Live uitzending De Parel

Zondag 24 oktober 2021, Hervormingsdag, uitzending & liturgie

Orde van dienst

10.45 uur

Voorganger: Ds. A.L. van Zwet, Putten

Wijkgemeente 3 Zuid

Orde van dienst

18:00 uur

Voorganger: Br. A. de Rover, Hardinxveld-Giessendam

Wijkgemeente 2 Noord

Band: Kingdom

Thema           : “Niet strijden, maar lijden”

 • Zingen: Trinity – Come my Lord / Shane & shane – Lord of Host
 • Afkondiging met welkom en mededelingen.
 • Zingen: Opwekking 720Samen in de naam van Jezus
 • Ouderling van dienst brengt voorganger bij podium.
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 47Omdat Hij leeft
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Opwekking 369Door Uw genade Vader
 • Inbreng Youth Alpha als afsluiting seizoen
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Petrus 2: 18-25
 • Preek: Niet strijden, maar lijden
 • Zingen: Avalon – Testify to love
 • Dankgebed
 • Collectemoment (digitaal)
 • Zingen: Opwekking 734 – Adem om van U te zingen
 • Zegen
 • Zingen: Opwekking 574 – Groot is Hij
 • Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal

Band zingt nog het lied Tremble van Lauren Diagle tijdens verlaten zaal door bezoekers

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming