Woensdagochtend-Bijbelkring

Seizoen 2021-2022

We vervolgen de behandeling van het Evangelie van Johannes en ik stel voor om daarna in twee bijeenkomsten het boekje Jona te behandelen. Daarna kunnen we kiezen of we de profeten Amos of Micha willen behandelen.

Woensdag 22 december willen we nadenken over het kerstfeest.

Leiding:

P. van Wijngaarden, Spindermolen 20, T 0184-615953, M 06-12210969, E peter.v.wijngaarden48@kpnmail.nl

Data 2021:  29/9, 20/10, 10/11, 1/12, 22/12

Data 2022:  12/1, 2/2, 23/2, 16/3, 6/4, 27/4, 18/5

Tijd:             09.30-11.00 uur

Plaats:          De Parel