Kerkblad 75-20

De lofzang van Elisabeth

_________________________________________________

“En Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest”.

(Lukas 2: 41)

Het is niet zo vreemd dat wij rondom het kerstfeest veel zingen. Want rondom de geboorte van de Heiland wordt ook veel gezongen. Eerst zingt Maria haar lied, dan Zacharias en we horen ook de oude Simeon zijn loflied zingen. Maar wist u dat ook Elizabeth een loflied laat horen? Eenvoudigweg omdat het door de kracht van de Heilige Geest in haar begint te zingen.

Een bijzondere boodschap hebben Zacharias en Elizabeth te horen gekregen. Ze zullen vader en moeder worden van een buitengewoon kind. Hun kind zal de voorloper van de Messias zijn. Geroepen om het volk voor te bereiden op Zijn komst. Ook de jonge Maria heeft een grootse boodschap uit de hemel ontvangen. Ze zal moeder worden van de Messias. De engel Gabriël heeft haar een teken erbij gegeven. Maria, je nicht Elizabeth is ook in verwachting. Daarmee krijgt Maria een hint om Elizabeth op te zoeken. En dat doet ze. Vanuit het noordelijke Galilea reist ze naar Judea, naar de stille woning van Zacharias en Elizabeth. Als ze Elizabeth begroet gebeurt er iets bijzonders. Het kindje in de buik van Elizabeth begint heftig te bewegen. Aangeraakt door de Geest van God maakt hij als het ware een vreugdesprong. In die beweging zit iets van wat Johannes later zal zeggen over de Messias: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh.1: 29).

En dan legt de Heilige Geest ook beslag op Elizabeth. Spontaan begint ze te zingen. Waarover? Over haar eigen kind, over het wonder dat God haar schenkt? Dat zou je je kunnen voorstellen. Daarentegen zingt Elizabeth vooral over het Kind, de Messias! ‘Gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van je schoot’. Dat zijn wel woorden die we goed moeten verstaan. Maar al te vaak is vanwege deze woorden Maria op een voetstuk geplaatst. Dat is nu net niet de bedoeling van de Heilige Geest. Elizabeth zingt over de eer die haar te beurt is gevallen. God heeft Maria uitgekozen om een bijzonder kind te dragen in haar schoot. Maria is gezegend in het licht van het Kind! Daarom zingt Elizabeth in één adem er achteraan: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Wat voor Kind is het dan precies? Dat brengt Elizabeth op noemer door Maria ‘de moeder van mijn Heere’ te noemen. Daar is veel mee gezegd. Dat kind, maakt Elizabeth duidelijk, is een goddelijk kind. De keizer in Rome werd wel kurios genoemd. Maar een gelovige Jood wist dat de Kurios God de Heere is die boven alles staat en alle dingen in Zijn handen heeft. Dit kind is deze Kurios, zegt Elizabeth. Al is Hij nog zo klein, Hij is toch groot, want Hij is God bekleed met macht! Dat is voor Elizabeth niet zomaar een algemene erkenning. Ze maakt het ook nog eens heel persoonlijk. Deze Heere is mijn Heere. Ze plaatst zichzelf onder Hem. Ze zegt met zoveel woorden: Hij heeft het voor het zeggen, Hij is mijn Koning en mijn God! Hem wil ik dienen. En dan is ze verwonderd. Ze zegt: waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere tot mij komt?

Een wonderlijk getuigenis, dit lied van Elizabeth. En dat terwijl zij niet precies wist wat er van dit Kind zou worden. Wij weten niet alleen dat Hij Kurios is, maar ook hoe Hij de Kurios is. Dat Hij Zichzelf geeft aan het kruis van Golgotha. Om zo af te rekenen met zonde, dood en doem! Het graf gaat open en heerlijk wordt dan zichtbaar dat Hij alle dingen in handen heeft. Via deze weg laat Hij ook zien dat Hij de Koning wil zijn van uw en jouw leven. Zalig ben je als je Hem hebt leren vertrouwen. Als Hij je regeert met Zijn liefde en genade en je het vol overtuiging met Elizabeth meezingt: ‘Mijn Heere!’ Wil je weten hoe je zover komt? Door de totale overgave aan dit Kind. Waar je met alles wat in je is bij dit Kind leert schuilen, daar legt de Heilige Geest het lied van verwondering op je lippen: ‘Mijn Heere!’ Om je nu telkens weer te verbazen over dit Kind. Hoe groot Hij is in Zijn opzoekende liefde, dat Zijn vergeving zo oneindig groot is dat je er telkens weer nieuwe troost uit kunt putten, hoe het ook loopt en gaat. Dat Hij je de weg wijst door zelf de waarheid te leven. Dat Hij je door Zijn Woord en Geest bij de hand neemt en je leidt op ieder kruispunt van het leven. Als je dan bedenkt wie jezelf bent dan kun je je toch alleen maar verwonderen over de grootheid van dit Kind!

Voor Maria is dit lied een geweldige bevestiging. Een onbevattelijke boodschap heeft ze te horen gekregen van de engel. Tussen Elizabeth en Maria zijn nog niet veel woorden gewisseld. Maar met haar lied zet Elizabeth er een dikke streep onder. Wat de engel gezegd heeft is echt waar. Wat een goede gesprekken zullen die twee gehad hebben in de tijd dat ze bij elkaar waren. Ik denk dat ze zich vooral verwonderd hebben over de grote daden van God. Wat een zegen als je met familieleden, buren en bekenden in deze tijd mag spreken over Gods grote daden. Dan gebeurt het zomaar, dat je de ander mag bevestigen in het geloof: God doet wat Hij zegt, echt!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Actie Een Kilo Liefde

Afgelopen zondag zijn er in beide kerken briefjes uitgedeeld om mee te kunnen doen met de actie ‘Een Kilo Liefde’. Via dit berichtje willen wij u doorgeven waar en wanneer u de spullen af kunt geven, om zo uw steentje aan deze actie bij te dragen. Woensdag 4 en vrijdag 6 december van 10.00-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur (De Parel, ingang Wagon)

Zondag 8 december in beide kerken

Ook is het mogelijk om t/m maandag 9 december 12.00 uur spullen in te leveren bij familie De Keizer, Parallelweg 37.

Mocht u geen briefje hebben ontvangen en toch graag mee willen doen met deze mooie actie, dan kunt u een mailtje sturen naar: eenkiloliefde@hghg.nl

Als u liever een gift overmaakt, dan kan dat op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Giessendam,  o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’.

Helpt u ons weer mee om kerstpakketten met kilo’s liefde te verspreiden onder onze dorpsgenoten, die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken? Alvast heel erg bedankt!

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten binnen Beneden-Hardinxveld rond laten brengen door leden van de Tussenclub. Voor € 0,50 per kaart steunt u het diaconale project Chiyembekezo in Mozambique. U kunt uw kerstkaarten op 8, 15 en 22 december inleveren in de bussen die dan in de kerk klaarstaan. Chiyembekezo betekent ‘hoop’. Met uw bijdrage kan dit project hoop brengen aan mensen die door verschillende omstandigheden weinig hoop meer hebben. Dit gebeurt door het verzorgen van HIV-preventie, medicatie, advies, transport (naar het ziekenhuis) en voedsel voor zieken. Laat ons uw kerstkaarten rondbrengen en help zo de mensen in Mozambique!

Winterfair bij de Oude Kerk

Op vrijdag 6 december van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. In een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en lekker te eten.

Wat dacht u van ijs met warme kersen, slagroom en stoofperen? Voorafgegaan door een kop verse soep met luxe belegde broodjes? Ook is er saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of worst. Al deze lekkernijen liggen op een buffet voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kerststukjes, tassen, kaarten, dekens, kussens en sieraden. Ook staan er op het terrein een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam.

Voor de kinderen zijn er speciale workshops: eierkoek versieren, een kerststukje maken, knutselen, timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf. Bent u muzikaal? Er staat een speciale ‘Winterfair Piano’ om op te spelen! Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken. Organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

Kom dus proeven en vertoeven! De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Parkeren Oude Kerk op zondag 1 december

In verband met het bouwen van de tent voor de Winterfair kan er zondag 1 december niet met de auto geparkeerd worden op het kerkplein. Voor fietsen is er wel plaats.

Mannenweekend 2020

Wanneer: vrijdag 12 juni 2020 tot maandag 15 juni 2020

Waar: Texel

In 2020 willen we voor de zesde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Meer dan honderd mannen gingen je voor…

Een weekend met mannen onder elkaar, rondom het thema ‘Storm!’ Zonder telefoon en andere prikkels. In stilte, in gebed, met een open Bijbel en muziek en zang. Lol maken en serieus in gesprek, met een lach en een traan. We willen opgefrist en opgebouwd terugkeren van het eiland Texel naar het vaste land.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2019 tot 5 februari 2020 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,-  p.p. inclusief vervoer en eten.  Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Henk Leenman,

Jan Putters, Peter Stok, Geert van Wijngaarden en Maurice Zonneberg

Samenvatting ouderavond opzet nieuwe jeugdwerk

Woensdag 13 november werden ouders uitgenodigd om de nieuwe opzet van het jeugdwerk te bespreken.

In januari 2019 zijn we begonnen om de nieuwe groepen op de nieuwe manier in te delen. Deze kerngroepen lopen naar tevredenheid en hierbij zijn ook daadwerkelijk alle tieners in beeld gekomen. Vervolgens was de keuze óf we de bestaande JC/MC groepen stap voor stap zouden uit faseren door onder vandaan elke groep in de nieuwe indeling te laten starten óf dat we de twee leeftijden die nog resteerden ook al in de nieuwe opzet zouden meenemen. Het voordeel zou zijn dat alle tieners in die leeftijd die vorige seizoenen niet meer meededen nu weer in beeld zouden komen. Nadeel zou zijn dat je bestaande groepen moet aanpassen. En hoe hou je bestaande leiding positief als de groep steeds kleiner wordt. Al met al geen gemakkelijke keuze en er is gekozen om de bestaande groepen ook in te delen in de nieuwe opzet waarbij we zo veel mogelijk de groepen bij de bestaande leiding onder brengen.

Tijdens de ouderavond is ook gekeken naar de ervaringen met de nieuwe opzet in de praktijk. Een aantal elementen hieruit:

Niet bij elke ouder zijn de kerngroepavonden bekend. Kan de planning per groep ook doorgestuurd worden?

Of zou er evt. een App groep met ouders van een groep kunnen komen zodat ouders ook een overzicht hebben van de kerngroepavonden en ouders ook gelijk weten bij welke kerngroepleiding ze moeten zijn?

Hoe kunnen we als ouders een bijdrage leveren?

Elke laatste zondag van de maand is er gebedskring voor de jeugd in de jeugdzaal van de oude kerk na de avond dienst.

Tips voor ouders:

Kerngroepen willen d.m.v. groeiplekken verbinding maken met gemeenteleden. Heeft u een talent dat u een keer kan inzetten bij een groep. Enkele bestaande voorbeelden: Bij iemand een keer lassen, een keer bij iemand als groep komen eten. En een aantal ouderen uit de gemeente hebben aangeboden om iets te delen vanuit hun geloofsleven

Aanbieden als kerngroepleiding, mentor van catechese of lid van activiteitencommissie.

Laat de jeugdouderlingen weten welke van bovenstaande mogelijkheden u heeft. We vinden met elkaar het jeugdwerk belangrijk en laten we dan ook met elkaar de schouders eronder zetten.

Wat de kerngroepen betreft zien we nog grote verschillen. Nog niet alle nieuwe groepen draaien op volle toeren en niet alle tieners hebben hun draai gevonden in de nieuwe opzet.

Op de website vindt u een compleet verslag van deze informatieavond.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 1 december

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd slachtoffers van de oorlog in Noordoost Syrië via de GZB. Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS.

Afgelopen weken is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder veertig- tot vijftigduizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.

In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.

De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.

De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer $ 80,- bedraagt.

De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Geef hoop!

Tijdens het Gemeentediner is de aftrap gegeven voor het diaconale project van de HGJB. Met dit project wordt geld opgehaald om de Protestantse Kerk in Mozambique te ondersteunen bij het diaconale werk in gemeenten. Het project heet Chiyembekezo. Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van het project: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Door een commissie worden gaande dit seizoen diverse acties uitgewerkt om geld op te halen voor dit project. Mocht u daarover vragen hebben kunt u contact opnemen met jeugddiaken Jan Willem Loeve: jeugddiaken@hghg.nl. Alle binnenkomende gelden zullen vanwege het belang van dit landelijke HGJB-project door de diaconie verdubbeld worden. Mocht u een gift willen overmaken kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL16RABO0325003408. Vermeld daarbij dat u gift bestemd is voor het project ‘Geef hoop!’. We hopen als gemeente gezamenlijk een mooie bijdrage bij elkaar te krijgen om het diaconale werk onder onze broeders en zusters in Mozambique mogelijk te maken. Kom, doet u ook mee?

 

College van kerkrentmeesters

Opname Mevr. Witte!

De datum van opname en de operatie staan ingepland en de naam van de chirurg is bekend! Het College van Kerkrentmeesters is met ‘Consultare’ o.l.v. Jaap Hooghwerff tot overeenstemming gekomen en het contract wordt binnenkort door beide partijen getekend. De planning is dat het orgel begin januari 2020 gedemonteerd en naar de werkplaats in Almkerk gebracht zal worden.  Van de demontage zullen foto’s  gemaakt worden, die u via de website  www.hghg.nl/orgel/  kunt bekijken. Voor de hele periode wordt ons een leenorgel ter beschikking gesteld door Consultare.

De totale kosten van deze restauratie zijn geraamd op 130.000,-. Als verantwoordelijke voogden van Mevr. Witte hebben de kerkrentmeesters al € 60.000,- gespaard voor de restauratie. Voor het resterende bedrag zijn de eerste acties al gestart. Wellicht zijn er gemeenteleden die graag een financiële ondersteuning willen geven. Dit kan op rek.nr. NL 46 RABO 0373719566. t.n.v. Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. o.v.v. Orgel.

Misschien vindt u het wel mooi om héél specifiek een bijdrage te leveren. (persoonlijk of met uw gezin of bedrijf).  Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een onderdeel van het orgel financieel te adopteren. Denk aan een frontpijp van het orgel, een (nieuwe) orgelstem, klavier of orgelbank… 

Bijvoorbeeld: voor € 250,- kan een orgelpijp hersteld en geïntoneerd worden. Voor uw financiële adoptie ontvangt u een heus certificaat.

Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met Wim van der Giessen (Fondsenwerving orgelcommissie e-mail: wvandergiessen@solcon.nl,  tel 06-22 66 71 88).

Tijdens de winterfair zal er extra aandacht zijn voor onze ‘oude dame’. Voordat zij opgenomen wordt, kunt u nog een kijkje nemen bij haar. Tussen 17.00 en 21.00 uur zal de ‘chirurg’ zelf aanwezig zijn, die u graag uitleg geeft over de hersteloperatie en kunt u uw vragen stellen.  Mevr. Witte zelf zal ook haar best doen door af en toe nog wat vrolijke (hetzij ietwat ‘hese’) melodieën voor u te zingen tijdens de ‘open kerk’.

Verder zal er in de kerk een kleine tentoonstelling zijn over de geschiedenis van ons orgel en is er een korte film over een orgelrestauratie te zien.

Natuurlijk wilt u Mevr. Witte een ‘hart onder de riem steken’ voor de operatie. Dit kunt u doen door één van haar specialiteiten te kopen tijdens de fair. Zoek haar kraampje op en koop een heerlijke orgelpijp gevuld met spijs of de leuke chocolade tabletten met een afbeelding van het orgel.

de orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 4 december komen we bij elkaar en zullen we met elkaar na gaan denken wat Genesis 14: 1-16 ons te zeggen heeft. In het boekje wat we erbij gebruiken is dit het vijfde hoofdstuk. Tot woensdag.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De vijfde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden op dinsdagmorgen 3 december om 09.15 uur in De Parel. Het gaat over 1 Tim. 5: 1-6 – 2a: Maatwerk in de gemeente. Oktobernummer Vrouw. Corrie van der Meijden verzorgt de inleiding. Marit Bom en Nelly Egas passen op de kinderen. Iedereen van harte welkom!

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal stonden we stil bij Lukas 1: 5-7. Het evangelie van Lukas begint in de dagen van Herodes. Wat moet dat worden? In die donkere tijd blijkt God door te gaan met Zijn werk. De priesterdienst gaat gelukkig door. En één van de priesters is Zacharias die samen met zijn vrouw rechtvaardig is en wandelt met God. De vraag is hoe het in ons leven zit met dat wandelen met God. Zijn wij rechtvaardig voor God? Wat bijzonder dat God de Rechtvaardige naar voren schuift, Jezus Christus. In Hem zijn wij rechtvaardig en heilig voor God.

Zacharias en Elizabeth dragen het verdriet van kinderloosheid met zich mee. Uitgerekend hen gaat God gebruiken om Zijn belofte te vervullen, de belofte van de komst van de Messias. Zacharias en Elizabeth gebruikt God om Zijn verlossing tot stand te brengen. In onze onmogelijkheden laat God Zijn mogelijkheden schitteren en maakt een nieuw begin. Waar wij op de nullijn zitten, daar komt God verrassend voor de dag met Zijn werk, in ons persoonlijk leven, in de kerk, in de breedte van Zijn koninkrijk. Soms denken we wel eens: wat moet het worden. Maar kijkend naar God mogen we vol verwachting zeggen: Wat wordt het?

Pastoraat

We denken aan verschillende gemeenteleden die met onderzoeken bezig zijn. Anderen tobben met een chronische ziekte of een handicap. Laat onze verwachting voortdurend van de Heere zijn. De dichter van Psalm 130 zingt: “Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de Heere. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.” (Psalm 130: 6 en 7)

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,-. Voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond ontving ik € 15,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Uw tafel, Heer’,
waaraan het mij zo goed is,
Daar zit Gij niet als
rechter, maar als vriend.
Gij zegt dat dit
Uw lichaam, dit Uw bloed is
en reikt mij brood en wijn
als één die dient.
In Uw Naam weet ik wit
wat zwart als roet is.    

G. Bogaard (1908-1990)

…tot zondag

Komende zondag staat de tafel klaar met brood en wijn. De hemelse Gastheer nodigt zondaren. Ik hoop dat het in uw en jouw hart zingt: ‘Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote Naam te danken’ (Psalm 116: 11). In de verkondiging horen we over de boodschap van Gabriël aan Zacharias. We lezen: Lukas 1: 11-17. De kerntekst is vers 14.

In de avonddienst danken wij God voor wat Hij gaf in de bediening van het Heilig Avondmaal. We lezen Lukas 1: 18-25. We treffen in dit gedeelte twee reacties op Gods grote daden.

U en jou wens ik een zegenrijke avondmaalsbediening toe!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden hebben in huiselijke kring te kampen met chronische lichamelijke of psychische klachten of zijn ernstig ziek. We wensen hen allen Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal

Zondag 1 december staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Verkiezingen

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden.

Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Beroepingswerk

Op dit moment valt er niets te melden. Dat betekent niet dat er niets wordt gedaan. Integendeel zelfs. U als gemeente kunt met ons mee blijven bidden om geduld en wijsheid, maar vooral ook om een voorspoedige vervulling van de vacature.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken twee giften, een gift van € 20,- en een gift van € 50,-; beide bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 1 december over ‘Naar de koning’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 475 ‘Als je bidt zal Hij je geven’.

Citaat

‘Het is niet genoeg als u uw gebeden doet, maar u moet bidden in uw gebed.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

  • Wilt u bidden voor een spoedige vervulling van de twee bestaande vacatures in de kerkenraad, nu er een nieuw verkiezingstraject uitgezet is.
  • Het is niet makkelijk voor christelijke ouders in Iran om hun kinderen over de Here Jezus te vertellen. Immers, als hun kinderen op school vertellen dat ze christen zijn, kan dat grote problemen veroorzaken. Bid om creativiteit en fijngevoeligheid voor ouders. (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid dat het werk van Evangelie & Moslims in Nederland veel christenen zal helpen in hun contact en relatie met moslims. Bid dat hierdoor moslims uitgenodigd worden om Jezus Christus echt te leren kennen en te volgen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en goede diensten op deze eerste Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken De Jong ontving op kroonjarenbezoek € 20,- en ouderling De Hek op huisbezoek € 20,-. Beide giften voor mevrouw Witte.

Verkiezingsavond

Aanstaande maandag worden we geroepen om onze verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente in het verkiezen van ouderlingen en een diaken. De Heere geve dat Hij de leiding neemt in ons stemgedrag. Aanvang 19.30 uur in de Oude kerk. 

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘Zelfs de nederigste, zwakste en armste gelovige op aarde is in Jezus’ ogen heel veel meer waard dan de rest van de wereld bij elkaar.’

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub –     De Parel

Zaterdag 30 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Gebedskring – Zaal Oude kerk

Zondag 1 december

Geen zondagsschool

Maandag 2 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 3 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 4 december

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 5 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur Winterfair – achter de Oude kerk

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus –     De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 –     De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Algemene berichten

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Met kerst vieren we dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. Iedereen mag en moet dat zien. Daarom zendt vereniging ‘Op weg met de ander’ op kerstavond (24 december) een kerkdienst in gebarentaal uit via de site www.opwegmetdeander.nl.

Ds. Martin Visser zal preken over het thema van de dienst: Het wonder van Gods liefde.

In deze kerkdienst kijken we naar de meest bekende kersttekst uit de Bijbel: Johannes 3: 16. God had de wereld lief. Dat vieren we met Kerst. Maar is dat wel zo logisch als het lijkt? En waarom is Gods liefde zo’n groot wonder?

De dienst wordt speciaal voor dove mensen georganiseerd. Daarom zal ds. Visser zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Ook zal er een tolk gebarentaal in beeld worden gebracht en zal de dienst ondertiteld worden. Door deze werkwijze kunnen alle dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Verdiepingsconferentie 11 januari 2020

TECHNOLOGIE: HE(ME)L OP AARDE

In ons dagelijkse leven zien we op veel gebieden de invloed van technologische ontwikkeling. In veel opzichten plukken wij daar met elkaar de vruchten van en wordt ons leven erdoor verlicht. Maar misschien maak jij je daar ook wel eens zorgen over; sommige technieken lijken oncontroleerbaar of gevaarlijk voor de mens en de schepping. Tijdens de conferentie willen wij ons hierop bezinnen. Welke ontwikkelingen zijn nu helpend en wanneer overschrijden we een ethische grens? Wij willen vanuit een Bijbels perspectief op zoek gaan naar hoe jij je kunt verhouden tot allerlei technologische ontwikkelingen. De hoofdlezing hierover wordt gehouden door Steven van den Heuvel.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Goddelijke grens?, Wijs met media, Groen doen voor Dummy’s en Openbaring over techniek en oordeel. Medewerking wordt verleend door o.a. Steven van den Heuvel, Wim Büdgen, Hannah van Rooij,  ds. P. Wijnberger en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 11 januari 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden

Nu ook tot 30 dec. vroegboekkorting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 1 december 2019

Eerste adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur

wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

bediening Heilig Avondmaal

voorzang: Weerklank 109: 4,6

18.00 uur

wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

nabrachting Heilig Avondmaal

Voorzang: Weerklank 110: 1.4.

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

DE PAREL

18.00 uur ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Helga de Gier, Lieke

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

11.00 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Rhode de Ruijter Groep B: Annette Teeuw

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Loïs de Jong, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 6

avonddienst: Psalm 19: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem 

bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem

nabrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Christie Verschoor, Marlene Groeneveld, Natasja Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.