Live uitzending De Parel

Zondag 7 maart 2021, 4e lijdenszondag, uitzending & liturgie

Orde van dienst

10.45 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Wijkgemeente 3 Zuid

Voor deze dienst is een hand-out beschikbaar, om te downloaden HIER klikken

 • Voorzang Weerklank 155: 1, 2 en 4
 • Mededelingen
 • Ps. 32: 1
 • Lezing Zondag 31
 • Ps.  32: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing: Mattheüs 16: 13-19; Johannes 3:16-18 en 20:21-23
 • Aandacht voor de kinderen
 • Ps. 32: 4
 • Woordverkondiging; thema: “De sleutels van het hemelrijk”
 • Ps. 32: 5, 6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Ps. 103: 2
 • Zegen

Orde van dienst

18:00 uur

Voorganger: Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk NB

Wijkgemeente 2 Noord

Thema           : “Jozef zoekt zijn grote Broer”

Band              : Quest (digitaal, eerdere opnames)

 • Zingen: Witter dan sneeuw
 • Afkondiging door ouderling met welkom en mededelingen.
 • Zingen: Niemand is als U
 • Ouderling van dienst brengt voorganger bij podium.
 • Votum en groet
 • Zingen: Wie gelooft
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen:: Goodness of God
 • Gebed
 • Schriftlezing: Genesis 37: 1-4 en 12-25 en Johannes 11: 45-53
 • Preek: “Jozef zoekt zijn grote Broer”
 • Zingen: He is worthy
 • Dankgebed
 • Collectemoment (digitaal)
 • Zingen: In eeuwigheid
 • Oproep voor ministry
 • Zegen
 • Afsluitend lied
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming