnt daar vanaf het begin het licht over. Het licht van Pasen.

Donderdag 14 april (Witte donderdag) zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Aanvang maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april (Goede Vrijdag): 19.30 uur.

De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Gemengd projectkoor

Houdt u, houd jij van zingen en doet u of jij dit het liefst in een koor? Zing je het liefst uit volle borst mee met de welbekende koorliederen, dan kan dat! We gaan starten met een gemengd projectkoor. In vijf oefenavonden willen we een aantal bekende liederen instuderen met elkaar en dit tijdens de avonddienst van zondag 19 juni ten gehore brengen.

De liederen die we gaan zingen zijn: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’, ‘Wat zal de wereld mooi zijn op die dag’, ‘Liefde is de bron’, ‘Samen in de naam van Jezus’, ‘In His love’(de Nederlandstalige versie). We zullen oefenen op de dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur in de Oude kerk. De oefendata zijn: ·       10 mei, 24 mei, 31 mei, 7 juni en 14 juni.

De verschillende koorpartijen zullen ingezongen / ingespeeld worden, zodat het oefenen thuis vergemakkelijkt wordt. Leeftijd: vanaf 16 jaar. Wil je meer weten of je opgeven, dan kan dat door een mail te sturen naar mbdegroot@kpnmail.nl of door een appje te sturen naar 06-81 76 04 12. Opgeven kan tot 5 mei. Dus hou je van samen zingen, van harte welkom om mee te doen! We hebben er zin in en kijken ernaar uit!

Jorieke, Joost en Brenda

Rommelmarkt

Zaterdag 14 mei zal, zoals vorige week is vermeld, een rommelmarkt plaats vinden in een ander jasje dan we gewend zijn. Hierbij zijn er nog steeds kramen met boeken / CD’s / LP’s, gebreide dekens, baksels en bloemen. Daarnaast is er ook een rad van avontuur en zal bij genoeg animo een talenten markt georganiseerd worden. Om toch nog ‘rommel’ te kunnen verkopen is er buiten bij de Parel een kleedjesmarkt. We vragen (voor het goede doel) een kleine bijdrage voor het huren van een kleedje: € 2,50 voor de kinderen en €5,- voor volwassenen. Hierbij geven we aan de kinderen voorrang om een kleedje te huren. Voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten zoals een springkussen, een grabbelton, een suikerspinmachine en spijkerbroek hangen. Daarnaast is er genoeg te eten, denk aan pannenkoeken, hamburgers, friet, puddingbroodjes, appelflappen, koffie en thee etc. Kortom: genoeg activiteiten en gezelligheid om langs te komen!

·       Heeft u boeken / CD’s of LP’s die u niet meer gebruikt? Inleveren kan op zaterdag 30 april 2022 en zaterdag 7 mei 2022 van 10.00-12.00 uur en dinsdag 10 mei 2022 van 19.00-20.00 uur beneden in De Parel.

·       Heeft u / heb jij een talent dat u / jij wilt laten veilen? Tot 30 april 2022 kunnen de talenten ingestuurd worden per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl. Denk hierbij bijv. aan een fietsreparatie, autorijden, oppassen, uitlaten van dieren, klussen rondom het huis, bijles geven, naaien, pc-problemen oplossen en ga zo maar door.

·       Aanmeldingen van de kinderen voor de kleedjesmarkt kunnen ook tot 30 april 2022 naar dit e-mailadres gestuurd worden. Als er dan nog plek over is kunnen de volwassenen inschrijven.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 10 april

Deze zondag staat weer een algemene diaconale collecte op het rooster. Met de opbrengsten van de algemene diaconale collecten worden vele, vaak kleinere organisaties en doelen gesteund.

Dit keer willen we als een van deze doelen de MAF noemen. MAF staat voor Mission Aviation Fellowship, wat Zendingsvliegdienst betekent. MAF mag een bijdrage leveren door mensen die hulp nodig hebben te verbinden aan mensen die deze hulp kunnen geven. Ze vliegen voor Leven! Enerzijds door ambulancevluchten en medische safari’s, anderzijds door zendingsvluchten om afgelegen gemeenschappen het Evangelie te brengen. Ook John, medewerker van MegaVoice Audio-Bijbels vertelt over zijn ervaringen en samenwerking:

‘De vlucht met MAF helpt om de verspreiding van het Woord van God effectiever te maken. Het zou veel langer hebben geduurd om de Gabra-, Boran-, Turkana-, Rendille- en Samburu-bevolking te bereiken als MAF er niet was geweest. Om een puzzel af te maken, zijn alle stukjes nodig en moeten ze op de daarvoor bestemde plaatsen zijn. Het hele plaatje van zending en evangelisatie bestaat uit vele stukjes. Als er een stukje ontbreekt, of op de verkeerde plaats ligt, is het beeld onvolledig en verliest het zijn schoonheid. MAF en andere bedieningen worden door God geroepen om de taak om naar de wereld te gaan en discipelen te maken te voltooien. Mijn gebed is dat we allemaal onze aangewezen taak zullen doen om de verlorenen te bereiken. Sommigen moeten gaan, sommigen bidden en anderen geven. De taak is groot en de deur staat open.’

Wilt u een puzzelstukje in de dienst, die MAF voor God doet, vormen? Dat kunt u doen door te bidden en een financiële bijdrage te leveren. Van harte in uw voorbede en milddadigheid aanbevolen.

Verjaringsfonds

In het 2e kwartaal van 2022 zal de opbrengst van het verjaringsfonds in zijn geheel worden besteed aan noodhulp sprinkhanenplaag in Kenia. Zwermen sprinkhanen vielen onlangs de provincie Turkana in het noordwesten van Kenia binnen en hebben vele hectaren begroeiing en voedselgewassen vernietigd. Dit is de ergste uitbraak die Kenia de afgelopen 70 jaar heeft meegemaakt. De levens van mensen staan op het spel.

Door de actuele ontwikkelingen in de wereld en het nieuws over het Coronavirus is er nauwelijks aandacht voor de sprinkhanenplaag in Kenia waarvan de getroffen bevolking in de provincie Turkana nog dagelijks de gevolgen ondervindt. Daarom wil Project 10 27 ook deze nood onder uw aandacht brengen. Om voor onze kwetsbare medemens te bidden en hen de hand te reiken. We geloven dat juist in deze periode de kerk geroepen is om hoop te geven in een gebroken wereld. Dit project is gericht op de meest kwetsbare huishoudens (totaal 925 huishoudens). Via 25 door de kerk gesponsorde scholen wil men de kinderen bereiken en daarnaast nog eens 315 boeren helpen aan zaaizaad. De hulpacties verlopen via het netwerk van de lokale gemeenschappen. Een projectteam probeert met de kerkleiders de meest behoeftige mensen, gezinnen en scholen in kaart te brengen.

De Hervormde Kerk van Oost-Afrika is de uitvoerende partner van de GZB en neemt verantwoordelijkheid voor het noodhulpproject. De kerk gebruikt haar brede netwerk om het met succes uit te voeren. De kerk heeft het verlangen om in afhankelijkheid van de Heere God zoveel mogelijk getroffenen te bereiken en te helpen. Ze wil de effecten van de plaag verzachten en de bewoners weer perspectief bieden.

College van kerkrentmeesters

Een welgemeend ‘dankjewel!’

De kerkrentmeesters willen hun dank en waardering uitspreken aan het adres van de vrijwilligers die kwamen helpen bij het schoonmaken van de Oude Kerk op maandag 28 maart. Dankzij hun inzet was alles weer fris en schoon, en dat zelfs in één dag! Fijn dat u en jij kwamen helpen, want het was hard nodig en weer een behoorlijke klus! Daarom nogmaals een welgemeend ‘dankjewel!’

de kerkrentmeesters

Zending

Bankrekeningnr. NL43 RABO 0373 7196 20

Beste gemeenteleden, onze broeder Henk Hazendonk is 22 maart weer behouden thuisgekomen uit Peru na een verblijf van enkele maanden. Nadat hij in januari daar aangekomen was ging het goed met hem, maar na enkele weken weer in de heuvels geëvangeliseerd te hebben kreeg hij zoveel last van zijn knie dat hij het toch niet volhield. Nadat hij niet meer zoveel geklommen had en na het bezoek aan zijn dochter Tanja en Pedro en vrienden in Iquitos in het noorden van Peru mag het nu weer beter gaan. Leest u zijn rondzendmail op de app van onze gemeente. Namens hem hartelijk dank voor de (financiële)steun en gebeden die hij ervaren heeft!

Het thuisfrontteam, (tfchazendonk@hghg.nl)

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Beroepingswerk

Verschillende gemeenteleden hadden al opgemerkt dat er hoorders in de kerk waren. Nu heeft de Hervormde Gemeente (wijk West) te Oud-Beijerland het voornemen om zaterdag 9 april een beroep op mij uit te brengen. Uiterlijk 30 april zal de beslissing genomen moeten worden. Daarmee is een stukje onrust in de pastorie gekomen en ik merk ook dat het in de gemeente enige onzekerheid oproept. We leggen het maar in de handen van de HEERE. Onze hulp en verwachting zijn in de Naam van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat overstijgt alle menselijke gedachten. Als de Heere de weg wijst, dan is het goed, hoe de beslissing ook uitvalt. Hij is de Koning van de Kerk die zorgt voor Zijn dienaren en voor Zijn gemeenten. Bidt u mee om wijsheid, vrede en vertrouwen?

Gelezen

“Voor ieder blijven Gods woorden vreemd, behalve hem die ze van God zelf verneemt”. Martinus Nijhof (1894-1953)

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. M. Dubbelman, 65 33 10 predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Heilig Avondmaal in de stille week

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Het thema van deze week is ‘Lijden in het licht’. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte donderdag (14 april) vieren we het Heilig Avondmaal. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijk 2, Noord, terwijl ook leden uit de beide andere wijkgemeenten hartelijk welkom zijn. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we Zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen Zijn genadebrood. Voor de verdere invulling van de stille week verwijzen we naar het artikel onder de centrale berichten in dit kerkblad. Alle vieringen zijn ook online te volgen.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Koffie ná de dienst

Zondag 13 maart jl. konden we weer voor het eerst na twee jaar elkaar ontmoeten na de dienst. We waren blij verrast dat er zoveel mensen van deze gelegenheid gebruik maakten. Al was het door de grote toeloop wel even improviseren. Het blijkt in een behoefte te voorzien. Vandaar dat we deze ontmoeting graag herhalen. Na de morgendienst van zondag 10 april in De Parel is iedereen weer van harte uitgenodigd voor koffie, thee of fris.

Vrouwenweekend 2022

Dit weekend, van 8 t/m 11 april, gaan ca. 40 vrouwen uit onze gemeente naar De Schaapskooi te Hoogeloon. Rondom het thema ‘aan Zijn voeten vind ik rust’ willen zij, zonder prikkels die zo tijdrovend kunnen zijn, tijd voor God en Zijn woord maken. Verdieping zoeken in geloof, met gebed, gesprekken, zang en muziek, met activiteiten, maar ook in de stilte. ‘s Zondags gaat ds. M. Dubbelman in hun midden voor en de band Leef zal die zondag voor de muzikale invulling zorgdragen. We wensen hen een goede tijd en zullen als gemeente in dat weekend ook biddend rondom onze vrouwen staan.

Meet Eat Repeat

Vrijdag 20 mei organiseren we (Meet Eat Repeat), een avond voor mensen van 23 t/m 39 jaar. Een gezellige avond om elkaar te ontmoeten en we willen een mogelijkheid geven om nieuwe Bijbelkringen te vormen. Ben je op zoek naar een kring? Wees welkom! Inloop vanaf 20.15 uur, locatie De Parel en rond 21.00 uur willen we het een en ander vertellen en jullie de tijd geven om een kring te vormen en contacten uit te wisselen. Ook als je niet op zoek bent naar een kring, bent je van harte welkom! Opgeven is niet verplicht, maar wel handig voor ons. E-mailadres: meeteatrepeat@hghg.nl

Hopelijk tot dan!

Citaat

Het is zeer troostrijk voor hen, die op jaren komen, om diegenen, die uit hen zijn voortgekomen, te zien opgroeien, en die door de zegen van God hun tot steun zullen wezen, als de jaren komen, wanneer zij die steun nodig zullen hebben, en waarvan zij zullen zeggen: wij hebben geen lust in dezelven.  Matthew Henry (1662-1714)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zevende lijdenszondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek. En in de week daarna gezegende vieringen en diensten tijdens de stille week in de Oude Kerk.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: A. de Hek, Buitendams 305c, tel. 06-16 22 54 33, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- voor hulp aan Oekraïne en € 250,- voor de kerk.

Gelezen / gehoord

‘Als je wilt ontdekken wat God in je leven van plan is, besteed dan aandacht aan de mensen die God op je weg plaatst.’ Henri Nouwen (1932-1996)

Tenslotte

Aanstaande zondag is het alweer de zevende lijdenszondag. Zeven weken lang mochten we horen, nadenken en mediteren over het lijden en sterven van onze Zaligmaker, Jezus Christus. We hebben de Heilige Geest nodig om ‘Zijn lijden recht te betrachten’, want wie zal het lijden van Christus kunnen peilen? ‘In deze zee verzinken mijn gedachten.’ We wensen u toe dat u veel op Jezus mag zien met de ogen van het geloof en in Hem alles mag vinden wat u nodig heeft: liefde, vrede en blijdschap.

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende diensten.

Activiteitenagena

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 9 april

14.00-15.30 uur      openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 10 april

19.30-22.00 uur      Wijk 1, 20+ groep -De Parel

Maandag 11 april

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

Dinsdag 12 april

9.15-11.15 uur        Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

19.30 uur                 Vrouwenvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 13 april

18.45-20.00 uur      kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur                 Bijeenkomst Stille week – Oude kerk

19.30 uur                 mannenvereniging – De Parel

Donderdag 14 april

18.30-19.15 uur      weeksluiting Pedaja

Vrijdag 15 april

                                   Goede vrijdag

Zaterdag 16 april

14.00-15.30 uur      openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur                 Paas-sing-in

_______________________________________________

Algemene berichten

Onderzoek naar medeleven en pastorale zorg bij een verlies

Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. Wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkenraad uit uw gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, willen deze weken in de vorm van een digitale enquête een onderzoek doen onder ambtsdragers, pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners over hoe het medeleven en de pastorale zorg na verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt.

Met de uitkomst van dit onderzoek kunnen ambtsdragers en pastoraal werkers op een bijeenkomst verder worden toegerust in het verlenen van pastorale zorg na een verlies.

Aan gemeenteleden die met verlies te maken hebben (gehad), wordt gevraagd om aan het onderzoek mee te doen door de digitale enquête in te vullen. Dit invullen kan via de volgende link https://nl.surveymonkey.com/r/BVN5P9L en kost hooguit 10 minuten.

Enquête voor gemeenteleden:

Meedoen aan het onderzoek is mogelijk t/m zaterdag 14 mei. Vragen over dit onderzoek kunnen gesteld worden via het volgende mailadres: pastoraatnaverlies@solcon.nl

De bovengenoemde verenigingen en stichting zijn u en jou dankbaar voor het invullen van de enquête en hopen dat de resultaten van het onderzoek dienstbaar en tot zegen mogen zijn voor het geheel van onze kerken.

HGJB Vader Zoon Survival 2022

Gaan jullie de uidaging aan? Drie dagen lang survivallen om er samen sterker uit te komen. Ook dit jaar organiseren de HGJB en Outback Explorers weer de Vader Zoon Survival in de Belgische Ardennen. Gaan jullie als vader en zoon de uitdaging aan?

Van 5 – 7 mei staat er een actief programma voor jullie klaar. Van een goed gesprek tot een bivak bouwen en van klimmen in het bos tot samen een potje koken.

> Is dit iets voor jullie? Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VZsurvival

Denk mee met het nieuwe beleidsplan van de HGJB!

De HGJB is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende jaren. Welke thema’s vragen extra doordenking en aandacht in de huidige tijd? Dit wordt besproken op de achterbanmeeting van de HGJB. Ben je betrokken op het werk onder de jeugd in jouw gemeente; als jeugdleider, catecheet, jeugdouderling of predikant, denk dan mee. Of ben je tussen de 16 en 25 jaar en denk je graag mee over de HGJB-beleidsthema’s voor de komende jaren, meld je dan nu aan.

Tijdens een ontmoeting met ledenraadsleden, HGJB-collega’s en mensen uit de lokale gemeenten wordt er nagedacht of de HGJB de juiste beleidsthema’s op het spoor is. Op deze avond inventariseert de HGJB welke beleidsthema’s er in lokale gemeenten spelen en welke vragen en behoeften er in het land zijn.

De ontmoeting vindt plaats op 19 april. Er is beperkte capaciteit beschikbaar, dus meld je snel aan als je mee wilt denken met de beleidsthema’s via HGJB.nl/meedenken

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

·       Dank voor alle jongeren die zich inzetten om hulp te bieden aan de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor dreiging en oorlogsgeweld.

·       Bid dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel gebrokenheid ervaren wordt, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.

·       Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook dit seizoen werd er veel gevraagd van de flexibiliteit en doorzettingsvermogen van jeugdleiders. Bid voor hen in het bijzonder voor rust en ontspanning.

·       Bid voor het werk van de HGJB. Gelukkig kunnen veel activiteiten weer opgepakt worden. Bid voor jeugdwerkers en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid voor jongeren dat zij hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Nieuw cadeauboek; Belijden is doen!

Onder de titel ‘Belijden is doen’ komt de HGJB met een nieuw cadeauboek voor jongeren (en ouderen) die belijdenis hebben gedaan. Het is een verzameling van artikelen die eerder geplaatst zijn in de voormalige HGJB-jongerenbladen TijdSchrift en Cruciaal. Auteurs zijn onder anderen ds. W.J. Dekker, ds. G.J. Glismeijer, (wijlen) ds. H. Harkema, Diane Palm en Herman van Wijngaarden. De artikelen gaan bijvoorbeeld over geloof en bekering, moeite bij het geloven, geloven in de praktijk en de afhankelijkheid van de Heilige Geest. Te bestellen via HGJB.kameel.nl

Vacatures bij de HGJB

Wil jij je inzetten voor kinderen, tieners, jongeren en hun gemeenten? Wil jij bijdragen aan de missie en visie van de HGJB? Kom ons team versterken! De HGJB is een bruisende jongerenbeweging die gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt bij het vormgeven van het jeugdwerk en die activiteiten organiseert voor jongeren. Bekijk onze vacatures op HGJB.nl/vacatures

_______________________________________________

Varia

Bunyan-reis met samenzang o.l.v. ds. D. J. Budding en organist Peter Wildeman

Maandag 30 mei vertrekt een groep reislustigen o.l.v. ds. D. J. Budding naar Zuid-Engeland. Naast oog voor John Bunyan en bezoek aan Bedford en Estow bezoeken we ook het D-Day museum aan de Zuid-Engelse kust. Uiteraard staat ook de hoofdstad Londen op het programma, waar ook Spurgeon werkzaam was. Naast deze elementen hopen we samen ook psalmen en Engelse Hymns te zingen o.l.v. Peter Wildeman. Deze vijfdaagse reis kunt u boeken op www.zang-reizen.nl. Naast deze elementen wordt er tijdens de samenzangdienst gecollecteerd voor de vluchtelingen in de Oekraïne. Van harte aanbevolen!

 

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood,

die volbrengen ‘t recht van God, Kyrie eleison

 

Heer, om uw zachtmoedigheid,

vorst die op een ezel rijdt

en om Sions onwil schreit, Kyrie eleison.

 

Om de zalving door een vrouw,

vreugde-olie, geur en rouw,

teken van wat komen zou, Kyrie eleison.

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,

om de beker die Gij reikt,

om de woorden die Gij spreekt, Kyrie eleison.

 

Here, om uw bloedig zweet,

als G’alleen de wijnpers treedt,

om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison.

 

Om het zwijgen, het geduld,

Waarmee Gij de wet vervult,

als men vrucht’loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison.

 

Om het woord van godd’lijk recht

dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt G’uw geding beslecht, Kyrie eleison.

 

Om de doornen van uw kroon,

om de geesling en de hoon,

roepen wij, o Mensenzoon, Kyrie eleison.

 

Om uw kruis, o Heer, bidden wij,

m de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij, Kyrie eleison.

 

Heer, om uw vijf wonden rood,

om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood. Kyrie eleison

Weerklank 150

Colofon

Redactie:

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 86

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam / Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam / Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo volente, zo God het wil. Het kerkblad 15 april is voor twee weken.

Erediensten

 

Zondag 10 april 2021 – Zevende lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur     wijk 3 Zuid, ds. C.A. van der DSluijs, Veenendaal

18.00 uur     wijk 2 Noord, ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur     ds. W.J. Westland, openbare belijdenis van het geloof

18.00 uur     ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

DE PAREL

09.30 uur     wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning

18.00 uur    wijk 3 Zuid, ds. Jochemsen, Goudriaan

Collecten

Morgendienst:     1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:       1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

OK: A1 Lenny Egas, A2 Nijnke Wijnja

NK: Maaike Schild, Barbera en Willemijn Verdoold

De Parel: A1 Gerrie de Ruiter, A2 Annemijn Koutstaal

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22: 16

avonddienst: Psalm 40: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur     ds. J.C. Breugem, afscheid / bevestiging ambtsdrager

18.00 uur     ds. A. Bloemendal, Barneveld

Collecten

1. Stichting Draagt elkanders Lasten

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Heleen Verschoor, Natasja Groeneveld

____________________________________________

Donderdag 14 april – Witte donderdag

OUDE KERK

19.30 uur     wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, viering Heilig avondmaal

Collecte

Eigen gemeente – Eredienst

____________________________________________

Vrijdag 15 april – Goede vrijdag

OUDE KERK

09.30 uur     wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur     wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

NIEUWE KERK

19.30 uur     ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:     1. Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:       1. Eigen gemeente – Eredienst

2. HGJB

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 11

avonddienst: Psalm 69: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur     ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel

19.30 uur     ds. J.C. Breugem                   

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen     

Kinderoppas

Anne Breugem, Laura Verschoor, Guusje de Bruin