Overlijden

Op vrijdag 3 april j.l. is in de leeftijd van 91 jaar overleden, de heer Pieter Dirk Smit, laatst gewoond hebbend aan Buitendams 34c. De dienst van Woord en Gebed, gevolgd door de begrafenis zullen woensdag 8 april in besloten kring plaatsvinden. Uw condoleance mag u achterlaten op www.rouwbericht.nl of sturen aan het correspondentieadres Parallelweg 35,  3371 GB Hardinxveld-Giessendam.