Vrouwenverenigingen

Zendingsvereniging ‘Ora et Labora’

Graag stellen we ons aan u/jou voor. We zijn een vrouwenvereniging van  40 leden die creatief bezig is voor de zending in binnen- en buitenland. 1x per jaar houden we een verkoop van onze gemaakte producten. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar Gerlinde, Riek en Peter die voor de GZB, in een niet nader genoemd land in Centraal Azië, in een hospice voor daklozen werken , een ander gedeelte gaat naar de IZB.

Wat doen we allemaal op een verenigingsavond? Iemand van de stuurgroep heet iedereen welkom en begint met de mededelingen, droevige of blijde gebeurtenissen. Daarna gaat  één van de leden ons voor in gebed en leest een stukje uit de bijbel dat bij de meditatie past. We lezen momenteel de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw.

Na de pauze neemt een ander van de stuurgroep het over. We zingen voor hen die jarig zijn geweest. Soms leest een lid een mooi gedicht voor of een leuk stukje. Ook lezen we zendingsverhalen voor en wordt er ijverig gehandwerkt. We sluiten af met een gedicht en gebed.

De laatste verenigingsavond van het seizoen hebben we een gezamenlijke maaltijd in de Parel.

Wilt u ook een keer komen kijken op zo’n avond? Wij komen eens in de 14 dagen bij elkaar op dinsdagavond.

Seizoen 2020-2021:

De data staan hiernaast. Bijzondere vergaderingen: 15/12 Kerstviering, 9/2 jaarvergadering, 23/3 Paasavond; afsluitend etentje 25/5.

Secretaris
Mevr. E. (Ellen) Bakker-Markwat, tel. 618678 OraetLabora@hghg.nl

Data

  • 13-10-2020, 19:30 uur
  • 27-10-2020, 19:30 uur
  • 10-11-2020, 19:30 uur
  • 24-11-2020, 19:30 uur
  • 15-12-2020, 19:30 uur
  • 12-01-2021, 19:30 uur
  • 26-01-2021, 19:30 uur
  • 09-02-2021, 19:30 uur
  • 23-02-2021, 19:30 uur
  • 09-03-2021, 19:30 uur
  • 23-03-2021, 19:30 uur
  • 06-04-2021, 19:30 uur
  • 20-04-2021, 19:30 uur
  • 11-05-2021, 19:30 uur
  • 25-05-2021, 16:00 uur

  Download link:

  TAART VERSIER WEDSTRIJD

  Vrouwenbijbelkring ‘Dorcas’

  VROUWENBIJBELKRING ‘DORCAS’

  SEIZOEN 2020-2021

  ‘Dorcas’ is een vrouwenbijbelkring voor alle leeftijden. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Ongeveer één keer per drie weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar in De Parel. Om 9.15 uur starten we de morgen met zingen en gebed. Eén van de leden heeft een Bijbelstudie voorbereid uit het blad “Vrouw” van de Hervormde Vrouwenbond. In het seizoen 2020-2021 gaan de Bijbelstudies over Prediker. De inleiding wordt voor de pauze gehouden. In de pauze is er tijd voor ontmoeting. Hierna bespreken we in groepjes enkele vragen n.a.v. de inleiding en het Bijbelgedeelte. Aan het eind sluiten we af met een groepsbespreking, zingen en gebed. De sfeer is open en de ochtenden zijn leerzaam en opbouwend.

  Voor de kleine kinderen is er oppas. Incidenteel organiseren we activiteiten om elkaar ook op een andere manier te ontmoeten.

  De vereniging wordt geleid door een stuurgroep.

  Meer info

  Janneke de Bruin, T 631848, E dorcas@hghg.nl

  Stuurgroep
  Janneke de Bruin, Bep van Dieren, Christine de Koeijer, Annette Teeuw, Marja van de Wetering

  Data 2020
  22-09, 13-10, 27-10, 17-11, 08-12, 15-12 (kerst)

  Data 2021
  05-01, 26-01, 16-02, 02-03, 23-03, 30-03 (Pasen)

  Plaats en tijd
  De Parel, 09.15-11.15 uur

  Data

  • 13-10-2020, 09:15 uur

  • 27-10-2020, 09:15 uur

  • 17-11-2020, 09:15 uur

  • 08-12-2020, 09:15 uur

  • 15-12-2020, 09:15 uur

  • 05-01-2021, 09:15 uur

  • 26-01-2021, 09:15 uur

  • 16-02-2021, 09:15 uur

  • 02-03-2021, 09:15 uur

  • 23-03-2021, 09:15 uur

  • 30-03-2021, 09:15 uur