Vrouwenbijbelkring 2019-2020

De Vrouwenbijbelkring komt zes keer per seizoen bij elkaar. We zijn met ongeveer 15 vrouwen en doen met elkaar Bijbelstudie. Dit jaar aan de hand van het boekje “Abraham, de vriend van God” geschreven door ds. Henk Poot. Abrahams leven is één lange reis met God. Ds. Poot laat zien welke lessen gelovigen uit Abrahams reis met God kunnen trekken en welk doel God met Abrahams nakomelingen heeft,

We komen op woensdagmorgen bij elkaar. We hebben aandacht voor elkaar,  zingen, doen voorbede, natuurlijk is er de Bijbelstudie en er is ook altijd iets lekkers bij de koffie.

In de maand dat er Open Vrouwenmorgen is komen we niet bij elkaar. We ontmoeten je graag.

Anneke Tromp                                 613993                 anneketromp@xs4all.nl

Agnes van Kekerix                           611748                 javankekerix@kpnmail.nl

Willeke Ambachtsheer                   611852                 leoenwil@kpnmail.nl

2019:          25/9  16/10  4/12

2020:         15/1  12/2  15/4  en een uitje op 13/5

Tijd:           9.30-11.30 uur.

Plaats:       De Parel

Vbk 2016