Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 18 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan.
Onze (wijk)predikant Ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ” Stil voor God”. Uitganspunt Psalm 62 met als kern stilte in de Bijbel en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor stilte maken in ons dagelijks leven. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt.
Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!