Live uitzending De Parel

Zondag 16 januari 2022, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Wijkgemeente 2 Noord

De uitgewerkte liturgie inclusief alle liedteksten downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: My Lighthouse (Nederlandse versie: Opwekking)
 • Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 84 vers 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 34 vers 1, 2, 3 en 4
 • Wetslezing
 • Zingen Op Toonhoogte 56
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied Op Toonhoogte 539 vers 1 en 2
 • Schriftlezing Lukas 2 : 40 – 52
 • Inzameling van de gaven (collectemoment)
 • Zingen Psalm 122 vers 1
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1, 2 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 141 vers 1 en 2
 • Zegen

Lied na de dienst

 • De Heer is mijn Herder (Marcel en Lydia Zimmer)

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Prop. M. Slingerland, Gouda

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Lofzang van Simeon: 2
 • Stil gebed
 • Votum
 • Zingen: Psalm 48: 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 67: 2
 • Gebed
 • Schriftlezing: Filippenzen 3: 1-16 (tekst Fil. 3: 7-10)
 • Zingen: Psalm 32: 4, 6
 • Preek: “De winst- en verliesrekening van een christen”
 • Zingen: Psalm 24: 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Weerklank 158: 1, 2, 5, 6 (O kostbaar kruis, o wonder Gods)
 • Zegenbede

Vragen bij de preek:

 • 1) Wat betekenen die oude lompen en die nieuwe kleren van de mijnwerker?
 • 2) Waarin lijkt Paulus op die mijnwerker?
 • 3) Wat zijn het thema en de punten van de preek?
 • 4) Hoe werden door valse leraren in Filippi wet en evangelie vermengd, en wat is daar zo gevaarlijk aan?
 • 5) Waarom wordt het voorbeeld van een boom met wortels, stam en vruchten gebruikt in de preek?
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming