Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 16 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan.

Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: Het testament van Paulus. De inleiding overkoepelt 1-2 Timotheüs en slaat meteen de brug tussen het door omstandigheden afgebroken seizoen waarin we de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan Timotheüs  waren begonnen  en de nieuwe start. Een prachtige verbinding!

Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!