Commissie Kerk en Israël

Een orgaan van bijstand voor de algemene kerkenraad, die de leden van de commissie benoemt.