Live uitzending De Parel

Zondag 3 decvember 2023, 1e Adventszondag  uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Prop. G.J. Brand, Dordrecht

Wijkgemeente 2 Noord

De volledige liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: Light of the world (Lauren Daigle)
 • Instrumentale muziek, mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Opwekking 502
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 244 / Opwekking 315
 • Lezing Avondmaalsformulier
 • Zingen Psalm 19 vers 4
 • Gebed
 • Schriftlezing Deuteronomium 30 : 1 – 14
 • Kindermoment
 • Zingen Op Toonhoogte 54
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Psalm 119 vers 1, 65 en 66 NB
 • Verkondiging n.a.v. Deuteronomium 30 : 14
 • Zingen lied 7 uit LvdK 1973 (melodie Psalm 113)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Weerklank 108 vers 1, 2, 5 en 6
 • Zegenbede

Na de dienst

 • Zang: In ons hart geboren (Sela)
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming