Lang Leve de Liefde

Omdat elk huwelijk beter kan

We leven in een tijd waarin het huwelijk door allerlei factoren onder druk staat, van binnenuit en van buitenaf. Het is goed te blijven investeren in deze zo belangrijke relatie.

Daarom nodigen we jullie uit om samen aanwezig te zijn bij de huwelijkstoerusting op zaterdag D.v. 16 mei. Dit is een activiteit voor alle wijken. Het helpt jullie het goed te houden en beter te maken. In de kerkdiensten van zondag 17 mei wordt er ook aandacht aan besteed.

  • Twee plenaire sessies. De Bijbel gaat open, maar het wordt ook interactief en participatief. Als echtpaar eventjes aan het werk gezet met gesprekjes en opdrachten.
  • Twee rondes workshops met deelonderwerpen. Echtpaar Van de Voorde en Van Blijderveen werken hieraan mee.
  • Meer info via de kerkbode.
  • Leerzaam, gezellig en lekker met een luxe broodmaaltijd.

Het is goed mogelijk verkeerde beeldvorming weg te nemen. 1. Het is NIET nodig je verhaal in de grote groep te doen of iets dergelijks; de verwerking is gericht op jullie als echtpaar. 2. Deelnemen aan deze activiteit betekent NIET dat er iets mis is met jullie huwelijk of dat jullie een probleem hebben. Het gaat om regulier onderhoud. We zien juist dat goede huwelijken er echt BETER van worden!

De al aangemelde echtparen zijn tussen de 5 en 40 jaar samen.

Opgave en meer info:
Ds. A. T. van Blijderveen, Stationsstraat 6, 0184-633772, predikant.noord@hghg.nl