Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 5 april, uitzending & liturgie

Orde van (ochtend)dienst

09:30 uur

Predikant: Ds. W.J. Westland
Wijkgemeente 1 Oost

 • Bevestiging van diaken A. van der Vlies
 • Afscheid van diaken J. Broer

Orde van dienst

 • Thema: In het nieuw gestoken!

Klik HIER voor de luistervragen bij deze dienst voor de kinderen

 • Voorzang: Psalm 31: 11
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 40: 3 en 5
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 70: 3
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 22: 13 t/m 22 & Lukas 23: 33 t/m 43
 • Zingen: Psalm 22: 9 en 14
 • Verkondiging over het tekstgedeelte Lukas 23: 34b
 • Zingen: Psalm 145: 4
  • Lezen van het formulier voor de bevestiging van ouderling en diaken
  • Zingen: Psalm 100: 1
  • Bevestiging van diaken A. van der Vlies
  • Zingen (in gewijzigde vorm): Psalm 143: 10
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 138: 2
 • Zegen

Orde van (avond)dienst

18:00 uur

Predikant: Ds. A. Snoek, Kesteren
Wijkgemeente 1 Oost

Orde van dienst

 • Voorzang: Psalm 32: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 22: 14 en 16
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 118: 11
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 19: 17 t/m 30
 • Zingen: Psalm 145: 2 en 5
 • Verkondiging over het tekstgedeelte Johannes 19: 19 t/m 22
 • Zingen: Psalm 52: 7
 • Dankgebed
 • Psalm 72: 10
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming