Kom in actie! Vrijwilligerswerk in de kerk

  In de kerk zijn vele vrijwilligers actief, op zeer uiteenlopende terreinen. Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is dat ‘voor God’, zonder er geld voor te krijgen. Zo helpen ze mee de liefde van God gestalte te geven en door te geven. Af en toe een uurtje of elke week een dagdeel. Ze bezoeken zieken, geven leiding, rijden ouderen naar de kerkdienst, beheren het kerkgebouw, zorgen voor het geld. Ze besturen, maken schoon, maken muziek, het kerkblad en de website.

  Wat kunt en wilt ú doen in de kerk?

  • Aanmelden voor noodhulpacties. Als er een keer iemand ergens voor nodig is mogen ze mij altijd bellen!
  • Bij de Vrijwillige Hulpdienst. Af en toe wat eenvoudige hand- en spandiensten verlenen voor een gemeentelid die dit zelf niet (meer) kan.
  • Ik wil geregeld op bezoek gaan bij bejaarde of langdurig zieke gemeenteleden. Contact is voor hen namelijk heel belangrijk.
  • Kan ik iets betekenen in het jeugdwerk? Of kan ik meehelpen bij het opbouwen van bijvoorbeeld de rommelmarkt?
  • Iets anders, namelijk…

  Meld u aan via diaconie@hghg.nl. Zo nodig sturen zij u door naar de betreffende commissie waar u zich voor wilt inzetten.