Verenigingen en kringen

Er zijn heel veel verenigingen, clubs en (bijbel)kringen waar het Woord van God en onderling contact centraal staat. Het maakt niet uit hoe oud u bent, u kunt altijd aansluiten bij één van de onderstaande verenigingen en/of kringen. Heeft u vragen? Durft u niet goed ‘zomaar’ aan te sluiten? Wilt u meer informatie voordat u een vereniging of kring bezoekt? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende vereniging of kring.

Vrouwenbijbelkring

We komen op woensdagmorgen bij elkaar, zingen, doen voorbede, natuurlijk de Bijbelstudie en er is ook altijd iets lekkers bij de koffie. In de maand dat er Open Vrouwenmorgen is komen we niet bij elkaar. We ontmoeten je graag.

Vrouwenverenigingen

De avond wordt geopend met zang en gebed en daarna drinken we een kopje koffie of thee. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en er volgt een meditatie over het gelezen Bijbelgedeelte. Onze vereniging heeft 14 leden, tussen de 55 en 92 jaar oud.

Mannenvereniging

De Mannenvereniging vergadert om de twee weken op woensdagavond. Door één van de leden wordt een inleiding verzorgd, die zij hebben gemaakt aan de hand van de Bijbelstudie uit de ‘Hervormde Vaan’.

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Voor iedereen die gewoon wil geloven en aan groei van zijn/haar geloof wil werken, maar tegelijk niet heel diep theologisch wil gaan denken.

Gebedskringen

De gebedskring is er voor jongeren en ouderen. In een uur van gebed wordt begonnen met schriftlezing en korte meditatie. Hierna vindt een kringgebed plaats waar een ieder vrij is om op eigen wijze mee te bidden en te danken voor allerlei gebedspunten.

Bijbelgesprekskring

Afwisselend bespreken we een boek uit het Oude en uit het Nieuwe Testa­ment. Dit seizoen willen we verder gaan met het bespreken van het Bijbelboek Hebreeën, we behandelen een aantal Psalmen en vanaf januari wordt de eerste brief aan Korinthe behandeld.

Woensdagochtend Bijbelkring

Al heel wat jaren is er in de gemeente een kring, van meest ouderen, die op de woensdagochtend samenkomt rond de Bijbel. Dit tijdstip is gekozen omdat een aantal oudere gemeenteleden niet graag meer in de avond van huis gaat.

Thuiskringen

De vele thuiskringen komen we samen bij één van de kringleden thuis. Ze bespreken dan een Bijbelgedeelte of een bijbels thema, dat door één van de groepsleden is voorbereid, meestal aan de hand van een boekje. Naast de koffie en dergelijke behoort ook samenzang, soms met muzikale begeleiding, tot de vaste onderdelen van deze avonden.

Wijkbijbelkringen

De opzet van de kring is om aan de hand van een inleiding en uitleg een Bijbelboek te bestuderen. Het te bespreken gedeelte uit de Bijbel kan thuis worden voorbereid aan de hand van vragen die in de kerkbode zullen worden vermeld en tevoren worden gemaild.

Ontmoetingsavonden 60+

Voor iedereen in de leeftijd rond 60 jaar en ouder, maar ook voor alle alleenstaanden en alleengaanden organiseert de diaconie weer een zevental ontmoetingsavonden. Wij stellen ook de aanwezigheid van mensen die wat jonger zijn zeer op prijs.

Sing-in

Voor iedereen die van zingen houdt, wordt vanuit wijkgemeeente 2 Noord een aantal keren per jaar een Sing-in gehouden onder de naam Follow You.

Huwelijkskringen

Van tijd tot tijd biedt onze gemeente een huwelijkskring aan. Belangstelling? Geef dat nu vast door! Fam. Ds. P. van de Voorde, T 611813, E predikant.zuid@hghg.nl

Winteravond- lezingen

Voor het seizoen 2016-2017 zijn geen data vastgesteld.

Kiesvereniging

Op verantwoorde wijze draagt de Kerkelijke Kiesvereniging “Onze hulp is in de Naam des Heeren” bij aan de samenstelling van de verschillende kerkelijke bestuurscolleges van de Hervormde Gemeente van Giessendam en Neder-Hardinxveld.

Vanaf 4 t/m 12 jaar

Vanaf 12 jaar

Catechisatie

We verdiepen we ons in de geloofsleer van de kerk. Om te kunnen geloven, moeten we immers de inhoud van het geloof kennen. Zonder kennis kan er van geloof en geestelijke groei geen sprake zijn. Hier komen ook ethische onderwerpen aan de orde.

Zondagsschool

Op de zondagsschool wordt verteld uit de Bijbel en zingen we liederen over de vertelling. Verderop  wordt hierover meer verteld. Op de zondagsschool zitten jongens en meisjes van 4 tot 12 jaar.

Jongerenpastoraat: We4Youth

We4Youth is de naam van het jongerenpastoraat in de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Het team van We4Youth is er vooral om jou te helpen op momenten dat jij jouw vragen hebt over allerlei dingen in je leven.

Catechesegroep ‘Luister Naar De Goede Herder’

Deze catechesegroep is voor mensen die door hun verstandelijke beperking de reguliere catechese  vanwege het niveau niet kunnen volgen. Met elkaar denken we op een begrijpelijke manier na over de verhalen uit de Bijbel

Vanaf 6 t/m 15 jaar

Kinderclub Ithaï

Doelgroep: In de eerste helft van het seizoen zijn kinderen van groep 7 en 8 welkom op de kinderclub. Na de kerstvakantie gaat groep 8 naar de jongens- en meidenclub en komen nieuwe kinderen van groep 6 op de kinderclub.

Buurtclub de Vlieger

Voor kinderen van 5-11 jaar die thuis niet met de Bijbel opgroeien zijn er de buurtclubs. Op een speelse en gezellige manier komen de kinderen tijdens de clubmiddag in aanraking met het evangelie en wordt door de leidinggevenden geprobeerd goed contact met de kinderen op te bouwen.

Meisjesclub Niet in eigen kracht

Een gezellige clubavond met meiden van je eigen leeftijd. We bespreken een bijbels onderwerp wat jou als tiener aan zal spreken. Er is ruimte voor vragen en eigen inbreng. Het tweede deel van de avond besteden we aan een leuke activiteit zoals een spel, iets creatiefs, of iets lekkers!

Jongensclub Wegwijs

Een avondje jongensclub is verdeeld in twee delen. In het eerste gedeelte praten we met elkaar over het geloven in God. En dan vooral over jouw geloof en hoe je daar mee bezig bent in je dagelijks leven op school en als je thuis bent. Na dit gedeelte drinken we wat met elkaar.

Vanaf 15 jaar

Tussenclub De Brug

Tussenclub De Brug is er voor jongens en meiden in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. Je krijgt er de gelegenheid om meer te weten te komen over God, jouw leven met Hem en de manier waarop je jouw relatie met God invulling kunt geven

Jeugdvereniging Ichthus

Jeugdvereniging Ichthus maakt sinds 14 maart 1975 deel uit van het jeugdwerk van de Hervomde gemeente van Hardinxveld-Giessendam en is ontstaan door het samengaan van de jongelingsvereniging Ichthus en de meisjesvereniging Eén ding is nodig.

Club ‘t Lichtpunt

Wij zijn een club voor mensen met een verstandelijke beperking. Elke donderdagavond komen we bij elkaar in het Hervormd Centrum (ook in de herfst-, voorjaars-, en meivakantie is er club). We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

De Wagon

In verband met de sterk teruggelopen belangstelling is begin 2016 besloten hier geen structurele activiteiten op de zaterdagavond meer te ontplooien.