Live uitzending De Parel

Zondag 16 mei 2021, uitzending & liturgie

Orde van dienst

10.45 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 26: 12
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 63: 1, 2
 • Gods gebod
 • Psalm 119: 16
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 16:16-28
 • Psalm 63: 3, 4
 • Verkondiging
 • Psalm 26: 8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 103: 7, 11
 • Zegen

 

 

Orde van dienst

18:00 uur

Voorganger: Br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Wijkgemeente 2 Noord

Band: Expect

 • Zingen: U bent hier – Sela / Onze schuilplaats is God – Mozaïek
 • Afkondiging met welkom en mededelingen.
 • Ouderling van dienst brengt voorganger bij podium.
 • Votum en groet
 • Zingen: Hij is hier – opwekking 679 / Give me Jesus – Fernando Ortega / Wie naar U opzien – Mozaïek
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed
 • Zingen: Dan zal er genezing zijn – opwekking 629
 • Schriftlezingen: Markus 16: 9 – 14
 • Introductiefilmpje
 • Preek: “De caravan van het geloof”
 • Zingen: I will follow you – Chris Tomlin
 • Dankgebed
 • Collectemoment (digitaal)
 • Zingen: Heer wijs mij Uw weg – Sela
 • Zegen
 • Band zingt nog het lied: Waymaker – Leeland
 • Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal
 • Band speelt tijdens verlaten zaal door bezoekers
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming