Vrouwenbijbelkring 2020 – 2021

De Vrouwenbijbelkring komt dit seizoen zeven keer bij elkaar. We zijn met ongeveer 15 vrouwen en doen met elkaar Bijbelstudie. Dit jaar aan de hand van het boekje “Abraham, de vriend van God” geschreven door Ds. Henk Poot. Abrahams leven is één lange reis met God. Ds. Poot laat zien welke lessen gelovigen uit Abrahams reis met God kunnen trekken en welk doel God met Abrahams nakomelingen heeft. Inmiddels zijn we bij hoofdstuk 8 van het boekje aangekomen.

Ook als u/je het vorige seizoen er niet bij was, kunt u gerust met ons mee verder waar we gebleven zijn.

We komen op woensdagmorgen bij elkaar. We hebben aandacht voor elkaar,  zingen, doen voorbede, natuurlijk is er de Bijbelstudie en er is ook altijd iets lekkers bij de koffie.

We ontmoeten je graag.

Anneke Tromp                                 613993                      anneketromp@xs4all.nl

Agnes van Kekerix                          611748                      javankekerix@kpnmail.nl

Willeke Ambachtsheer                   611852                      leoenwil@kpnmail.nl

Data:  7/10    11/11  9/12    6/1      3/2      3/3      14/4    12/5

Tijd:   9.30-11.30 uur.

Plaats: De Parel

Vbk 2016