Vrouwenverenigingen

Zendingsvereniging ‘Ora et Labora’

Graag stellen we ons aan u/jou voor. We zijn een vrouwenvereniging van 43 leden die creatief bezig is voor de zending in binnen- en buitenland. 1x per jaar houden we een verkoop van onze gemaakte producten. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de fam. Blom in Albanië die we d.m.v. een deelgenotenproject van de GZB steunen, een ander gedeelte gaat naar de IZB.

Wat doen we allemaal op een verenigingsavond? De voorzitter heet iedereen welkom en begint met de mededelingen, droevige of blijde gebeurtenissen. Daarna gaat  één van de leden ons voor in gebed en leest een stukje uit de bijbel dat bij de meditatie past. We lezen momenteel de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw.

Na de pauze neemt de  algemeen adjunct het over. We zingen voor hen die jarig zijn geweest. Soms leest een lid een mooi gedicht voor of een leuk stukje. Ook lezen we zendingsverhalen voor en wordt er ijverig gehandwerkt. We sluiten af met een gedicht en gebed.

De laatste verenigingsavond hebben we een gezamenlijke maaltijd in de Parel.

Wilt u ook een keer komen kijken op zo’n avond? Wij komen eens in de 14 dagen bij elkaar op dinsdagavond.

2019 – 2020:

Dinsdagavond, 19.30-21.30 uur.

Data 2019:

8/1, 22/1, 5/2 (Jaarvergadering), 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 (Paasavond), 30/4, 14/5, 28/5 (17.00, slotavond, etentje in De Parel), 3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12 (Kerstavond).

Op woensdag 30/10 onze verkoopdag in De Parel.

Data 2020:

7/1, 21/1, 4/2 (jaarvergadering, tevens 70-jarig jubileum), 18/2, 3/3, 17/3 (Paasavond), 31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 (17.00, slotavond, etentje in De Parel).

Secretaris Mevr. E. (Ellen) Bakker-Markwat, tel. 618678, e.bakker-markwat@live.nl

Data

  • 30-10-2019, 09:30 uur
  • 12-11-2019, 19:30 uur
  • 26-11-2019, 19:30 uur
  • 10-12-2019, 19:30 uur
  • 07-01-2020, 19:30 uur
  • 21-01-2020, 19:30 uur
  • 04-02-2020, 19:30 uur
  • 18-02-2020, 19:30 uur
  • 03-03-2020, 19:30 uur
  • 17-03-2020, 19:30 uur
  • 31-03-2020, 19:30 uur
  • 14-04-2020, 19:30 uur
  • 28-04-2020, 19:30 uur
  • 12-05-2020, 19:30 uur
  • 26-05-2020, 17:00 uur

  Download link:

  TAART VERSIER WEDSTRIJD

  Vrouwenbijbelkring ‘Dorcas’

  VROUWENBIJBELKRING ‘DORCAS’

  SEIZOEN 2019-2020

  ‘Dorcas’ is een vrouwenbijbelkring voor alle leeftijden. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Ongeveer één keer per drie weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar in De Parel. Om 9.15 uur starten we de morgen met zingen en gebed. Eén van de leden heeft een Bijbelstudie voorbereid uit het blad “Vrouw” van de Hervormde Vrouwenbond. In het seizoen 2019-2020 gaan de Bijbelstudies over 1 en 2 Timotheüs. De inleiding wordt voor de pauze gehouden. In de pauze is er tijd voor ontmoeting. Hierna bespreken we in groepjes enkele vragen n.a.v. de inleiding en het Bijbelgedeelte. Aan het eind sluiten we af met een groepsbespreking, zingen en gebed. De sfeer is open en de ochtenden zijn leerzaam en opbouwend.

  Voor de kleine kinderen is er oppas. Incidenteel organiseren we activiteiten om elkaar ook op een andere manier te ontmoeten. We beginnen het seizoen 2019-2020 met een high tea.

  De vereniging wordt geleid door een stuurgroep.

  Meer info
  Erika de Jong, T 630159, E erika.de.jong@solcon.nl  en Janneke de Bruin, T 631848, E jannekedebruin75@kpnmail.nl

  Stuurgroep
  Janneke de Bruin, Bep van Dieren, Erika de Jong, Annette Teeuw, Marja van de Wetering

  Data 2019
  17-09 (high tea, Binnendams 34), 01-10, 15-10, 29-10, 12-11, 03-12, 17-12 (kerst)

  Data 2020
  07-01, 28-01, 18-02, 17-03, 31-03

  Plaats en tijd
  De Parel, 09.15-11.15 uur

  Data

  • 29-10-2019, 09:15 uur

  • 12-11-2019, 09:15 uur

  • 03-12-2019, 09:15 uur

  • 17-12-2019, 09:15 uur

  • 07-01-2020, 09:15 uur

  • 28-01-2020, 09:15 uur

  • 18-02-2020, 09:15 uur

  • 17-03-2020, 09:15 uur

  • 31-03-2020, 09:15 uur