Live uitzending De Parel

Zondag 4 december 2022, 2e Adventszondag uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Wijkgemeente 2 Noord, viering Heilig Avondmaal

De liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: Avondmaal (Sela)
 • Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Op Toonhoogte 95 vers 1 en 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 241
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Zingen Op Toonhoogte 498
 • Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 5: 12 – 28
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Psalm 105 vers 6 en 8 NB
 • Verkondiging: 1 Thessalonicenzen 5 : 16
 • Zingen Op Toonhoogte 381
 • Lezing formulier
 • Avondmaalsviering
 • Zingen Psalm 103 vers 1
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 95 vers 3, 4 en 5
 • Zegen

Na de dienst

 • Zang: Maria, had je door (Sela)
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming