Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften”

Uitnodiging.

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze  88ste jaarvergadering die gehouden zal worden op DV woensdag  18 januari  2023 in De  Parel. Aanvang: 19.30 uur.

De gastspreker op deze avond is  ds. E. van Rooijen  uit Noordeloos  met als thema:    

De betekenis van de tempelbeek

Bron van rijke zegen

De profetie van Ezechiël 47 wijst ons vanuit de tempel de  levenwekkende rivier naar o.a. ook de hof van Eden. De schepping wordt weer hersteld. In Openbaring 22 gebeurt hetzelfde en stroomt de rivier met levend water uit de troon van God en het Lam.

 

De inleiding vormt een gedegen basis waarbij het verleden, heden en nabije toekomst centraal staan. We kijken terug op Eden en vooruit naar het nieuwe Jeruzalem.  

 

Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Jongeren en ouderen van harte welkom.