Live uitzending De Parel

Zondag 26 maart 2023, 6e lijdenszondag uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Wijkgemeente 2 Noord

De complete liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: Op Toonhoogte 431
 • Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 92 vers 7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 1
 • Gods gebod
 • Zingen Psalm 86 vers 6 en 9
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Mattheüs 21 : 23 – 32
 • Kinderlied Op Toonhoogte 425
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Op Toonhoogte 121 vers 1 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 268
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 284 vers 1 en 3
 • Zegen

Na de dienst

 • Zang: Op Toonhoogte 553
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming