Bijbelgesprekskring

Seizoen 2023/2024

Op deze kring willen we in onderling gesprek een gedeelte uit de Bijbel doornemen. Om de beurt verzorgt één van de kringleden – uiteraard op vrijwillige basis – de inleiding. De bedoeling is om vers voor vers het Bijbelgedeelte te bespre­ken. Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt de kring het hele jaar door gehouden, zo mogelijk iedere twee weken. Het seizoen wordt afgesloten met een kring-uitje. Afwisselend bespreken we een boek uit het Oude en uit het Nieuwe Testa­ment. Alle kringleden, maar ook zij die nog niet eerder deze kring bezochten, worden hartelijk uitgenodigd. We collecteren iedere avond voor een project.

Leiding:      Annelies Batenburg, T 0618335052, E anneliesb19@gmail.com

Data 2023: 21/09, 5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

Data 2024: 11/01, 25/01, 8/02, 22/02, 7/03, 21/03, 4/04, 18/04, 16/05, 30/05, 13/06

Plaats:        Zie steeds het bericht in het kerkblad!

Tijd:            19.45 – ca. 22.00 uur