Live uitzending Oude Kerk

Zondag 5 april, uitzending & liturgie

Orde van (ochtend)dienst

09:30 uur

Predikant: Ds. G.C. Klok, Putten

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Votum en groet

Orde van (avond)dienst

18:00 uur

Predikant: Ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht
Wijkgemeente 2 Noord

Orde van dienst:

 • Zingen                                     OTH 264 (Wees mijn verlangen)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen                                     Psalm 84: 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen                                     Psalm 73: 12 en 13
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing                            1 Petrus 2: 19 – 25
 • Zingen                                     OTH 7: 1,2,3 en 5 (De Heer is mijn Herder)
 • Preek n.a.v. “Treed dus in de voetsporen van hem (…)” 1 Petrus 2: 21
 • Zingen                                     Psalm 17: 3, 4 en 8
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen                                     OTH 257, (Jezus, ga ons voor)
 • Zegen

Deze liturgie inclusief de liedteksten vindt u HIER

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming