Gebedskring

Seizoen 2021-2022

Maandelijks komt de gebedskring bij elkaar om te bidden en te danken voor de gemeente en onze broeders en zusters wereldwijd.

Jong en oud zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten!

DATA

2023 gelden de volgende data:

21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 12 augustus, 9 september

Tijd:             19:00-20:00 uur

Plaats:         Jeugdzaal Oude Kerk

Contactpersoon: Kees Pille, T. 614067; E. pille.cihg@solconmail.nl