Datum/Tijd Activiteit
15-04-2024
19:30 - 22:30
AK vergadering
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
15-04-2024
20:00 - 21:30
WK1 Oost - Moderamen
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
22-04-2024
19:30 - 22:15
WK1 Oost
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
23-04-2024
19:45 - 22:00
Diaconievergadering
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
15-05-2024
19:45 - 22:00
AK - ambtsdragers ontmoeting
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
21-05-2024
20:00 - 21:30
WK1 Oost - Moderamen
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
27-05-2024
19:30 - 22:15
WK1 Oost
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
27-05-2024
19:45 - 22:00
WK2 Noord - bezinning
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
04-06-2024
19:45 - 22:00
Diaconievergadering
Zalencentrum De Parel, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland
17-06-2024
19:30 - 22:30
AK vergadering
Oude Kerk, jeugdzaal, Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland