BELEID ONDERSTEUNING DIACONALE WERKPROJECTEN:

De afgelopen jaren zijn we als diaconie steeds vaker benadert door, met name, enthousiaste jongeren (en ook wel wat oudere “jongeren”) met het verzoek om een individueel doel of werkvakantie financieel te ondersteunen.

De diaconie vindt het altijd buitengewoon positief als gemeenteleden op persoonlijke titel actief met naastenliefde bezig zijn en gaan en hier hun tijd, geld en energie voor willen inzetten. Als diaconie hadden we bij deze aanvragen steeds weer te maken met afwegingen rondom precedentwerking enerzijds en anderzijds het verlangen dat we wel graag willen stimuleren en ondersteunen maar niet willen sponseren.

Om dit in de toekomst op een goede en zorgvuldige manier te doen hebben wij dit beleidsstuk in combinatie met een aanvraagformulier ontwikkeld. Hierin wordt beschreven wat de randvoorwaarden en richtlijnen zijn om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning.

Wil jij, of willen jullie graag acties opzetten om een diaconaal werkproject binnen de gemeente te promoten, en/of financiële ondersteuning te ontvangen? Dan verzoeken we je om dit te melden door het invullen van dit aanvraagformulier. Hier staat ook vermeldt hoe je een aanvraag in kunt dienen bij de diaconie.

De aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van dit beleidsstuk.

We wensen je Gods wijsheid en zegen toe in het voorbereiden van je diaconale werkproject, en zien de steunaanvraag met veel belangstelling tegemoet.

Het College van Diakenen van de Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld