Restauratie toren

“Bekijk de foto’s om te zien hoe hard het nodig is dat we de toren restaureren!!”

“Op de rommelmarkt waren leuke aandenkens te koop!”

€130.000
280.000

Nodig voor restauratie

Scan de QR-code om te doneren voor ‘Renovatie toren Oude Kerk Hardinxv..’ Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 17 maart 2025.

Aan deze restauratie helpen mee: