Pareldienst 3-11-19

Programma Pareldienst 3 november 2019

Thema : “Nader tot U”
Voorganger : ds Louis Krüger

Band: Kingdom

1. Kerkenraad komt binnen
2. Afkondiging door ouderling met welkom en mededelingen.
3. Votum en groet
4. Zingen: Opwekking 623 = Laat het huis gevuld zijn
5. Geloofsbelijdenis
6. a) Zingen: Psalm 119 = Psalm project
b) Zingen: Opwekking 587 = U geeft een nieuw lied
7. Gebed
8. Schriftlezing: Richteren 21: 24 & 25
Ruth1:1-6 &14–22
9. Vertonen You tube filmpje
10.Preek: “Nader tot U” (over Ruth en Naomi terug in Bethlehem)
11. a) Zingen Opwekking 830 = Vragen
b) Zingen Opwekking 832 = Jezus overwinnaar
12. Dankgebed
13.Collecte (Band zingt: “Burn the ships”)

14.Zingen: Opwekking 831 = Hemelhoog
15. Zegen
16.Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal