Pareldienst 16 02 20 + programma

Programma Pareldienst 16 februari 2020

Thema: Verliefd zijn. En dan?

Voorganger: ds Martijn Barth

Band​​: Kingdom

1. Afkondiging door ouderling met welkom, mededelingen en collecteaankondiging
2. Ouderling van dienst brengt voorganger bij podium
3. Votum en groet
4. Zingen: Opwekking 705:Toon mijn liefde
5. Geloofsbelijdenis
6. a) Zingen: Opwekking 732: Wat een wonder

b) Zingen: Welk een Vriend is onze Jezus

7. Gebed
8. Schriftlezing: 2 Samuel 13:1-9 en Hooglied 2:1-7.

(over de geschiedenis van Amnon en Tamar en de jongen en het meisje uit Hooglied die helemaal gek zijn op elkaar.)

9. Vertonen You tube filmpje
10. Preek: “Verliefd zijn. En dan?
11. a) Zingen: Opwekking 488: de kracht van uw liefde

b) Zingen: Sela: Als een vuur van binnen

12. Dankgebed
13. Collecte ( Band zingt: “Arms open-the Script”)
14. Zingen: Opwekking 699: Ik weet hij leeft
15. Oproep voor ministry door voorganger
16. Zegen
17. Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal
18. Band speelt nog ca 10 minuten door tijdens Ministry en verlaten zaal door bezoekers.