Pareldienst 6 oktober

 

Programma Pareldienst zondag 6 oktober 2019

Thema: Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!

Voorganger: ds Peter van de Berg

Band​​: Quest

 

1. Afkondiging door ouderling met welkom, mededelingen en collecteaankondiging.

 

2. Votum en groet

 

3. Zingen: Opwekking 685: Hosanna

 

4. Geloofsbelijdenis

 

5. a) Zingen: Opwekking 735: Wie vertrouwen op de heer

b) Zingen: Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen

c) Zingen: Opwekking 789: Lopen op het water

 

6. Gebed

 

7. Schriftlezing: Lukas 7: 18 23. Kerntekst is de vraag van Johannes de Doper: Bent U het die komen zou of verwachten wij een ander?

 

8. Vertonen You tube filmpje

 

9. Preek: “Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!

 

10. a) Zingen: Sela:  Mijn herder

b) Zingen: Opwekking 806: Souverein

 

11. Dankgebed

 

12. Collecte (Band zingt: Nooit ver bij jou vandaan van Matthijn Buwalda)

 

13. Zingen: Opwekking 832: Jezus Overwinnaar

 

14. Zegen

 

15. Band speelt nog ca 10 minuten door tijdens Ministry en verlaten zaal door bezoekers.