Vertrouwenspersonen in onze gemeente

In onze gemeente zijn er per wijkgemeente vertrouwenspersonen aangesteld. In de Algemene Kerkenraad is besloten om naast de door de wijkkerkenraad benoemde personen ook twee vertrouwenspersonen (een echtpaar) te benoemen voor de gehele gemeente. De kerkelijke gemeente wil een veilige plaats voor iedereen zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.

De kerk bestaat uit mensen die aan verleidingen bloot staan en fouten kunnen maken, ook leden van de kerk die een kerkelijke functie of ambt vervullen. Ook in onze gemeente kan sprake zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag door iemand die een kerkelijke functie bekleedt. Lees meer

Meer over de vertrouwenspersonen en de contactgegevens leest op de pagina ‘vertrouwenspersonen’