KERKDIENSTEN GEANNULEERD

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten voor de komende zondagen tot en met 31 maart, naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen die door de overheid zijn afgekondigd, niet door te laten gaan. Wel zal er op de reguliere tijdstippen een uitzending zijn van een kerkdienst die door de dienstdoende wijkkerkenraad wordt ingevuld. Ook zullen in deze uitzendingen actuele afkondigen worden gedaan. Deze uitzendingen zijn te beluisteren via onze website.

De Pareldienst van a.s. zondagavond gaat ook niet door. Hiervoor zal geen uitzending in de plaats komen.

In lijn met de afgekondigde maatregelen betreffende het onderwijs gaan de catechisaties en de zondagsschool tot nader order gewoon door.

De verkiezingsvergadering van wijk 2-noord, 17 maart 2020 gaat wel door, tussen 19.30 uur en 20.00 uur kan er doorlopend gestemd worden door uw stembiljet in te leveren in de Parel.

Alle overige kerkelijke bijeenkomsten worden tot nader order geannuleerd.

Voor overige vragen of informatie kunt u contact opnemen met de wijkscriba van uw wijk.

Wij vragen uw gebed, en vertrouwen erop dat God ons hierin nabij is.

 

Lees hier het volledige bericht dat tevens als inlegvel bij de kerkbode van 13-03-2020 is toegevoegd.