Gebed voor jongeren

Samen met leidinggevenden van het jeugdwerk wordt er gebeden voor de jongeren uit onze gemeente. Bidt u mee?

Contactpersoon:   Adriaan van Schoonhoven, T 61 10 08 E acvanschoonhoven@hetnet.nl

Datum/tijd:            Laatste zondag van de maand, na de avonddienst.

Plaats:                   Jeugdzaal Oude Kerk.

Gebedskring

Seizoen 2021-2022

Maandelijks komt de gebedskring bij elkaar om te bidden en te danken voor de gemeente en onze broeders en zusters wereldwijd.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten!

DATA

2021:           7-8, 11-9, 9-10, 13-11, 11-12

2022:            15-1, 19-2, 19-3, 23-4, 21-5, 18-6, 16-7, 13-8, 3-9

Tijd:             19:00-20:00 uur

Plaats:         Jeugdzaal Oude Kerk

Contactpersoon: Kees Pille, T. 614067; E. pille.cihg@solconmail.nl