Live uitzending De Parel

Zondag 14 april 2024,  uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Wijkgemeente 2 Noord

De volledige liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: Als ik naar de bergen kijk (Sela)
 • Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Opwekking 480
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 79 vers 1 en 4 (DNP21)
 • Gods gebod
 • Zingen Psalm 62 vers 1, 5 en 8
 • Gebed
 • Schriftlezing Jesaja 53 : 1 – 7 en Openbaring 5
 • Kindermoment
 • Zingen Op Toonhoogte 503
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Psalm 111 (DNP21)
 • Verkondiging, tekst: Openbaring 5 : 6 (midden)
 • Zingen Op Toonhoogte 309 / Opwekking 267
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 312
 • Zegen

Na de dienst:

 • Zang: God, ik kijk naar U (Mozaiek)
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming