Vieringen en diensten Stille Week 11-15 april

Stille Week
In de Stille Week worden van maandag 11 april t/m woensdag 13 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Deze vieringen zijn de zogenaamde ‘Stiltevieringen’. Bezinning op het enorme offer dat onze grote Herder en Heiland heeft gebracht om ons vrij te kopen van de zonde. Een overdenking van grote blijdschap en verwondering dus!

‘Lijden in het licht’. Dat is het thema van deze Stille Week. Hoe duister het voor Jezus ook wordt als Hij de weg van het lijden gaat, voor Hem schijnt daar vanaf het begin het licht over. Het licht van Pasen. Het programma voor deze drie dagen downloadt u HIER.

Donderdag 14 april (Witte donderdag) mogen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.

Aanvangstijd maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 19.30 uur.
De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Op Goede Vrijdag 15 april is er ‘s morgens een dienst in de Oude Kerk om 09.30 uur, en zijn er ’s avonds diensten in zowel de Oude als de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.