Hervormde Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schrif­ten’

De Mannenvereniging vergadert om de twee weken op woensdagavond. Door één van de leden wordt een inleiding verzorgd, die zij hebben gemaakt aan de hand van de Bijbelstudie uit de ‘Hervormde Vaan’ en behandelen de gespreksvragen die er bij staan. Het maken van een inleiding is niet verplicht, dus dat hoeft geen reden te zijn om de Mannenvereniging niet te bezoeken. De open sfeer en goede onderlinge communicatie kenmerken de vereniging.

Contact:                H. Geluk T 612632   E h.geluk@solcon.nl 

Plaats en tijd:        De Parel, 19.30 uur.

Rooster 2019-2020 met onderwerpen

2019

18/9                Openingsavond met Ds. W.J. Westland

2/10                1 Petrus 4 : 12–19

16/10              1 Petrus 5 : 1-6 (Ambt en Jeugd)

30/10             1 Petrus 5 : 7-14 (Waakzaamheid geboden)

13/11              Psalm 1 (God in het midden)

27/11              Psalm 8 (God de Schepper)

11/12              Vrij onderwerp

2020

8/1                  Psalm 91 (God de Zorgende)

2/1                  Jaarvergadering

5/2                  Psalm 119 (God de Sprekende)

19/2                1 Timotheüs 5 : 1-6 : 2a  (Maatwerk in de gemeente)

4/3                  1 Timotheüs 6 : 2b-21 (Tevreden de loopbaan lopen)

18/3                2 Timotheüs 1 : 1-18 (Trouw in ongeveinsd geloof)

1/4                  Vrij onderwerp

15/4                Event. reisje